J.Granbergs alla inlägg sedan 2017 nedan

2019 > 05

Uppdaterat 2022-05-16
Man har nu svarat på motionen och sagt NEJ!  -
Joakim Granberg begärde votering
Efter 3,5 år så får vi äntligen en votering i kommunfullmäktige!
Efter att S, C, MP och KD tog makten i stadshuset i valet 2018 och införde påhittade regler för endast Granberg så får RP äntligen till en votering där alla 65 ledamöterna måste rösta om de 2 alternativen.
1. Lika lön för lika arbete för gruppledarna, och att alla gruppledare i kommunstyrelsen skall få en arbetsplats i stadshuset och tillgång till samma information som alla andra ca 300 pers. som arbetar i stadshuset.
Alternativ 2 - Alla utom Granberg och RP skall få tillgång till det som de andra gruppledarna har, han skall inte få ett kontor och inte tillgång till all information som finns i stadshuset.
Votering genomfördes och S, C, MP och KD röstade för 2an och den negativa särbehandlingen får fortsätta åtminstone fram till valet i höst.

M, V, L och SD röstade tillsammans med RP för att vi skulle upphöra med mobbing och negativ särbehandling i stadshuset.
Även om det är tydligt att det är S och C som ligger bakom påhittet om att stänga Granberg utanför stadshuset så visade miljöpartiets Hanna Klingborg upp en anmärkningsvärd och närmast bisarr stolthet över att stödja den negativa särbehandlingen, hon förklarade en obestridlig lojalitet till vännerna som hittat på detta otyg, 14.30 in i videon. Video - Länk!
Kristdemokraterna såg mer obekväma ut, som om de såg fram emot hösten val och förhoppningsvist slapp sitta i knät på Boel i 4 år till…
Nu vill jag att alla skall förstå, att det inte är själva partierna i majoriteten det är fel på, det är dess ledning – Ett gäng självgoda och arroganta personer som tror att folk är helt dumma i huvudet, och att de kan bete sig hur som helst och komma undan med det.
Ta bara Boels kommentar – 5.23 min in i videon – Det här handlar inte om ett enskilt parti…
Det handlar om hur få röster man ska FÅ SKRAPA IHOP för att få en arbetsplats i stadshuset…
Arrogansen om att kalla våra 1641 väljare för ”att skrapa ihop”, det skrapet är inte värdig samma representation i stadshuset som andra väljare då enligt Boel… Ja man tappar hakan…
Sedan säger hon igen 7,00 min in i videon att det handlar inte om Joakim Granberg, det handlar om hur få röster man ska kunna skrapa ihop för att få en arbetsplats i stadshuset….
Jag tror det värsta av allt är att Boel syniskt tror att hennes väljare är så korkade att de inte fattar att det är just det som det gör – Det handlar om mig och att man har hittat på en regel enkom för mig!
För vad är alternativet? – Är det NÅGON som tror att man skulle ha satt en mandatspärr på 3 mandat för kontor i stadshuset som RP haft 3 eller 4 mandat?

