Daglig lunch och aktiviteter till våra behövande seniorer inom församlingen

Seniorer på lunch
2018-05-10 föreslog Realistpartiet i Södertälje pastorat att vi inom kyrkan skulle nyttja våra lokaler och hjälpa de äldre inom vår församling som ofta kallas "fattigpensionärer" - Det låter illa med ordet fattigpengsionär... Men faktum är att en skrämmande stor del av våra seniorer lever under fattigdomsförhållanden i vår tid och i vår stad utan att dem får hjälp av varken stat eller kommun. (Motionen ligger som worddokument här ovan och går att öppna/ladda ner).
Realistpartiet ville öppna för att vi inom kyrkan kunde göra mer! 

När vi lade detta förslag så var det en ledamot  som reste sig upp och sa - Jag har suttit i kyrkofullmäktige sedan -80 talet och det är första gången jag ser att någon lägger en motion/förslag över huvud taget! Han var glad, entusiastisk och FÖR motionen fast han inte tillhörde vårt parti.
Det påvisar bristen på förslag och energi inom organisationen, detta är något som vi vill tillföra, vi har sedan dessa lagt 2 motioner till om bostäder och äldreboenden i kyrkans egen regi.
Bakgrund
Vi har många äldre i Södertälje som har det knapert, en del har knappt råd att äta ordentligt då pensionen inte räcker till. Vi har drygt 300 000 pensionärer i Sverige som lever under fattigdomsgränsen enligt EU standard. Många av dessa är Södertäljebor.
Förslag till kyrkofullmäktige
Vi vill tillsammans med övriga i församlingen som är intresserade av att delta se över kyrkans lokaler och möjligheter till matservering. Om vi kan tilldelas en lämplig lokal för ändamålet så ser jag en stor möjlighet att genom frivilliginsatser och sponsorer kunna bjuda behövande pensionärer på en rejäl lunch dagligen.
Många restauranger och livsmedelshandlare är generösa och skulle kunna försörja en stor del av inköpsbehovet genom gåvor av varor med kort datum, men ändå i fullgott skick. Samt penninggåvor.
Verksamheten skulle inte enbart bjuda på lunch, jag ser ett teknikcentrum (ett par datorer) där unga kan hjälpa de äldre med teknik och förståelse inom dagens teknikutmaningar.
En mötesplats för en fika och samtal, kanske dans någon gång i månaden för de äldre.
Uppdatering 2021-08-14 - Kyrkan köpte efter vårt förslag in ett nytt kök och vi har sedan på måndagar haft matservering för behövandes, en dag i veckan till att börja med, men sedan kom corona pandemin och vi har pausat verksamheten, men med oss inom kyrkan så vill vi dra igång verskamehten igen och utöka den och se till att våra seniorer blir informerade om att verksamheten finns för dem.
Realistpartiet i Södertälje pastorat är det enda alternativet att rösta på OM ni vill ha förnyelser och att det händer något inom församlingen, låter ni det fortsätta som det är idag och vart under många många år så kommer det inte att hända några förbätringar... tvärtom, kyrkan lever med en krympande medlemsskara, krympande intäkter och med en trött organisation, rösta in oss så lovar vi att det kommer att hända bra saker för församlingen och dess medlemmar.

Kommentera gärna:

Anna Furberg

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln