Realistpartiets Partiledare Blogg

Tiden för halvmesyrer är passerad!   Läs även artikeln i LT
Det har talats om centrumdöden, om den fanns eller inte?
Det diskuterades parkeringsplatser och dess priser, hyresnivåer samt andra faktorer.

Sedan kom corona viruset…
Centrumdöden slog till på riktigt, nu tvivlar ingen, inte bara centrum, hela staden är lamslagen och nästan alla företag stora som små blöder.
Vi kan givetvis inte rädda allt och alla, en del kommer att gå under och människor kommer att förlora jobb och mer därtill.
Realistpartiet ställde sig bakom förslagen som kom via krisledningsnämnden
( i praktiken kommunstyrelsen), vi avvaktade egna utspel innan vi såg vad som presenterades i stödpaketet till näringslivet.

Vi kan redan nu konstatera att detta inte räcker, vi måste göra mera!
Realistpartiet föreslår som tillägg i stödpaketet följande:
Avgifter inom vatten, avlopp, sophämtning och samtliga tillsynsverksamheter skall vara helt avgiftsfria under 6 månader.
Alla företag som hyr lokal av kommunens bolag och har drabbats hårt skall beviljas 3 månaders gratis hyra samt ytterligare 3 månaders anstånd vid behov.
Ansökan skall vara enkel och snabb med endast sviktande kassaintäkter som underlag för att bli beviljad.
Småföretagare som hyr av privata hyresvärdar är utlämnade till att hoppas på att dem sänker hyran med 50 % under några månader, de får dessutom tillbaka hälften av denna kostnad av staten som lovat ge 25 % om hyresvärden ger 25 % (En halvering av hyran för företaget).
Vi har förstått att en del privata aktörer inte har visat intresse för att hjälpa till med detta då småföretagen oftast har lämnat bankgarantier på hyror 6, 9 eller 12 månader, så man kan mjölka dem avsett om de har kunder eller inte…
Detta försätter företaget i en skuldsituation som kan vara droppen till konkursen.
– Osmakligt och kortsiktigt anser vi!
I Örebro kommun så gick man ut och gav sina företagskunder 2 hyresfria månader till att börja med, man motiverade det även av egoistiskt skäl.
– Om vi inte ställer upp för våra företag nu så har vi tomma lokaler om några månader, och då kommer de verkligt stora kostnaderna för kommunen och samhället.
Jag önskar att mina kollegor i övriga partier och att några stora centrala hyresvärdar också förstår detta, i värsta fall så får vi som kommun gå in och förhandla med de privata aktörerna så även deras hyresgäster får del av det statliga stödet även om en del av kostanden faller på kommunen.
Vårt paket är 100 % genomförbart!
En pragmatiker och realist gör matematiken och kommer fram till att det är billigare för staden i längden att ta denna kostnad nu, än att få flera hundra företag försatta i konkurs och massarbetslöshet om några månader.

Vår stad har starka bolag och tillgångar, vi har råd att hjälpa stadens småföretag och därmed även lyfta den lokala kämparandan och moralen.
Hur skall vi annars bli årets stadskärna om vi inte har kvar ett levande centrum och småföretagare är tanken?

Ekonomiskt svaga behöver extra stöd
Inte bara företagen lider, vanligt folk förlorar sina arbeten och har ångest över hur kommande hyror skall betalas.
Det är här socialtjänsten kommer in, i dessa tider så manar vi till att vara generösare än vanligt med pengar till hyresstöd, det är inte alla som har arbetslöshetsersättning, försäkringar, och fackförbund som hjälper dem, även dem som har så tar det ofta tid att få igång ersättningen.
– Säg hellre ja än nej de kommande 3 månaderna åtminstone.
Det finns liv att rädda!

Joakim Granberg
Realistpartiet
Läs hela inlägget »
Soldalaskolan Soldalaskolan

Soldalaskolan – Ingen rök utan eld!
Efter att ha tagit del av informationen i LT och varit i kontakt med föräldrar till elever på Soldalaskolan så måste vi lägga oss i debatten.

(LT 22 Juli - Rektorn fryser ut enskilda och ägnar sig åt härskarteknik - Hård kritik mot rektorn.)

Ingen rök utan eld är en gammalt men träffande ordspråk, som realister så inser vi att rektorn Soledad Garcia Garcia är roten till missnöjet på skolan.
Hon är troligen inte van med vår MBL – Medbestämmande lag, som oftast respekteras på våra arbetsplatser, och i synnerhet inom skolväsendet.
Soledad Garcia Garcia har kommit in som en befälhavare och tagit impopulära beslut utan att förankra det med sin personal.  Många beskriver hennes ledarstil som närmast diktatoriskt.

Soledad har gjort klart att det är hon som bestämmer och fryst ut dem som inte accepterat hennes beslut, inte lyssnat på varken lärare, elever och föräldrar.
En sådan ledarstil går sällan hem på någon arbetsplats, och uppenbarligen inte heller på hennes tidigare arbetsplatser som Säbyskolan i Rönninge/Salem och nu senast på Raul Wallenberg skolan i Bromma där hon fick lämna arbetet efter 8 månader på grund av missnöje.
Där förstår man inte varför Södertäljes förvaltning inte ens frågade efter referenser, man har kunnat klargöra hennes ledarstil och att den inte går hem bland varken lärare, elever och föräldrar.
Det har även framkommit att förvaltningschefen Jenny Stanser är god vän med Soledad
Garcia Garcia, vilket kan förklara varför värvningen sker utan kontroll av referenser, samt att Monica Sonde som är chef för kommunens skolenhet känner sig manad att backa upp sin kollega Jenny Stanser.
Vilket i sin tur leder till att utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons känner sig tvungen att backa upp sin förvaltning och hävda att man har fullt förtroende för Soledad Garcia Garcia.
Flera fel leder inte till något rätt…
Soldalaskolan har länge varit en av Södertäljes bästa skolor när Kerstin Björkling var rektor.
Trivseln bland personalen var hög och medarbetarna gjordes delaktiga i besluten.

Uppfattningen bland många föräldrar/personal är att Soledad Garcia Garcia på några månader i stor utsträckning har förstört Soldalaskolans verksamhet.
Bland det första hon gjorde var att göra sig av med den biträdande rektorn Carina Bodin Fröidstedt som representerade en del av den gamla ledarstilen som Soledad ville göra sig av med.
Soledad har även agerat oprofessionellt i kontakt med sin personal, skällt ut dem offentligt och förnedrat både personal och föräldrar inför andra på möten.
Summa summarum - Det är naturligtvis ingen tillfällighet att 29 medarbetare säger upp sig inom loppet av några månader, det är ingen tillfällighet att elever, lärare och föräldrar är missnöjda med Soledad Garcia Garcia.
Det som däremot är mycket märkligt är att Elof Hansjons och Södertäljes skolförvaltning ställer sig bakom en rektor som uppenbarligen inte gör sitt jobb på ett sätt som gynnar Soldalaskolans elever.

