Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo, Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" och är därför helt fria från ideologiska låsningar som kan stå ivägen för samförstånd kring ofta enkla problemlösningar. Som pragmatiska realister så stödjer vi alla förslag som vi anser är bra för medborgarna, företagen och kommunen som helhet oavsett vilket parti som lägger fram förslaget! - Så som politiken borde fungera!

Med anledning av vårt 10 års jubileum  17 april 2024  så har vi gjort intervjuer med LT och Telgenytt - Se artiklarna här - Länk: LT  och  TN

Klicka på bilden för att läsa vår budget
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan
och håll dig uppdaterad om vår politik, nyheter och medlemsförmåner.

Senaste nytt - RP jobbar på!
Alla med rätt att handla måste utbildas!
Läs motionen här!
Se våra senaste artiklar i media här!

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre! Bli medlem -  Du behövs!

Nästa generation måste få de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och ha bra vuxna förebilder. I Södertälje har vi ett mer levande föreningsliv än i den genomsnittliga kommunen. Läs här!
Läs om vårt förslag om samordnare nedan:

Vi har en medveten och miljövänlig inriktning i vår politik, även om vi såklart håller oss inom realistiska ramar för vad som är möjligt att genomföra. Se exempelvis vår motion om Gröna väggar nedan. Alla våra motioner här!

Det råder brist på vård- och omsorgsplatser inom Södertälje kommun. Se vårt förslag om att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo. Länk till intervju med Bo Folcker
Läs mer om våra seniorsatsningar - Länk!

Bostäder som Södertäljebor har råd att hyra! - Läs!
Bild länkad till information om ökad trygghet

Ordning och reda på riktigt!

Södertäljes dåliga affärer måste få ett slut! - Läs!

Realistpartiets Nyheter

2022

Se vår motion för att öka tryggheten i skolan och Södertälje!

Vi stödjer självklart arbetet mot mobbing i skolorna!

Inför trygghetsvärdar på våra skolor - Studiero!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
25 maj 2021 Lade Realistpartiet fram ett förslag om att kommunen skall införa trygghetsvärdar på våra skolor - Samhällsklimatet har hårdnat väsentligt och skolor är på inget sätt undantagna. Tryggheten för både elever och lärare är en central fråga för en bra skola.

Arbetet med att förhindra våld, hot och mobbing behöver stärkas ytterligare.
Liksom arbetet med att identifiera och förhindra nyrekrytering till gängkriminalitet på våra skolor. Införandet av trygghetsvärdar är ett bra och viktigt trygghetskomplement till det som redan görs. Trygghetsvärdens uppgift skall vara att i nära samarbete med skolledning, lärare och fritidspersonal arbeta förebyggande och minska hot, våld och mobbing.

Den här motionen handlar om att öka tryggheten på våra skolor. Givetvis bidrar ökad trygghet till bättre skolresultat men huvudfokus för motionen ligger i ökandet av både den upplevda och den faktiska tryggheten. 
- Läs fler motioner från oss här - LÄNK!

Realistpartiet vill införa MOBBINGFRIA ZONER på skolor och alla kommunala arbetsplatser - Inklusive vårt eget stadshus! - Läs om mobbingen RP utsätts för här!

Stärk elevhälsan - Anställ fler skolkuratorer!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
17 november 2020 la Realistpartiet en motion/förslag om att elevhälsan måste stärkas! - Motionen är inte besvarad...

Bakgrund
Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige.

Unga uppger att de upplever fler psykiska besvär och att de konsumerar mer sjukvård och antidepressiva läkemedel än tidigare generationer, vi ser en markant ökning de senaste 10 åren.
Unga upplever oftare psykosomatiska symptom, vilket signalerar att vi måste vara uppmärksamma på de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och stärka deras förmåga att hantera tillvaron. 
Det positiva är att unga är idag bättre på att öppet utrycka sina känslor och tala om den, förmedla sina känslor och problem.
Ofta räcker det med att få tala med någon om dem för att situationen skall kännas lättare.
Ibland vill man inte tala med sina föräldrar eller andra vuxna i sin egen närhet, utan finner det lättare att tala med en utomstående expert – En kurator är ett utmärkt exempel.
Skolan har idag alldeles för få kuratorer och vi föreslår att man anställer åtminstone 10 till så snart som möjligt och att man sedan upprättar och håller en nivå om 1 kurator per 250 elever i Södertäljes skolor.
 
Motivering

Elevhälsan skall prioriteras och är viktig på så många plan, att stärka våra ungdomars psykiska hälsa är ett steg bland många för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra unga att motiveras till att satsa på studier och andra sunda livsval.

Bedömning
Fullmäktige ska bevilja motionen och ge utbildningsnämnden i uppdrag att sätta förslaget i rörelse så att berörda enheter kan gå ut med annons och söka personal för att tillsätta dessa tjänster, ett specialriktat tillskott på 10 miljoner kronor årligen skall avsättas till att verkställa denna motion som föreslaget i vår budget inlämnad hösten 2020 för åren 2021 till 2023.
 Södertälje den 17 november 2020
Efter valet i höst så hoppas vi på att kunna genomföra detta, läs om fler motioner som vi lagt här!

Mer av vår politik hittar ni här!
Läs hela inlägget »

Det går att bygga bra bostäder till lägre kostnader - Se nedan!

Vad betyder allmännyttan?=Bostäder åt vanligt folk.
I Södertälje är det Telgebostäders uppdrag!

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ( I vår stad - Telgebostäder)  ska tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Vill du läsa mer om allmännyttan så är länken här - Allmännyttan

Telgebostäder sköter inte sitt uppdrag på ett bra sätt!

Telgebostäders hantering av sitt bostadsbestånd skall skilja sig ifrån en privat aktör.
Den privata marknaden är vinstdrivande och man söker tomter och byggrätter för att bygga och sedan tjäna pengar, så mycket pengar som möjligt. Det är helt naturligt och den marknaden regleras efter efterfrågan, där det finns folk med mycket pengar så kan man sälja dyra bostadsrätter, radhus och villor.
Exklusiva dyra hyresrätter är däremot en väldigt begränsad marknad, då få vill betala hög hyra för något som man inte äger.  I Södertälje har vi en mängd aktörer som bygger bostäder av olika slag, de arbetar på den privata marknaden och bygger där man anser att det finns vinst att göra.

Över 70% av Södertäljeborna har inte råd att hyra eller köpa nyproducerade bostäder!

Telgebostäders uppdrag är med andra ord att möjliggöra så de dryga 70% av Södertäljeborna får en bostad och inte behöver hamna på gatan.
DET är allmännyttans uppdrag i en sammanfattning! -  Telgebostäder har tappat fokus!

Tyvärr så har Telgebostäder tappat fokus på sitt uppdrag och blivit bortdribblade av proffslirare som vet hur man lurar skjortan av kommunpolitikers och tjänstemän som inte har en aning om hur man sköter ett bostadsbolag på ett sätt som både fullföljer uppdraget gentemot Södertäljeborna och ändå håller ekonomin på en bra och hållbar nivå för bostadsbolaget.

Konsten att bygga så att hyran blir rimlig är inte så konstig! - Men Telgebostäder misslyckas gång på gång!

Vi har varit med i Södertäljes kommunfullmäktige sedan hösten 2014 och la i mars 2016 en motion (förslag) om att vi skulle se över möjligheten att bygga billigare genom att bli bättre på att upphandla byggtjänster och söka nya innovativa metoder att producera bostäder på. - Vi ignorerades och förslaget viftades bort!  Sedan hösten 2018 har vi varit med de flesta nämnder och Södertäljes bolag. Vi har plats i Telgebostäder samt i Telge AB som är koncernstyrelsen och ansvarar för alla Telgebolagen och dess verksamheter. Vi har där försökt gång på gång att påtala att det går att ta in offerter ifrån bolag som bygger billigare än Skanska och Peab! Men av någon anledning så envisas man med att fortsätta att ta in dem absolut dyraste byggtjänsterna vad vi än skall bygga!

Telgebostäders ansvariga lär sig aldrig, och lyssnar inte!

Under flera år så har vår representant i Telgebostäder - Lars Göran Jonsson påtalat att det går att använda de statliga byggsubventionerna och få ersättning upp till 5 800 kr per kvadratmeter när man bygger mindre hyreslägenheter, men Telgebostäders ledning vill inte ta emot dessa pengar med motivation att då får man inte ta ut hur hög hyra som helst!!!  Tar man emot de 5.800 kr per kvm så får man max ta ut 1450 kr per kvm och år, det innebär att man för en 1a på 35 kvm inte kan ta högre hyra än 4230 kr per månad och sedan endast index höja de kommande åren. 
Ja men perfekt säger vi! - En max hyra på 4230 kr/mån för en 1a på 35 kvm är rimligt!

Så varför gör man då inte detta? Varför vill man kunna ta högre hyra för en 1a?
Jo för att man betalar så höga priser för nybyggnationen att man måste ta ca 7.000 kr per månad för en 1a på 35 kvm för att få ekonomin att gå ihop helt enkelt!

Nu har tyvärr detta tåg gått, staten har nu 2022 lagt ner projektet där kommuner får bidrag för att bygga hyresbostäder som vanligt folk har råd att hyra. Men vi hade kunnat nyttja detta under många år...

Varför är det så dyrt att bygga för just Telge bostäder?

Telgebostäder skiljer sig ifrån privata aktörer och hur vanligt folk själva skulle göra om det vore deras egen plånbok, nu är det ju andras pengar man har att göra med så då anser dem nog att det inte är lika noga att spara pengar, man gör det hellre bekvämt för sig själv genom att ta in de bolagen som man alltid har jobbat med, oftast då Skanska och Peab, att dem är dyrast i branschen ser man inte som något problem, man ser det som en garant för att det blir gjort och att det blir bra gjort. Fast åker man ut på själva byggarbetsplatsen så ser man att det är underentreprenörer som gör själva arbetet på plats till halva priset mot vad vi som kommun betalar huvudentreprenören. Ofta drar byggkostnaderna iväg till dryga 55.000 kr kvm, istället till den faktiska kostnaden som borde ligga på ca 35.000 kr/kvm max.
Det senaste skräckexemplet är ju byggnationen av "Stockholmsberget" i Grusåsen - Skanska höll i byggnationen och slutnotan blev så hög att Telgebostäder var tvungna att lägga hyrorna så höga så folk inte har råd att hyra bostäderna.... ca 19.000 kr i månaden för en liten 5a...
Vem vill betala det? För en sådan månadskostnad så har man råd att bo i en stor villa!
Här i Länstidningen- Länk - Läs även om detta i Hem & Hyra


När Realistpartiet får vara med och styra så är det slut på dessa slöserier, vi skall bygga bostäder till faktiska byggkostader så vi kan ta en rimlig hyra för bostäderna så vanligt folk har råd att hyra dem!

