Våra 16 förtroendevalda med totalt över 50 uppdrag i Södertäljes bolag, nämnder, utskott & råd! - Kontaktuppgifter nedan, hör gärna av dig!

Joakim Granberg
Partiledare & Ordförande
2e vice ordf i Telge Inköp
Ledamot: Kommunstyrelsen & Koncernstyrelsen = Telge AB. Stadsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige, Översiktsplan Södertälje 2050 och Kyrkofullmäktige.
Ers/rep i personalutskottet & Investeringsberedningen.
City samverkan styrgrupp: Kontakt:

joakim@realistpartiet.se
Lars - Göran Jonsson
Vice ordförande RP
2e vice ordförande i Enhörna kommundelsnämnd.
Ledamot i: Telge bostäder och kommunfullmäktige. Suppleant:
Koncernstyrelsen = Telge AB. Ersättare i stiftelsen Emyhemmet och kyrkofullmäktige.
Kontakt
:lars-goran@realistpartiet.se
Simon Isso
2e vice ordförande RP Kommunalrådssekreterare
Ledamot i:
Telge Fastigheter, Kommunfullmäktige
och utbildningsnämnden.
Ersättare i: Fullmäktiges Valberedning och Kultur & Fritidsnämnden, samt suppleant i Tomt Tits Experiment. Kontakt:

simon@realistpartiet.se
Ralph Anderson
3e vice ordförande RP
Ledamot i Södertälje kommuns revisorer.
Ledamot RP seniorråd - RPO. Kontakt: ralph@realistpartiet.se
Anna Furberg
Ledamot i Telge återvinning AB
Ersättare i kommunfullmäktige samt miljönämnden. Ombud för Mälardalens Vattenvårdsförbund. Kontakt: anna@realistpartiet.se
Ola Karlsson
Ledamot i omsorgsnämnden samt rep i handikapprådet.
Ledamot i RP seniorråd - RPO.
Rådgivare i omsorg & LSS frågor.
Kontakt: ola@realistpartiet.se
Marcus Haavisto
Ledamot i Kultur & fritidsnämnden.
Ersättare i Kommunfullmäktige samt Kyrkofullmäktige. Kontakt: marcus@realistpartiet.se
Björn Eriksson
Suppleant i Telge Nät AB
Ledamot i  det kommunala pensionärsrådet samt RP:s seniorråd - RPO. Kontakt: bjorn@realistpartiet.se
Andrea Furberg
Ledamot i Arbets & Näringslivsnämnden
Ersättare i arvodesnämnden.
Suppleant i Söderenergi AB. Kontakt: andrea@realistpartiet.se
Harri Salminen
Ersättare i valnämnden.
Kontakt:
harri@realistpartiet.se
Minna Kohtamäki - Corin
Ledamot i Järna kommundelsnämnd.
Kontakt: minna@realistpartiet.se
Gunilla Östman
Ledamot i: Äldreomsorgsnämnden samt Hölö - Mörkö kdn.
Samverkansgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor mellan kommun och region. Ordförande i RP seniorråd - RPO. Kontakt:
gunilla@realistpartiet.se
Simon Jonsson
Ledamot i Socialnämnden
Kontakt:simon.jonsson@realistpartiet.se
Daniel Jülke
Ersättare i Järna kommundelsnämnd.
Kontakt: daniel@realistpartiet.se
James Henry Reed
Ledamot i Södertälje Hamn AB
Ledamot i RP seniorråd - RPO. Kontakt: james@realistpartiet.se
Bo Folcker
Ersättare i
Mölnbo - Vårdinge kommundelsnämnd.
Ledamot i RP seniorråd - RPO. Kontakt: bo@realistpartiet.se

Medborgarnas förslagslåda!

Lämna in era geniala idéer och förslag för att förbättra vår stad. Mejla ert förslag till: info@realistpartiet.se

Läs gärna våra stadgar nedan:

Bildarkiv - Blandade bilder

loading...

Patent & Registreringsbevis - Vi har ensamrätt till namnet i Sverige!