Motioner och interpellationer.

Här kan du se alla förslag/motioner som vi har lämnat in genom åren. Även de Interpellationer ( direkta frågor) vi ställt till ansvarig inom det aktuella området. Nära på alltid så blir det NEJ på våra förslag - Man vill kanske inte unna ett litet parti att ha rätt, eller medge att man lagt ett bra förslag? Förekommer att man stöper om bra förslag och kallar sedan det sitt eget. Vi ser fram emot valet 2022 då vi blir ett större parti och därmed mera att säga till om. Då kan vi påverka på riktigt!
------------------------------------------------------
Förklaringar nedan:
2021-09-09 - Förändring av beslutsordning
vid ansökan av verksamhetsbidrag. Förenkla och lägg ansökan i en nämnd istället för som nu två...

2021-06-08 - Kyrkan - Bygg hyresbostäder , 55 plus boenden och familjebostäder i egen regi på befintliga fastigheter.

2021-08-06 - Kyrkan - Bygg egna äldre och omsorgsboenden i kyrkans egen regi.

2021-07-19 - Inför en ekonomi och företagsnämnd
För att förhindra kommunens slöseri med skattemedel, minska korruptionen samt förbättra företagsklimatet
2021-08-03 - Interpellation till Boel Godner - Införande av Ekonomi och företagsnämnd
Är det bra? Ser hon några problem alls i nuläget?
Anser hon att några av våra förslag i motionen nedan är bra?
2021-07-19 - Gör badplatsen nya Malmsjöbadet mer attraktiv
och funtionellt genom att anlägga bryggor och omklädesrum.

2021-07-19 - Återinför de Finska skolklasserna

2021-05 -25 Anställ trygghetsvärdar till våra skolor
så lärare som vill lära ut och elever som vill lära sig kan arbeta och studera i lugn och ro. Dem som stör skolarbetet skall avisas ifrån skolan av trygghetsvärdarna.

2021-04-28
Införande av tjänsten DIGITAL FIXARE i Södertälje kommun.

SYFTE - Att motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre. Hjälp med att installera och komma igång med användandet av olika appar, digitala tjänster och kommunikationsverktyg.

2020-11-28  - Seniorsatsning för att minska ensamheten
bland våra äldre.

Riktade satsningar till mötesplatser, kontaktpersoner, hjälp med IT med mera.

2020-11-17
Stärk elevhälsan och anställ minst 10 fler skolkuratorer.


2020-11-11 Anlägg en kommunal utomhuspool
Alla kommuner med självrespekt har minst en utomhuspool för sin befolkning, Stockholms stad har hela 9 stycken.  Det är dags för Södertälje med - Läs motionen om vad vi föreslår.

2020-11-11  Inför en extern visselblåsarfunktion
Vi vill att kommunens ca 6000 anställda och våra förtroendevalda skall ha en egen tipstelefon till en extern aktör dit man anonymt kan rapportera allt man ser och hör som inte står rätt till... Mutor, skumma affärer, mobbing på arbetsplatsen och allt möjligt som är dåligt för kommunen.

2020-10-25 - Starta trygga hubbar i Södertälje
-Öka medborgarnas trygghet, såväl verklig som upplevd genom denna åtgärd.

2020-10-25 :Återinför det lokala brottsförebyggande rådet i Södertälje.
Alla samhällets aktörer måste gå samman för att bekämpa kriminaliteten.

2019-10-06 - Miljökrav kopplat till föreningsbidrag.

2019 04- Om att återställa arvodesreglerna
till innan man hittade på en egen lönetabell för endast Joakim Granberg - svar krävdes via interpellation. 

2019-05-02 - Interpellation om varför endast Granberg har en påhittat egen lönetabell som innebär halva lönen för sammma uppdrag som övriga gruppledare i opposition?

2019-04-29 - Säkrare övergång till Dalparken
- Utöka refugen för att undvika omkörning på insidan som kan orsaka påkörning av gåendes.

2019-04-06 - Avfallshantering på gruppboenden
Vi måste följa miljöplanen inom alla kommuens verksamheter.


2019-03-15 - Boende på Järnagatan/gågatan med handikapp måste ges personliga tillstånd att få köra fram till porten för avlastning/hämtning. - Tekniska nämnden

2015-03-26 Interpellation -1e Lärare förskolan med högskoleutbildning. Barnen måste lära sig svenska!
(Gammal interpellation som flyttats upp i tiden då den igen är på tal -
Vi behöver lära alla barnen bra Svenska för fungerande integration!)
Förslag om hur vi skall värva fler högskoleutbildade lärare till förskolan för att höja nivå på svenska språket och utbildningen.
Svar: Inget vettigt svar alls...
2018-05-10 Mat och aktiviteter till behövande pensionärer
Ett förslag till kyrkofullmäktige att se över sina lokaler och se om vi kan använda en av dem till gratis lunchservering och aktiviteter till Södertäljes behövande pensionärer.
2018-02-28 - Interpellation till Boel Godner
Ställer du upp på att vi tar in en oberonde granskare och ser över våra inköpsrutiner så vi kan spara kommunens pengar framöver och undvika ekonomiska haverier som Fornhöjden.
2018-02-28 - Motion - inför granskning av inköpsrutiner
Vi vill att alla inköp de senaste 2 åren granskas av en oberoende granskare som undersöker hur det kan ha gått så fel i Fornhöjden och med andra inköp. Vi behöver utbilda och granska våra inköpare!
2018-02-26 - Interpellation - Återinför tjänstemannaansvaret För politikers och politiskt tillsatta personer som ansvarar för våra skattepengar - Det skall vara straffbart att slösa bort våra pengar...
2018-02-20 - Motion - Södertälje "Walk of fame"
Ge kända och betydande Södertäljebor en egen gatsten, från Saltsjötorget bort till nya KTH. Både döda och levande Södertäljebor skall hedras!
2017-03-18 - Interpellation om religionsfria kläder i Södertäljes kommunala verksamheter.
Vi ställer frågan till kommunstyrelsens ordförande - Boel Godner om hon tycker det är bra med religiösa kläder på de kommunala arbetsplatser? - Fick inget tydligt svar...
2017-03-18 - Motion - Religionsfria arbetsplatser
Vi föreslår att alla kommunala skolor och arbetsplatser skall vara utan religiösa kläder - Inga undantag - Ej besvarad
2017-01-26 - Motion - Nyttja Oxbacksleden
Begränsa trafiken på Nygatan för genomfart och öka därmed antalet centrala parkeringsplatser. Svar: Ej inkommit
2016-09-29 - Motion om rondell
Bygg en rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen för att få ner hastigheten på den passerande trafiken då det ligger skola i närheten och skolbarn passerar övergångsstället där dagligen - Bilarna åker förbi i väldigt höga hastigheter där som oftast.
Svar: Där svarar man NEJ
2016-04-12 - Motion - Björn Borg staty
Hedra Björn Borg med en egen staty i Södertälje.
Svar:
Inte så länge han lever, när han dör kanske?
2016-03-11 - Interpellation- Miljö
Höga gifthalter i ytter Järnas avlopp, när skall det åtgärdas?
Svar: På gång...
2016-03-11 - Motion och interpellation

Bygg billigare, fortare och fler bostäder - Varför gör man inte det?
Svar: Man gör så gott man kan...Eller att vi har fel i att det går att bygga billigare...hmm...
2015-10-08 - Motion - Belysning i hundrastgård
Badparkens hundrastgård är flitigt använd. Men becksvart på kvällar och vintern. Sätt upp belysning. 
Svar: Det har man nu gjort och säger att det var planerat
(vart becksvart i 20 år innan).
2015-10-08 - Motion Moped/Mc P-platser centralt
Fler centrala parkeringsplatser för MC och mopeder.
Svar: Vi har inte fått något svar ännu, men däremot så har man nu anlagt fler parkeringsplatser centralt, så kanske lyssnade dem?
2015-10-08 - Motion Gratis P-Tid
Kontantlösa P-Automater som ger 2 timmars gratis parkering i centrum när man registrerar sitt betalkort - Står man längre så börjar det kosta. Då får man cirkulation på P-platserna och långtidsstående får betala.
Svar: Ej kommit ännu

2016-03-27 - Motion om byggnation av fler billiga bostäder
Här föreslog vi att man skall bygga billiga bostäder för unga och studenter - Det finns fina bostadsmoduler som är billiga och för permanentboende och lätta att flytta i framtiden.
Svar: NEJ
2015-03-26 - Motion om gratis WIFI i centrum.

Inför gratis WIFI i centrum så alla och turister kan använda internet gratis.
Svar: NEJ
2015-03-26 -Interpellation

Det behövs fler lärare som talar bra Svenska i förskolan i områden som Hovsjö exempelvis. Barnen lär sig inte att tala svenska ordentligt och hamnar efter i både studie och yrkeslivet.
Svar: Vi gör så gott vi kan... svårt att få tag i behöriga lärare

2014-12-12 - Interpellation
Förläng sommarsäsongen en månad för stadens uteserveringar - Ofta är det vackert väder tidigt på våren eller och sent in på hösten, låt krögaren få en extra månad att disponera.
Svar - NEJ
2014-12-12 - Interpellation

Varför får inte stadens uteserveringar ha öppet längre på kvällarna sommartid?
Svar- Det stör folk...  Vi: Okej, så varför bo i city då?
2014-12-12 - Interpellation
Interpellation om att det sker "svart" försäljning av oseriösa "knallar" (försäljare) under kringelfestivalen.
Resultat: Det har faktiskt blivit bättre sedan vi tog upp detta.
2014-11-20 - Interpellation Marenplan
Kommer kommunen öppna upp inre maren genom att bygga en bågbro så att småbåtar kommer in i inre maren? Bågbro gör att folk fortfarande kan gå över, men småbåtar kommer in och kan njuta av centrum sommartid - Svar: NEJ
2014-11-20 - Motion 03.00
Låt nattklubbarna ha öppet till 03.00
Så de kan konkurrera med Stockholm och behålla publiken.
Svar NEJ!
2014-11-20 - Motion Extra bussar
Extra gratis bussar vid matcher till arenor för att få bort bil kaoset och ge flera chansen att gå på matcherna.
Svar : Nej
, de ville vi skulle kontakta bussbolagen själva.