Det talas nu om strejk bland föräldrarna, att om man inte byter ut rektorn så kommer man inte skicka sina barn till skolan när höstterminen startar.
Lyssnar man inte på föräldrarna, lärarna och eleverna så är man helt fel ute och tappat sin främsta uppgift som utbildningsansvarig anser vi.

Skolpersonalens trivsel och utbildningen av våra ungdomar skall gå före prestige och kompis jäv, se nu till att byt ut rektorn Soledad Garcia Garcia omgående, det anser vi är den mest realistiska lösningen.
Simon Isso
Ledamot i Utbildningsnämnden för Realistpartiet
Joakim Granberg
Partiledare , Realistpartiet
Läs hela inlägget »

Bakgrund: Det har debatterats i fullmäktige huruvida det är rimligt att endast en person ( Joakim Granberg) skall uteslutas från arbetsplatsen i stadshuset och dessutom endast få halva lönen jämfört med övriga gruppledare med likvärdigt uppdrag.
För att summera kort så finns det något som heter partistöd - Det är stöd till partierna och regleras efter partiets storlek , det är i sin ordning.
Men vad det gäller löner och arvoden till personal och gruppledare så har det aldrig tidigare hittats på en egen "lönetabell" för en enda person, man har nu alltså uppfunnit en ny lönetabell som är "mandatbaserad" - dvs att jag skall ha halva lönen pga av partiets få mandat.
Återigen, det är mandatstödet som är mandatbaserat, inte folks löner...
Denna mandatbaserade lönetabell gäller inga andra partier än Realistpartiet, för om löner vore mandatbaserade så skulle tex Socialdemokrater ha 4 gånger så hög lön i stadshuset som Centerpartister, men så är det givetvis inte.
Södertälje kommun sticker ut som ENDA kommunen av Sveriges 290 kommuner som har hittat på en egen lönetabell för en enda person i sin kommunstyrelse...
Ingen skulle acceptera ett sådant system med mandatbaserade löner, men för Realistpartiets Joakim Granberg går det alldeles utmärkt hävdar Boel Godner och arvodesnämndens ordförande
Alf Karlsson (S)
Nu har man försökt sig på efterkonstruktioner - Att den "mandatbaserade" lönen var på tal redan innan valet, och att det inte var riktad enbart emot mig - Det var en "slump" ville Leif Åhlin (C) hävda.
Men här ser vi en video från 17e dec i fullmäktige då samma ordförande för arvodesnämnden: Alf Karlsson står och säger att det inte fanns något förslag om detta INNAN valet, utan att det presenterades EFTER valet, att det var den nya majoriteten som i november 2018 lade fram förslaget om mandatbaserat arvode för endast Joakim Granberg. Så det råder INGA som helst tvivel om att detta förslag var riktat endast emot en enda person - Joakim Granberg.
Se video nedan när Alf Karlsson bekräftar detta:
( För dig som vill se hela arvodesdebatten 17e dec 2018 så finns den här - Länk! )

Vuxenmobbning i stadshuset - Ingen arbetsplats för Granberg

När jag fick besked om att jag skulle få halva lönen för samma uppdrag som övriga gruppledare i opposition så kom det som en chock såklart, vårt parti har ungefär lika många uppdrag som V och L har, jag är ledamot i kommunstyrelsen, koncernstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktige samt ersättare i kultur och fritidsnämnden och styrgruppen för Södertälje city samverkan.
Jag har därtill 11 personer inom partistyrelsen som delar på drygt 20 uppdrag inom kommunens nämnder och bolag.
Mitt uppdrag som gruppledare för Realistpartiet är att samordna och stödja partiets samtliga ledamöter och uppdrag.
Det finns en titel för detta: Gruppledare i kommunstyrelsen med samordningsuppdrag.
Jag har samma titel med endast halva lönen, det har Boel och den nya majoriteten bestämt!
Tanken med detta tilltag är såklart uppenbart - Försämra Realistpartiets förutsättningar att driva sin politik under denna mandatperiod.
Men det var inte det värsta....  - Ingen arbetsplats för Granberg i stadshuset!
Det värsta var ändå Boels svar på min fråga om vart jag skulle få sitta i stadshuset, vart min arbetsplats skulle vara? Hon hade ju delat på Facebook om att det var så bra stämning i stadshuset, majoritet och opposition sitter nära varandra och har ett gott samarbete - Finns det hjärterum så finns det stjärterum kvittrade Boel... Men när jag frågade vart jag skulle få mitt bord så var svaret kort:
Du får inget bord eller arbetsplats i stadshuset - ALLA andra gruppledare får det, men inte du!
Varför frågade jag - Jo men du har ju nu endast halva lönen som de övriga, så du behöver ingen arbetsplats...  Boel halverade med andra ord mitt arvode så hon kunde motiverat att neka mig arbetsplats också. 8 av 9 gruppledare har arbetsplats i stadshuset, en ställs utanför.
Det är själva definitionen av negativ särbehandling och vuxenmobbning!

Arvodesdebatten fortsätter 2 Maj 2019 - Fullmäktige

Ingen vill ta ansvar för sitt beslut om att särbehandla Granberg

Att ta ansvar för sitt beslut om att negativ särbehandla en enda person är inte så lätt såklart, ingen vill stå upp och tala om varför man tycker det är rätt och rimligt att behandla en enda person på detta viset?
Man gömmer sig bakom varandra och spelar oskyldiga...  När jag frågade Boel om varför hon gör så här? Då var det minsann Alf Karlsson i arvodesnämnden jag skulle tala med, inte henne...
När man frågar Alf så var det ju Boel som gav honom förslaget, med stöd av nya majoriteten.
Dvs Tage Gripenstam, David Winerdal och Hanna Klingborg. Men den sistnämnda trion vägrar konsekvent svara på vad dem tycker om detta... Dem låtsas som att dem inte har något med detta att göra alls, det är inte deras sak att diskutera. Boel till och med sa i debatten nu 2 maj 2019 att gruppledare inte skall driva eller diskutera sina egna arvoden... Jaha? - Men att sitta och bestämma
att EN ENDA annan gruppledare skall få halva lönen och ingen arbetsplats i stadshuset - Det går bra?
Boel är iallafall konsekvent - Hon vill sänka allas löner utom sin egen, 2014 så ville hon att oppositionen skulle få 39% av full lön, men då blev det ett herrans liv i luckan. Då var samma Leif Åhlin uppe och krävde att hans boss Tage minsann inte skulle klara sig på detta... Då backade Boel och oppositionens gruppledare fick sina löner.
Nu 2019 så sitter Tage med 110% lön och tycker det är helt i sin ordning att jag Granberg får 25%...
En uppvisning i extrem dubbelmoral av sällsynt slag!

Vad är en "syltrygg" ?

