Att kyrkan hjälper många vet vi, men vem hjälper kyrkan?

Artikeln finns även i LT 2021-08-31 - LÄNK
Efter snart 4 år som ledamot i kyrkofullmäktige så har jag lärt mig en hel del om vad som sker och inte sker inom vår församling.

Att i stort sett alla som är verksamma inom kyrkan vill väl förstår vi, det är ju knappast den
 ”höga lönen” på 500 kr per år som är drivkraften att vara verksam ledamot inom sin församling.

Många är godhjärtade och vill hjälpa till, deltar i frivilligarbete och andra hjälpverksamheter, men där stannar det, visioner om att hjälpa sin egen kyrka och medlemmar är det tyvärr ont om.

När vi 2018-05-10 la en motion (förslag) om att öppna upp våra lokaler för församlingens behövande seniorer och servera dem mat samt lite aktiviteter gärna dagligen så var det en ledamot som reste sig upp och sa – Jag har suttit i fullmäktige sedan 80 talet, och det är första gången det ens kommer ett förslag här i kyrkofullmäktige, och ett bra förslag dessutom!  Kök köptes in och vi drog igång en verksamhet med matservering en gång i veckan till att börja med, sedan satt pandemin stop och vi hoppas komma igång snart igen. Läs om förslaget här-Länk

Jag insåg tidigt att kyrkan behöver hjälp att rädda sig själva och sin verksamhet.

Jag är inte speciellt from, skulle knappast kalla mig för verkligt religiös, snarare mer hoppfull om något bättre efter detta liv, men man behöver inte vara djupt religiös för att uppskatta och vilja värna sin kyrka och dess traditioner som är en viktig del av vår nationella själ och historia.
Vår centrala kyrka Sankta Ragnhild byggdes under 1100 talet och har sedan dess varit en symbol för vår stad, bara den vetskapen gör att jag vill säkra dess framtid för kommande generationer.

Drivkraften att hjälpa framförallt våra äldre församlingsmedlemmar som fortfarande befinner sig i detta jordelivet är stor inom mig och Realistpartiets kyrkogrupp.

Behovet av nya krafter och idéer inom vår kyrka är stort
Kyrkans roll i samhället blir allt mer avlägsen för allmänheten och medlemsantalet minskar år efter år, därmed minskar även kyrkans intäkter och således dess möjligheter att verka i samhället.
Kyrkan måste söka och utveckla nya vägar för att vända trenden och dess ekonomiska förutsättningar.
Att bygga fler hyresbostäder och driva vård/omsorg och äldreboenden i egen regi endast för kyrkans medlemmar kommer att få flera att vilja stanna kvar som medlemmar i kyrkan och säkerligen till och med få några att återuppta/bli medlemmar i vår församling.

Egna äldreboenden och fler hyresbostäder kommer att skapa arbetstillfällen och lägga grunden för en bättre ekonomi för vår församling i det långa perspektivet.

Realistpartiet här därför lämnat in 2 motioner (förslag) om hur och vart kyrkan kan bygga fler hyresbostäder på sina egna fastigheter och mark.  Läs om förslagen här: Äldreboenden 
och läs här om Bostäder i kyrkan regi-Länk
Kyrkan har mark ute i Enhörna och vi har föreslagit att vi skall anlägga ett äldreboende där, och utreda möjligheterna till att även bygga vanliga hyresbostäder och 55 plus boenden.

Även att bygga ovanpå våra centrala fastigheter är en möjlighet och en realitet i stadsplanering idag.
Våra förslag är seriösa och får vi väljarnas förtroende så hjälper vi ideellt till med projektering, upphandling och planläggning för finansiering.
Dessa förslag och andra kan ni hitta på vår hemsida: realistpartiet.se
Alla våra motioner i kommunen kan ni hitta här: Länk motioner
Realistpartiet är det enda alternativet om ni vill förnya och stärka kyrkans oberoende
och ställning i samhället – Tycker ni om våra förslag?
Rösta då på Realistpartiet i Södertälje pastorat - Kyrkovalet söndag 19 september


Joakim Granberg, partiledare
Realistpartiet

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln