Motioner och interpellationer.

Här kan ni se alla förslag/motioner som vi har lämnat in genom åren. Även de Interpellationer ( direkta frågor) vi ställt till ansvarig inom det aktuella området. Vad vi än föreslår så blir det NEJ på våra förslag - Man vill helt enkelt inte unna ett annat parti att ha rätt, eller ens medge att vi lagt ett bra förslag? Förekommer däremot att man stöper om bra förslag och kallar det sitt eget vid ett senare tillfälle, tyvärr innebär det oftast för medborgarna att de kan få vänta 4-5 år på att bra förslag införs...Spar tid och rösta på RP i nästa kommunval!
Du som läser via mobilen - Om du skrollar ned så ser du alla förslagen i word dokument och kan läsa dem i sin helhet och skriva ut dem om ni så vill.
------------------------------------------------------
Förklaringar nedan:
2023-09-25 -
Interpellation till ordförande för Mölnbo-Vårdinge
varför röstar ni mot folkviljan gällande ett vård - äldreboende?
2023-06-13 - Interpellation till ordförande för Mölnbo-Vårdinge kommundel gällande offentlig wc med vattenpost intill Mölnbo C.
2023-06-03 - Åtgärda säkerheten på Linavägen för att tillgängliggöra Lina naturreservat.
2023-06-02 Installera pantrör på kommunens papperskorgar!
2023-05-24 -
Vi har föeslagit en offentlig WC med vattenpost i Mölnbo C Vi ställer frågan till Tekniska nämndens ordförande, skall han lösa detta?
Alexander vill inte svara på frågan och skickar den vidare till ordföranden för Mölnbo-Vårdinge kommundelsnämnd. - Ny interpellation ovan!
2023-05-23 - Vi har föeslagit ett vård och äldreboende i Mölnbo-Vårdinge och har dessutom presenterat en lösning - Nu undrar vi vad ansvarig för äldreomsorgen säger om vårt förslag?
2023-01-26 - Bygg vård, omsorg och äldreboende i Mölnbo
2022-08-30 - Installera en klättervägg och basketkorg i Squashhallen i Västergårds fritidsgård. - Svar - BRA IDÈ men vi saknar pengar....
Är skitsnack då det fanns pengar kvar i kultur och fritids kassa.

2022-08-24 - Anlägg en kommunal utomhuspool i Järna -Svar: NEJ
Men man tittar på att anlägga något liknande ändå... Betyder?
2022-04-27 - Motionen föreslår att personalens WIFI på de kommunala gruppboendena skall göras tillgänglig även för de boendes - Köpa in routers om det behövs. Svar: Finns redan säger man, men stämmer inte, brukarna får inte inloggning till systemet som finns.
2022-02-21 - Motionen föreslår en offentlig WC och vattenpost intill Mölnbo C för att underlätta för näringslivet samt besökare av Mölnbo och Sörmlandsleden. - Ej besvarad ännu
2022-02-10 - Gratis mensskydd för kvinnor
i de kommunala skolorna främst, men även på de kommunala arbetsplatserna. En jämnställdhetsåtgärd. - Ej besvarad ännu
2021-09-09 - Förändring av beslutsordning
vid ansökan av verksamhetsbidrag. Förenkla och lägg ansökan i en nämnd istället för som nu två... Ej besvarad ännu
2021-06-08 - Kyrkan - Bygg hyresbostäder , 55 plus boenden och familjebostäder i egen regi på befintliga fastigheter.
Kyrkans styrelse säger tyvärr nej!
2021-08-06 - Kyrkan - Bygg egna äldre och omsorgsboenden i kyrkans egen regi. - Svar nej....
2021-07-19 - Inför en ekonomi och företagsnämnd
För att förhindra kommunens slöseri med skattemedel, minska korruptionen samt förbättra företagsklimatet - Inget svar ännu
2021-08-03 - Interpellation till Boel Godner - Införande av Ekonomi och företagsnämnd
Är det bra? Ser hon några problem alls i nuläget?
Anser hon att några av våra förslag i motionen nedan är bra?
Hon svarade inte på frågorna... se video om detta, vår debatt här!
2021-07-19 - Gör badplatsen nya Malmsjöbadet mer attraktiv
och funtionellt genom att anlägga bryggor och omklädesrum.
Inget svar ännu
2021-07-19 - Återinför de Finska skolklasserna
Svar: Gjorde man delvis, men inte fullt ut.
2021-05 -25 Anställ trygghetsvärdar till våra skolor
så lärare som vill lära ut och elever som vill lära sig kan arbeta och studera i lugn och ro. Dem som stör skolarbetet skall avisas ifrån skolan av trygghetsvärdarna. S Säger NEJ!
2021-04-28
Införande av tjänsten DIGITAL FIXARE i Södertälje kommun.

SYFTE - Att motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre. Hjälp med att installera och komma igång med användandet av olika appar, digitala tjänster och kommunikationsverktyg.
Svar: Man införde tjänsten 2 månader efter vår motion.
2020-11-28  - Seniorsatsning för att minska ensamheten
bland våra äldre.

Riktade satsningar till mötesplatser, kontaktpersoner, hjälp med IT med mera. Svar: Gör man nu via 365
2020-11-17
Stärk elevhälsan och anställ minst 10 fler skolkuratorer.

S säger nej!
2020-11-11 Anlägg en kommunal utomhuspool
Alla kommuner med självrespekt har minst en utomhuspool för sin befolkning, Stockholms stad har hela 9 stycken.  Det är dags för Södertälje med - Läs motionen om vad vi föreslår.
Man svarar NEJ!
2020-11-11  Inför en extern visselblåsarfunktion
Vi vill att kommunens ca 6000 anställda och våra förtroendevalda skall ha en egen tipstelefon till en extern aktör dit man anonymt kan rapportera allt man ser och hör som inte står rätt till... Mutor, skumma affärer, mobbing på arbetsplatsen och allt möjligt som är dåligt för kommunen.
Svar: Nej man vill inte ha det, räcker med intern säger man...
Men man blir nu tvungen att införa 2023 det pga lagändring.

2020-10-25 - Starta trygga hubbar i Södertälje
-Öka medborgarnas trygghet, såväl verklig som upplevd genom denna åtgärd.  Svar: Man säger NEJ till detta...
2020-10-25 :Återinför det lokala brottsförebyggande rådet i Södertälje.
Alla samhällets aktörer måste gå samman för att bekämpa kriminaliteten.
Svar: Man säger NEJ till detta
2019-10-06 - Miljökrav kopplat till föreningsbidrag.
Svar: Man säger nej, även MP säger nej!
2019-05-02 - Interpellation om varför endast Granberg har en påhittat egen lönetabell som innebär halva lönen för sammma uppdrag som övriga gruppledare i opposition? Granberg får inget kontor i stadshuset och inte tillgång till intranätet.
Svar: Så skall det vara säger Boel Godner

(Efter valet 2022 och med start januari 2023 så har nu Granberg kontorsplats och lön då vi ökade till 3 mandat samma som C, MP och L).
2019-04-29 - Säkrare övergång till Dalparken
- Utöka refugen för att undvika omkörning på insidan som kan orsaka påkörning av gåendes. - Svar NEJ
2019-04-06 - Avfallshantering på gruppboenden
Vi måste följa miljöplanen inom alla kommuens verksamheter.

Svar: Man lovar att se över detta, inget har hänt...
2019-03-15 - Boende på Järnagatan/gågatan med handikapp måste ges personliga tillstånd att få köra fram till porten för avlastning/hämtning. - Tekniska nämnden
Svar: Man kan redan nu söka om tillstånd, vi menar på att det skall förenklas att få detta tillstånd.

2015-03-26 Interpellation -1e Lärare förskolan med högskoleutbildning. Barnen måste lära sig svenska!
(Gammal interpellation som flyttats upp i tiden då den igen är på tal -
Vi behöver lära alla barnen bra Svenska för fungerande integration!)
Förslag om hur vi skall värva fler högskoleutbildade lärare till förskolan för att höja nivå på svenska språket och utbildningen.
Svar: Inget vettigt svar alls...
2018-05-10 Mat och aktiviteter till behövande pensionärer
Ett förslag till kyrkofullmäktige att se över sina lokaler och se om vi kan använda en av dem till gratis lunchservering och aktiviteter till Södertäljes behövande pensionärer.
Svar: Man köpte in kök och införde middagar för behövande! 
2018-02-28 - Interpellation till Boel Godner
Ställer du upp på att vi tar in en oberonde granskare och ser över våra inköpsrutiner så vi kan spara kommunens pengar framöver och undvika ekonomiska haverier som Fornhöjden. Svar: NEJ!
2018-02-28 - Motion - inför granskning av inköpsrutiner
Vi vill att alla inköp de senaste 2 åren granskas av en oberoende granskare som undersöker hur det kan ha gått så fel i Fornhöjden och med andra inköp. Vi behöver utbilda och granska våra inköpare! Svar: NEJ!
2018-02-26 - Interpellation - Återinför tjänstemannaansvaret För politikers och politiskt tillsatta personer som ansvarar för våra skattepengar - Det skall vara straffbart att slösa bort våra pengar...
Svar: NEJ!
2018-02-20 - Motion - Södertälje "Walk of fame"
Ge kända och betydande Södertäljebor en egen gatsten, från Saltsjötorget bort till nya KTH. Både döda och levande Södertäljebor skall hedras!
Svar NEJ på kostnad....Löjligt.
2017-03-18 - Interpellation om religionsfria kläder i Södertäljes kommunala verksamheter.
Vi ställer frågan till kommunstyrelsens ordförande - Boel Godner om hon tycker det är bra med religiösa kläder som exempelvis burka på de kommunala arbetsplatser? - Svar: Fick inget tydligt svar...Så nej!
2017-03-18 - Motion - Religionsfria arbetsplatser
Vi föreslår att alla kommunala skolor och arbetsplatser skall vara utan tydligt religiösa kläder - Inga undantag - Svar NEJ
2017-01-26 - Motion - Nyttja Oxbacksleden
Begränsa trafiken på Nygatan för genomfart och öka därmed antalet centrala parkeringsplatser. Svar: Nej - Har man nu under 2022 faktiskt genomfört, som vanligt 5 år efter vårt förslag! :)
2016-09-29 - Motion om rondell
Bygg en rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen för att få ner hastigheten på den passerande trafiken då det ligger skola i närheten och skolbarn passerar övergångsstället där dagligen - Bilarna åker förbi i väldigt höga hastigheter där som oftast.
Svar: Där svarar man NEJ
2016-04-12 - Motion - Björn Borg staty
Hedra Björn Borg med en egen staty i Södertälje.
Svar:
Inte så länge han lever, när han dör kanske? - NEJ!
2016-03-11 - Interpellation- Miljö
Höga gifthalter i ytter Järnas avlopp, när skall det åtgärdas?
Svar: På gång...
2016-03-11 - Motion och interpellation

