Södertäljes småföretagare undrar:       Vad fan får vi för pengarna?

Joakim Granberg och Lars Göran Jonsson
Joakim Granberg och Lars Göran Jonsson
Södertälje är en industristad, med jättar som Scania och AstraZeneca som tillsammans har fler än 18.000 anställda, Södertälje kommun har ca 6000 anställda. De stora företagen tar väl hand om sina anställda, även dem som arbetar för kommunen har en viss trygghet och stabilitet. 
Dessa arbetsgivare är bra för staden och dess invånare, en fin grund att stå på.

Men en grupp som inte känner sig prioriterade är Södertäljes små och mellanstora företagare! - Småföretagen skapar jobb och finansierar välfärden
Läs mer här om vår pan för att stödja småföretagarna - Startskottet!


Visste du att det finns ca 15 200 jobb i de små företagen i Södertälje kommun?
Tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar de med en miljard kronor till kommunens skatteintäkter!  - EN MILJARD - Vad får de tillbaka?

Vi har gjort den här sammanställningen för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i din
kommun. Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de
privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten.
Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och
parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt
bistånd, till miljöinsatser m.m. Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen.
Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och småföretagens betydelse för framtidens jobb och välfärd.

Mår de mindre företagen bra mår hela Södertälje kommun bra!

Läs hela rapporten i PDF nedan!

Södertäljes företagsklimat för småföretagare är dåligt!

Småföretagare i Södertälje får svara på en enkät där man talar om hur man upplever servicen ifrån kommunen och tjänstepersonerna, denna undersökning görs i alla Sveriges 290 kommuner, Södertälje kommun har kämpat i bottenskrapet de sista 10 åren åtminstone,
vi kan här se listan sedan 2012 - LÄNK

2019 så gick det nya styret S, KD, C och MP ut med att nu skulle man minsann göra något åt den dåliga rankingen och man tillsatte en styrgrupp som skulle förbättra Södertäljes företagsklimat, man var då 2019 rankad på plats 208 av 290 kommuner, nu 3 år senare så ligger man på plats 219.... Satsningen har lett till att man tappat 11 placeringar! - Vi vet varför!

Vår Lars Göran Jonsson är med i denna styrgrupp som leds av Tage Gripenstam (C)

Tanken med styrgruppen var god, att man skulle intervjua de små och mellanstora företagen och ta reda på vilka brister kommunen har i sin hantering av dem, sedan skulle man följa upp med företagsbesök.
Gruppen besökte ett 50 tal företag, vår Lasse Jonsson är den som varit med på flest företagsbesök av alla i denna styrgruppen, hans analys är solklar - Besöken var helt meningslösa och endast ett spel för galleriet, frasen man sa efter varje möte var - Tack för mötet, vi tar med oss detta..... Vi tar med oss detta... Vad f-n betyder det? Jo det skulle innebära att man tog med sig den information mötet gav, där småföretagaren förklarade hur man upplevde kommunens bemötande, företagaren förklarade sina problem och åtgärder som man önskade, men vad hände sedan?
Vem tog med sig vad och till vem? - Ingen antecknade ens företagens upplevda problem, och sedan hände inget alls! Inte undra på att småföretagarna är trötta och rankar kommunen lågt när frågeenkäten skickas ut...

Andel skatteintäkter i kommunen - Skatt in är totalt 4 miljarder

Skatteintäkter 2020 i Södertälje kommun
Skatteintäkter 2020 i Södertälje kommun

26% av de totala skatteintäkterna i Södertälje kommun kommer ifrån småföretagare,
ca 1 miljard kronor. Många kommuner i Sverige som har mycket bättre företagsklimat har en större andel småföretagare och därmed högre andel skatteintäkter, som ni kan se på listan ovan så ligger Södertälje endast på plats 227 på den listan.... SKANDAL!  

Med de förutsättningar vi har här i Södertälje så borde vi ligga MYCKET HÖGRE!

Totala skatteintäkter per medborgare i Södertälje - Plats 268...

Klicka på bilden för att läsa mer om kommunernas skatteintäkter och jämför.

Södertälje kommun har lägre löner än genomsnittet av landets kommuner,
vi har många låginkomsttagare, stor andel på bidrag och marknadsåtgärder, kombinera det med ett dåligt företagsklimat så får vi en lönenivå på plats 268 av 290 kommuner, det borde nästan vara omöjligt med tanke på de stora industrierna vi har här i staden, en förklaring är att det lokala näringslivet inte trivs och därmed inte frodas.

Så förbättrar vi företagsklimatet och därmed skatteintäkterna!

Kommunen satsar miljoner på sin personal i form av utbildningar och hälsosatsningar för att hålla sjuktalen nere och trivseln uppe, det är väldigt bra och vi stödjer detta fullt ut, men så snart man vågar satsa och öppna eget, eller kanske inte får något arbete och öppnar eget så lämnas man helt åt sitt öde utan stöd eller hjälp, många småföretagare arbetar 12-15 timmar om dagen, sjukskriver sig inte fast dem mår dåligt då det kostar dem pengar, många går dessutom under på grund av att de inte kan grundläggande bokföring och skatteregler - Vi föreslår att kommunen ger tillbaka lite av den miljarden man får in genom att nystartade småföretagare kan ansöka om att få starthjälp med bokföring, momsdeklarationer och skatteregler första året, genom denna enkla insats som man kan upphandla lokalt så skulle vi undvika flertalet konkurser och få fler livskraftiga bolag kvar i Södertälje och därmed öka skatteintäkterna. Efter 3 år har i snitt 3 av 10 nystartade bolag gått under, ofta på grund av okunskap, kan vi rädda ett av dessa så är det en win win för kommunen då en som inte arbetar kostar samhället betydligt mer.

Attitydförändringar gör den stora skillnaden för företagsklimatet!

Vi är här för att hjälpa dig
Vi är här för att hjälpa dig

Ett återkommande problem som småföretagare berättar om är bristen på service och en dålig attityd ifrån kommunens sida gör att en del företagare väljer att lämna kommunen.
Receptet för att klättra på rankingen i företagsklimatet är några enkla åtgärder.
De kommunala enheterna skall utbildas i att förstå att deras arbete primärt är att serva det lokala näringslivet, inte jaga dem och leta fel för att "sätta åt dem" - Företagarna skall bli glada när kommunen kommer och besöker dem för att fråga vad dem kan tänkas behöva hjälp med? - Inte bli rädda.
Vi skall utföra kontroller och besiktningar, men det går att göra dem utan att utstråla en "vi mot dom" attityd, ibland tror jag att en del tjänstepersoner tror att alla som driver ett eget företag är kriminell...

Vi måste införa företagslotsar som HJÄLPER det lokala näringslivet och faktiskt KAN svara på frågor. Idag kopplas man till någon i receptionen i stadshuset som inte har någon aning om företagsfrågor. Småföretagarna känner sig förbisedda och inte prioriterade, de nonchaleras och behandlas respektlöst. Ofta får dem inte ens något svar när dem ringer eller mejlar kommunen. Man är så upptagen med att rulla ut röda mattan för de stora bolagen så att man glömmer bort och ignorerar de små företagen som också är viktiga, som har satt över 15.000 Södertäljebor i arbete och som bidrar med en miljard i skatteintäkter till vår kommun.

Realistpartiet har ett vallöfte - OM vi kommer med på den styrande sidan efter kommunvalet 11 september 2022 så skall vi införa företagslotsar som KAN svara på era frågor, vi kommer att göra företagsbesök och ta med oss papper och penna och LYSSNA på er, och sedan faktiskt försöka lösa de problem som ni har. Faktum är att vi kommer att börja besöka småföretagare redan nu under våren och sommaren för att redan nu ta reda på vad som är mest akut och vad ni behöver hjälp med. Tillsammans kan vi skapa ett bättre företagsklimat, fler i arbete, högre skatteintäkter och en mer trivsam stad att arbeta och leva i, Södertäljelyftet 2.0

Joakim Granberg & Lars Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln