Klicka på bilden för att läsa vår budget
Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo, Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" då vi inte röstar i frågor med en ideologisk utgångspunkt - Vi är pragmatiska och realistiska och väljer alltid det alternativ som vi tror är bäst för vår stad och dess invånare. Vår budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 - Länk

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre!
Bli medlem -  Du behövs!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan
och håll dig uppdaterad om vår politik och medlemsförmåner!

Föreningsliv

Nästa generation måste få de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och ha bra vuxna förebilder. I Södertälje har vi ett mer levande föreningsliv än i den genomsnittliga kommunen. Läs här!
Läs om vårt förslag om samordnare nedan:

Miljöpolitik

Vi har en medveten och miljövänlig inriktning i vår politik, även om vi såklart håller oss inom realistiska ramar för vad som är möjligt att genomföra. Se exempelvis vår motion om Gröna väggar  - Motioner

Äldreomsorgen

Det råder brist på vård- och omsorgsplatser inom Södertälje kommun. Se vårt förslag om att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo. Länk till intervju med Bo Folcker
Läs mer om våra seniorsatsningar - Politik!

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!
 Vi nekar ansvariga att ge sig själva ansvarsfrihet!

Södertäljes dåliga affärer - Godner vs Granberg nedan
 

Läs vår RP-tidning

KLICKA PÅ BILDEN OVAN OCH LÄS VÅR TIDNING PÅ 16 SIDOR!
Klicka på bilden för att läsa om vår bostadspolitik
Klicka på bilden för mer information!

Södertäljes Lokalparti sedan 2014
Du kan rösta på RP i kommunvalet och ett annat parti till riksdagen

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas! Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om. Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   Ert namn lämnas ej ut av oss!