J.Granbergs alla inlägg sedan 2017 nedan

2021 > 02

Realistpartiet polisanmäler kommunen igen…   ( Kort i LT - Länk)
Denna gången för P hus skandalen bakom vårt stadshus, men innan vi kommer till det så vill jag förklara sakers natur och varför det blir som det blir…
Konstitutionell korruption  Se video när vi talar om detta- 55 min här

Att en kommun blir infekterad av korruption i olika grader är inget ovanligt, den händer oavsett vilket eller vilka partier som styr, men en gemensam nämnare är att ju längre någon eller något parti har makten desto mer inarbetade blir rutinerna och vilka företag och personer man gynnar, det leder också till att en del personer sitter alldeles för länge på sin stol och blir en inofficiell ”myndighet” i sig, vi kan se det inom områden som jag inte skall namnge nu då det är under utredning, men en del personer kan ha suttit närmare 15 år på sin post och sett ledamöter och tjänstepersoner komma och gå, succesivt så blir den personen någon som man inte orkar ”störa” och en egen instution – det går ju så bra, så varför lägga sig i? -  fast personen driver en kommunal angelägenhet som om det vore ens privata företag… Ja sånt händer och försiggår nu.
För er som vill grotta ner er i en studie om korruption så finns här ett dokument på 44 sidor ifrån Göteborgs universitet av Ulrika Berg – ett axplock ur denna är enligt nedan:
Citat” Det finns idag oändligt många studier som pekar på vilka förödande konsekvenser korruption kan ha för ett samhälle, inte minst ekonomiskt. Den vanligaste slutsatsen av studier i korruptionsproblematik är att korruption skapar fattigdom, och missgynnar de redan fattiga. (Global Corruption Report 2004, Melese 2002)”-Slut citat.  Länk till dokumentet.
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/2005_1_Berg.pdf  
Det jag väljer att kalla konstitutionell korruption är en form av korruption som oftast inte ens är medveten eller egentligen är avsiktlig, men man har haft makten så länge och många rutiner är så väl inarbetade att man inte ens orkar försöka ta tag i dem eller rubba dem, det sitter ”småpåvar” som gjort samma sak med samma bolag under årtionden… varför skall man röra om i den soppan? Inget gott kan ju komma ur det resonerar man antagligen, sedan så är det ju så att man har föregångare som har hjälpt en till makten och så vill man ju inte vara ”taskig” och gräva i gamla saker och rutiner… så det får rulla på helt enkelt… tills någon blåser i visselpipan, och det är ju endast vi som gör hela tiden, börjar kännas som att Realistpartiet inte bara är Södertäljes enda lokalparti, vi verkar också vara Södertäljes enda riktiga oppositionsparti. Ett gott exempel på detta är ju kommunala stölden av mark/vatten av Daniel Julke i Pershagen som vi tog upp i vår livesändning fredag 29e januari där dåvarande ordförande för stadsbyggnadsnämnden -Staffan Norberg (V), eskalerade den kommunala stölden av mark och vatten fast man då inte ens ägde rätten till området anlades en småbåtshamn och det dumpades landmassor på Daniels ägor…. denna oförrätt gick i arv och idag sitter Håkan Buller (S) på den bollen och orkar knappt kommentera det… det är som det är… vi förhåller oss till hur det ser ut nu osv… Och det är sant att han måste förhålla sig till den senaste domen där kommunen ”vann” emot Daniel och fick rätten till vattnet, men vi som är insatta vet att det är ett omoraliskt agerande av kommunen och ni kan lyssna mer om detta i vår fredagssändning här
- https://fb.watch/3vr8LUAI6j/ 

Konstitutionell korruption är en av anledningarna till att man endast kan sitta på sin post som president max 2 mandatperioder i många länder, som USA som exempel, annars får man som i Ryssland – en ”Tsar” som styr landet och det blir succesivt mer och mer likt en diktatur.

Putin har nu fixat så han kan styra ända fram till 2036 – Se länk:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lagandring-oppnar-for-putin-styre-till-2036  

Med den jämförelsen så skall man ha i åtanke att Socialdemokraterna har styrt Södertälje sedan minst 1920, med undantag för ett par år 89–91 då M, C, MP och dåvarande Folkpartiet gästspelade vid makten, men S kontrade i valet 1991 och återtog makten genom slug förhandling och lockade över mandat så det räckte till maktövertagandet och ordningen var återställd ur S synvinkel.
Ett parti som vid valet 2022 haft makten i snart 100 år utgör ju den perfekta grogrunden för alla former av korrupta system. Dem som gynnas av att S sitter kvar vid makten går så långt att man till och med lägger pengar på att sponsra de folkvalda i sin ”välvilja” att behålla sin välgörare vid makten, ett exempel är ju PEAB som till och med betalade val skyltar i valet 2010 till Anders Lago (S) – En monster stor skylt satt i backen upp till ”flickskolan” i centrala Södertälje – och betald av Peab!
LT:s Tomas Karlsson säger det bra här –
https://www.lt.se/artikel/tomas-karlsson-peab-kopplingen-maste-granskas-aven-i-sodertalje     
Uppdrag granskning gjorde ju ett helt reportage om S styrda Sigtuna och kopplingarna till Södertälje och Peab gick inte att ta miste på, att man borde göra ett helt program om bara Södertälje är något som jag har påpekat länge och jag har faktiskt matat redaktionen häromdagen med en massa information, så vi får hoppas på att dem hör av sig.
Tomas Karlsson på LT säger det bra här också:
https://www.lt.se/artikel/tomas-karlsson-standigt-detta-peab-nar-s-kommuner-gar-bort-sig  
Axplock här:
Peab är för en socialdemokratiskt styrd kommun vad Arbogaölen 10,2 är för en ofrivilligt nykter. Stillar behov, släcker begär – men kan också skapa ett osunt beroende och dagen efter-känsla.
Att lägga skattebetalarnas pengar på vinstdrivande företag är för mången socialdemokrat problematiskt – men aldrig när det gäller Peab. Listan över kommunala ”affärer” runt om i landets S-kommuner har påfallande ofta byggbolaget som gemensam nämnare.
• Här i Södertälje fick kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) för sig 2009 att kommunala Telge skulle starta byggbolag. Peab handplockades som samarbetspartner. Den demokratiska förankringen var noll – politiken ställdes inför fullbordat faktum. Bolaget fick attraktiva byggrätter vid sjukhuset och gamla Tobaksmonopolet.

• Anders Lago och hans kommunstyrelseordförandekollega i Sigtuna, Anders Johansson (S), valde inför valet att lansera Johanssonvillan. Ett koncept där de två kommunerna tillsammans med Peab skulle ge vanliga löntagare ett nyckelfärdigt hus på egen tomt till kraftigt subventionerat pris jämfört med vad en normalvilla kostade.   Läs mer:
https://www.lt.se/artikel/var-vaksam-vid-samarbeten-med-peab 
• Samme Anders Johansson i Sigtuna kommun hade redan andra, mycket täta band med Peab. Så täta att Sveriges televisions Uppdrag granskning ägnade två hela program – ”Makt till varje pris” – i höstas för att reda ut korruptionsskandalen.
Länk här med: https://www.svtplay.se/video/28021047/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-makt-till-varje-pris  
 
• 2014 dömdes fyra kommuntjänstemän i Falun och två Peabanställda för mutbrott respektive bestickning. Dessutom fick kommunen betala många miljoner i upphandlingsskadeavgift för att man anlitat Peab för väg- och gatuarbeten utan att ta in anbud. Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Falun, Johnny Gahnshag, sa till Sveriges radio att: ”Peab-skandalen har varit en väckarklocka”.
Slut citat ur LT
Realistpartiet har anmält Södertälje kommun till konkurrensverket för att man inte har gjort en upphandling av P-husbyggnaden och direkt ringt till Peab.
Nu kan vi räkna med böter, men tyvärr så är det ju som vanligt skattebetalarna som får stå för notan...
Boel Godner (S) kommunsytelsens ordförande säger:
Citat: När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2011 fanns som du skriver ett osunt förhållande mellan Peab och Södertälje kommun. Detta gjorde vi oss av med då och Peab är efter det ett byggföretag som alla andra och som ska behandlas på samma sätt. Parkeringshistorian är mycket olycklig – Se hela artikeln i LT här- Länk: https://www.lt.se/artikel/replik-du-ska-kunna-lita-pa-oss-politiker-vi-ska-agera-moraliskt
Slut citat.