Skandalerna tar aldrig slut... man tar inte lärdom!

Fornhöjdsskandalen - Klicka på bilden för att se på SVT.
När Telgebostäder skulle renovera bostäderna i Fornhöjden så tog man in Skanska och gjorde upp ett pris, men vad Skanska inte sa var att det ingick inte så mycket i det priset som Telge trodde.  - Det är nämligen så att Skanska är ju proffs på att skriva byggavtal som gynnar dem, att lura ett par kommunpolitikers som inte kan något om byggnation är ju inte så svårt....
Så notan blev ca 242 MILJONER dyrare än budgeterat.... Ansvarig VD slutade och ansvarig ordförande: Ingela Nylund Watz (S) skylde på att hon inte kunde något om byggnation.... Ja herre jäklar...
Då ska man INTE sitta på den posten, och INTE förhandla med Skanska!
Realistpartiet polisanmälde denna skandal men Ingela gick fri och gick lugnt vidare till en ny ordförande post, idag för Telge tillväxt istället... Se video ifrån kommunfullmäktige när jag påtalar hur fel det är med okunniga på sin post: Fornhöjdsskandalen!

Se gärna artiklarna om denna skandal här: Fornhöjdsskandalen SVT
Även -Fornhöjdsskandalen Länstidningen      Även här vårt blogginlägg om att politisk ansvarsfrihet skadar samhället, när inte politikers hålls ansvariga, eller det inte får några som helst följder när man kostar sin kommun över 200 miljoner, ja då är det illa! - LÄS!

Trodde ni att det är slut här? - Realistpartiet var tvungen att polisanmäla kommunen igen, denna gång för att man låtit Peab bygga Europas dyraste P hus per kvm utan att ens göra en upphandling..., inget bygglov eller avtal fanns när någon skickade iväg 20 miljoner till en kompis på Peab,  20 miljoner som gick upp i rök... Läs mer här i Länstidningen!

Bygger dyrt - Säljer fastigheterna billigt = Går inte ihop!

Tänk nu att du driver ett bostadsbolag, i det här fallet Telgebostäder, och ditt uppdrag är att se till att Södertäljeborna har bostäder till rimliga hyror.

Du vill renovera bostäder, vanliga aktörer gör en bra renovering för 15 - 20.000 kr kvm, 
Du betalar istället minst 40.000 kr kvm till Skanska ( Fornhöjdsskandalen)

Då du nu inser att du är värdelös på att upphandla renoveringar så vågar du inte dig på detta en gång till, så när Hovsjö behöver upprustas så säljer du området istället...
Du säljer det så billigt så att köparen blir miljardär på affären inom 5 år, men inte nog med det, du passar även på att sälja dina radhus till det lägsta priset i hela mellansverige... Du säljer dina radhus för 7531 kronor kvm, att sedan folk säljer dem nån vecka senare för 22.000 kr kvm rör dig inte i ryggen...Äh är väl max 50-60 miljoner som vi sumpade av skattebetalarnas pengar...
Vi undrar - Hade du sålt ditt eget radhus för den pengen? Knappas va! 
Läs vårt blogginlägg om affärerna - Korruptionens moder är sekretessen!
Klicka på bilden för att läsa artikeln hos Telgenytt
Du har nu alltså sålt 786 lägenheter för ca 12.800kr/kvm, för att ha råd att bygga 186 lägenheter för ca 55 - 60,000 kr/kvm, exempelvis ”Stockholmsberget” = Resultatet är att allmännyttan gick minus 600 bostäder och fick högre hyror. Samt att du mer eller mindre gav bort radhusen innan.... 
Känner du dig lämplig att driva kommunens bostadsbolag? - Hoppas inte det!

Att köpa bostäder av kommuner skapar miljardärer!

Att kommunpolitikers är en tacksam grupp att lura på köp av sånt som vi inte behöver eller försäljningar av tillgångar, bostäder och fastigheter vet vi sedan länge.
Någon som förstod det mer än de flesta är f.d. socialdemokraten: Ilija Batljan, han lämnade politiken 2016 och grundade samhällsbyggnadsbolaget (SBB), hela hans affärsidé bygger på att köpa upp fastigheter av naiva kommunpolitiker, snabbrenovera och dubbla hyran. Han är idag endast 5 år senare mång miljardär!

Redan 2018 så påpekade vi dessutom att Telge bolagens inköp bör ses över och granskas, vi upphandlar för ca 3 miljarder årligen, vi uppskattar att minst 10% är svinn, pengar som går att spara - Läs vårt inlägg här om detta! -  Länk!

Ja det går att bygga billigare Telge - Nykvarn kan!

KLicka på bilden för att läsa artikeln i Länstidningen
Det finns en mängd olika sätt att producera bra, hållbara och fräscha bostäder på!
Här kan vi se hur vår grannkommun Nykvarn har låtit Bokoop bygga 145 bostäder som även utan statliga subventioner klarar av att bygga bostäder som vanligt folk har råd att hyra! - Artikeln i LT här!   Man säger citat: – Allt började med insikten att 70 procent av befolkningen inte har råd med nyproduktion, varken att hyra eller att köpa bostadsrätt, säger Olof Landgren när LT träffar honom i visningslägenheten i Bergtorp.
– Dessutom renoveras befintliga hyresrätter och blir dyrare och dyrare. Vi kan inte ha en bostadsmarknad där vanliga människor – en sjuksköterska, en montör på Scania – inte kommer in. Det var därför vi startade Bokoop, vi ska bygga nya bostäder som folk har råd med. Ettorna kostar från cirka 5 000 kronor per månad, tvåorna från cirka 6 200, treorna från cirka 8 000 och fyrorna från cirka 9 500 kronor.– Jag tror inte att det går att komma lägre i dag. Jag är nöjd. -  Slut citat.

Det finns även andra exempel på byggnationer av bostäder med lägre produktionskostnad, det handlar mest om att ta sig tid och aktivt söka efter projekt som andra kommuner och företag har lyckats med, och framförallt bättre upphandlingar!

Realistpartiets vallöfte till väljarna i Södertälje kommun

Inom Realistpartiet har vi flera som arbetat 20-30 år inom byggnation av bostäder
Vi kan mer om byggnation av bostäder än dem som styr Telgebostäder idag!

Vår gissning är att ingen av de i toppen har varit och arbetat på en byggarbetsplats någonsin!! De kan helt enkelt inte hur det fungerar och blir ständigt lurade!


En del pratar om att "det måste kosta så här mycket" för det har Skanska eller Peab sagt....
Klart dem säger det!
Dom berättar väl inte att de betalar endast hälften till dem som gör det faktiskta byggandet.
Senast i sept 2021 så hade vi PEAB som "luggade" kommunen på 35 miljoner mer än budgeterat!
Efter fakturabråket – Kanaltorget blir över 35 miljoner dyrare än beräknat - LT

Det visade sig att Peab hade använt fler underentreprenörer än vad avtalet sagt... med andra ord, man hade tagit dit billig arbetskraft som gjorde jobbet åt dem till ett mycket lägre pris än vad kommunen betalar - Läs mer här - LT
Citat: – Det ska vara fullständig transparens och förtroende, men det har inte fungerat. Vi har sett oklarheter och skillnader i antal timmar Peab fakturerat och antal timmar som redovisas i personalliggare och inpassering, säger Andreas Klingström.
Södertälje kommun har också upptäckt att Peab använt underentreprenörer i flera led utan att informera om detta – i strid mot avtalet.

Läs:
Tomas Karlsson: LT -Ständigt detta Peab när S-kommuner går bort sig

Även: LT: Tomas Karlsson: Peab-kopplingen måste granskas även i Södertälje

Ofta får vi höra av okunniga politiker/tjänstepersoner - Ja men du förstår att det är materialkostnaderna som dragit i höjden, det är därför det blir så dyrt...

Det kan stämma delvis, men den stora kostnaden ligger ALLTID på projekteringen och antalet timmar som faktureras på själva projektet, dessa 2 faktorer är helt avgörande för hur slutkostnaden ser ut!

Vi inom Realistpartiet lovar dyrt och heligt att om vi får väljarnas förtroende så skall vi få ordning på Telgebostäders affärer, byggnation och sedan leverera bostäder som ni Södertäljebor har råd att hyra!
Joakim Granberg & Lars Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs hela inlägget »

Se intervju på SVT när Joakim Granberg talar om behovet av serviceboenden - Länk SVT

Många seniorer lider av ofrivillig ensamhet- Uppsökande åtgärder

Vi fokuserar ofta på dålig ekonomin när vi pratar om våra äldre. Även den frågan  är givetvis viktig då många äldre inte har råd att aktivera sig och därför ofta sitter ensamma hemma.
Men även de som har god ekonomi sitter ofta ensamma hemma. De vet inte vart eller till vem de skall vända sig för att få ett mer socialt liv.
Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro och det ser vi som mycket allvarligt.

Behovet är stort av att det ska finnas serviceboende till våra äldre.
Vi har idag många fina äldreboenden, men det är inte ett alternativ för alla.
På ett servicehus kan de äldre få det de saknar - trygghet, gemenskap och hjälp att aktiveras. Det som är så väldigt viktigt.


Jag har själv ett exempel på hur bra ett serviceboende kan bli.
Min moster på 99 år, som bott länge själv i en lägenhet och känt sig ensam, har nu flyttat till ett servicehus och det är toppen. På boendet finns en restaurang, som man själv väljer om man vill sitta där eller ta med matlåda. Det finns en liten affär, fotvård, vårdcentral, hemtjänst och många fina lokaler där det ordnas olika aktiviteter. Hon behöver aldrig känna sig ensam och otrygg.
Så vill vi att våra äldre ska ha det.
Gunilla Östman (RP)
Undersköterska på demensboende  
P.s  Läs även om att vi måste bygga bostäder som folk har råd att hyra!
Läs om fler av våra åtgärder för våra seniorer nedan:

Vår plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre:

• Bygg fler serviceboenden för äldre som fortfarande är sociala och aktiva men vill känna sig trygga med att det finns stöd och vård snabbt vid behov.
• Genomför förebyggande hembesök för att motverka ensamhet, förhindra fallskador och informera om t.ex. vård och omsorg i kommunen.
• Inför ”Äldretelefonen” med kontaktpersoner som svarar på frågor som rör äldre.
• Erbjud mötesplatser där seniorer kan lära sig surfa för att hålla kontakt med bekanta eller skaffa nya vänner via webben.
• Utbilda hemtjänsten och skapa rutiner för dem att förebygga ensamhet och oro.

• Erbjuda fler sociala mötesplatser i kommunens egen regi och tillsammans med föreningar och  det lokala näringslivet.
• Språkanpassa hemtjänstpersonalen så att personal och brukare kan kommunicera utan hinder och missförstånd kan undvikas.
Utbilda hemtjänsten och skapa rutiner för dem att förebygga ensamhet och oro.
Läs hela inlägget »
Forskning visar att aktivt deltagande i föreningsliv och sociala nätverk visar positivt samband med upplevd god hälsa och hög livskvalitet. Unga som idrottar mår bättre både fysiskt och psykiskt än andra ungdomar. De har en starkare tilltro till samhället och är dessutom mer solidariska med sina medmänniskor. (RF-SISU)

Satsa mer på tjejerna och få med dem också - De behövs!

Det är en mindre andel unga tjejer som deltar i ungdomsidrotten och föreningslivet, det är viktigt att få med tjejerna också och skapa fler trygga platser och verksamheter för våra unga tjejer.
Tanken är att föreningarna ska kunna söka extra bidrag för att bedriva aktiviteter riktat mot just flickor, vi behöver fler unga tjejer inom sporten och föreningslivet!
Sverige framställs ofta som unikt i världen för vårt föreningsliv.
Vi har en cirka 150 årig historia bakom oss.

Med föreningsorganiserandet föddes också demokratin, folk fick möjlighet att påverka och uttrycka sin mening. Folk samlades kring en idé, politisk eller sportslig eller bred lokal utveckling som är platsbestämd i ett samhälle.

Ideella föreningar
Föreningslivet har stor betydelse för ett levande samhälle. Genom ett rikt föreningsliv skapas ett
levande kulturliv, en meningsfull och aktiv fritid samt ökad delaktighet.  Den demokratiska uppbyggnaden som utmärker ideella föreningar ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningens beslut och verksamhet. Realistpartiet vill utöka samarbetet och stödet till de föreningar som bidrar till folkhälsan och ungdomsverksamheterna.

För att få till stånd ett lyckat utvecklingsarbete krävs att alla tre parter, det offentliga, det privata (företagen) och det ideella arbetar mot samma mål och förstärker varandra.
Det offentliga är Södertälje kommun - politiken styr hur mycket det satsas på föreningslivet , ungdomsverksamheten och idrotten, vi vill öka nivån på samarbetet.

Tillsätt en föreningssamordnare i Södertälje kommun

Föreningar är en samlande plats där människor möts, utvecklas och växer.
Det är otroligt viktigt att föreningarna får alla förutsättningar för att kunna utföra sin verksamhet och locka till sig människor med liknande intressen. Det finns flera kommuner i Sverige som arbetar med en föreningssamordnare eller föreningskonsulent. En föreningssamordnare fungerar som en länk mellan kommunen och det lokala föreningslivet och har som uppgift att stödja och utveckla föreningslivet på olika sätt. Läs mer om vårt förslag om föreningssamordnaren i PDF

Föreningslivet är viktigt för folkhälsan - Räddar liv!

Idrotten bidrar till folkhälsan
Idrottsrörelsen bidrar starkt till en god folkhälsa. Verksamheten har i sin struktur och uppbyggnad en
hälsofrämjande karaktär som erbjuder fysisk aktivitet och rörelseglädje, men också delaktighet,
gemenskap, sociala nätverk, integration och demokratisk fostran. "Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet” beskriver idrottsrörelsens grund för ett hälsofrämjande arbete. Att vara medlem i en förening, där man tillsammans med andra utvecklar ett gemensamt
intresseområde, kan bidra till att utveckla en känsla av sammanhang och skapa förutsättningar för att
bygga upp en stark självkänsla och gott självförtroende. Citat: Riksidrottsförbundet

Ungdomsverksamheter och idrotten skapar sunda värderingar!

Om EN ung människa hamnar i missbruk och kriminalitet så kostar det samhället miljoner och stor lidande för den enskilde och dess närstående.
Realistpartiet vill göra satsningarna på de unga tidigt, se till att det finns fler fritidsgårdar, idrottsplatser, samlingsplatser och stödja idrotten och föreningslivet!

Våra ungdomar behöver positiva vuxna förebilder att vända sig till för att kunna prata med och känna gemenskap med.

Det finns forskning som undersöker vilka värderingar man har och då pekar man just på betydelsen av det som man kallar de formativa åren, uppväxten. Och idrotten är särskilt betydelsefull eftersom den samlar så stor andel av unga och påverkar deras värderingar!
Det säger Susanne Wallman-Lundåsen, som är docent i statsvetenskap och forskar mycket om civilsamhälle och demokrati, med fokus på just föreningar.

Realistpartiet söker upp föreningarna och talar med dem

Under maj månad (nu 2022) har vi tema om just föreningslivet och ungdomsidrotten, vi anser att det finns mer att göra och vi kommer att presentera samtal med föreningar och mer om vad vi vill göra för dem, det finns föreningar som bidrar med enorm nytta men helt ignoreras av förvaltningen...
Föreningar som bidrar med läxhjälp, nattvandringar och socialt stöd till familjer som behöver extra stöd med sina unga framförallt pojkar, flera av dessa ignoreras helt - Det skall vi ändra på!

Kultur & fritidsnämnden och kontoret skall prioritera rätt!

Enligt kommunens hemsida: Kultur- och fritidsnämnden jobbar med kultur, fritid och idrott och tänker särskilt på barn och ungdomar.

Det låter väldigt bra, men sanningen är att man satsar mer på finkulturen än vad man gör i kronor och ören på våra ungdomar. Kommunen lägger via våra bostadsbolag över 100 miljoner på en lokal (Läs: Gjuteriet kostar skattebetalarna skjortan) åt grafikens hus, man satsar miljoner på Oktober teatern som verkar ha monopol på att få stöd som teater i Södertälje, STA teatern som bedrivs främst av eldsjälar mer eller mindre ignorerar man, endast några få prestige projekt kastar man obegränsat med pengar på, där finns det inga svångremmar som behövs dras åt när det skall sparas.... Missförstå oss inte, vi anser att all kultur, konst och teater skall få finnas och få stöd, men ibland spårar det ur och man glömmer bort vad som faktiskt är viktigast i Kof verksamheten:
Det är våra ungdomar - PUNKT!  - Bli gärna medlem och stöd ditt lokalparti - Länk!

Läs hela inlägget »
Joakim Granberg och Lars Göran Jonsson
Joakim Granberg och Lars Göran Jonsson
Södertälje är en industristad, med jättar som Scania och AstraZeneca som tillsammans har fler än 18.000 anställda, Södertälje kommun har ca 6000 anställda. De stora företagen tar väl hand om sina anställda, även dem som arbetar för kommunen har en viss trygghet och stabilitet. 
Dessa arbetsgivare är bra för staden och dess invånare, en fin grund att stå på.

Men en grupp som inte känner sig prioriterade är Södertäljes små och mellanstora företagare! - Småföretagen skapar jobb och finansierar välfärden
Läs mer här om vår pan för att stödja småföretagarna - Startskottet!


Visste du att det finns ca 15 200 jobb i de små företagen i Södertälje kommun?
Tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar de med en miljard kronor till kommunens skatteintäkter!  - EN MILJARD - Vad får de tillbaka?

Vi har gjort den här sammanställningen för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i din
kommun. Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de
privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten.
Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och
parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt
bistånd, till miljöinsatser m.m. Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen.
Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och småföretagens betydelse för framtidens jobb och välfärd.

Mår de mindre företagen bra mår hela Södertälje kommun bra!

Läs hela rapporten i PDF nedan!

Södertäljes företagsklimat för småföretagare är dåligt!

Småföretagare i Södertälje får svara på en enkät där man talar om hur man upplever servicen ifrån kommunen och tjänstepersonerna, denna undersökning görs i alla Sveriges 290 kommuner, Södertälje kommun har kämpat i bottenskrapet de sista 10 åren åtminstone,
vi kan här se listan sedan 2012 - LÄNK

2019 så gick det nya styret S, KD, C och MP ut med att nu skulle man minsann göra något åt den dåliga rankingen och man tillsatte en styrgrupp som skulle förbättra Södertäljes företagsklimat, man var då 2019 rankad på plats 208 av 290 kommuner, nu 3 år senare så ligger man på plats 219.... Satsningen har lett till att man tappat 11 placeringar! - Vi vet varför!

Vår Lars Göran Jonsson är med i denna styrgrupp som leds av Tage Gripenstam (C)

Tanken med styrgruppen var god, att man skulle intervjua de små och mellanstora företagen och ta reda på vilka brister kommunen har i sin hantering av dem, sedan skulle man följa upp med företagsbesök.
Gruppen besökte ett 50 tal företag, vår Lasse Jonsson är den som varit med på flest företagsbesök av alla i denna styrgruppen, hans analys är solklar - Besöken var helt meningslösa och endast ett spel för galleriet, frasen man sa efter varje möte var - Tack för mötet, vi tar med oss detta..... Vi tar med oss detta... Vad f-n betyder det? Jo det skulle innebära att man tog med sig den information mötet gav, där småföretagaren förklarade hur man upplevde kommunens bemötande, företagaren förklarade sina problem och åtgärder som man önskade, men vad hände sedan?
Vem tog med sig vad och till vem? - Ingen antecknade ens företagens upplevda problem, och sedan hände inget alls! Inte undra på att småföretagarna är trötta och rankar kommunen lågt när frågeenkäten skickas ut...

Andel skatteintäkter i kommunen - Skatt in är totalt 4 miljarder

Skatteintäkter 2020 i Södertälje kommun
Skatteintäkter 2020 i Södertälje kommun

26% av de totala skatteintäkterna i Södertälje kommun kommer ifrån småföretagare,
ca 1 miljard kronor. Många kommuner i Sverige som har mycket bättre företagsklimat har en större andel småföretagare och därmed högre andel skatteintäkter, som ni kan se på listan ovan så ligger Södertälje endast på plats 227 på den listan.... SKANDAL!  

Med de förutsättningar vi har här i Södertälje så borde vi ligga MYCKET HÖGRE!

Totala skatteintäkter per medborgare i Södertälje - Plats 268...

Klicka på bilden för att läsa mer om kommunernas skatteintäkter och jämför.

Södertälje kommun har lägre löner än genomsnittet av landets kommuner,
vi har många låginkomsttagare, stor andel på bidrag och marknadsåtgärder, kombinera det med ett dåligt företagsklimat så får vi en lönenivå på plats 268 av 290 kommuner, det borde nästan vara omöjligt med tanke på de stora industrierna vi har här i staden, en förklaring är att det lokala näringslivet inte trivs och därmed inte frodas.

Så förbättrar vi företagsklimatet och därmed skatteintäkterna!