Skulle man ha infört en regel som inte gällde för någon menar Boel då?
Eller säger hon att hennes folk är så snålt mentalt utrustade att de inte fattade att dem införde en regel som endast skulle gälla mig? Så när Leif Åhlin som är rektor och högutbildad är med och tar fram ett beslut om en mandatspärr, så säger Boel då att han inte fattade att det endast skulle gälla RP och Joakim Granberg som har just 2 mandat?
Även om jag önskar att det vore så väl så är det inte så, jag har träffat hennes kollegor, säga vad man vill, men de är inga totalt obegåvade personer… ALLA visste mycket väl att om man inför en regel som endast kommer att gälla RP och mig så handlar det såklart om just det – Joakim Granberg och RP, igen annan!
Det fattar ALLA!
Att stå och säga något annat som Boel faktiskt gör upprepat är att håna sin egen grupp, att håna fullmäktige och att håna väljarna! Den arrogans som det krävs att stå och sälja in denna lögn är nära på imponerande, om det inte vore så sorgligt!
Att sedan tjata och låtsas som att det är någon annan – arvodesnämnden som hittat på detta är ännu mera pinsamt, snacka om att projektera sitt uppförande på fotfolket som endast har följt sin ledares order.
Arvodesnämndens ordförande var skapligt tydlig redan 2019 när vi talade om detta i fullmäktige att förslaget om denna nya regel endast för Granberg kom uppifrån och att sedan nämnden helt enkelt gör som vanligt, klubbar in det förslag som kommer ifrån ledningen. Att det sedan godkänns i kommunfullmäktige är ju av samma anledning som att Boel vann voteringen, det är ingen av hennes undersåtar som röstar emot henne, någonsin!
Det tragiska i hela denna långdragna historien handlar i grunden om att det är brist på demokrati i vårt stadshus, det är endast ett par/tre socialdemokrater som bestämmer allt, de bestämmer vilka som skall få köpa våran allmännytta(bostäder), vilka som skall få bygga våra bostäder, och vilka föreningar som skall få stöd och vilka som inte skall få det. Makten är alldeles för koncentrerad till en person just nu, det är INTE BRA FÖR DEMOKRATIN!
Vi inom Realistpartiet kommer alltid att kritisera maktfullkomlighet, skumraskaffärer, penningslöseri och korruption i vårt politiska system – Det hade vi gjort även om det hade varit moderater eller något annat parti som styrt sedan 1920, det är som sagt inte partierna i sig vi kritiserar, det är dem som nu leder dem och driver vår stad mot ett odemokratiskt vanstyre. Det är inte konstigt att Södertäljeborna mår sämst i länet.
Enligt tidskriften Fokus som gör årliga undersökningar i vilka kommuner som det är bästa att leva i och vart folket mår bäst – Södertälje rankas som en av de sämsta kommunerna i landet, södertäljeborna mår sämst i Stockholms län av de 26 kommunerna.
Realistpartiet kämpar för förändring, vi har kämpat emot skandaler och penningsslöserier, vi har polisanmält de styrandes för Fornhöjdsskandalen, för P hus skandalen bakom vårt stadshus.
Är det någon då som fortfarande tror att det är en tillfällighet att makten inte vill ha oss i stadshuset och att vi inte skall få tillgång till all information? Är det någon som tror på Boel när hon säger att det inte handlar om Joakim Granberg…
Kära vänner, det är drygt 4 månader till kommunvalet – Låt oss tillsammans återinföra demokratin i vårt kära Södertälje! Realistpartiet behöver er Södertäljebor, och Södertälje behöver mer av Realistpartiet
Lördag den 7e mars 2022
Joakim Granberg
Se videon från debatten i stadshuset och avgör själva - Video- Länk
-----------------------------------------------------------------
Uppdaterat 2022-02-28
4e feb 2019 la vi motionen/förslaget om att man skulle återinföra lika lön för lika arbete i stadshuset. Man har fortfarande inte svarat på motionen så här 3 år senare, man vill helt enkelt INTE ha en votering i kommunfullmäktige där S,MP, KD och C måste rösta för negativ särbehandling. Så man struntar helt enkelt i att besvara motionen, höjden av feghet!

Så nu så här 3 år efter valet så har vi fortfarande ingen arbetsplats i stadshuset, inte tillgång till intranätet ( Interninformation som alla partierna samt ca 250 medarbetare i stadshuset har, men inte Granberg), samt att man halverade Granbergs lön med orsak att han saknade kontor som de vägrat ge honom...  Tur det är val i höst...