Bygg billigare, fortare och fler bostäder - Varför gör man inte det?
Svar: Man gör så gott man kan...Eller att vi har fel i att det går att bygga billigare...hmm... Nu 2022 och 2023 har man börjat titta på att göra som vi föreslog 2016
2015-10-08 - Motion - Belysning i hundrastgård
Badparkens hundrastgård är flitigt använd. Men becksvart på kvällar och vintern. Sätt upp belysning. 
Svar: Det har man nu gjort och säger att det var planerat
(vart becksvart i 20 år innan). Så tack vara RP blev det gjort :)
2015-10-08 - Motion Moped/Mc P-platser centralt
Fler centrala parkeringsplatser för MC och mopeder.
Svar: NEj - Men däremot så har man nu 2021 anlagt fler parkeringsplatser centralt, så dem lyssnade!
2015-10-08 - Motion Gratis P-Tid
Kontantlösa P-Automater som ger 2 timmars gratis parkering i centrum när man registrerar sitt betalkort - Står man längre så börjar det kosta. Då får man cirkulation på P-platserna och långtidsstående får betala.
Svar: Nej - MEN Gör vi nu- 2021 så infördes detta.
2016-03-27 - Motion om byggnation av fler billiga bostäder
Här föreslog vi att man skall bygga billiga bostäder för unga och studenter - Det finns fina bostadsmoduler som är billiga och för permanentboende och lätta att flytta i framtiden.
Svar: NEJ - Men har man gjort nu under 2021
2015-03-26 - Motion om gratis WIFI i centrum.

Inför gratis WIFI i centrum så alla och turister kan använda internet gratis. Svar: NEJ 2017 - Men detta infördes 2021, 6 år senare!
2015-03-26 -Interpellation

Det behövs fler lärare som talar bra Svenska i förskolan i områden som Hovsjö exempelvis. Barnen lär sig inte att tala svenska ordentligt och hamnar efter i både studie och yrkeslivet.
Svar: Vi gör så gott vi kan... svårt att få tag i behöriga lärare
2014-12-12 - Motion
Förläng sommarsäsongen en månad för stadens uteserveringar - Ofta är det vackert väder tidigt på våren eller och sent in på hösten, låt krögaren få en extra månad att disponera.
Svar - NEJ  Moderaterna motionerade om detta med 2022 men fick också nej. Nu 2023 är det prat om att införa detta!
2014-12-12 - Interpellation

Varför får inte stadens uteserveringar ha öppet längre på kvällarna sommartid? Svar- Det stör folk...  Vi: Okej, så varför bo i city då?
2014-12-12 - Interpellation
Interpellation om att det sker "svart" försäljning av oseriösa "knallar" (försäljare) under kringelfestivalen.
Resultat: Det har faktiskt blivit bättre sedan vi tog upp detta.
2014-11-20 - Interpellation Marenplan
Kommer kommunen öppna upp inre maren genom att bygga en bågbro så att småbåtar kommer in i inre maren? Bågbro gör att folk fortfarande kan gå över, men småbåtar kommer in och kan njuta av centrum sommartid - Svar: NEJ - Kan bli aktuellt 2026 när kanalen är klar....Kanske!
2014-11-20 - Motion 03.00
Låt nattklubbarna ha öppet till 03.00
Så de kan konkurrera med Stockholm och behålla publiken.
Svar NEJ!
2014-11-20 - Motion Extra bussar
Extra gratis bussar vid matcher till arenor för att få bort bil kaoset och ge flera chansen att gå på matcherna.
Svar : Nej
, de ville vi skulle kontakta bussbolagen själva.

Motioner och Interpellationer i dokumentform