Det hon säger är alltså att man redan 2011 ”gjorde sig av” med sin osunda relation till Peab, men sedan 2018 så ringer man direkt till Peab utan upphandling och beställer Sveriges dyraste garage…
Låt oss titta på den affären – Här kan ni se hela utredningen som gjorts av ett företag som heter Pwc
https://www.sodertalje.se/globalassets/ksk/press/sodertalje-parkeringsdack-rapport.pdf 
För er som inte orkar läsa hela utredningen så är en kort sammanfattning att man har beställt ett P hus bakom stadshuset som skulle kosta runt 25,5 miljoner
(Parkeringsdäcket är ett riktpris på 25,5 MSEK i en offert som skickades av Leverantören i mars 2018.) – Man ringde såklart till PEAB och beställde garaget utan en offentlig upphandling, utan kontrakt, utan bygglov och man betalade ut 20 miljoner i förskott där dåvarande chef Homan Gohari påstår att han inte godkänt utbetalningen, men tjänstepersonen som genomfört utbetalningen säger att Homan har godkänt den… Mystiken tätnar, sedan fick Homan en miljon för att i tysthet lämna sitt uppdrag. man undrar ju varför… Läs om Homan här i LT
https://www.lt.se/artikel/samhallsdirektoren-slutar-efter-overenskommelse-med-stadsdirektoren   
Han får en mille för att dra… Läs!
https://www.lt.se/artikel/sprackte-budgeten-med-20-miljoner-nu-far-kommuntoppen-sjusiffrigt-avgangsvederlag-efter-p-dackskandalen     
De 20 miljonerna som betalades ut verkar ha ”försvunnit” för efter dem betalades ut så räknades dem bort ur kalkylen… slutnotan blev inte 25,5 miljoner, det landade på ca 26.5 miljoner, det är ju i sin ordning med lite extra jobb, men vad hände med de första 20 miljonerna? Dem bakades in… så garaget kostade ca 46 miljoner, Sveriges dyraste P hus per kvm, enligt en undersökning av Peabs alla andra garagebyggen i Skandinavien så är detta i särklass det dyraste per kvm man byggt, det blev dessutom vänstertrafik i det, och det är tydligen fler brister som måste åtgärdas… man blir svimfärdig…  
Vi har efterfrågat investeringsunderlag, kalkyler och budget för Projektet men det förefaller inte heller finnas den typen av dokumentation – säger granskaren Pwc.

Axplock ur Pwc:
1. Vårt uppdrag och genomfört arbete
Vårt uppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC” eller ”vi”) erhöll ett uppdrag i oktober 2019 att bistå Södertälje kommun (”Kommunen”) med en utredning avseende etablering av parkeringsdäck i anslutning till stadshuset i Södertälje (“Projektet”, “Parkeringsdäcket” eller “Pilen 2”).
Bakgrund
I samband med en revision som granskat Kommunens verksamheter under 2018 lyftes väsentliga internkontrollbrister i Tekniska nämndens verksamhet gällande investeringen i Parkeringsdäcket. I revisionen framgick det att entreprenaden av Parkeringsdäcket inte upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling, samt att Kommunens egna krav på
anlitande av Telge Inköp AB för upphandling frångåtts. Vidare hade förskottsbetalningar genomförts till leverantören som byggt Pilen 2 utan Tekniska nämndens godkännande och innan byggandet av Parkeringsdäcket påbörjades. Projektet hade blivit väsentligt försenat samt överstigit budget. Parkeringsdäcket var ännu inte färdigbyggt när PwC fick i uppdrag att
genomföra en utredning av hanteringen kring upphandlingen samt kostnaderna för investeringen av Parkeringsdäcket.
Genomfört arbete
Arbetet påbörjades i oktober 2019 då insamling av dokumentation och inledande intervjuer ägde rum. Vi har löpande avrapporterat vårt arbete i utredningen. Arbetet har i perioder pausats på grund av att ytterligare information krävdes och var svårt för Kommunen att få fram. Den 14 april 2020 lämnade vi en statusrapport och föreslog vidare utredningsarbete. I september 2020 har PwC hållit avslutande intervjuer för att kunna presentera vårt resultat i denna rapport.
Vårt uppdrag har varit att bistå Södertälje kommun med en oberoende faktainsamling, analyser och bedömningar i syfte att utreda huruvida det har förekommit oegentligheter i samband med upphandlingen eller uppförandet av Parkeringsdäcket.
Vårt arbete har fokuserat till perioden juni 2017 fram till september 2020, vilken sammanfaller med den tid då Projektet initierades, utfördes samt där Kommunen har haft löpande kostnader för Parkeringsdäcket. Per augusti 2020 uppgår kostnaden för Parkeringsdäcket till cirka 45,7 MSEK
enligt en sammanställning vi erhållit av Samhällsbyggnadskontoret.
Mer specifikt har vårt uppdrag omfattat följande övergripande moment:
• Kartläggning av personer och aktörer som varit involverade i upphandling av leverantören som anlitats för totalentreprenad av Parkeringsdäcket (“Leverantören”) samt de personer som varit involverade från Södertälje kommun under etableringen av Parkeringsdäcket.
 