4 maj 2019 nedan:
Bakgrund: Det har debatterats i fullmäktige huruvida det är rimligt att endast en person ( Joakim Granberg) skall uteslutas från arbetsplatsen i stadshuset och dessutom endast få halva lönen jämfört med övriga gruppledare med likvärdigt uppdrag.
För att summera kort så finns det något som heter partistöd - Det är stöd till partierna och regleras efter partiets storlek , det är i sin ordning.
Men vad det gäller löner och arvoden till personal och gruppledare så har det aldrig tidigare hittats på en egen "lönetabell" för en enda person, man har nu alltså uppfunnit en ny lönetabell som är "mandatbaserad" - dvs att jag skall ha halva lönen pga av partiets få mandat.
Återigen, det är mandatstödet som är mandatbaserat, inte folks löner...
Denna mandatbaserade lönetabell gäller inga andra partier än Realistpartiet, för om löner vore mandatbaserade så skulle tex Socialdemokrater ha 4 gånger så hög lön i stadshuset som Centerpartister, men så är det givetvis inte.
Södertälje kommun sticker ut som ENDA kommunen av Sveriges 290 kommuner som har hittat på en egen lönetabell för en enda person i sin kommunstyrelse...
Ingen skulle acceptera ett sådant system med mandatbaserade löner, men för Realistpartiets Joakim Granberg går det alldeles utmärkt hävdar Boel Godner och arvodesnämndens ordförande
Alf Karlsson (S)
Nu har man försökt sig på efterkonstruktioner - Att den "mandatbaserade" lönen var på tal redan innan valet, och att det inte var riktad enbart emot mig - Det var en "slump" ville Leif Åhlin (C) hävda.
Men här ser vi från 17e dec i fullmäktige då samma ordförande för arvodesnämnden: Alf Karlsson står och säger att det inte fanns något förslag om detta INNAN valet, utan att det presenterades EFTER valet, att det var den nya majoriteten som i november 2018 lade fram förslaget om mandatbaserat arvode för endast Joakim Granberg. Så det råder INGA som helst tvivel om att detta förslag var riktat endast emot en enda person - Joakim Granberg.

Vuxenmobbning i stadshuset - Ingen arbetsplats för Granberg

När jag fick besked om att jag skulle få halva lönen för samma uppdrag som övriga gruppledare i opposition så kom det som en chock såklart, vårt parti har ungefär lika många uppdrag som V och L har, jag är ledamot i kommunstyrelsen, koncernstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktige samt ersättare i kultur och fritidsnämnden och styrgruppen för Södertälje city samverkan.
Jag har därtill 11 personer inom partistyrelsen som delar på drygt 20 uppdrag inom kommunens nämnder och bolag.
Mitt uppdrag som gruppledare för Realistpartiet är att samordna och stödja partiets samtliga ledamöter och uppdrag.
Det finns en titel för detta: Gruppledare i kommunstyrelsen med samordningsuppdrag.
Jag har samma titel med endast halva lönen, det har Boel och den nya majoriteten bestämt!
Tanken med detta tilltag är såklart uppenbart - Försämra Realistpartiets förutsättningar att driva sin politik under denna mandatperiod.
Men det var inte det värsta....  - Ingen arbetsplats för Granberg i stadshuset!
Det värsta var ändå Boels svar på min fråga om vart jag skulle få sitta i stadshuset, vart min arbetsplats skulle vara? Hon hade ju delat på Facebook om att det var så bra stämning i stadshuset, majoritet och opposition sitter nära varandra och har ett gott samarbete - Finns det hjärterum så finns det stjärterum kvittrade Boel... Men när jag frågade vart jag skulle få mitt bord så var svaret kort:
Du får inget bord eller arbetsplats i stadshuset - ALLA andra gruppledare får det, men inte du!
Varför frågade jag - Jo men du har ju nu endast halva lönen som de övriga, så du behöver ingen arbetsplats...  Boel halverade med andra ord mitt arvode så hon kunde motiverat att neka mig arbetsplats också. 8 av 9 gruppledare har arbetsplats i stadshuset, en ställs utanför.
Det är själva definitionen av negativ särbehandling och vuxenmobbning!