Kommunen satsar miljoner på sin personal i form av utbildningar och hälsosatsningar för att hålla sjuktalen nere och trivseln uppe, det är väldigt bra och vi stödjer detta fullt ut, men så snart man vågar satsa och öppna eget, eller kanske inte får något arbete och öppnar eget så lämnas man helt åt sitt öde utan stöd eller hjälp, många småföretagare arbetar 12-15 timmar om dagen, sjukskriver sig inte fast dem mår dåligt då det kostar dem pengar, många går dessutom under på grund av att de inte kan grundläggande bokföring och skatteregler - Vi föreslår att kommunen ger tillbaka lite av den miljarden man får in genom att nystartade småföretagare kan ansöka om att få starthjälp med bokföring, momsdeklarationer och skatteregler första året, genom denna enkla insats som man kan upphandla lokalt så skulle vi undvika flertalet konkurser och få fler livskraftiga bolag kvar i Södertälje och därmed öka skatteintäkterna. Efter 3 år har i snitt 3 av 10 nystartade bolag gått under, ofta på grund av okunskap, kan vi rädda ett av dessa så är det en win win för kommunen då en som inte arbetar kostar samhället betydligt mer.

Attitydförändringar gör den stora skillnaden för företagsklimatet!

Vi är här för att hjälpa dig
Vi är här för att hjälpa dig

Ett återkommande problem som småföretagare berättar om är bristen på service och en dålig attityd ifrån kommunens sida gör att en del företagare väljer att lämna kommunen.
Receptet för att klättra på rankingen i företagsklimatet är några enkla åtgärder.
De kommunala enheterna skall utbildas i att förstå att deras arbete primärt är att serva det lokala näringslivet, inte jaga dem och leta fel för att "sätta åt dem" - Företagarna skall bli glada när kommunen kommer och besöker dem för att fråga vad dem kan tänkas behöva hjälp med? - Inte bli rädda.
Vi skall utföra kontroller och besiktningar, men det går att göra dem utan att utstråla en "vi mot dom" attityd, ibland tror jag att en del tjänstepersoner tror att alla som driver ett eget företag är kriminell...

Vi måste införa företagslotsar som HJÄLPER det lokala näringslivet och faktiskt KAN svara på frågor. Idag kopplas man till någon i receptionen i stadshuset som inte har någon aning om företagsfrågor. Småföretagarna känner sig förbisedda och inte prioriterade, de nonchaleras och behandlas respektlöst. Ofta får dem inte ens något svar när dem ringer eller mejlar kommunen. Man är så upptagen med att rulla ut röda mattan för de stora bolagen så att man glömmer bort och ignorerar de små företagen som också är viktiga, som har satt över 15.000 Södertäljebor i arbete och som bidrar med en miljard i skatteintäkter till vår kommun.

Realistpartiet har ett vallöfte - OM vi kommer med på den styrande sidan efter kommunvalet 11 september 2022 så skall vi införa företagslotsar som KAN svara på era frågor, vi kommer att göra företagsbesök och ta med oss papper och penna och LYSSNA på er, och sedan faktiskt försöka lösa de problem som ni har. Faktum är att vi kommer att börja besöka småföretagare redan nu under våren och sommaren för att redan nu ta reda på vad som är mest akut och vad ni behöver hjälp med. Tillsammans kan vi skapa ett bättre företagsklimat, fler i arbete, högre skatteintäkter och en mer trivsam stad att arbeta och leva i, Södertäljelyftet 2.0

Joakim Granberg & Lars Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti

Läs hela inlägget »

Realistpartiets tidning på 16 sidor - LT sommarbilagan juni 2022

Lasse - Villan:  Skrolla ned till sidan 10 för mer info!

Vår tidning delades ut till alla Södertäljes hushåll 21-22 Juni 2022 inför kommunvalet 11/9. Tidningen ligger som en PDF fil här nedan går att ladda ned eller bara öppna och läsa. Vi har även lagt upp foton av alla 16 sidor nedan för enkelhetens skull :)

1a sidan på RP tidningen
Sid 2
Sid 3
Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 9
Sid 10
Sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Sid 15
Sid 16
Läs hela inlägget »
Bilden ej länkad - Du läser info på denna sidan! Bilden ej länkad - Du läser info på denna sidan!
Redan 2015 så uppmärksammades vi på problemet med att elever inte kunde fullgod svenska i varken tal eller skrift, men än värre var att även en del av dess lärare saknade fullgod kunskap i svenska språket!

24 nov 2018 så skrev vår Simon Isso, ledmot i utbildningsnämnden denna insändare till LT :
Citat: "För mig är det skandal att en lärare inte behärskar språket hen lär ut och undervisar i."
Läs hela artikeln i LT
Länk: Nyckeln är goda kunskaper i svenska hos läraren! - Läs!


Vi ställde 2015 då följande fråga till ansvarig samt föreslog åtgärder!
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2015-03-26
INTERPELLATION
Till Ordförande för utbildningsnämnden
Svenska språket i förskolan som grundkrav
Bakgrund
Jag var inbjuden till Hovsjö hub måndagen den 23 mars i egenskap av ny kommunpolitiker, det var ett 20 tal invånare som bor och verkar i Hovsjö, alla med invandrarbakgrund. De ville ställa mig mot väggen för att se vad vårt parti kunde erbjuda dem, de lyfte ett flertal frågor som de upplevde som problematiska, höga hyror, brist på lokaler och aktiviteter för deras ungdomar med mera. Men det som upprörde en kvinna med 2 unga barn mest var bristen på lärare med svenska som modersmål.
Hon förklarade för mig att hon accepterade att hon som vuxen nöjde sig med att kunna göra sig förstådd på svenska, och klarade sig i arbetslivet, men att hennes barn som båda är födda i Sverige och 4 -5 år gamla inte skall kunna tala riktig svenska upprörde henne enormt. Hon förklarade för mig att lärarna på förskolan där hennes barn går mest talar arabiska, och dålig svenska. Vilken i sin tur innebär att hennes barn inte lär sig något språk till 100 %.  De talar med brytning och blandar språken.
Hon undrar hur hennes barn skall ha samma chans till högre utbildningar och karriär i yrkeslivet då de är språkhandikappade från start, de får inte samma förutsättningar som barnen på en förskola i Pershagen som ett exempel.
Med anledning av ovanstående är mina frågor till Ordförande i utbildningsnämnden, följande:
1.       Hur ser ni inom utbildningsnämnden på detta problem och finns det några planer på att göra något åt detta?
2.       Skulle det inte vara en bra idé att införa någon form av 1a lärare med svenska som modersmål på förskolorna i Södertälje, samt att man enbart talar svenska på förskolan under skoltid som regel.

Svaret vi fick var att man gjorde så gott man kunde....
Realistpartiet föreslår att man aktivt värvar svensktalande lärare och erbjuder dem en betydligt högre lön för att ta sig an uppgiften att lära ut korrekt svenska till eleverna i de invandrartäta områdena. Enda vägen mot integration är kunskap i det svenska språket! Vägen till arbete och ut ur bidragsberoende är utbildning och att kunna tala, skriva och läsa fullgod svenska!
En hel generation unga blir annars språkhandikappade och lämnade på efterkälken, det är inte bra för dem eller samhället i stort! - Den högre kostnaden för lärare är en billig peng mot vad det annars kommer att kosta vårt samhälle! 
Realistpartiet kommer att arbeta för att detta införs efter valet i höst 2022!
Läs gärna också om hur vi vill göra skolan en trygg plats för både lärare och elever! - LÄNK!
Läs hela inlägget »
Realistpartiet har idag: 2022-02-10 lämnat in en motion/förslag där vi föreslår att Södertälje kommun skall se till att alla kvinnor inom de kommunala skolorna och arbetsplatserna skall få tillgång till gratis mensskydd! - Det är en jämnställdhetsfråga! Kommunens privata skolor och företag bör följa detta exempel som  visar vägen!

En motion är när man lämnar in ett förslag som man vill att kommunen skall genomföra, det måste vara ett realistiskt förslag, något som är genomförbart både praktiskt och ekonomiskt för att någon skall ta förslaget på allvar. Vi inom Realistpartiet är stolta över att vi oftast, jag säger oftast då alla ibland drömmer om åtgärder som kanske är svåra att genomföra, men oftast så lämnar vi motioner/förslag som ÄR GENOMFÖRBARA - Detta är ett sådant exempel!
Detta förslag är fullt genomförbart om den politiska viljan finns, det är redan genomfört på många andra håll i andra kommuner och länder.

Tyvärr så har vi idag ett politiskt klimat i vårt Södertälje där man till 100% säger NEJ till ALLA förslag som inte kommer ifrån den egna makten/styret.

Så hade förslaget kommit ifrån nuvarande styre så kanske det genomförts inom kort, nu när det kommer ifrån Realistpartiet så kommer man säga NEJ till det av ren princip även om man tycker att det är ett bra förslag, för så fungerar det idag. 

Ni väljare har endast ett förslag om ni vill ha förändring - Rösta på ert lokalparti!
Då kan vi genomföra saker och förbättringar snabbt och effektivt, exempelvist detta!


OM vi inom RP sitter med på den styrande sidan efter kommunvalet 11 september 2022 så LOVAR vi att detta kommer att genomföras! - Det kommer att vara ett av våra tydliga krav för att vi skall sitta med i en styrande majoritet - Det är upp till de andra partierna att välja sida - Vill de styra med RP eller inte?
Läs motionen nedan:
MOTION                                                               
Till kommunalfullmäktige

Inför gratis mensskydd på de kommunala skolorna och arbetsplatserna i Södertälje
Bakgrund
Många unga kvinnor får mens redan i 12–13 års åldern, för oss är det en självklarhet att det skall finnas tillgång till gratis mensskydd på samtliga kommunala skolor i Södertälje.
Gratis mensskydd på skolor samt även arbetsplatser är ingen nyhet, det finns på flertalet företag och skolor landet runt, i Södertäljes är Täljegymnasiet ett gott exempel, i Storbritannien så är det gratis mensskydd i alla skolor, i Skottland har man tagit ytterligare ett steg och erbjuder nu alla landets kvinnor gratis mensskydd.
Vi föreslår att Södertälje kommun erbjuder denna tjänst på samtliga kommunala skolor och arbetsplatser som en tydlig åtgärd i kommunens jämställdhetsarbete.

Motivering
Vi ska inte glömma den ekonomiska aspekten, unga kvinnor kommer under en stor del av sin skolgång ha en månadskostnad för mensskydd, en kostnad som inte pojkarna har, så även det är en jämställdhetsfråga. Man måste ha i åtanke att en del familjer har det knapert och unga tjejer kan tvingas be sina föräldrar om pengar till mensskydd, något som kan upplevas som jobbigt för den unga kvinnan.
Elevhälsan är gratis på våra skolor, så varför skulle inte kvinnors mensskydd vara det kan man fråga sig då det i allra högsta grad är en fråga om hälsa och välmående.
Även om skolorna är att prioritera i denna frågan så föreslår vi likväl att förslaget skall gälla även på de kommunala arbetsplatserna.