• Bakgrundssökning av ett urval individer i syfte att identifiera potentiella intressekonflikter och andra omständigheter relevanta för utredningen. Arbetet har baserats på öppna källor och offentligt tillgänglig information.
• Intervjuer med 6 anställda på Samhällsbyggnadskontoret i syfte att skapa förståelse för upphandling och utförandet samt inhämta dokumentation kring Projektet.
• Analys av tillhandahållen projektdokumentation samt dokumentation kring byggnationen av Parkeringsdäcket. Arbetet har utförts av PwC:s specialist inom bygg och entreprenad.
• Översiktlig analys av transaktionsdata ur Leverantörens projektredovisning och
leverantörsfakturor utställda av Leverantören till Kommunen.
• Granskning av e-postmeddelanden som Kommunen har försett oss med. Då vi inte har haft tillgång till e-postkonton i sin helhet har därför endast en översiktlig analys kunnat göras baserat på det urval e-postmeddelanden som vi tillhandahållits. – Not av RP – Man har alltså censurerat vilka mejls som PwC skall få läsa i denna utredning…
(Alla belopp i denna rapport anges exklusive moms, om inte annat anges.).
 
Beställning i strid med LOU
PwC har efterfrågat och kan konstatera att det inte finns någon dokumentation kring
upphandlingen som gjordes inför byggnation av Parkeringsdäcket. Det som vi har att utgå ifrån är det som sagts till oss i intervjuer.
Vi kan konstatera att det inte finns något tillämpligt undantag från LOU:s tillämpningsområde för det aktuella Projektet. Kommunen har inte heller avropat entreprenaden från ett ramavtal som omfattar ett sådant entreprenadkontrakt. Det innebär att Kommunen har genomfört en direktupphandling av parkeringsdäcket.
Det kan även konstateras att förutsättningarna för att direktupphandla inte har varit uppfyllda i förevarande fall och att Kommunen därmed borde ha konkurrensutsatt entreprenaden i enlighet med LOU:s förfaranderegler. När så inte har genomförts har därför Kommunen genomfört en otillåten direktupphandling.
Vi har inte heller erhållit någon information eller dokumentation som visar att andra leverantörer tillfrågats.
 
Avsaknad av avtal
Vi kan konstatera att det inte finns ett avtal med Leverantören. PwC har efterfrågat om det finns något avtal med Leverantören gällande bygget av Parkeringsdäcket men ingen av de intervjuade känner till något avtal.
Vi har erhållit ett avrop från ett ramavtal som är signerat i december 2017.
Förklaringen som har getts till oss under intervjuer är att det under 2017 rådde personalbrist vad gäller upphandlingar vilket ledde till att de då var tvungna att agera utefter sin bästa förmåga och valde då att göra ett avrop på ett befintligt ramavtal med en leverantör för mark- och beläggningsarbeten d.v.s. Ett ramavtal som inte avser entreprenad av parkeringsdäck.
Fast att ramavtalet fanns med en legal enhet Koncernbolaget, har en annan legal enhet inom samma koncern Leverantören genomfört byggnationen av Parkeringsdäcket och fakturerat för arbetet.

Värt att upprepa - Vi har efterfrågat investeringsunderlag, kalkyler och budget för Projektet men det förefaller inte heller finnas den typen av dokumentation!!
Den enda dokumentation som vi har identifierat
avseende en uppskattad kostnad för Parkeringsdäcket är ett riktpris på 25,5 MSEK i en offert om skickades av Leverantören i mars 2018. Av Leverantörens offert framgår dock att “Före en eventuell beställning vill vi i övrigt precisera vara beräkningsförutsättningar samt vissa punkter i handlingarna som ligger till grund för vårt anbud” vilket antyder att Leverantören ännu vid den
tidpunkten inte anser sig fått en beställning.
 
Till följd av avsaknaden av budget eller kalkyler, att ingen korrekt upphandling genomförts samt
att ingen avtalsmässig reglering av Projektet mellan Kommunen och Leverantören upprättats har Kommunen utsatts för risker samt avhänt sig möjligheten att säkerställa att arbetet med parkeringsdäcket upphandlats och genomförts på marknadsmässiga grunder.
Slut citat ur utredning

 
Vi har flera utredningar som gjorts om stadens bristande kompetens och misstankar om korruption – våra egna revisorer säger detta!
 
Kommunrevisorernas granskning av parkeringshuset i kvarteret Pilen 2.
2018 i samband med internkontrollgranskningen upptäckte vi att kommunen aktiverat 20 mkr för p-hus som inte hade börjat byggas! – Se dokument! - Länk – https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2018-revisionsrapporter/nr-5-2018-granskning-av-kommunens-interna-kontroller-sarskilt-avseende-mutor-och-korruption.pdf

Ernst och Young sa redan 2017 att kommunen var som ett såll öppen för korruption,
man återkom sedan 2020 och såg att kommunen åtgärdat NOLL – INGET – NADA av de brister man påpekat 3 år tidigare… Se hela dokumentet- Länk https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2019-revisionsrapporter/nr-12-2019-granskning-av-arsredovisning.pdf 
 
Lago gräver Guld åt Peab 2010
Lago gräver Guld åt Peab 2010
Som Realist så inser man snabbt att det är skattebetalarna som blir lurade konstant…
det är våra pengar som försvinner… Vi har i dagens datum inget som stoppar att dessa bedrägerier skall fortsätta…

Man skall ha klart för sig att det är inte bolagens fel, det är inte Skanska eller Peab som är grunden i detta problem, de är vinstdrivande bolag som gör allt vad dem kan för att tjäna pengar till sina ägare- har man då inkompetenta kommunpolitikers och in din tur anställda tjänstemän som går att lura upp till vinden och tömma kommunkassan så är det ju julafton för bolagen och en stor sorg för oss som bor här i staden.
Det är ju också så att man väljer i våra fria val vem man vill skall styra staden…
OM man vill ha förändring så kan man ju inte fortsätta att välja samma partier som styr… men till väljarnas försvar så måste jag säga – Sossarna är BRA på att behålla makten oavsett vem man röstar på! - De har ju bara bytt kompanjoner längst vägen, man är duktig på att behålla makten, det spelar mindre roll med vem man styr, huvudsaken är ju att S är kvar som chef för kommunen, så man kan upprätthålla sina gamla avtal och överenskommelser, man är antagligen livrädd för att ett parti som RP skulle få tillgång till stadshuset arkiv, man har ju gått så längt att man stängt RP utanför vad det gäller kontor, vi är det enda paritet som inte är beviljad den arbetsplats i stadshuset… Notera då att vi sitter med i kommunstyrelsen- den lokala ”regeringen” i opposition, vi sitter med i koncernstyrelsen – som styr alla Telge bolagen, vi sitter med i stadsbyggnadsnämnden, i tekniska nämnden, i de flesta nämnder och bolagen, men vi får inte en arbetsplats i stadshuset… det har den nya majoriten bestämt… man har till och med gått så långt att man har halverat min lön som oppositionsgruppeldare – de övriga med samma uppdrag som mig får dubbelt så mycket i lön.
Sedan när jag frågar varför jag inte får ett kontor så säger Boel – Ja men med din endast 25% lön /tjänst så behöver du ju inget kontor… reglerna säger att endast dem som har 26% eller högre tjänst får ett kontor, då jag har 25% så skall jag därmed inte ha ett kontor… ja ni förstår…
Man vill inte ha mig i stadshuset för att granska makten till vardags.
Jag har skrivit en motion om att man skall göra stadshuset till en mobbingfri zon och återinföra lika lön för lika arbete, något som tidigare var en grej för sossar, men man har begravt motionen, man vill helt enkelt inte besvara den för jag har begärt votering i fullmäktige, det skulle i praktiken innebära att sossar måste rösta emot lika lön för lika arbete för att behålla nuvarande politik att jag inte skall få sitta i stadshuset och få samma lön som de övriga i opposition.
Poängen är kort och gott att man inte vill att jag skall ha tid och ork att jobba med politiken då jag då gör sånt som jag gör just nu… granskar makten!! Jag behöver inte sitta i stadshuset för att se hur illa ni sköter detta och hur korrupt ert system har blivit Boel, jag klarar det lika bra på mitt eget kontor!
Men viktigt att medborgarna förstår hur ni jobbar för att behålla makten och nycklarna till arkiven…
När det gick dåligt i valet 2018 för S så drog man i familjetrådarna och fick över C till sin sida, ledarna för C och S är ju numera släkt genom ingifte, inget fel i det, tvärtom, bara att gratulera, och det är då inget konstigt om man också styr staden tillsammans.
Men C räckte inte för att S skulle få behålla makten, man behövde ett till borgligt parti för att behålla makten.
Maktpartiet S gör vad som krävs för att behålla makten, man bjuder in sin raka motsats – KD
kristdemokraterna, som är mer borgliga och högerorienterade än vad Moderaterna är, men för Boel och socialdemokraterna är det primära och det viktigaste att behålla makten, man vill inte att arkiven skall göras tillgängliga för såna som oss, så man gör vad som krävs, köper in KD genom löften om makt och hög lön och andra löften som krävs för att KD skall stödja S till fortsatt makt i Södertälje.

Då skall vi komma ihåg att KD gick till val med en hård kampanj emot just S…
Så man undrar ju vad S lovade KD och framförallt Robert Halef (KD) som satt på de 1410 personröster som krävdes för att S skulle få behålla makten… Skulle velat vara med i rummet när den förhandlingen gjordes….
Men vad spelar det för roll när makten fördelas…
När man ser att S kan dumpa V som gårdagens tvätt och nu kamperar med KD utan besvär så slår det mig att det finns ingen gräns… Jag slår vad om att man skulle sitta kvar vid makten även om det krävdes att göra upp med SD. Faktum är att SD som bedriver en socialkonservativ politik står mycket närmare S politiskt än vad KD gör… tittar man i riksdagen så röstar SD ofta med S förslagen och dem går därmed igenom, utan SD hade det inte vart möjligt. Så den dagen det inte räcker med borgliga partier för att S att styra Södertälje så tar man säkerligen in SD som stöd, det går i linje med hur dem arbetar, hade du frågat S för 20 år sedan om dem skulle styra Södertälje med C och KD så hade de svarat – Nej Aldrig! - Men idag gör man det… Fråga S om de skulle styra Södertälje med SD om 20 år… ja då gör dem sannolikt redan det! - För makten är viktigare än allt annat!
Åter till dagens problem -
Vi har noterat att det i transaktionslistor från Leverantörens projektredovisningssystem visar på att betalningarna till Underleverantör för betongfundament har gjorts mycket senare. Detta tyder således på att förklaringen som de angivit inte stämmer. Vi kan därmed konstatera att det är för oss otydligt varför förskottsbetalning på totalt 20 MSEK genomfördes?Korruption är RPs notering och fråga?   - Ernst & Young har gjort en utredning på drygt 400 sidor där man konstaterar att man inte kan utesluta korruption och att Södertälje kommun saknar en mängd rutiner för att stävja korruptionen, man har gjort rekommendationer men vår erfarenhet är att man inte lyckats – Läs utredningen här - https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2018-revisionsrapporter/nr-5-2018-granskning-av-kommunens-interna-kontroller-sarskilt-avseende-mutor-och-korruption.pdf 
För att summera denna historia så är det ett återkommande problem när samma personer styr för länge. Så denna kritik är inte partipolitisk, vi hade säkerligen haft samma problematik om det vart något annat parti som styrt Södertälje i 100 år, så tro inte att det är ett ogillande av Sossar som driver oss. Nejdå, det är personerna och hur de agerar som vi är emot, inte deras parti som helhet.
Om Sossarna skulle sätta sig i opposition några år och rensa ut i leden så skulle säkert situationen sedan vara annorlunda, men nu är det som det är och vi kan inte sitta tysta!
Ni som minns vår förra polisanmälan gällande Fornhöjdsskandalen…  Tomas Karlsson på LT summerar det bra…  P.S. Ingela Nylund Watz(S) fick sedan sluta men fick en ny Ordförande post i ett annat Telgebolag (Telge Tillväxt) men med utan samma makt att köpa in saker för hundratals miljoner…  Citat Tomas Karlsson: Frågan, hur har det kunnat gå så fel? besvaras enklast med att det är rena rama amatörerna på Telge bostäder. Slut citat.
Se länk-  https://www.lt.se/artikel/en-kvarts-miljard-skal-nog-att-utkrava-ansvar   
För er som vill läsa hela utredningen om Fornhöjdsskandalen där SKANSKA lyckades får ca 250 miljoner extra av kommunen för en renovering av bostäder i Fornhöjden – Länk
https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunfullmaktige/sammantradeshandlingar/2018/2018-10-01/06.-bolagsstyrningsrapport-for-telge---fordjupad-och-oberoende-granskning-av-telge-bostaders-renovering-i-fornbacken.pdf   
Se även vår artikel i LT om vår polisanmälan och Fornhöjdsskandalen:
https://www.lt.se/artikel/telge-bostader-polisanmals-for-hanteringen-av-fornhojden-polisutredning-far-visa-om-brott-har-begatts  
Redan 2018 så föreslog vi att Telge inköp skulle granskas.
https://www.realistpartiet.se/2018/03/04/telge-ink%C3%B6psrutiner-b%C3%B6r-granskas!-39051824   
Vi kan konstatera att dem som idag styr vår stad inte har kompetensen till att göra det på för medborgarna ett bra och lönsamt sätt!