Wiktionary: Uttrycket "syltrygg" syftar på en bildligt talat ryggradslös person som inte står för sina åsikter och beslut!
Enligt Alf Karlsson som är ordförande i arvodesnämnden så var det inte arvodesnämnden som la fram förslaget om att hitta på en egen negativ regel för Granberg och neka honom arbetsplats i stadshuset, utan det var den nya majoriteten. En kvalificerad gissning är att det är Boel och möjligtvis Tage och Leif som ligger bakom förslaget om att negativt särbehandla Granberg, tror inte att varken Hanna, David eller någon annan orkade lägga tid på att sitta och knåpa ihop något så taskigt som detta, det krävs speciella personer till det.
Men det kommer vi sannolikt aldrig få reda på, för ingen av dem vill stå upp för vad dem gjort, ingen av dem vill ens svara på sin egen inblandning eller åsikt i frågan. Titta på arvodesdebatten 2 maj 2019 i videon här nedan: Ingen vill svara! Endast Boel går upp och säger: Gruppledare skall inte driva sin egen arvodering... nähä? Men gruppledare kan driva sina kollegors arvodering så länge det bara gäller Joakim Granberg? Det är i sin ordning? Titta på debatten nedan och bedöm själva.

Frågor som majoriteten inte vill svara på....

När jag skrev interpellationen och ville ha svar från Boel Godner och den nya majoriteten om varför man ville särbehandla endast mig, och neka mig arbetsplats i stadshuset?
Då valde Boel att inte svara - Hon la skulden på Alf Karlsson, det var hans och nämndens beslut.....
Alf säger det var inte hans beslut, det var nya majoriteten som la förslaget säger han!
Ja skall vi kora en vinnare i "syltryggskampen" så får det bli Boel då!
Vilket är trist, upplevt henne som att hon står för sina beslut, men inte denna gång uppenbarligen.
Att som Socialdemokrat erkänna att hon vill ha olika lön för exakt samma arbete för en enda person
är kanske inte så okomplicerat...
Tages inställning vet jag redan, han behöver inte ens svara, hade han fått bestämma själv så hade det sannolikt varit ännu värre för oss... :)
Den största besvikelsen är ändå David Winerdal (KD) och Hanna Klingborg (MP)
Som inte ens vågar yttra ett ljud om detta i någon av debatterna 17e dec och nu 2 maj, dem sitter på sina stolar knäpptysta och vägrar tala om sina åsikter i detta ärende... Det är pinsamt!
Har man varit med och fattat ett beslut så har man såklart en åsikt om det, eller har man bara låtit Boel bestämma? Att dessa 2 inte talar om sina åsikter säger 2 saker
- Dels att det är ett omoraliskt tilltag, och att man INTE vill gå upp och försvara det.
Men att man heller inte vill ställa sig på min sida då man då får onda ögat av Boel, och det är inte att leka med som jag kan intyga.
Men jag kommer inte att ge mig fören åtminstone Hanna och David talar om varför dem ställer sig bakom detta, eller om de inte längre gör det, men svara, det kommer dem att få göra för eller senare, upp till dem om det blir i en debatt under mandatperioden,  eller på gågatan i valet 2022.

Konsekvensanalys - Dåliga rådgivare och politikerförakt...

Södertälje är en kommun med en historia som arbetarkommun, och idag även fullt med småföretagare.
Vanligt folk och hårt arbetande människor har redan idag en negativ syn på politikers i allmänhet.
Att i det läget roffa åt sig själva och sedan "mobba ut" en enda person som profilerar sig som:
- Det enda lokalpartiet i Södertälje.
Det är knappast ett råd man tagit ifrån sin PR byrå...
Det är en dumhet som man hittat på själva utan att tänka på konsekvensen av sitt beslut.
OM man för ett ögonblick tror att man genom att utsätta en gruppledare för negativ särbehandling leder till sin egen ökande populäritet i en stad som Södertälje så bör man uppsöka en ny och mera Realistiskt rådgivare... Det är FÅ människor i Södertälje som tycker om negativ särbehandling och mobbing, i synnerhet när den kommer ifrån redan priviligierade personer som genom detta uppförande upplevs som självgoda, arroganta och egoistiska...

Efterspel - Vad händer nu?

Jag har lämnat in en motion om att denna påhittade "mandatspärr" i lönesystemet skall tas bort.
Den har gått till arvodesnämnden för ett utlåtande, Alf Karlsson och hans kollegor måste svara senast 30 juni. I arvodesnämnden så sitter det 7 ledamöter, 4 för majoriteten och 3 för oppositionen.
Förutsatt att jag nu får stöd ifrån övrig opposition så räcker det med att EN av majoritetsledamöterna anser regeln omoralisk och stödjer förslaget om att den tas bort och jag beviljas samma ersättning som övriga och en arbetsplats i stadshuset - Ja då skall det bli riktigt intressant att se vad majoriteten säger om detta i följande fullmäktigemöte som sannolikt blir det efter sommaruppehållet - 30 sept.
Riktigt fint vore det ju om Alf själv - Ordföranden insåg att denna negativa särbehandling inte hör hemma i Södertälje, en kommun som säger sig stå upp för rättvisa och jämställdhet.
Motionen kommer även att komma upp i kommunstyrelsen, där jag nu själv är ledamot, blir intressant om jag blir den enda som talar där med... Eller om någon från majoriteten svarar då...
Men tiden får utvisa... Om nämnden inte styrker min motion, eller den inte går igenom så kommer jag att begära votering i fullmäktige, då fungerar det så att ALLA 65 ledamöterna i fullmäktige får rösta för eller emot lika lön för lika arbete i vårt stadshus, det är ju också givetvis ett scenario som är lockande, då kan man inte längre gömma sig bakom Alf eller sitta tyst, för ens röst syns tydligt på tavlan på väggen i fullmäktigesalen :)
Det kommer att ha passerat närapå 1 år efter valet innan detta är klart...  En helt onödig resa om man gjort rätt och riktigt från början, men så kan det vara ibland för oss som än så längre är ett litet lokalparti - Man måste kämpa hela tiden helt enkelt!! :)
En sak är dock säker!
Jag arbetar 100% för oss Realister, och i nästa val 2022 så är det slut mobbat i stadshuset, för då är vi för stora för att ignoreras, det är något jag är 100% säker på! :)
Joakim Granberg
Partiledare för Realistpartiet, Södertäljes enda lokalparti!
Läs hela inlägget »
Egoism styr arvodesreglerna  - Se artikel även i LT
Att bestämma spelregler efter matchen är spelad låter som galenskap inom idrotten,
inom politiken är det tydligen normalt.
Där är det vinnarna som har makten att bestämma vem som skall ha vad i arvode för sitt uppdrag.
I det här fallet så har S, C,MP och KD
efter dem bildat majoritet förhandlat om stolar och arvoden åt sig själva.
Man kom snabbt fram till att stolarna och arvodena inte räckte till då man nu var 4a partier som skulle ha heltidstjänster, sekreterare och arvoderade ordförandeposter. Det löste man enkelt genom att utöka antalet stolar i kommunstyrelsen och flertalet nämnder.
I november så kom då den nya majoriteten med sitt förslag till vilka arvoderingar man skulle ha, man tog själva 110 % av inkomstbasbeloppet = 70 840 kr per månad, och Boel 125 % = 80 500 kr.