Bedömning
Då flertalet arbetsplatser och en del skolor redan har denna service så finns det flertalet aktörer på marknaden som erbjuder olika former av automater/dispensers som innehåller både bindor och tamponger, dessa kan placeras ut på damtoaletterna i våra kommunala skolor och arbetsplatser för att föregå med gott exempel inför kommunens övriga skolor och företagare.
I de yngre skolåldrarna så kanske man skall fundera på placering intill expeditionen eller liknande ytor för att undvika lek och onödigt svinn av produkterna.
Konstaderna för denna åtgärd handlar om ca 1 miljon kronor årligen om man utgår ifrån Skottlands exempel med faktiska kostnader årligen per kvinna.                                                                                                                      
Kommunfullmäktige
Fullmäktige ska bevilja motionen och ge berörda enheter i uppdrag att så snart som möjligt planera för tjänsten och sedan upphandla den.
Södertälje 2022-02-10
Joakim Granberg & Lars-Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs motionen nedan: - Du kan även läsas ALLA våra motioner här: RP Motioner!
Läs hela inlägget »
OBS! - Inlägget är tänkt som humor och ironi såklart :)

SJÄLVTEST                   


Har du ofta svårt att tänka logiskt?

Drabbas du ofta av negativa konsekvenser efter att du fattat beslut utifrån en ideologi istället för verkliga förhållanden?

Blir dina vänner arga när du hänvisar till fakta istället för ”upplevd sanning” ?

Säger ditt favorit politiska parti att de vet bättre än dig och att du inte behöver veta varken detaljer eller sanningen om affärer de gör?

Känner du igen dig? 
- DÅ ÄR DU DRABBAD!

Realistpartiet planerar kursdagar för dem som vill konvertera till Realismen!

Kursplan!
Du får lära dig att skilja på fakta och ideologi, samt att tänka i en mer lösningsorienterad bana där du lär dig att inte ta hänsyn till ideologiska begrepp när du vill lösa ett problem.

Vi fokuserar på att lösa de problem som uppstår på bästa möjliga vis med befolkningen i fokus, inte enligt en påtvingad partilinje.

Praktiska övningar erbjuds där man ser över inköpen i Telge inköp och får lära sig att inte ringa samma nummer som man alltid gjort, utan att Googla fram bättre priser och produkter samt efter det ta in offerter ifrån de företag som verkar bra och till vettiga priser.

Vi håller även i gruppövningar där ni får öva på att dela upp inköpen så att man inte köper in en tjänst billigt men i avtalet som medföljer lovat köpa 10 tilläggsprodukter till skandalösa överpriser.

Grundkurs i matematik där man lär sig att förstå förhållanden mellan orsak och verkan, tex om man ställer omsättningskrav på 1 miljard för att bygga ett P hus så är det endast SKANSKA eller PEAB som kan ”vinna” den upphandlingen och man utelämnar minst 5 lokala företag som kunde gjort arbetet till halva priset och vi sannolikt även sluppit gå tillbaka till vänstertrafik i garaget…

Samtalsövningar där vi testar att argumentera för och emot varandra och lär oss att i en demokrati så skall inte en person och endast 1 parti bestämma allt, utan att man måste även lyssna på sina kollegor samt befolkningens vilja innan man fattar ett beslut.

Endast 1 på 10 är realist enligt färska siffror, men än är det INTE för sent!
Även du kan bli Realist!
Även ni som redan är realister är såklart välkomna att delta och lära känna oss! :)


Även om inlägget är meningen att vara ironisk så planerar vi faktiskt en informationsdag där vi bjuder på fika och berättar mer om oss, datum för eventet kommer att komma upp på hemsidan, men prel dag är Söndag 6e mars kl 14.00.
Läs hela inlägget »

2022

När jag är lite elak och beskriver nuvarande Södertäljestyre som inkompetent, slött, slappt och likgiltigt så kanske jag överdriver en aning ibland, även om man ligger i bottenskiktet i många rankingar av betydelse så är man ju inte sämst i landet på något – Trodde jag!
Jadå, nu är man faktiskt sämst på något – man är sämst i Sverige på att driva en camping!

När jag besökte farstanäs camping en solig dag 28 juli så slog det mig hur rent och fint det faktiskt var, men det var något som inte stämde…. Campingen och badplatsen var stort sett tom fast solen sken!
Samtidigt i övriga Sverige:
TT Nyhetsbyrån 2022 – Nytt rekordår väntas för camping!
Ett rekordår hägrar för landets campingplatser när hemestertrenden fortsätter.
Citat: Det ser väldigt positivt ut och vi slår rekord efter rekord, VD på Frist camp med 61 campingplatser i Skandinavien – Slut citat!
Hur är det möjligt att landets alla campingplatser i stort sett är fullbokade och vår fina camping står nästintill tom? – Svaret är enkelt: Folk vet inte om att den är öppen!

Kommunens flagga vajar stolt över den öde campingen....

När Södertälje tog över ägandet borde man ha gjort detta direkt:
1. Säkrat domäner. 2. Ny hemsida med information på flera språk så övriga Europa kan ta till sig informationen. 3. Skapa bokningssystem. 4. Marknadsföra oss inom EU.
5. In med personal som kan camping!
Vad tror ni kommunledningen gjorde? - Ingen av dessa åtgärder! 
Men däremot så kastade man ut den enda fasta inkomsten man hade – Långtidscamparna! Såja, nu är det tomt!
Boel Godner sa i LT  2022-05-20 då att hon trodde att folk skulle hitta dit ändå – Nej Boel, uppenbarligen inte! De har trott att campingen är stängd!
Pär Abrahamsson registrerade domänen farstanas.se och skapade en satir sida om campingen.
Pärs citat: Kommunen är löjligt dåliga på digitala strategier, slut citat.
Pär var vänlig och lät kommunen köpa domänen. Det Pär uppmärksammar i sin artikel i LT är att det inte går att hitta campingen på nätet, det har heller inte varit möjligt att boka plats på campingen förrän långt in i sommarsäsongen och då skall man hitta bokningssidan på kommunens hemsida som var nästintill omöjligt i våras, i synnerhet för utländska turister.
Folk bokar och planerar sin campingsemester månader innan så de är säkra på att få plats, för att det är fullbokat på många campingar redan under våren. Södertälje kommun skulle givetvis påbörjat sitt bokningssystem redan förra hösten 2021 när man tog över campingen, det hade en aktör gjort som haft intresse av att få ekonomin att gå ihop, men sådana detaljer bryr sig inte ledningen om, det är ju bara skattebetalarnas pengar, inte ens egna det handlar om, för då jäklar hade bokningssidan varit uppe redan i september 2021 skulle jag tro.

Farstanäs nedan under högsäsong... 28 Juli och högsommar!

Ett par husvagnar som åkt vilse och hamnat på vår camping? :)

Hur kan man vara så här oduglig kan man fråga sig?
På sånt som är så fruktansvärt enkelt och självklart för en person som hanterar sin egen investering, detta är tyvärr ett mönster – när gästhamnen var stängd och det inte gick att tanka där så besvärade man sig inte ens med att uppdatera hemsidan med denna information, båtar fick vända förbannade på Södertälje.
Proppmätt nonchalans, inget ansvarskännande och inget ansvarsutkrävande är svaret på dessa ständiga återkommande haverier i de kommunala verksamheterna.
Att vara bäst på att vara sämst är inte något bra, så jag måste citera:
Kjell A. Jonassons insändare i LT 4 april: Södertälje behöver ha en annan politisk ledning!
Tur det är kommunval den 11 september!
Joakim Granberg
Realistpartiet

Läs hela inlägget »
De stora skandalerna: Fornhöjdsskandalen kostade oss 245 miljoner extra, försäljningen av bostäder i Hovsjö förlorade vi 55 miljoner, ca 50 miljoner gav vi bort när vi sålde radhus för 7531 kr kvm som sedan gick för ca 20,000 kr kvm, 20 miljoner extra kostade P huset bakom stadshuset (P hus skandalen) och sedan har vi förlorat ca 80 miljoner i uteblivna statliga byggsubventioner genom åren för att vi inte följt kraven för att bli godkända. Totalt är det bara här 450 miljoner kronor, det är stora händelser, sedan finns det en massa mindre, så vi talar egentligen om mycket mera pengar än så här - Men tar upp dessa som är uppenbara och lätta att förstå och ta till sig!

Se video nedan om hur våra pengar kunnat användas!

UPPDATERING 2022-08-28
EU direktiv har nu klubbats igenom och senast 17 juli 2022 skall en extern visseblåsarfunktion upprättas i kommuner som har fler än 10.000 personer eller mer än 50 anställda.
Södertälje kommun har INTE upphandlat en extern visselblåsartjänst!
Vi har krävt detta sedan november 2020  - man undrar ju varför man är ovillig att ha en extern visselblåsartjänst? Ska vi bli av med missförhållanden och skumraskaffärer så måste maktmonompolet brytas och fler realister ta plats i stadshuset! - Rösta Realistiskt för din egen skull!
Läs om nya lagen här- Länk!

Vi behöver en extern visselblåsarfunktion nu!
Skandalerna avlöser varandra och det har gått så långt att folk rycker på axlarna uppgivet:
- Så här det är i Södertälje…
Nu kräver vi åtgärder för att få ordning på detta och minska svinnet av våra skattemedel, vi behöver pengarna till annat i vår kommunala verksamhet.
Efter Fornhöjdskandalen så trodde jag att de styrandes hade lärt sig en läxa… Men icke!
Fornhöjdsskandalen så tog Skanska ca 242 miljoner mer i betalt än start överenskommelsen utan att ansvariga politikers satt stop för skandalen innan det var för sent.... Vi polisanmälde, men ingen blev åtalad- man gav sig själva ansvarsfrihet!

Man sålde ut kommunens radhus för 7531 kr kvm som sedan såldes privat för det trippla några månader senare!

Man sålde ut sina bostäder i Hovsjö till bekanta för 55 miljoner lägre pris och sedan hemligstämplade man affären, 3 socialdemokrater gjorde upp affären utan insyn!

Parkeringsgaragebygget intill stadshuset har genomförts utan avtal, utan upphandling och att 24 miljoner extra har betalats ut för byggnationen.
Det fanns inte ens ett bygglov när en tjänsteperson skickade över 20 miljoner till PEAB!
Se LT Artikel-Länk
Ansvarig chef Homan Gohari påstår sig inte ha godkänt utbetalningen, fast tjänstepersonen säger att han talat med Homan per telefon och fått den godkänd, så någon eller några ljuger.
Oavsett så skulle inte en utbetalning på 20 miljoner ha kunnat genomföras utan en skriftlig attest enligt reglementet, men det har man struntat blankt i.