Arvodesdebatten fortsätter 2 Maj 2019 - Fullmäktige

Ingen vill ta ansvar för sitt beslut om att särbehandla Granberg

Att ta ansvar för sitt beslut om att negativ särbehandla en enda person är inte så lätt såklart, ingen vill stå upp och tala om varför man tycker det är rätt och rimligt att behandla en enda person på detta viset?
Man gömmer sig bakom varandra och spelar oskyldiga...  När jag frågade Boel om varför hon gör så här? Då var det minsann Alf Karlsson i arvodesnämnden jag skulle tala med, inte henne...
När man frågar Alf så var det ju Boel som gav honom förslaget, med stöd av nya majoriteten.
Dvs Tage Gripenstam, David Winerdal och Hanna Klingborg. Men den sistnämnda trion vägrar konsekvent svara på vad dem tycker om detta... Dem låtsas som att dem inte har något med detta att göra alls, det är inte deras sak att diskutera. Boel till och med sa i debatten nu 2 maj 2019 att gruppledare inte skall driva eller diskutera sina egna arvoden... Jaha? - Men att sitta och bestämma
att EN ENDA annan gruppledare skall få halva lönen och ingen arbetsplats i stadshuset - Det går bra?
Boel är iallafall konsekvent - Hon vill sänka allas löner utom sin egen, 2014 så ville hon att oppositionen skulle få 39% av full lön, men då blev det ett herrans liv i luckan. Då var samma Leif Åhlin uppe och krävde att hans boss Tage minsann inte skulle klara sig på detta... Då backade Boel och oppositionens gruppledare fick sina löner.
Nu 2019 så sitter Tage med 110% lön och tycker det är helt i sin ordning att jag Granberg får 25%...
En uppvisning i extrem dubbelmoral av sällsynt slag!

Vad är en "syltrygg" ?

Wiktionary: Uttrycket "syltrygg" syftar på en bildligt talat ryggradslös person som inte står för sina åsikter och beslut!
Enligt Alf Karlsson som är ordförande i arvodesnämnden så var det inte arvodesnämnden som la fram förslaget om att hitta på en egen negativ regel för Granberg och neka honom arbetsplats i stadshuset, utan det var den nya majoriteten. En kvalificerad gissning är att det är Boel och möjligtvis Tage och Leif som ligger bakom förslaget om att negativt särbehandla Granberg, tror inte att varken Hanna, David eller någon annan orkade lägga tid på att sitta och knåpa ihop något så taskigt som detta, det krävs speciella personer till det.
Men det kommer vi sannolikt aldrig få reda på, för ingen av dem vill stå upp för vad dem gjort, ingen av dem vill ens svara på sin egen inblandning eller åsikt i frågan. Ingen vill svara! Endast Boel går upp och säger: Gruppledare skall inte driva sin egen arvodering... nähä? Men gruppledare kan driva sina kollegors arvodering så länge det bara gäller Joakim Granberg?

Frågor som majoriteten inte vill svara på....

När jag skrev interpellationen och ville ha svar från Boel Godner och den nya majoriteten om varför man ville särbehandla endast mig, och neka mig arbetsplats i stadshuset?
Då valde Boel att inte svara - Hon la skulden på Alf Karlsson, det var hans och nämndens beslut.....
Alf säger det var inte hans beslut, det var nya majoriteten som la förslaget säger han!
Ja skall vi kora en vinnare i "syltryggskampen" så får det bli Boel då!
Vilket är trist, upplevt henne som att hon står för sina beslut, men inte denna gång uppenbarligen.
Att som Socialdemokrat erkänna att hon vill ha olika lön för exakt samma arbete för en enda person
är kanske inte så okomplicerat...
Tages inställning vet jag redan, han behöver inte ens svara, hade han fått bestämma själv så hade det sannolikt varit ännu värre för oss... :)
Den största besvikelsen är ändå David Winerdal (KD) och Hanna Klingborg (MP)
Som inte ens vågar yttra ett ljud om detta i någon av debatterna 17e dec och nu 2 maj, dem sitter på sina stolar knäpptysta och vägrar tala om sina åsikter i detta ärende... Det är pinsamt!
Har man varit med och fattat ett beslut så har man såklart en åsikt om det, eller har man bara låtit Boel bestämma? Att dessa 2 inte talar om sina åsikter säger 2 saker
- Dels att det är ett omoraliskt tilltag, och att man INTE vill gå upp och försvara det.
Men att man heller inte vill ställa sig på min sida då man då får onda ögat av Boel, och det är inte att leka med som jag kan intyga.
Men jag kommer inte att ge mig fören åtminstone Hanna och David talar om varför dem ställer sig bakom detta, eller om de inte längre gör det, men svara, det kommer dem att få göra för eller senare, upp till dem om det blir i en debatt under mandatperioden,  eller på gågatan i valet 2022.

Konsekvensanalys - Dåliga rådgivare och politikerförakt...

Södertälje är en kommun med en historia som arbetarkommun, och idag även fullt med småföretagare.
Vanligt folk och hårt arbetande människor har redan idag en negativ syn på politikers i allmänhet.
Att i det läget roffa åt sig själva och sedan "mobba ut" en enda person som profilerar sig som:
- Det enda lokalpartiet i Södertälje.
Det är knappast ett råd man tagit ifrån sin PR byrå...
Det är en dumhet som man hittat på själva utan att tänka på konsekvensen av sitt beslut.
OM man för ett ögonblick tror att man genom att utsätta en gruppledare för negativ särbehandling leder till sin egen ökande populäritet i en stad som Södertälje så bör man uppsöka en ny och mera Realistiskt rådgivare... Det är FÅ människor i Södertälje som tycker om negativ särbehandling och mobbing, i synnerhet när den kommer ifrån redan priviligierade personer som genom detta uppförande upplevs som självgoda, arroganta och egoistiska...

Efterspel - Vad händer nu?

Jag har lämnat in en motion om att denna påhittade "mandatspärr" i lönesystemet skall tas bort.
Den har gått till arvodesnämnden för ett utlåtande, Alf Karlsson och hans kollegor måste svara senast 30 juni. I arvodesnämnden så sitter det 7 ledamöter, 4 för majoriteten och 3 för oppositionen.
Förutsatt att jag nu får stöd ifrån övrig opposition så räcker det med att EN av majoritetsledamöterna anser regeln omoralisk och stödjer förslaget om att den tas bort och jag beviljas samma ersättning som övriga och en arbetsplats i stadshuset - Ja då skall det bli riktigt intressant att se vad majoriteten säger om detta i följande fullmäktigemöte som sannolikt blir det efter sommaruppehållet - 30 sept.
Riktigt fint vore det ju om Alf själv - Ordföranden insåg att denna negativa särbehandling inte hör hemma i Södertälje, en kommun som säger sig stå upp för rättvisa och jämställdhet.
Motionen kommer även att komma upp i kommunstyrelsen, där jag nu själv är ledamot, blir intressant om jag blir den enda som talar där med... Eller om någon från majoriteten svarar då...
Men tiden får utvisa... Om nämnden inte styrker min motion, eller den inte går igenom så kommer jag att begära votering i fullmäktige, då fungerar det så att ALLA 65 ledamöterna i fullmäktige får rösta för eller emot lika lön för lika arbete i vårt stadshus, det är ju också givetvis ett scenario som är lockande, då kan man inte längre gömma sig bakom Alf eller sitta tyst, för ens röst syns tydligt på tavlan på väggen i fullmäktigesalen :)
Det kommer att ha passerat närapå 1 år efter valet innan detta är klart...  En helt onödig resa om man gjort rätt och riktigt från början, men så kan det vara ibland för oss som än så längre är ett litet lokalparti - Man måste kämpa hela tiden helt enkelt!! :)
En sak är dock säker!
Jag arbetar 100% för oss Realister, och i nästa val 2022 så är det slut mobbat i stadshuset, för då är vi för stora för att ignoreras, det är något jag är 100% säker på! :)
Joakim Granberg
Partiledare för Realistpartiet, Södertäljes enda lokalparti!
Läs hela inlägget »