Sedan så fanns det en regel om att gruppledare i opposition som satt med i kommunstyrelsen skulle få 50 % tjänst för att klara av att vara ett fungerande oppositionsparti = 35 420 kr per månad.
Det tyckte ett par centrala ledamöter inte om, skulle Granberg nu få möjlighet att jobba med politik på allvar? Hur kan vi sätta käppar i hjulen för det?
Då beslutade man att införa/hitta på en ”mandatspärr” i arvodesreglementet.

Partiers storlek avgör hur stort mandatstöd man får, minsta partierna får minst och de stora får mest, det är i sin ordning.
Men aldrig tidigare har man satt olika lön för samma arbete, det är ett unikt tilltag.
Jag har exakt samma uppdrag och förväntas att göra exakt samma arbete som andra gruppledare, men skall få 25 % av en heltidstjänst i ersättning.
Lika lön för lika arbete är endast slagord helt klart…  
Inte länge sedan Tage Gripenstam stod i talarstolen (innan valet) och yttrade att han hankade sig fram på en 50 % tjänst, men att det gick väl bra.
Nu med sina 110 % så ser han inga besvär med att jag skall arvoderas till 25 %
- Därhän pekar moralkompassen.

Leif Åhlin (C) som sitter i arvodesnämnden sa i debatten angående detta:
Citat: – Granberg, du överskattar betydelsen av din egen person gällande det här beslutet, slut citat.  
Vad menar han med det?
Att man skapar en regel och tar ett beslut som BARA gäller mig har inget med mig att göra? Skratta eller gråta åt den kommentaren någon?


Ett tag så såg jag Boel Godner som den ”onda drottningen” som straffade mig för att jag kanske varit för kaxig vid några tillfällen… och skulle sättas på plats.
Ja och då menar jag inte på plats i stadshuset då… för där får jag ingen arbetsplats.
Av en ”tillfällighet” så får inte 25 % -are arbetsplats i stadshuset, jag är som enda gruppledare förpassad ur stadshuset.  Vuxenmobbning? – Nää…

Men efter att ha sett att Boels kollega Håkan Buller (S) - ordförande i stadsbyggnadsnämnden också fått sitt arvode sänkt, så börjar jag förstå att det finns andra krafter som styr arvoderingen som villkor för sitt samarbete i den nya majoriteten.
Jag måste även ifrågasätta det beslutet – Först går man ut med att man skall bygga 20 000 nya bostäder i Södertälje.  Sedan sänker man ersättningen för Håkan Buller som skall driva det arbetet framåt, ett beslut som leder till att han återupptar sin tjänst på trafikverket på halvtid, och sitter där nu på dagarna istället för att vara i stadshuset och jobba med just byggnationen av dessa 20 000 bostäder… Smart och realistiskt?
Helt klart är att realismen inte drabbat stadshuset tillräcklig hårt i detta val,
det är något som jag planerar att ändra på i kommunvalet 2022.

Joakim Granberg
Realistpartiet
Läs hela inlägget »

Realistpartiet sitter med i dessa bolag och nämnder från 1/1-2019

Realistpartiet har totalt 23 förtroendeuppdrag inom kommunfullmäktige, nämnder och Södertäljebolagen. Samt 1 tingsrättsuppdrag som blir 2 från 1/1 - 2020.

Joakim Granberg

Uppdrag: Partiledare
Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Telge AB (konsernstyrelsen)
och stadsbyggnadsnämnden. Styrgrupp för Södertälje city samverkan.
Ersättare i valnämnden.
Kontaktperson för Järna kommundelsnämnd samt ledamot i Kyrkofullmäktige

Simon Isso
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i kultur och fritidsnämnden.


Lars-Göran Jonsson
Uppdrag: Ledamot i: Styrgrupp för att utveckla företagsklimatet.
Ersättare i kommunfullmäktige &  Enhörna kommundelsnämnd:
Suppleant i: Telge bostäders styrelse och Hovsjö AB

Marcus Haavisto
Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i kultur & fritidsnämnden

Ralph Andersson
Uppdrag: Ledamot i tekniska nämnden, samt tingsrättsplats.
Suppleant i Telge inköp styrelse.

Björn Eriksson
Uppdrag: Ledamot i äldreomsorgsnämnden
Suppleant i Tom Tits styrelse, kontaktpeson för Järna kommundel.

Peter Wallin
Uppdrag: Suppleant i Telge nät styrelse.

Ola Karlsson

Uppdrag: Ersättare i Hölö-Mölnbo kommundelsnämnd.
Kontaktperson för Miljönämnden.


Harri Salminen
Uppdrag: Ledamot i socialnämnden

Lill Kindgren

Uppdrag: Ledamot i kommunrevisionen

Alla som har uppdrag för Realistpartiet hittar ni här - Kontakt!

 
Läs hela inlägget »
Majoriteten: MP-C-S-KD Majoriteten: MP-C-S-KD

Samarbetet M - L - RP hävdes av nya majoriteten genom noga planerade regeländringar!
- RP slår tillbaka genom att gå ihop med SD och bjuda in V.


Uppgörelsen mellan L, M och RP upphävdes av nya majoriteten då man fråntog RP ordinarie plats i koncernstyrelsen genom en regeländring att samma parti/person skall vara ordinarie i både KS och koncernstyrelsen.

Därmed så fråntog majoriteten RP den enda tunga ordinarie posten som vi har fått i uppgörelsen med L och M.

Att härska och söndra!
Nya majoritet: MP, C, S och KD har nämligen för avsikt att bygga en långsiktig maktplattform.
Man tror sig att dessa 4 partier kan med sin klara majoritet på 35 mandat emot oppositionens 30 bygga en maktstruktur som skall vara många år framöver.
Ett led i byggande av den nya maktstrukturen är att söndra och försvaga den splittrade oppositionen. - Att dela upp oppositionen i 3 block för att säkra att det egentligen inte finns någon fungerande opposition är ett steg i riktningen emot en långsiktig MP,C,S och KD maktstruktur.

Hur går den nya majoriteten då tillväga för att söndra?
För att försvaga den befintliga oppositionen så ser man över regelverket - Hur kan man ställa till det för den spillra av opposition som finns kvar? - Någon får en snilleblixt: Vi ändrar reglerna och VI bestämmer hur oppositionen måste fördela sina stolar i kommunstyrelse och Telgekoncernen!
- JA jublar de övriga i denna brokiga skara av plötsliga vänner!