Vi har under våra 8 år i kommunfullmäktige fått följa en del skandaler, dåliga affärer, mobbing och oegentligheter som resulterat i att bra medarbetare har sagt upp sig, och att några som borde fått sparken, eller kanske rent av åtalats har ”sagt upp sig” eller blivit omplacerade. Vi har inget förtroende för att de styrandes är motiverade att utreda sina egna tillsatta på tjänster och politiska uppdrag, det är tydligt att det inte fungerar.
 
Det måste till en extern och oberoende utredningstjänst som tar emot tips ifrån våra kommunanställda och förtroendevalda, endast då kan vi på allvar börja reparera våra medborgares förtroende för sina folkvalda politikers.

Ett återinförande av tjänstemannaansvar hade varit önskvärt i förlängningen, men en omedelbar åtgärd som vi faktiskt kan göra och redan 13 av 26 kommuner i Stockholms län har gjort är att införa en visselblåsarfunktion för kommunens ca 6000 anställda och folkvalda.

Anmälningar/tips kan till exempelvis avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör: bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, riggade inköp/upphandlingar eller andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering, mobbing och trakasserier.
Funktion
En handling som kommer inte till kommunen är normalt sett en offentlig handling, men visselblåsarfunkionen skall även kunna användas anonymt så att folk vågar anmäla oegentligheter på sin egen arbetsplats utan att riskera repressalier av sin chef.
En del kommuner har visselblåsarfunkionen, men är samtidigt själva tillsatta att utreda anmälan, vilket kan leda till att den som man vill anmäla är den som utreder anmälan… Det är oacceptabelt såklart!

Det ska vara en EXTERN utredare, som exempel har Lunds kommun Greys Advokatbyrå i Stockholm som utredare av de fall som juristerna som tar emot anmälan bedömer är seriösa och måste granskas. Det finns flera företag som erbjuder tjänsten och vi föreslår att våra revisorer är med och utser en lämplig extern granskningsenhet.
Några kanske undrar vad det kommer att kosta?
Mitt korta svar är:
En bråkdel av de pengar som vi kommer att spara in!

När visselblåsarfunkionen/granskningsenheten är på plats så kommer våra ansvariga tänka sig för både en och två gånger innan de dribblar bort våra skattepengar!
Vi har nu lagt en motion om detta - Se våra motioner!
Joakim Granberg
Partiledare
Realistpartiet
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg
Det är fult att ljuga Boel Godner  - Artikeln även i TelgeNytt
I LT Måndag 1/8 så skriver Boel Godner (S) och Johan Andersson (S) att de utesluter samarbete med Realistpartiet för att, och jag citerar, ”de sprider lögner som skadar Södertälje”.
Realistpartiet har sökt efter texter/uttalanden som kan definieras som lögner som skadat Södertälje. Vi hittar inga. Det finns därmed grund för en förtalsanmälan om de inte kan påvisa lögner som skadat Södertälje.

Det vi däremot talat om är kavalkader av skandaler som t.ex. Fornhöjdsskandalen och P-hus skandalen. Skandaler som möjligen skadat förtroendet för Socialdemokraterna.
Då slog det mig – Kan det vara så illa att hybrisen är så stor hos Boel och Johan att de jämställer sitt parti med Södertälje? Jag kan inte dra några andra slutsatser!

I ett sådant scenario menar de att vi sprider lögner om S. Även där rannsakar vi oss själva och kan inte hitta några lögner. Vi har lyft dåliga och hemliga bostadsaffärer, bristen på upphandlingar och insyn, misstankar om korruption i stadshuset. Men aldrig påstått något som inte är sant!  
Men tänk arrogansen att likställa sitt parti och sig själva med Södertälje, man baxnar…

Maktfullkomligheten är tydlig i insändaren. S skall styra Södertälje oavsett vad väljarna röstar på, även om ca 70% av Södertäljeborna inte röstar på S. Hon deklarerar att hon kan styra med V eller alla de borgerliga partierna så länge hon får behålla ordförandeklubban och makten.
Detta trots att S troligen tappar väljare i Södertälje även detta val, precis som i tidigare val.
Så frågan är: Vågar övriga partier ta makten och därmed ansvaret, eller kommer ytterligare ett parti sluta upp bakom Boel i utbyte mot en ordförandepost?
Det märkliga är inte att Boel och S vill behålla makten, det märkliga är att flera partier verkar förhålla sig till Boels synsätt och accepterar att hon bestämmer allt väsentligt.

Ibland tror jag att några gruppledare är nöjda med att Boel sköter de stora affärerna och att de själva har sin nämnd eller bolag att gömma sig i. För tar man makten så måste man ju ta ansvar på riktigt och jobba hårt!
Övriga majoritetspartier protesterar inte ens när de stängs ute ifrån stora affärer som Boel i ensamt majestät tillsammans med ett par andra Socialdemokrater beslutar om. Som t.ex. vem som skall få köpa våra tillgångar och till vilket pris, vilket var fallet med bostäderna i Hovsjö som ett exempel. 
S-ledningen har helt tappat den demokratiska kompassen. Man har styrt de senaste 30 åren (100 år sedan 1917), varav Boel de sista 12 åren. Makten har blivit för koncentrerad kring en eller ett fåtal personer. Det hade varit samma problem oavsett vilket parti som haft makten så länge, så det handlar egentligen inte om S. Det handlar om att samma personer inte ska ha makt för länge. Det centrala målet förflyttas till att handla om att behålla makten istället för att tjäna medborgarna, vilket förtroendeuppdraget egentligen går ut på.
 
Realistpartiet står redo att ta ansvar för Södertälje tillsammans med andra partier som känner sig redo att styra kommunen utan S. Ett S som behöver minst 4 år på ”avbytarbänken” för att hitta tillbaka till sina rötter och en mer ödmjuk inställning.
Södertälje behöver en omstart!

En ny ledning som står för öppenhet och demokrati. Det måste vara slutsmusslat i stadshuset nu!
Hela kommunen skulle må bättre av ett mer demokratiskt styre där Realistpartiet ingår, så rösta realistiskt i kommunvalet 11/9 – För din egen skull!

Joakim Granberg, partiledare
Realistpartiet, ditt lokalparti 
Läs hela inlägget »
Vårt valmanifest som PDF ovan - Men enklare att läsa nedan då vi har tankat upp sidorna åt er :)
1a sidan
Sid 2
Sid 3
Sid 4
Sidan 5
Sid 6
Läs hela inlägget »
Telgenytt
Telgenytt
En förutsättning för att korruption skall frodas är bristen på insyn, desto större pengar det handlar om desto större är drivkraften att påverka besluten till sin egen favör.

Den vårdslösa hanteringen av våra gemensamma tillgångar har endast ett botemedel – Socialdemokraterna måste släppa maktmonopolet och riva ”Berlinmuren” av sekretess gentemot alla andra partier i kommunstyrelsen.
Efter valet i höst så går möjligen Socialdemokraterna in på sitt 100e år som styrande parti i Södertälje sedan 1920.

100 år vid makten går inte spårlöst förbi, en liten grupp socialdemokrater gör upp affärerna, inga andra får se anbuden, egen majoritet legaliserar besluten genom att klubba igenom affärer i kommunfullmäktige, affären är då ”demokratisk”.
Det märkliga är - Varför accepterar MP, KD och C att endast S har insyn i en affär som denna? Ingen av dem fick vara med i styrgruppen som gjorde upp affären om försäljning av bostäderna i Hovsjö!


En idealisk plattform för korruption och maktmissbruk.
Dessutom ökar risken för dåliga affärer/upphandlingar då styrgruppen består av amatörer inom branscherna det gäller och som förlitar sig på att kompisarna på Skanska, Peab, fastighetsbolag med flera skall vara schysta/snälla emot dem…

När Realistpartiet säger att det går att bygga billigare, ta mer betalt för fastigheter och upphandla bättre så lyssnar amatörerna inte på oss, de litar på storbolagen.
Resultaten är uppenbara: Fornhöjdsskandalen (Skanska) och bygget av Europas dyraste P hus per kvm bakom vårt eget stadshus (Peab) med mera och utan konsekvens för inblandade.

Det är ingen slump att den f.d. socialdemokratiska politikern Ilija Batljan lämnade politiken 2016 och grundade samhällsbyggnadsbolaget (SBB), hela hans affärsidé bygger på att köpa upp fastigheter av naiva kommunpolitiker, snabbrenovera och dubbla hyran.
Han är idag miljardär!


Södertälje är inget undantag, styrgruppen sålde ut radhus för 7531 kr kvm – billigast i hela Stockholms län, man sålde 786 bostäder i Hovsjö till Månsbro för 780 miljoner, det fanns 1 seriöst företag som ville betala 55 miljoner kronor mer för dessa bostäder, de valdes bort av styrgruppen som sa – Månsbro är ju snälla, de har hjärta för Södertälje bla bla…   Läs vår insändare i Telgenytt - Länk!
Nu visar det sig att Månsbro är precis lika ”snälla” som alla andra bolag som vill tjäna pengar, de renoverar för att motivera kraftigt höjda hyror och därmed öka värdet på sina fastigheter, exakt som andra bolag förmodligen hade gjort!

Så varför valde styrgruppen bort 55 miljoner för att få sälja till Månsbro? Motiv?
Vi har begärt ut handlingarna för att få se hur mycket pengar Södertäljeborna gick miste om? Telge vägrar att lämna ut handlingarna till oss, inte ens till sin egen bolagsstyrelse!

Endast socialdemokraterna i styrgruppen: Boel Godner, Håkan Buller,
Yilmas Kerimo samt VD Juan Copovi Mena, och några tjänstepersoner/konsulter anställda av S visste siffrorna. Läs om hela affären i Länstidningen - Länk!     
Uppdatering 2022-08-01 - Vi fick ut handlingarna då domstol hävde sekretessen.
Det visade sig att Södertäljeborna missade 55 miljoner i denna affären!


Det sorgligaste i denna affär är att bostäderna såldes överhuvudtaget, man hade årliga hyresintäkter på ca 70 miljoner.
Vi hade själva kunnat göra som SBB eller Månsbro, belåna dem till låg ränta, renovera dem och höja hyran något (långt ifrån dubbla) så det täcker räntekostnaden, det hade varit det snälla att göra, och dessutom det bästa för allmännyttan/Telge bostäder i förlängningen.
Nu sålde man 786 lägenheter för ca 12.800kr/kvm, för att ha råd att bygga 186 lägenheter för ca 55,000 kr/kvm, exempelvis ”Stockholmsberget” = Resultatet är att allmännyttan gick minus 600 bostäder och fick högre hyror.

Är du också trött på skandaler och dåliga affärer?
Rösta Realistiskt i Kommunvalet!

Joakim Granberg
Lars – Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs hela inlägget »
Landsbygden prioriteras lågt när stadsplanerna ritas upp i stadshuset!
Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en stark potential ute på landsbygden, för jobbskapande och tillväxt. Ett bra samspel mellan landsbygden och staden är väldigt viktig.

Att kunna bo och arbeta utanför centrala Södertälje och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice och fungerande infrastruktur är för oss en självklarhet.
Trots att Järna är en stor stadsdel med ca 10 000 invånare så hamnar stadsdelen ofta i skymundan då stadshusets fokus ligger på centrala Södertälje. Därför räknar vi även in Järna när vi talar om landsbygdspolitiken.
Övriga stadsdelar vi räknar till landsbygden är Enhörna, Hölö-Mörkö samt Mölnbo-Vårdinge.
Vår uppfattning är att kommundelarna inte är nöjda med hur man blir behandlade och faktiskt bortprioriterade. Byggplaner blir lagda på is, bredbandsutbyggnader tar en evighet, tågstopp handlas inte upp i Hölö och en offentlig toalett i Mölnbo C har efterfrågats i årtionden.

Det är därför med stor stolthet som vi nu kan presentera att vi faktiskt har 2 kandidater från Järna  i det kommande kommundelsvalet 11 september 2022.

Minna Kothamäki – Corin, 36 år

Jag är född och uppvuxen i Järna och talar både finska och svenska.
Tvåkulturalitet och flerspråkighet är något jag värdesätter högt.

Jag arbetar som rektor och har flerårig erfarenhet av arbete i förskola (fristående och kommunal) som både förskollärare och rektor. Att arbeta med barn och människor och att vara med och bygga upp framtidens medborgare är något jag brinner för. Det finns mycket att arbeta med och förbättra i både förskola och skola för att skapa en trygg, lärorik och utmanande undervisning. Undervisning som gynnar varje enskild individ, lär barnen att ta eget ansvar och förbereder dem inför framtiden.

Daniel Jülke, 56

Jag är född och uppvuxen i Pershagen men bor idag främst i Järna.
Mina föräldrar har drivit en läkarmottagning i Järna sedan 1968 och jag jobbade där mellan 1991 och 2005. Jag brinner för arbete mot orättvisor, maktmissbruk och arbetar idag ideellt med att hjälpa människor som drabbats av myndighetsmissbruk.

Vår vision för Järna

Barn och ungdomar - möjligheten och utbudet av fritidsaktiviteter för alla, framför allt för barnen. I ett samhälle med alltmer stillasittande behöver Järna förslagsvis en ny multihall, där inomhusidrotter så som gymnastik, innebandy, fotboll, friidrott m.m. kan utövas året om.
Mötesplatser – i en vardag där allt fler blir sittandes hemma framför tv, surfplattor och mobiler behövs mötesplatser där alla kan samlas. Vi tänker oss lekparker med något för alla åldrar. Där 1-åringar kan leka i sanden, 4-åringar öva på balansen, 10-åringar kan klättra och seniorer, mor- och farföräldrar kan spela boule och promenera till ljudet av barnskratt. Vi tror på dessa mötesplatser för att sudda ut åldersgränserna.
Det finns mycket att vinna på att samtala och umgås med andra människor, oavsett ålder.
Cykelbanor/transport - Vi ser ett behov av cykelvägar. Järna som ligger bra beläget med närheten till både Stockholm och Södertälje halkar efter i transportförbindelser. Att kunna cykla, promenera, springa eller ta elsparkcykeln till Södertälje är något vi anser vara en viktig fråga att arbeta för.

Om södertuna industriområde - Järnabon Minnas tankar

Natursköna Järna hotat av nytt industriområde?
”Södertuna” – är den nya planen för att utveckla Järna till att bli en mer utpräglad ort för stora industrier, rekreationsområden och arbetstillfällen. Visionen kommer säkerligen ur en god grundidé, kanske har man en vision om att vilja utveckla Järna och skapa nya möjligheter för konkurrenskraft och arbetstillfällen mm, MEN, det finns ett stort och tveksamt MEN!
Många i Järna vet inte exakt vad som planeras, de är inte medvetna om innebörden och bredden av det här projektet. Södertuna är inte ett ämne som tagits upp, synliggjorts eller på ett tydligt sätt lyfts fram för diskussion. Det har hållits något samråd under tysta förhållande där många av oss missat hela planen och möjligheten för insikt och påverkan. När jag fick höra om det nya industriområdet visste jag ingenting, trots att jag och min familj bor och lever i Järna, sedan började jag leta efter mer information om planerna och märker snabbt att detta är ett enormt projekt, en idé som kommer att påverka Järna på många sätt, där allt inte är enbart positivt.  
Järna är en speciell plats av flera orsaker, men naturen och närheten till alla de välbevarade naturområdena och kulturlandskapet är en viktig del. Här finns gamla fornlämningar, åkermarker och andra skyddsvärda växtarter bland annat. I Järna bor man på landet men har en närhet till de större städerna och arbetstillfällena.
Många väljer att flytta till Järna för lugnet, naturen och känslan av det lilla samhället.
Att skapa ett enormt industriområde betyder att naturen behöver ge vika för att uppfylla dessa planer.
Hur tänker man här? Kan man inte satsa på att bevara, möjliggöra för andra typer av arbetstillfällen eller till och med lyfta Järna på kartan som ett unikt resmål på grund av de ovan nämnda orsakerna, naturen, kulturen och småskaligt eko inriktat utbud. Det blir mer och mer industrier och människor och bebyggelse överallt, men måste man ta ett helt nytt naturområde i beslag när det finns andra platser inom kommunen att i första hand utöka?
Det jag vill är att vi bromsar framfarten, att vi verkligen går igenom detta med alla oss som bor i Järna, ger oss en öppen och ärlig chans att tycka till och påverka detta beslut och att vi är väl införstådda med vad detta bygge kommer att betyda för Järnas naturområden och åkermarker bland annat.
Jag föreslår att man tar ett steg tillbaka och börjar med att se vad Järna har för andra möjligheter att utvecklas som ort på ett hållbart och långsiktigt sätt där inte naturen behöver ge vika. Det har uppstått ett stort motstånd och namninsamling med stort antal Järnabor som är emot denna plan.
För att ha med befolkningen som faktiskt lever och bor i Järna vill jag gärna se att vi tar och tänker kring detta ett varv till – tillsammans!
Det känns mer realistiskt att återremittera planen och tydliggöra för Järnaborna vad detta faktiskt innebär i praktiken för dem och naturen vi idag tar för givet.
Minna Kohtamäki – Corin (RP)
Rektor, kandidat till Järna kommundelsnämnd.

Hölö - Mörkö
Ola Karlsson , 60

Jag brinner för många olika frågor, men framför allt för LSS och äldreomsorgen.
Jag har jobbat i mer än 25 år i kommunen med människor med olika diagnoser och märker hela tiden vad som behöver förbättras inom den sektorn. Jag sitter sen nyligen med i FUB:s styrelse, och även i Kommunals styrelse. Jag har även ett uppdrag som nämndemannadomare i Tingsrätten och suppleant i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd.
Jag ser fram emot att även ta uppdrag inom omsorgsnämnden efter kommunalvalet.

Realistpartiets vision för Hölö - Mörkö

Bygga ut Va-nätet
Bygga ut gång- och cykelvägar
Rusta upp IP
Fler äldreboenden
Införa fibernät
Upphandla ett tågstopp

Realistpartiets vision för Mölnbo - Vårdinge

Kommundelen ska ha ett eget vård och omsorgsboende, man ska inte behöva lämna sin kommundel för att man blir till åren!! - Vi sätter igång planeringen direkt efter valet!
Boende har utryckt oro angående VA nätet och dyra, påtvingade påkopplingar.

Vi anser att påkopplingen skall vara på frivilligbasis och genomföras vid ägarbyte i framtiden.
Ingen skall behöva flytta ut ur sina hus på grund av påtvingade kostnader.
Cykelväg mellan Järna, Gnesta och Hölö på 57:an är en satsning som borde gjorts för länge sedan! Själva vägen behöver också rustas upp då tung trafik passerar dagligen.
Mölnbo/Vårdinge måste låtas ta ut svängarna lite med nybyggnation och utökad samhällsservice.
Även landsbygden måste leva! Ny detaljplan måste godkännas så stadsdelen kan växa.

Enhörna - Lars - Göran Jonsson, 58

Vice ordförande i RP, Har varit egenföretagare i 40 år.
Är född och uppväxt i Södertälje. Mitt motto är att få ett bättre företagsklimat för alla småföretagare.
Representerar RP i Enhörna kommundelsnämnd sedan 2019.

Realistpartiets vision för Enhörna

Jag vill verka för att den nya förskolan och skolan med högstadium bli klar.
Se till så att busslinjen till Östertälje blir av och är praktiskt förankrad.
Bygga en multihall för Enhörnas ungdomar.
Bygga gång- och cykelväg mellan Ekeby och Sandviken.
Se till så att Enhörna bygger och expanderar ansvarsfullt.
Påkoppling till VA-nätet bör vara frivillig och först obligatorisk vid ägarbyte.

Enhörna i mitt hjärta - Personligt från Lasse

Min pappa, Bengt Göran, gick i Aska skolan på 50-talet och farmor Judit och farfar Simon Jonsson drev Årby gård på 40- och 50-talet.
Själv bodde jag i Sandviken på 90-talet med min familj och två döttrar. Jag är så glad och tacksam över att flickornas första skolår var i Vallaskolan. Familjen flyttade vidare, men jag har kvar ett sommarställe i Enhörna intill Mälaren, som jag mer eller mindre bor i varje sommar och mer därtill.
Som tredje generationens Enhörna bo är jag stolt över att sitta med i Enhörna kommundelsnämnd sedan 2019, och hoppas givetvis på ert fortsatta förtroende som förespråkare för Enhörnas bästa.
Fördelen med vår nämnd är att vi alla är engagerade i Enhörna oavsett partinål. Vi kommer ofta överens och slipper det politiska spelet som ofta sker i stadshuset. Ett bra exempel var senast den 23:e maj i år då vi i oppositionen la fram ett förslag om att bussarna ska gå direkt till Östertälje utan stopp, samt öppna en egen linje till Nykvarn. Efter några funderingar antog majoriteten vårt förslag.
Jag vill vara Enhörnas röst i stadshuset för att elda på så att våra frågor prioriteras bättre. Lars Göran Jonsson

Kommundelsnämnderna skall INTE läggas ned!

Vi kritiserar alla partier som kommer med förslag som vi anser är dåliga!
Därför så måste vi kommentera Moderaternas och SD förslagen som de presenterat i sina budgetar 2021 och 2022 där både M och SD vill minska på demokratin och den demokratiska representationen.

I budgeten 2021 föreslog både M och SD att kommundelsnämnderna skulle läggas ned. Nu i 2022 budget så verkar M har dragit tillbaka det förslaget, men SD menar fortfarande att de bör avvecklas. Realistpartiet ser med stor oro på resonemanget. Kommundelarna är redan eftersatta och de kommer definitivt inte prioriteras högre av att man förlägger alla beslut centralt till stadshuset.
Både M och SD föreslår dessutom att alla nämnder och bolag skall dras ned till nio ledamöter i stället för 11–12 som är det normala.
En åtgärd som endast gynnar de tre stora partierna - S, M och SD. De skulle tillsammans lägga beslag på sex av de nio stolarna vilket innebär att de övriga sex partierna skulle få dela på tre stolar.
Det skulle innebära att flera partier skulle sakna representation i många av de kommunala bolagen och nämnderna trots att de har tusentals väljare i ryggen.
Realistpartiet vill inte lägga ner kommundelsnämnderna!
Vi är för stärkt lokal representation, starkt fokus på lokala frågor och att kommundelarna prioriteras högre än vad de görs idag.

Läs hela inlägget »
Startskottet - Stärk nyföretagarna och skapa arbeten!
3 av 10 nystartade företag går under inom de 3 första åren av olika anledningar.
Men en av de vanliga orsakerna är okunskap och att man sätter sig i skuld, inte sällan hos myndigheter och då väldigt ofta skattemyndigheten.
I Södertälje kommun startar mellan 500–700 nya företag varje år, vi har ca 150 konkurser årligen, i de bolag som gick i konkurs så arbetade det i snitt 3 personer samt ägarna.
En säkerställd siffra med ett genomsnitt de senaste 10 åren är att det är ca 400 anställda som förlorar sitt arbete varje år på grund av att dess arbetsgivare går i konkurs.

Enkel matematik är att det kostar pengar för samhället när människor blir arbetslösa och företag som går i konkurs inte kan betala in moms och skatter som har förfallit.
Bryter man ner konkurserna och analyserar dem närmare så ser man att det är främst kategorin studerande eller arbetslösa som startat upp ett bolag utan närmare kunskaper som går omkull inom 2-3 år, främsta orsaken till att man går omkull är att man inte har riktig kontroll på skatter, arbetsgivaravgifter, investeringstekniska regler, avdrag som kan göras och så vidare, man förbrukar sitt inkommande kapital i rörelsen utan att riktigt förstå den ackumulerande skulden som växer i form av moms och andra avgifter, framförallt de som startar bolag med års moms som redovisningsperiod är nästan garanterade att hamna i bekymmer när året har passerat och momsen skall betalas in. 
Man kan som 18 åring starta ett företag med alla förpliktelser det innebär helt utan utbildning, kanske har man en kanonbra affärsidé men ”suger” på att hålla på med papper – affärerna går bra men bokföringen haltar, ett par år senare så sitter hen där med skatteskulder och kan till och med riskera fängelse…  - Detta vill vi stävja!
 
Vi har ca 7500 företag i Södertälje, räknar man bort jättarna som Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun så sysselsätter fåmansföretagen drygt 20 000 personer i Södertälje. Dessa står för 1/3 del av skatteintäkterna, runt 1 miljard kronor in i kommunkassan utan några som helst åtaganden ifrån kommunens sida.

De som är anställda i de stora bolagen eller kommunen har en trygghet och stabilitet, medans de medelstora och små företagen är ”ensamseglare” och förväntas klara sig helt själva utan någon form av livboj när olyckan är framme.
Realistpartiet vill satsa 15 miljoner 2022, 20 miljoner 2023 och 25 miljoner 2024, vi ser det som en återbäring från den miljard som kommunen får in i skatteintäkter från våra små och medelstora företag årligen.
Men detta är inte en ”gåva” – Det skapas arbetstillfällen och räddas arbetstillfällen, vi räknar blygsamt med att denna åtgärd inte bara räddar arbetstillfällen utan även skapar helt nya arbetstillfällen. Arbetslösa som kanske inte vågat satsa och öppna eget vågar nu ta steget då man har en trygg hand att hålla i som lotsar en genom alla regler och fallgropar.
Kommunen och socialtjänsten kommer att spara pengar samtidigt som vi skapar det bästa företagsklimatet en nystartad småföretagare kan tänka sig!
Södertälje - Sveriges bästa kommun att öppna företag i!

 
Startskottet bygger på att kommunen ska under kontrollerade former ge nystartade fåmansbolag, handelsbolag och enskilda firmor stöd i form av hjälp med bokföring, momsdeklarationer, bokslut, ekonomisk rådgivning och konsultation under de 24 första månaderna efter verksamhetens start.
Utförandet av stödet kan upphandlas av kommunen genom att lägga ut tjänsterna fördelat på kommunens bokföringsbyråer, det skall vara fast pris som gäller: 2500kr månaden får en bokföringsbyrå per bolag som man tar sig an.
Tjänsten skall fördelas mellan kommunens seriösa bokföringsbyråer som får anmäla sitt intresse till att delta i projektet efter det har utlysts.  
Nu har man dessutom skapat mer arbetstillfällen för bokföringskunniga i vår kommun.
Startskotten kommer att få Södertälje att sjuda av ännu fler entreprenörer och dessutom på sikt minska arbetslösheten i vår kommun, så det kan även klassas som en arbetsmarknadsåtgärd.  - Läs om småföretagarnas ilska - Vad fan får vi för pengarna?
Läs hela inlägget »

Realistpartiets spåkula - Vad händer om ca 5 år?

Spåkulan som RP har :)
Spåkulan som RP har :)
Artikeln finns även i LT - Länk och TelgeNytt - Länk
Vill ni veta vad som händer om ca 5 år? Gå in på vår hemsida och läs våra förslag/motioner så vet ni vad de styrande kommer att göra om ca 5 är - Länk till våra motioner!
Vill man att det skall gå fortare? - Ja då röstar man på oss helt enkelt! :)

Realistpartiet är minst 5 år snabbare än Majoriteten!

Nedan har vi radat upp förslag som vi lagt mellan 2014-2018 som man sagt NEJ till men infört några år senare - Med Realistpartiet i styre så skulle bra saker hända fortare!

Tycker du också att politikens kvarnar mal för långsamt…Mest prat och liten verkstad.
Blir du också trött när du hör: Vi skall tillsätta en utredning… Sedan händer inget.


Även små och medelstora företag tycker att de styrandes ger en dålig och långsam service, så kommunen tillsatte en styrgrupp för att främja företagsklimatet, vår Lars-Göran Jonsson ingår i styrgruppen och har gjort fler företagsbesök tillsammans med tjänstepersonerna än styrgruppens ordförande Tage Gripenstam.

En favoritfras under företagsbesöken är: Vi tar med oss detta…
Men ingen tar anteckningar på småföretagarnas problem och ingen återkoppling… Exakt vad tog man med sig och vart? 
Ett spel för galleriet är vad det är säger Lars-Göran som säger att det måste vara mer seriöst, ta med formulär till varje besök, anteckna och försök aktivt lösa de problem som människor berättar om, ett arbete som han ser fram emot att ta tag i om vi hamnar på den styrande sidan efter kommunvalet i höst.
Även kommunfullmäktige är ett lustigt skådespel

Jag påstod i fullmäktigedebatten 7e mars att Socialdemokrater får i sin grundutbildning på Bommersvik lära sig att aldrig bevilja en motion/förslag som kommer ifrån oppositionen av ren princip, att aldrig ge oppositionen ett enda rätt under den mandatperiod som S styr. Ingen Socialdemokrat orkade ens förneka detta faktum utan förstärkte mitt påstående genom att försvara sitt handlade att aldrig bevilja en enda motion från oppositionen, av ”tekniska skäl” säger man.

De motioner man tycker är bra svarar man inte på… håller på dem i 6–7 år och genomför förslagen själva under tiden så man senare kan svara på motionen med: Detta har vi själva redan gjort!
Det enda man lyckats med är att låta Södertäljeborna vänta 5–6 år på att bra förslag genomförs, allt för att hålla på sina egoistiska principer.

Vi har lagt ca 35 motioner/förslag sedan 2015, 12st har man inte svarat på ännu, några har man sagt nej till, resten har man genomfört själva och sedan svarat och säger – Detta har vi redan gjort!
Ett par exempel som svarades på i kommunfullmäktige nu i måndags 7 mars är:
2015 föreslog vi gratis wifi i centrum, vi föreslog även fler moped/mc parkeringar i centrum.
Nu nästan 7 år senare så svarade man på våra förslag att man nu hunnit göra detta själva…Så våra förslag ”gills inte”.
Nya bra förslag snor man ibland snabbt, vi förslog i april 2021 en digital fixare för seniorer, det satt man upp i juli 2021 och svarade nu 2022 – Detta har vi redan gjort. Vi föreslog även 2020 att Södertäljeborna skall få en utomhus pool för familjer, det är nu på gång enligt David Winerdal, så nej till oss!
Man ser även över flera verksamheter enligt våra förslag – Förbättra inköpsrutiner, bygg bostäder billigare.
RP föreslog i nov 2020 en extern tips/visselblåsarfunktion för att bekämpa korruptionen inom kommunens verksamheter, det sa man nej till, men staten tvingar nu kommunen att genomföra vårt förslag genom ny lagstiftning som trädde i kraft 17 dec 2021.

Mölnbo har efterlyst en offentlig toalett intill Abbes Pizzeria i årtionden, Sörmlandsleden passerar och behovet är stort. Det måste utredas säger Tage Gripenstam.
Tre år har passerat – ännu ingen WC.

1 maj när Socialdemokraterna är ute och demonstrerar emot makten (sig själva) så levererar RP en WC och vattenpost – portabla enheter från Ramirent som ställs på Abbes tomt fram till 1 okt, varje sommar fram till kommunen utrett klart och installerat en offentlig WC i Mölnbo.

Om RP hamnar på styrande sidan efter valet så kommer vi att välkomna ALLA bra förslag oavsett vem eller vilket parti som lägger förslaget, så arbetar vi!

Realistpartiet har förstått sin uppgift, det är att lösa vardagsproblem för kommunens invånare och företagare så fort som möjligt, ca 5 år snabbare än nuvarande styre.

Södertäljebor, vänta inte 5 år! - Rösta Realistiskt i kommunalvalet 2026


Joakim Granberg
Lars-Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs hela inlägget »

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!

Södertäljes dåliga affärer - B. Godner vs J. Granberg

Södertäljes Lokalparti Sedan 2014
Du kan rösta på RP i kommunvalet och ett annat parti till region och riksdagsvalet

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas!
Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar
först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om. Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   - Ert namn lämnas ej ut av oss!