Jag skall dra ett exempel till
Vi som sitter i kommunstyrelsen och koncernstyrelsen hade för några veckor sedan en utbildning som genomfördes via Skype – En utomstående konsult hade tagits in för att lära oss hur vi skulle sköta våra bolag bättre och dra in mera pengar då det kommer att behövas… I synnerhet Telge bostäder och Telge fastigheter då vi har Miljardkostnader i kommande underhåll och investeringar…
Konsulten smålog och sa hånfullt – Ja och ni kanske inte skall sälja ut era fastigheter till under halva marknadsvärdet om ni vill ha intäkter…  JAG som är OSKYLDIG blev röd i ansiktet och skämdes å kommunens vägnar, fast jag inte hade något med detta att göra…
Det han menade på var att vi sålde våra kommunägda radhus för 735,000 kr styck som veckan efter såldes för ca 2 miljoner av köparna… Vi gav med andra ord bort över 100 miljoner kronor… Grattis till dem som fick stålarna, bu hu till skattebetalarna!
Men den stora skandalen är ju… att en VD för ett bolag skall driva ägarens intressen i första hand!
Det är bolaget som är arbetsgivaren!!! Inte väljarna… låter konstigt, men så är det, det finns en anledning till att man gjort det så att Södertäljes verksamheter drivs i form av bolag – då kan man hemlighålla saker för medborgarna, och motståndare, jag som RP rep får ingen info om vad som sker i bolagen, möjligtvis långt efter det redan hänt kanske… men oftast inte ens då.
Tänk då att vi får en VD som inte jobbar för medborgarnas bolag, utan istället hellre ger bort 100 miljoner till en utvald grupp och säger dessutom att det är kul att dem kan bli miljonärer på skattebetalarnas bekostnad… det är fan så man tror det är en dålig film… Men nej… här säger dåvarande VD för Telgebostäder Juan Copovi-Mena att han är GLAD över att ha gjort 124 Södertäljebor till miljonärer… - – Jag är mycket nöjd över att vi kunde genomföra försäljningen och att våra hyresgäster har fått möjligheten att göra bostadskarriär, säger Juan Copovi-Mena, vd Telge Hovsjö.
Se artikel: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/124-radhus-saljs-till-boende-i-hovsjo 
Det han säger är att han är glad över att Södertäljebolaget förlorat ca 100 miljoner som kunnat gå till skola, vård och omsorg istället hamnade i fickan för de som nu råkade bo på denna lottovinstadress…
Radhusen borde ha sålts för normalgraden av avyttring gällande nybildade Brf, ca 70% av marknadsvärdet = ca 1.5 miljoner, vilket hade givit Södertäljekassan nära 100 miljoner till…
Något som den externa inhyrda konsulten påpekade för oss i koncern och kommunstyrelsen.
Så om man så är glad över att kunna ge bort 100 miljoner till 124 hushåll så borde man då inte ge nära en miljon till ALLA Södertäljefamiljer? Varför endast just denna lyckliga gata? Kan det ha något att göra med att man själv har vänner och egen vinning av att prisdumpandet av kommunala fastigheter? Vad tror du?
Vad gör man då med en direktör som så lättvindigt ger bort 100 miljoner ur vår kassa i tider då vi verkligen behöver dra in miljarder för att täcka vårt investeringsbehov… ger man honom sparken?
Nej nej nej, man utnämner honom till VD för HELA vår koncern – ALLA Telge bolagen…
Där kan nu han och Ingela sitta och fika och fundera över hur vi skall ge bort våra bolagspengar…
Man får ju hjärnblödning….


Hur skall man då komma tillrätta med denna korruption och oduglighet som styr vår stad?
Realistpartiet föreslog en tipstelefon och en extern granskningsenhet – En visselblåsarfunktion helt enkelt!