Men verkar inte det konstigt säger någon med samvete?
- För i ärlighetens namn om dessa nya regler hade gällt innan så hade som exempel inte Tage Gripenstam (C)  haft en ersättarplats i Telgekoncernen under mandatperioden 2014-2018, och med dessa nya regler hade inte heller David Winerdal haft en ersättarplats i kommunstyrelsen och således inte varit arvoderad till halvtid och kunnat driva sitt parti framåt till den framgång som han nu nått.
Äh - Svarar någon, det är ju VI, den nya majoriteten som bestämmer nu!
Så vad mer kan vi ställa till med för oppositionen? Begränsa deras rätt till tjänster kanske?

Ja vad den nya majoriteten hittar på här näst för att härska och söndra återstår att se när dem väl behagar lämna besked och kommunicera med partierna i den nuvarande oppositionen.

Moral och konsekvens

Med facit i handen - när man sett hur C och KD kampanjat med Alliansen och senast några veckor innan valet bedyrat väljarna att Alliansen står enad - Se LT - Alliansen i enad front!
Hur KD har nyttjat Seyfo för att plocka röster av S - Senast 24e aug, 6 veckor innan valet så sa David Winderdal detta om Boel Godner - Citat av David: Vår fråga till Socialdemokraterna är varför de inte kan vara seriösa för en gångs skull? och sluta att spela på människors känslor i en så viktig fråga. Se LT 24e aug.

För att sedan några veckor senare i ett nafs och utan att skämmas går C och KD över till
S och MP för att stolarna/makten hägrar!


Ett annat exempel är hur man sett S kämpat emot LOV under flera år, men direkt efter valet låter KD och C återinföra det igen, även om det blir under nytt namn - Kalla det var du vill Godner, men fler privata aktörer är fler privata aktörer helt enkelt... Ett mini LOV, det är ett LOV det med...
-Allt för att S skall få behålla makten!  Se LT: S öppnar för privata aktörer!

Nu när man har facit i hand…  - När man nu lärt sig hur spelet fungerar och inga skrupler eller politik får stå i vägen för makten så har jag inga som helst betänkligheter över att genom valtekniskt samarbete med SD eller V ta så många stolar som möjligt för vårt parti, detta har inte längre något med politik eller värderingar att göra – Utan det är som både Tage och David sagt själva i LT
– Det handlar om att ta så mkt plats som möjligt för sitt parti så man kan vara med och påverka och införa delar av sig egen politik senare!
Just så – Pragmatiskt arbetsfördelning… I Vilken fördelningsteknisk samverkan får RP mest att säga till om? – Svar: Jo just denna som vi nu valt att ingå i!
– Så enkelt kan det vara, att lägga några andra värderingar i detta beslut är bara larvigt!

För er som inte vet vad detta innebär, se nedan:
(Valteknisk samverkan innebär att man gör en tillfällig ”kartell” och delar upp de stolar som gruppen får/tar, sedan skiljs man åt igen och partierna arbetar som vanligt med sin egen politik från 1 jan 2019, sammanslagningen är inte politisk utan teknisk och tillfällig.)


Vara snäll i politiken?
När vi var snälla och ”skänkte” 1+1 mandat till nya majoriteten genom att ingå avtal med M och L och lämnade SD med endast 1+1 så bad jag S - 5 okt i ett mejl att nyttja några av dessa stolar till att låta V få behålla lite uppdrag, men det var inte aktuellt har jag förstått... Dem skulle nya majoriteten dela upp!
Och man tackade mig genom att se till att jag blev av med stolar själv, som den i Koncernstyrelsen t.ex.

Det var droppen! – Nu tar jag tillbaka den 7e stolen av den nya majoriteten och delar på den med SD och tar gärna mer och ger till V om dem vill - Möjligheten finns!
– Vi tror nämligen på demokrati, och att alla partierna som folket har röstat på skall få vara med och bestämma i vår stad!
Jag och Realistpartiet hade ett stort vallöfte – Att vi var villiga att samarbeta med ALLA för att få in mer av vår politik och Realism i Södertälje!
Jag sa till och med i intervjun med LT innan valet att jag skulle ta höger i ena handen och vänstern i andra och gå in som ett lokomotiv i stadshuset, se Videosnutt nedan, eller hela videon i LT här- Länk!
– Jag tror att vi genom detta nu redan har uppfyllt mitt vallöfte!
Huruvida V nu kommer till oss, eller söker stöd hos M + L, eller väntar på eventuella allmosor från S är ju helt upp till dem! Men tiden rinner ut för V...  Vill dem sitta utanför i 4a år?
Nej nu har vi tvingat fram en sitation där säkerligen M+L tar in dem, och majoriteten tappar sin 7e stol helt. Då är mitt uppdrag fullgjort - Alla får vara med!
Så vi har i alla fall gjort vad vi kan för att medverka till ökad demokrati och att oppostitionen skall vara stark med 5+5 emot 6+6, istället för 4+4 emot 7+7 som det hade kunnat bli!
En stark oppostition är viktig för att driva på majoriteten så dem inte blir slarviga och lata :)
Uppdatering 2018-11-19 - Majoriteten ökar antalet stolar till 12 i kommunstyrelsen och stora nämnder för att ta tillbaka den 7e stolen... Så kan man tydligen göra :) - Se info i LT
Nåja, Vi i RP har i alla fall fått många stolar i nämnder och bolag och är nöjda med vår utdelning.
Realistpartiet är nu med i matchen på allvar och skall kämpa hårt under de kommande 4a åren för att förnya och öka befolkningens förtroende för oss ytterligare i valet 2022!
Joakim Granberg
Partiledare - Realistpartiet

Realistpartiet vill verka för mer Realism i stadshuset - LT

LT innan valet

Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg
Ständigt lurade pensionärer Ständigt lurade pensionärer
Hej
Seniorevent i Täljehallen 17 maj 2018.
Här talade jag Joakim Granberg om hur våra pensionärer måste prioriteras bättre. Åldringsvården behöver mer kompetens och mer personal för att lyftas ur den den rådande krisen.  Se talet på video- Länk!


Lätt version av denna artikel i lokalpressen - LT - Länk!
Läs vårt ställningstagande här nedan: 
Tips från Coachen-
Vill man vinna valet i höst?
Lägg 8-10 miljarder på de pensionärer som har det sämst och få bort begreppet "fattigpensionär"

Enkelt - Om ca 300.000 pensionärer får 2000 kr mer i reda pengar per månaden och kommer då upp över EU fattigdomsstrecket för relativ fattigdom. Så enkelt var det...
Ca 25% av väljarna är pensionärer, varför prioriteras inte dem bättre?
Pensionärerna vill ha 8 miljarder, staten svarar - Det finns inte pengar....
9000 Afganska män vill stanna i Sverige fast de saknar skyddsskäl - BOOM - Där fanns det ca 3 miljarder direkt... och man ställer inte grupp emot grupp... pyttsan... Prioriteringar styrs efter dem som syns och hörs mest i media... Läs nedan.

Pensionärerna prioriteras bort i alla lägen!

Efter att ha tittat på SVT dokumentären om de hemlösa svenska pensionärerna i Stockholm så blir jag förbannad! 73 årig kvinna som blir rånad på telefon och pensionspengar 6 gånger på 6 månader, 67 årige Martin som sover på pendeltåg och bussar.
Detta är inga missbrukare, det är svenska pensionärer som är hemlösa på grund av att de inte får någon bostad, eller inte har råd att köpa/hyra de lägenheter som finns till buds i Stockholm.

Över 300 000 svenska pensionärer lever i relativ fattigdom, och nära 2000 är hemlösa, främst kvinnor drabbas.
Ideella organisationer ger en del mat och kläder, ibland en natt inomhus.
Många kyrkor hjälper till med soppkök och någon macka.
Medans detta pågår på vår egen bakgata så tar man ca 49 miljarder av våra skattepengar och skickar dem utomlands till ett 30 tal olika länder.
” Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”.
Många länder som erhåller pengar från Sverige är så korrumperade att man vet inte ens vart pengarna tar vägen… troligen hamnar de i en del fall hos redan rika korrupta makthavare.
Som exempel så får Nord Korea 40 miljoner kronor av Sverige varje år...
Jag skulle vilja påstå att kvinnan som bor på pendeltågen och blir rånad så snart hon får pension lever under både fattigdom och förtryck, men prioriteras bort.
Följer man media så är det alltid dem som gapar mest som prioriteras först, grupper som är högljudda och demonstrerar för sina egna upplevda rättigheter sätts i första rummet.
Den äldre generationen är uppfostrad att ”nöja sig med det lilla”,
att inte klaga eller vara till besvär.
Det utnyttjas syniskt av våra politikers som medvetet åsidosätter våra pensionärer för att prioritera andra grupper som syns mer i media.
 
Sverige är och skall vara en humanitär stormakt, vi skall hjälpa till så gott vi kan.
Vi tog under 2015-2016 emot ca 191 000 asylsökandes, även dessa behöver bostäder,
något som det är ont om, i synnerhet i storstadsregionerna.
MEN minst 50 % av dessa 191 000 asylsökandes är ekonomiska flyktingar enligt EU kommissionens beräkningar, d.v.s folk som saknar asylskäl men vill ha vår välfärd.
- Länk till info


Även statsminister Stefan Löfven säger 7 april 2018 att de som inte har asylskäl skall utvisas-Länk!

Anders Ygeman lovade 2016 redan att de ca 80.000 personer som saknar asylskäl skall utvisas - men detta har inte skett... och kommer sannolikt heller inte att ske.

Jag ser inget fel i att man söker ett bättre liv, det borde alla har rätt till.
Problemen uppstår när våra egna beslutsfattare prioriterar en grupp före en annan.
Många säger – ”Man skall inte ställa grupper emot varandra”.
Det är ju just det våra makthavare gör,
man ställer flera grupper före sin egen befolknings pensionärer.
Man skulle krasst kunna säga att pensionärerna är dem som prioriteras minst,
kanske just för att dem väsnas minst.

Att skänka ca 49 miljarder till andra länder, och att lägga ca 70 miljarder per år på asylsökandes, och betala ut pensioner till inflyttade ålderspensionärer som inte arbetat i Sverige.
Ger i nuläget en kostnad på ca 120 miljarder per år totalt.
Vi har råd säger man – Sverige har aldrig gått bättre! Den svenska ekonomin är på topp!
Man öser ut sig klyschor medans verkligheten tuffar på en kall natt på ett pendeltåg för den hemlöse pensionären Martin, han känner sig långt ifrån prioriterad.
Jag tycker att Sverige skall var ett generöst land, vi skall hjälpa och stödja andra länder och flyktingar, men det måste väl för helskotta ta hand om våra egna äldre i första hand innan vi ger bort lingonsyltburken till grannen.
Vi ser demonstrationer och stöd för 9000 Afganska ungdomar som saknar asylskäl, att dem skall få stanna i Sverige, få bostäder och ekonomiskt stöd, men vilka demonstrerar för våra 2000 hemlösa pensionärer? Är inte dem lika viktiga? - Nu har S, V och MP tillsammans med stöd från C fått igenom ett förslag där de 9000 Afganska männen utan asylskäl skall få stanna till en grundkostnad på  ca 3 miljarder de första 3 åren,
sedan finns ingen kalkyl för vidare kostnader.  - Läs-Länk!
Vill klargöra en sak - Borgarna var INTE bättre vid sin tid vid makten!
Har alla Afganska unga män rätt till svensk välfärd och bostäder?
Varför prioriteras just denna grupp då andra skickas tillbaka?

Nu säger någon - men vi är ju rika och måste ge bistånd och hjälpa andra länder och fattiga
- JA jag säger ju det jag med! Men kanske då dra ner denna post från 120 miljarder till 110 miljarder så våra pensionärer fick sina 8-10 miljarder, det är allt jag säger!
- Prioritera dem också!


För att sätta dessa siffror i relation så måste ni förstå att det skulle kosta runt 8- 10 miljarder årligen att höja levnadsstandarden/inkomsten för våra pensionärer så att vi kunde sudda ut begreppet -
”under EU:s gräns för relativ fattigdom”.
För att jämföra ”grupp emot grupp” så skulle det räcka med att våra pensionärer fick 20 % av den satsningen räknat per person som man nu lägger på de Afganska männen. Ja ni läste rätt!
- Men ni kommer givetvis inte att få denna satsning pensionärer!
För ni är inte prioriterade, så är det bara, era röster räknar man med ändå...


En Realist anser att dem som har slitit och byggt upp detta land skall prioriteras först!
Det är ofattbart att inte alla riksdagspartier fattar detta!

Vi kan tyvärr inte hjälpa er med rikspolitiken, men som vi alla vet så är åldringsvården i Södertälje under all kritik, den kan vi hjälpa er med om ni ger oss ert förtroende.
Joakim Granberg - Se mitt tal på seniormässan - Länk!
Realistpartiet - Ditt enda lokalparti

Se programmet på SVT - LÄNK Stockholms hemlösa pensionärer!
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg

Uppför en minnessten i Södertälje för folkmordet – Seyfo - Var vårt förslag.
Se det i LT
Men förslaget har utsatts för kritik av flera olika anledningar, och kallats för populistiskt riktad emot 20-25 % av stadens befolkning - Kristna Assyriska/Syrianska människor.  Om att bry sig är populistiskt så kommer jag att fortsätta med det :)
Jag fick kritik av MP - Mats Pertoft, som sa att det var omöjligt...
Det roliga är att endast veckor senare så går både MP och S ut med att det nu plötsligt skall bli en minnessten eller dyligt... Snacka om dubbelmoral!
Läs S utspel - Boel Godner i LT


Mats Pertoft och MP i LT

Det är okej när vi gör det----Helt galet!
Skäms inte Mats Pertoft över sig själv? - Att först kallan mig för populist med omöjliga utspel,
för att sedan endast några veckor senare gå ut med egna utspel i stort sett samma riktning!

Inte bara Mats Pertoft protesterade emot mitt förslag....
Det fanns andra som protesterade och sa att skattepengar minsann inte skall gå till detta, utan sådant "trams" skall man stå för själv menar dem på....  Andra menar på att det finns andra folkgrupper då som också haft det svårt, skall inte dem som slogs i olika krig också få ett monument undrade några? - Faktum är att det är många som har erkännanden och monument.
MEN OM man inte förstår skillnaden mellan ett folkmord och ett krig så är det illa. Inte många som ifrågasätter folkmordet på judarna under 2a världskriget... Hur många monument har inte dem över hela världen? De har till och med fått ett egen land - Israel.
En del påpekade surt att de minsann kunde uppföra ett monument i sitt eget land.... Där hade man missat helt att den Assyriska/Syrianska befolkningen inte har ett eget land just på grund av -
Att ett folkmord har begåtts 1914-1925 av det Osmanska riket (Nuvarande Turkiet) råder det inget tvivel om oavsett om vår regering erkänner det eller inte.
Uppskattningsvist så mördades systematiskt mellan 300 000 – 400 000, finns siffror som pekar på runt 1 miljon människor, främst kristna Assyriska/Syrianska folket, samt även Kaldéer, pontiska Greker, och Armenier.
Vid folkmordet utplånades uppskattningsvis 75–90 procent av folkgruppen Assyrier/Syrianer. Länk Wikipedia.
Detta är något som sitter djupt hos denna del av Södertäljes befolkning - Läs gärna om hur folkmordsforskaren förklarar detta i dagens LT - 2018-05-11
Vi som har bott i fred i över 200 år kan inte sätta oss in i situationen sannolikt, och några hånar till och med dem - Kan de inte släppa detta, det har ju gått 103 år... Skulle ni "släppa det" ? om er släkt nära på blivit utplånad några generationer tillbaka och sedan få det förnekat, och som salt i såren så vägrar vår regering att erkänna folkmordet. Jag skulle också bli vansinnig!

Droppen som fick bägaren att rinna över för många i dessa folkgrupper var när Stefan Löfven gick tillbaka på sitt vallöfte 2014 -  ( DET ÄR FALSKT VALFLÄSK !)

När Stefan Löfven besökte Södertälje 2014 lovade han att driva frågan om att regeringen skulle erkänna folkmordet – om Socialdemokraterna skulle vinna valet.
I en intervju med Assyria TV sa han till: Tony Meshko, ordförande i Assyriska riksförbundet.
– Har vi fattat beslut i riksdagen så ska vi naturligtvis fullfölja det. Det är absolut min målsättning.
Men när SVT Nyheter Södertälje träffade Löfven i går lät det annorlunda... Läs om Sveket- SVT
Nu skall man förstå politik - Viljan att vinna val överväger ofta sanningshalten i uttalanden...
Det är lätt att lova i opposition som Stefan Löfven gjorde, men när han sedan vann valet så visste han att ett erkännande skulle störa Sveriges relation med Turkiet som vägrar erkänna folkmordet.
Så som statsminister fick han väga vad som är viktigast, bryta ett vallöfte, eller hålla god min med Turkiet? Den styrande majoriteten valde Turkiet. 
Man kan givetvis ha olika åsikter om det, men så är det ofta i utrikespolitiken,
en mängd dåliga alternativ att välja bland. Men man skall också veta att även den borgerliga regeringen inte erkände folkmordet, men de hade heller inte lovat att göra det, så det är en skillnad såklart.

Likväl som man väljer att skicka tillbaka Kristna till krig, men beviljer uppehållstillstånd till ca 9000 unga muslimska män utan fastställt skyddskäl, det är en proiritering det med som upprör Kristna och strör än mer salt i sveksåret.

Andra kritikers påpekar att det redan finns en minnessten i Hallunda - Sankt Petrus och Paulus kyrka.
Den invigdes 2015 - 100 årsdagen. Och flera ministrar var där på invigningen.
Skillnaden är att den är bekostad av donationer och kyrkans egna pengar, inte kommunala medel.
Och givetvis så kan även kyrkan i Södertälje också bekosta ett eget monument, och säkerligen få donationer till det. Men att köpa sina egna erkännanden och presenter känns oftast inte lika bra...

Att partierna i Södertälje visar utåt att vi erkänner folkmordet, och att vi visar det genom att hedra familjernas offer genom en gemensam manifestation, det är inte för mycket begärt kan jag tycka...

Och till sist vill jag säga till dem som menar på att dem själva kan köpa sin sten eller vad det nu blir...
Det var inte pengen som var det viktiga, spons går 100 % att få, det var tanken om att -
När cheferna i Stockholm sviker så kan man stå enade lokalt, så tänker ett lokalparti!
Joakim Granberg
Realistpartiet - Ditt enda lokalparti.

Läs hela inlägget »
Sitter nöjd som Lasse Jansson... Sitter nöjd som Lasse Jansson...

Lasse Jansson vill sitta nöjd med allt - Han klagar på oss Realister som talar om problem som staden har!
Se även denna artikel i LT - Länk!
Lasse Jansson har gått och irriterat sig på att jag gnäller och talar om sådant som jag anser fungerar dåligt här i vår stad...

Lasse skrev en insändare i LT och kallar det för ”populistiskt gnäll” och han menar på att inget blir bättre av att jag gnäller om sådant jag ogillar- Han vill då att alla skall sitta nöjda oavsett reslutat?
Läs hans insändare här -LT

Lasse tycker att jag skall sitta nöjd och bara lyfta allt som går bra i Södertälje, och visst Lasse finns det mycket som är bra med Södertälje.
Jag är glad över att det går bra för Södertälje, att vi har stora industrier som går bra, en levande idrott och kultur i vår stad, det är kanonbra!
Men vad händer om alla ”sitter nöjda” och bara accepterar allt som de styrandes gör?
Jag vet partier som mer eller mindre har slutat att skicka in motioner (förslag) för att de anser det meningslöst, inte för att de sitter nöjda, utan för att förslagen antingen ignoreras eller omarbetas och sedan presenteras som egna.

Insändare som din Lasse kanske har för avsikt att svartmåla oss som ”populister”
Men tro mig när jag säger att det fungerar tvärtom, det gör mig ännu mera övertygad om att vi behövs!

För om inte vi som är nya och hungriga ens orkar gnälla och leta fel, vem skall då göra det?? -  Inte Jansson i alla fall...

Jag är ganska övertygad om att många människor tycker det är bra när man lyfter frågor som kommunen inte klarar av bra, men inte bara ”gnäller” – utan också presenterar åtgärder för att lösa och förbättra sådant som fungerar dåligt i dagsläget.

Realistpartiet har som ambition att ingå i den styrande majoriteten efter valet den 9e september, oavsett om det blir en höger eller vänster koalition.
Då vi helt enkelt tror att det vore bra för staden med en rejäl dos av Realism i ”glashuset”.
”För att ruska om dem som gått där i snart 100 år, det är lätt att dem blir lite trötta och behöver hjälp”.

Det finns mycket som är bra i Södertälje, men det finns också sådant som fungerar mindre bra, dessa områden kommer jag att fortsätta att tala om Lasse, det kan du räkna med!
Med vänliga hälsningar,
Joakim Granberg
Realistpartiet 

Läs hela inlägget »


Inför ett generellt tillståndskrav för systematisk penninginsamling!
- Så enkelt är det!

Det låter kanske kallt och hårt att säga att man vill förbjuda folk att tigga på våra gator, men Realismen säger att det är ett måste, vi måste och kommer att förbjuda detta, bara en tidsfråga då situationen som vanligt måste bli extrem och ohållbar innan våra makthavare vågar agera.
De senaste 5 åren så har vi sett en kraftig ökning av tiggare på våra gator och torg. Idag sitter dem i stort sett utanför varje butik, tågstation och andra platser där människor passerar. Det är främst folk från Rumänien och Bulgarien som kommer hit för att tigga.
Många bussas in till Sverige av organiserade ligor som sedan samlar in större delen av pengarna som givmilda personer skänkt till tiggarna.
Följden av detta är kåkstäder, prostitution och annan kriminalitet.
Det är människohandel där några få kriminella gör sig stora pengar och bygger palats i sina hemstäder. Se SVT - Uppdrag granskning om hur bossarna lever - länk!


En del politikers talar vackert om att man "inte kan förbjuda fattigdom" och inte förbjuda folk att tigga osv...  Man talar om åtgärder inom EU, tvinga Rumänien och Bulgarien att "ta hand om sina egna".
Man till och med skänker pengar till dessa länder via EU för att förbättra dessa människors situation, men utan resultat.
Inte sällan hamnar biståndspengar i fickorna på korrupta politikers och tjänstemän som skrattar hela vägen till banken och skrattar åt Sverige som tar emot deras oönskade på våra gator och torg.
En realist inser väldigt fort att dessa "åtgärder" inte fungerar, så länge det inte finns ett förbud så kommer våra gator att fyllas av tiggare.
Nu under sommaren 2018 så förväntas det sättas rekord i folk som kommer att bussas in till Sverige för att tigga, platser fördelas, köps och säljs mellan de kriminella bossarna som kommer att dra in miljoner denna sommar, och våra beslutsfattare bara tittar på och säger - ja men hur skall vi förbjuda detta? - Tänk på Röda korset som tigger pengar, skolklasser som tigger pengar till skolresan, en Svensk alkoholist som tigger pengar till en öl utanför bolaget osv... 
Allvarligt talat, är det deras argument emot ett nationellt förbud? Skojar dem?
Låt mig då bena ut detta:
ALLA organisationer som kyrkan, skolklasser, röda korset med flera har eller kan söka TILLSTÅND för detta!!
Hur svårt skall det vara? Är du gatumusikant? Ja men sök då tillstånd!
Den enkla lösningen är att införa ett generellt förbud emot tiggeri på våra gator och torg, sedan göra en enkel ansökningsprocess via polisen där man emot en låg avgift kan tilldelas tillstånd att bedriva penninginsamling under en tidsbegränsad period. Så, då var det löst, hur svårt var det?
Åter till alkisen utanför bolaget - som tigger pengar till öl eller cigaretter - Nu är det ju upp till var och en om man sticker till en behövande medmänniska en slant, men det är en klar skillnad mellan en person som vid något tillfälle ber folk om en slant, eller någon som etablerar en plats som sin arbetsplats och sedan sitter där dag ut i månader i sträck, den som inte förstår skillnaden gör sig medvetet korkad.

Sedan är det ju faktiskt så att människor som bor och lever i Sverige med medborgarskap eller uppehållstillstånd har rätt att söka försörjningsstöd, dem skall inte behöva tigga på våra gator och torg, även om många av våra pensionärer ofta upplever att dem skulle behöva tigga för att överleva, men det är en annan debatt...
(Länk - till inlägg om att våra pensionärer alltid prioriteras i sista hand!)


Folk som är emot tiggeriförbud romantiserar ofta situationen om den gamla musikern som trillat snett i livet, skall han/hon nu inte få be om en slant i gatuhörnet... stackars människa...
Gud vad elak du förbudsförespråkare är osv...

Man vet inte om man skall skratta eller gråta åt dessa personer, har dem varit utanför dörren de senaste 5 åren? Har dem sett hur det ser ut på våra gator och torg? Kåkstäder som medföljer, eländiga förhållanden för folk som ofta inte ens vill vara här och tigga.
Barn som blir satta i ett gatuhörn för att samla in pengar istället för att gå i skolan!
Är det så vi vill ha det?

Det går inte att önska bort dessa problem, man måste införa ett generellt rikstäckande förbud emot detta för att nå resultat. I kombination med att ställa krav via EU på länder som Bulgarien och Rumänen med flera om att dem skall ta hand om sitt eget folk, dem skall få skolgång och ett drägligt liv, annars drar vi in era EU stödpengar.
Så länge man inte gör något åt detta på allvar så kommer det att fortsättas att bussa folk till Sverige för att tigga.
Det är "Godhetsapostlarna" som vill tillåta detta som är dem onda!
Dem som skapar förutsättningar för att CEMENTERA unga människors liv i utanförskap, där enda karriärmöjligheten är att klättra på den kriminella stegen om vilka "tiggarplatser" som är bäst, och sedan i sin tur vara dem som skickar nästa generation till Sverige för att tigga...
Detta måste sättas stop för NU!
Inför generellt förbud där affärsinnehavare kan avhysa folk som satt upp en "arbetsplats" utanför deras entré, låt ordningsvakter och polis få rätten att avhysa och bötfälla folk som sysslar med yrkestiggeri.
Man måste förstå skillnaden mellan den lokala "luffaren" som frågar efter en cigg, eller en in bussad yrkestiggare som etablerar en arbetsplats på våra gator och torg.
Det mest humana är att förbjuda detta och sätta press på deras egna hemländer att skapa förutsättningar för utbildning och arbete, inte att låta dem sitta på våra gator och förnedra sig själva.
Inför ett generellt tillståndskrav för systematisk penninginsamling!
Det är Realism för mig!
Joakim Granberg - Realistpartiet

Så här tycker de övriga partierna i Södertälje - SVT Södertälje- LÄNK!
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg