Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo, Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" och är därför helt fria från ideologiska låsningar som kan stå ivägen för samförstånd kring ofta enkla problemlösningar. Som pragmatiska realister så stödjer vi alla förslag som vi anser är bra för medborgarna, företagen och kommunen som helhet oavsett vilket parti som lägger fram förslaget! - Så som politiken borde fungera!

Med anledning av vårt 10 års jubileum  17 april 2024  så har vi gjort intervjuer med LT och Telgenytt - Se artiklarna här - Länk: LT  och  TN

Klicka på bilden för att läsa vår budget
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan
och håll dig uppdaterad om vår politik, nyheter och medlemsförmåner.

Senaste nytt - RP jobbar på!
Alla med rätt att handla måste utbildas!
Läs motionen här!
Se våra senaste artiklar i media här!

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre! Bli medlem -  Du behövs!

Nästa generation måste få de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och ha bra vuxna förebilder. I Södertälje har vi ett mer levande föreningsliv än i den genomsnittliga kommunen. Läs här!
Läs om vårt förslag om samordnare nedan:

Vi har en medveten och miljövänlig inriktning i vår politik, även om vi såklart håller oss inom realistiska ramar för vad som är möjligt att genomföra. Se exempelvis vår motion om Gröna väggar nedan. Alla våra motioner här!

Det råder brist på vård- och omsorgsplatser inom Södertälje kommun. Se vårt förslag om att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo. Länk till intervju med Bo Folcker
Läs mer om våra seniorsatsningar - Länk!

Bostäder som Södertäljebor har råd att hyra! - Läs!
Bild länkad till information om ökad trygghet

Ordning och reda på riktigt!

Södertäljes dåliga affärer måste få ett slut! - Läs!

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!

Södertäljes dåliga affärer - B. Godner vs J. Granberg

Södertäljes Lokalparti Sedan 2014
Du kan rösta på RP i kommunvalet och ett annat parti till region och riksdagsvalet

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas!
Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar
först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om. Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   - Ert namn lämnas ej ut av oss!