Vi har lagt en motion om detta och även skrivit en insändare till LT – se
https://www.lt.se/artikel/debatt-efter-p-dacksskandalen-sodertalje-behover-en-visselblasarfunktion
Liberalerna tog rygg på vår motion och kunde inte vänta på svaret som tar ca 1 år så dem la en interpellation direkt till kommunstyrelsens ordförande: Boel Godner
Hon svarade så här:

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda.
Organisationen ska fånga upp sådana
avvikelser och åtgärda det innan problem uppstår i verksamheten.
Jag välkomnar att problem och svårigheter lyfts så att det kan åtgärdas. Det gäller både medarbetare och medborgare och det är viktigt att det ska vara möjligt att framföra kritik både anonymt och i eget namn.
I dagsläget har kommunen en struktur och ett tillvägagångsätt för att hantera anonyma
synpunkter från såväl medborgare som medarbetare. På kommunens hemsida finns en e-tjänst för att lämna synpunkter, i den tjänsten finns även valet att vara anonym. Utöver det kan man ringa eller lämna in skriftligt brev till Kontaktcenter som hanterar inkomna brev och diarieför samt meddelar berört kontor om informationen i brevet.
Jag ser inte att vi utöver den redan etablerade synpunktshanteringen som är en sorts
”visselblåsarfunktion” behöver ytterligare en väg för likadan hantering.

Att införa ett visselblåsarsystem leder i dagsläget till mer administration och oklarhet i hur organisationen ska hantera sådan information.
Svar på dina frågor är att jag inte anser att en sådan funktion är effektiv då vi redan har ett etablerat tillvägagångssätt.
Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande
Slut citat:
Låt oss översätta till vardagsspråk – NEJ ! Boel och S vill inte ha en visselblåsarfunktion!
Hon ifrågasätter även hur man skall hantera sådan info internt…. Hon har missat hela poängen!!

Det gjorde Liberalernas fråga med då man inte tog med att det skall vara en Extern visselblåsartjänst.
Enligt VÅR motion så är det INTE kommunen som skall utreda sig själv som det fungerar nu, det skall vara en EXTERN icke politisk utredare, som man redan gjort i flera andra kommuner!
Det är ju såklart meningslöst att ha som nu en ”vissel blåsar funktion” där man ringer dem som begår brotten och ber dem utreda sig själva….

Poängen är att det är klart som korvspad att Boel och S inte vill att någon utomstående skall ta emot tips om det mygel som pågår, då hinner man ju inte baka ihop avgångsvederlag till dem som begått brott och få bort dem ifrån brottsplatsen… såklart!
Realistpartiet orkar inte vänta på att kommunen skall införa en visselblåsar funktion, vi har nu tagit på oss rollen som medborgarnas visselblåsare!
Så har du tips till oss – mejla oss: Tips@realistpartiet.se   - Så ser vi till att utreda!
Info:
10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott
Kommentar
Brotten i detta kapitel handlar om brott där någon olovligen tar en sak som tillhör annan men som gärningsmannen har i sin besittning.
Lagrumshänvisningar hit7
Ändringar5
1 §  Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.
 
20 kap. Om tjänstefel m. m.
Kommentar
I detta kapitel skyddas medborgarna från felaktig myndighetsutövning.
Lagrumshänvisningar hit9
Ändringar10
1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

2017 genomförde Telge Inköp en internkontroll av kommunens upphandlingsrutiner enligt
fastställd kontrollplan. Kontrollen inkluderade bl.a. avtalstrohet och otillåtna
direktupphandlingar. Enligt kontrollen så var avtalstroheten 89 procent för 2017 vilket
innebar en förbättring med en procentjämförelse med 2016. Telge Inköps kontroll visade
också att kommunen gjort 14 otillåtna direktupphandlingar motsvarande ett värde av
dryga 18 miljoner kronor under 2017

 
Utöver att kommunen riskerar att betala dryga
böter för sina otillåtna direktupphandlingar är otillåtna direktupphandlingar ett område som är i riskzonen för mutor och korruption.

Vår bedömning är att resultatet av
kommunens kontroll av direktupphandlingar visar att det finns utrymme för förbättring på
området.
I den internkontrollplan som presenterats för upphandlingsrutiner för 2018 anges fem
kontroller som ska genomföras. Kontrollerna avser avtalstrohet, upphandlingsform,
dokumentation, direktupphandling samt arbetsrättsliga villkor. Kontrollen gällande
avtalstrohet avser att kommunen ska kontrollera att alla köp görs mot upphandlande avtal.
 
Vi lämnar 2021-02-08 in en polisanmälan för trolöshet emot huvudman (När någon gör av med kommunens pengar på fel sätt). Misstänkt korruption och brott emot kommunallagen då man inte gjort en upphandling vid köpet av garagebyggnationen.
Missa inte kommunfullmäktige nu på måndag, det sänds live på kommunens hemsida-
Länk.
Så får ni där se hur Boel (S) försvarar sin hållpunkt om att man inte vill ha, och inte behöver
en extern visselblåsarfunktion…
Nåja, vi och ni vet bättre!
Med vänliga hälsningar,
Joakim Granberg
Realistpartiet       Se videon när vi berättar om detta - 55 min
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhet