J.Granbergs alla inlägg sedan 2017 nedan

2020 > 03

Tiden för halvmesyrer är passerad!   Läs även artikeln i LT
Det har talats om centrumdöden, om den fanns eller inte?
Det diskuterades parkeringsplatser och dess priser, hyresnivåer samt andra faktorer.

Sedan kom corona viruset…
Centrumdöden slog till på riktigt, nu tvivlar ingen, inte bara centrum, hela staden är lamslagen och nästan alla företag stora som små blöder.
Vi kan givetvis inte rädda allt och alla, en del kommer att gå under och människor kommer att förlora jobb och mer därtill.
Realistpartiet ställde sig bakom förslagen som kom via krisledningsnämnden
( i praktiken kommunstyrelsen), vi avvaktade egna utspel innan vi såg vad som presenterades i stödpaketet till näringslivet.

Vi kan redan nu konstatera att detta inte räcker, vi måste göra mera!
Realistpartiet föreslår som tillägg i stödpaketet följande:
Avgifter inom vatten, avlopp, sophämtning och samtliga tillsynsverksamheter skall vara helt avgiftsfria under 6 månader.
Alla företag som hyr lokal av kommunens bolag och har drabbats hårt skall beviljas 3 månaders gratis hyra samt ytterligare 3 månaders anstånd vid behov.
Ansökan skall vara enkel och snabb med endast sviktande kassaintäkter som underlag för att bli beviljad.
Småföretagare som hyr av privata hyresvärdar är utlämnade till att hoppas på att dem sänker hyran med 50 % under några månader, de får dessutom tillbaka hälften av denna kostnad av staten som lovat ge 25 % om hyresvärden ger 25 % (En halvering av hyran för företaget).
Vi har förstått att en del privata aktörer inte har visat intresse för att hjälpa till med detta då småföretagen oftast har lämnat bankgarantier på hyror 6, 9 eller 12 månader, så man kan mjölka dem avsett om de har kunder eller inte…
Detta försätter företaget i en skuldsituation som kan vara droppen till konkursen.
– Osmakligt och kortsiktigt anser vi!
I Örebro kommun så gick man ut och gav sina företagskunder 2 hyresfria månader till att börja med, man motiverade det även av egoistiskt skäl.
– Om vi inte ställer upp för våra företag nu så har vi tomma lokaler om några månader, och då kommer de verkligt stora kostnaderna för kommunen och samhället.
Jag önskar att mina kollegor i övriga partier och att några stora centrala hyresvärdar också förstår detta, i värsta fall så får vi som kommun gå in och förhandla med de privata aktörerna så även deras hyresgäster får del av det statliga stödet även om en del av kostanden faller på kommunen.
Vårt paket är 100 % genomförbart!
En pragmatiker och realist gör matematiken och kommer fram till att det är billigare för staden i längden att ta denna kostnad nu, än att få flera hundra företag försatta i konkurs och massarbetslöshet om några månader.

Vår stad har starka bolag och tillgångar, vi har råd att hjälpa stadens småföretag och därmed även lyfta den lokala kämparandan och moralen.
Hur skall vi annars bli årets stadskärna om vi inte har kvar ett levande centrum och småföretagare är tanken?

Ekonomiskt svaga behöver extra stöd
Inte bara företagen lider, vanligt folk förlorar sina arbeten och har ångest över hur kommande hyror skall betalas.
Det är här socialtjänsten kommer in, i dessa tider så manar vi till att vara generösare än vanligt med pengar till hyresstöd, det är inte alla som har arbetslöshetsersättning, försäkringar, och fackförbund som hjälper dem, även dem som har så tar det ofta tid att få igång ersättningen.
– Säg hellre ja än nej de kommande 3 månaderna åtminstone.
Det finns liv att rädda!

Joakim Granberg
Realistpartiet
Läs hela inlägget »