Motioner och interpellationer

Här kan ni se alla förslag/motioner som vi har lämnat in genom åren. Även de Interpellationer ( direkta frågor) vi ställt till ansvarig inom det aktuella området. Vad vi än föreslår så blir det NEJ på våra förslag !
(Ett undantag 17/6-2024 = Pantrör) - Men S ledda majoriteter vill helt enkelt inte unna ett annat parti att ha rätt i något alls är vår erfarenhet sedan 2014!
Det förekommer däremot att man stöper om bra förslag och kallar det sitt eget vid ett senare tillfälle, tyvärr innebär det ofta för medborgarna att de får vänta 4-5 år och ibland ända upp till 10 år på att bra förslag införs... Läs om just det här i LT 18/11-2021
Spar ca 5 år och rösta på RP i nästa kommunalval 2026!
Läs även här: LT 12/3-2022 -RP är minst 5 år snabbare!
Du som läser via mobilen: Om du skrollar ned så ser du alla förslagen i word eller PDF dokument och kan läsa dem i sin helhet och skriva ut de om ni så önskar.
------------------------------------------------------
Förklaringar nedan:
2024-06-04
Interpallation till Boel Godner - Svefa har monopol på alla våra mark och exploateringsaffärer - Anser du det är bra? RP anser det är dåligt för Södertälje kommuns ekonomi och för antikorruptionsarbetet.
Boel kommer att svara måndag 7 oktober 2024 i KF.
                         
2024-04-19
Interpellation till tekniska nämnden
När ska ni sluta ladda era elbilar gratis bakom stadshuset?
Svar: Under sommaren 2024 ska stolparna bort... :)

2024-02-27
Utbilda alla som har inköpsrätt inom kommunen!
Svar: Man ljuger i svaret och påstår att alla som får köpa in varor och tjänster inom kommunens samtliga verksamheter får utbildning, det stämmer inte!
Notering: Telge inköp (Granberg är 2e vice) som håller i utbildningen VET att alla inte har gått den! Vid votering (omröstning) så var det BARA vi som ville att utbildningen ska vara obligatorisk, alla andra partier röstade nej!
Endast RP värnar skattebetalarnas pengar på riktigt! 

2024-02-08
Köp in en potthålslagningsmaskin för vägunderhåll
Ej besvarad ännu

2023-11-15
Inför kommunala trygghetsvärdar
Ej besvarad ännu

2023-11-15
Anställ en föreningssamordnare
Ej besvarad ännu

2023-10-24
Bygglov till restauranger bör gå på remiss till miljökontoret
Svar: Nej, och man menar på att man NU gör det, så nej men ja...

2023-10-24
Förenkla resor till naturskolan
Svar: Nej, det kostar för mkt att bussa unga till naturskolan....

2023-10-04
Installera ”Gröna väggar” reducera höga halter av PM10
Ej besvarad ännu

2023-10-04
Terränganpassade rullstolar till LSS och omsorgsförvaltningen.
Ej besvarad ännu

2023-10-02
Motion: Erbjud gratis TBE-Vaccinering till kommunens skol, fritids och förskolepersonal
Ej besvarad ännu

2023-10-02
Motion: Tillträde för allmänheten till friidrottshallen (Södertäljehallen)
Ej besvarad ännu


2023-06-13
Interpellation till ordförande för Mölnbo-Vårdinge kommundel gällande offentlig wc med vattenpost intill Mölnbo C.
Svar: Man ska fixa till detta så småningom lät svaret som...Men vi tror inte det händer förren efter valet 2026 OM RP då är med i styret...

2023-06-03
Åtgärda säkerheten på Linavägen för att tillgängliggöra Lina naturreservat.
Svar: Mycket bra idé säger man , men sen da? - Nej!
Vi anser att man behöver anlägga gång och cykelväg längs med vägen!

2023-06-02
Installera pantrör på kommunens papperskorgar!
Svar:
Ja i tekniska nämnden 25 okt 2023 - Enhälligt! -Och installerade i centrum maj 2024 ) - Svar ja i fullmäktige 17 juni 2024. Enda JA vi fått!

2023-05-23
Vi har föeslagit ett vård och äldreboende i Mölnbo-Vårdinge och har dessutom presenterat en lösning - Nu undrar vi vad ansvarig för äldreomsorgen säger om vårt förslag?
Svar: Bra förslag men nej då det inte behövs... RP anser att det behövs och kommer att behövas!

2023-01-26
Bygg vård, omsorg och äldreboende i Mölnbo.
Svar:
Nej!
Notering: Men vi ser ändå i framtidisplanerna för Mölnbo så ingår det vård och äldreboendeformer för kommundelen. Så det kommer, men senare...

2022-08-30
Installera en klättervägg och basketkorg i Squashhallen i Västergårds fritidsgård.
Ej Besvarad i KF ännu
Svar: I KoF- BRA IDÈ men vi saknar pengar....
Är skitsnack då det fanns pengar kvar i kultur och fritids kassa.


2022-08-24
Anlägg en kommunal utomhuspool i Järna
Svar: Nej - Men man tittar på att anlägga något liknande ändå... Betyder?

2022-04-27
Motionen föreslår att personalens WIFI på de kommunala gruppboendena skall göras tillgänglig även för de boendes - Köpa in routers om det behövs.
Svar: Finns redan säger man, men stämmer inte, brukarna får inte inloggning till systemet som finns.

2022-02-21
Motionen föreslår en offentlig WC och vattenpost intill Mölnbo C
för att underlätta för näringslivet samt besökare av Mölnbo och Sörmlandsleden.
Ej besvarad ännu!

2022-02-10
Gratis mensskydd för kvinnor

i de kommunala skolorna främst, men även på de kommunala arbetsplatserna. En jämnställdhetsåtgärd.
Svar : Nej!

2021-09-09
Förändring av beslutsordning

vid ansökan av verksamhetsbidrag. Förenkla och lägg ansökan i en nämnd istället för som nu två...
Svar: Nej, det fungerar ju så bra ändå...

2021-06-08
Kyrkan Bygg hyresbostäder , 55 plus boenden och familjebostäder i egen regi på befintliga fastigheter.
Svar: Kyrkans styrelse och fullmäktige säger tyvärr nej!

2021-08-06
Kyrkan - Bygg egna äldre och omsorgsboenden i kyrkans egen regi.
Svar: Nej.... Man anser sig inte ha kompetensen...

2021-07-19
Inför en ekonomi och företagsnämnd
För att förhindra kommunens slöseri med skattemedel, minska korruptionen samt förbättra företagsklimatet.
Svar: Nej
Notering: Men...
2023 när S,M och MP tog makten så införade M en liknande nämnd som vi föreslagit men kallar den för Arbetsmarknad och näringslivsnämnden!

2021-08-03
Interpellation till Boel Godner - Införande av Ekonomi och företagsnämnd: Är det bra? Ser hon några problem alls i nuläget?
Anser hon att några av våra förslag i motionen nedan är bra?
Svar: Hon svarade inte på frågorna... se video om detta, vår debatt här!
Notering: 2024 Har man infört något snarlikt faktiskt med Moderaterna.

2021-07-19
Gör badplatsen nya Malmsjöbadet mer attraktiv
och funtionellt genom att anlägga bryggor och omklädesrum.
Svar: Nej - Men man menar på att upprusning av badplatser pågår.

2021-07-19
Återinför de Finska skolklasserna
Svar: Gjorde man delvis, men inte fullt ut.

2021-05-25
Anställ trygghetsvärdar till våra skolor
så lärare som vill lära ut och elever som vill lära sig kan arbeta och studera i lugn och ro. Dem som stör skolarbetet skall avisas ifrån skolan av trygghetsvärdarna.
Svar: S Säger NEJ! - Detta ska vi införa den dagen vi får vara med och bestämma, förhoppningsvis efter valet 2026!

2021-04-28
Införande av tjänsten DIGITAL FIXARE i Södertälje kommun.
SYFTE - Att motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre. Hjälp med att installera och komma igång med användandet av olika appar, digitala tjänster och kommunikationsverktyg.
Svar: Man införde tjänsten 2 månader efter vår motion och kallade det fär ett eget förslag.

2020-11-28
Seniorsatsning för att minska ensamheten
bland våra äldre.
Riktade satsningar till mötesplatser, kontaktpersoner, hjälp med IT med mera.
Svar: Gör man nu via 365, det är bra och mer kan göras!

2020-11-17
Stärk elevhälsan och anställ minst 10 fler skolkuratorer.
Svar: S säger nej! - Det kostar för mkt!

2020-11-11
Anlägg en kommunal utomhuspool
Alla kommuner med självrespekt har minst en utomhuspool för sin befolkning, Stockholms stad har hela 9 stycken.  Det är dags för Södertälje med - Läs i motionen om vad vi föreslår.
Svar: Nej!

2020-11-11 
Inför en extern visselblåsarfunktion
Vi vill att kommunens ca 6000 anställda och våra förtroendevalda skall ha en egen tipstelefon till en extern aktör dit man anonymt kan rapportera allt man ser och hör som inte står rätt till... Mutor, skumma affärer, mobbing på arbetsplatsen och allt möjligt som är dåligt för kommunen.
Svar: Nej man vill inte ha det, räcker med en intern säger man...
Notering: Men man blev 2023 tvungen att införa detta pga en lagändring.


2020-10-25
Starta trygga hubbar i Södertälje

Öka medborgarnas trygghet, såväl verklig som upplevd genom denna åtgärd. 
Svar: Man säger NEJ till detta... Läs mer om förslaget här!

2020-10-25
Återinför det lokala brottsförebyggande rådet i Södertälje.
Alla samhällets aktörer måste gå samman för att bekämpa kriminaliteten.
Svar: Man säger NEJ till detta, det fungerar ju så bra ändå...

2019-10-06
Miljökrav kopplat till föreningsbidrag.

Svar: Man säger nej, även MP säger nej!
Notering: Men under 2024 så har kultur och fritid själva infört ett krav på en form av miljöplan...


2019-05-02
Interpellation om varför endast Granberg har en påhittat egen lönetabell som innebär halva lönen för sammma uppdrag som övriga gruppledare i opposition? Granberg får inget kontor i stadshuset och inte tillgång till intranätet.
Svar:
Så skall det vara säger Boel Godner!
Notering: Efter valet 2022 och med start januari 2023 så har nu Granberg kontorsplats och lön då vi ökade till 3 mandat samma som C, MP och L.

2019-04-29
Säkrare övergång till Dalparken
Utöka refugen för att undvika omkörning på insidan som kan orsaka påkörning av gåendes.
Svar: NEJ, det är bra som det är...

2019-04-06
Avfallshantering på gruppboenden
Vi måste följa miljöplanen inom alla kommuens verksamheter.

Svar: Man lovar att se över detta, inget har hänt...

2019-03-15
Boende på Järnagatan/gågatan med handikapp måste ges personliga tillstånd att få köra fram till porten för avlastning/hämtning.
Svar: Man kan redan nu söka om tillstånd, vi menar på att det skall förenklas att få detta tillstånd.

2015-03-26
Interpellation -1e Lärare förskolan med högskoleutbildning.
Barnen måste lära sig svenska!

(Gammal interpellation som flyttats upp i tiden då den igen är på tal -
Vi behöver lära alla barnen bra Svenska för fungerande integration!)
Förslag om hur vi skall värva fler högskoleutbildade lärare till förskolan för att höja nivå på svenska språket och utbildningen.
Svar: Inget vettigt svar alls...Men nej! -  "Vi gör så gott vi kan"...

2018-05-10
Kyrkan - Mat och aktiviteter till behövande pensionärer

Ett förslag till kyrkofullmäktige att se över sina lokaler och se om vi kan använda en av dem till gratis lunchservering och aktiviteter till Södertäljes behövande pensionärer.
Svar: Man köpte faktiskt in kök och införde middagar för behövande! 

2018-02-28
Interpellation till Boel Godner
Ställer du upp på att vi tar in en oberonde granskare och ser över våra inköpsrutiner så vi kan spara kommunens pengar framöver och undvika ekonomiska haverier som Fornhöjden.
Svar: Nej, det behövs inte... Det är ett skämt anser RP, det behövs!

2018-02-28
Motion - inför granskning av inköpsrutiner

Vi vill att alla inköp de senaste 2 åren granskas av en oberoende granskare som undersöker hur det kan ha gått så fel i Fornhöjden och med andra inköp. Vi behöver utbilda och granska våra inköpare!
Svar: NEJ, man anser det fungerar så bra...Det är en pågående skandal!

2018-02-26
Interpellation - Återinför tjänstemannaansvaret

För politikers och politiskt tillsatta personer som ansvarar för våra skattepengar - Det skall vara straffbart att slösa bort våra pengar...
Svar: Nej!
Notering: 2024, man kan fortfarande slösa bort pengar i Södertälje utan konsekens... Läs Farstanäs skandalen i LT - Länk!


2018-02-20
Motion - Södertälje "Walk of fame"

Ge kända och betydande Södertäljebor en egen gatsten, från Saltsjötorget bort till nya KTH. Både döda och levande Södertäljebor skall hedras!
Svar: Nej pga kostnad....Löjligt.
Notering: LT 10 juni 2024 så anser Tomas Karlsson (LT) att det är en bra idé! Länk till artikeln!


2017-03-18
Interpellation om religionsfria kläder i Södertäljes kommunala verksamheter.

Vi ställer frågan till kommunstyrelsens ordförande - Boel Godner om hon tycker det är bra med religiösa kläder som exempelvis burka på de kommunala arbetsplatser?
Svar: Fick inget tydligt svar...Så nej på detta!

2017-03-18
Motion - Religionsfria arbetsplatser

Vi föreslår att alla kommunala skolor och arbetsplatser skall vara utan tydligt religiösa kläder - Inga undantag.
Svar:
Nej till detta.

2017-01-26
Motion - Nyttja Oxbacksleden mer för tung trafik

Begränsa trafiken på Nygatan för genomfart och öka därmed antalet centrala parkeringsplatser.
Svar: Nej
Notering: Har man under 2022 faktiskt delvis genomfört, som vanligt 5 år efter vårt förslag!


2016-09-29
Motion om rondell

Bygg en rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen för att få ner hastigheten på den passerande trafiken då det ligger skola i närheten och skolbarn passerar övergångsstället där dagligen - Bilarna åker förbi i väldigt höga hastigheter där som oftast.
Svar: Nej.

2016-04-12
Motion - Björn Borg staty

Hedra Björn Borg med en egen staty i Södertälje.
Svar: Inte så länge han lever, när han dör kanske? - Men nej!

2016-03-11
Interpellation- Miljö

Höga gifthalter i ytter Järnas avlopp, när skall det åtgärdas?
Svar: På gång...och faktiskt åtgärdat 2020, endast 4 år senare! :)

2016-03-11
Motion och interpellation

Bygg billigare, fortare och fler bostäder - Varför gör man inte det?
Svar: Man gör så gott man kan...Eller att vi har fel i att det går att bygga billigare...hmm...
Notering: 2022 och 2023 har man börjat titta på att göra som vi föreslog 2016 - Över 5 år senare i vanlig ordning!


2015-10-08
Motion - Belysning i hundrastgård

Badparkens hundrastgård är flitigt använd. Men becksvart på kvällar och vintern. Sätt upp belysning. 
Svar: Det har man nu gjort och säger att det var planerat...
Notering: Det har vart becksvart i 20 år innan på hundrastgården och de beoendes har tjatat, men när RP lovade att stå får kostnaden för lamporna så blev det fart på den S ledda majoriteten, man satt blixsnabbt upp dessa lampor. Vi gissar att det var för att inte RP skulle få ta åt sig äran, men de boendes fattade ändå att det var tack vare vårt initiativ det blev gjort! :)


2015-10-08
Motion Moped/Mc P-platser centralt

Fler centrala parkeringsplatser för MC och mopeder.
Svar: Nej.
Notering: Men däremot så har man nu 2021 anlagt fler parkeringsplatser centralt, så de lyssnade!
Men som vanligt 5 år efter vårt förslag...

2015-10-08
Motion Gratis P-Tid i centrum
Kontantlösa P-Automater som ger 2 timmars gratis parkering i centrum när man registrerar sitt betalkort - Står man längre så börjar det kosta.
Då får man cirkulation på P-platserna och långtidsstående får betala.
Svar: Nej
Notering: Under 2021 så infördes detta, som vanligt drygt 5 år efter vi föreslog det. Men togs bort 2024 men återinfördes delvis senare under 2024.

2016-03-27
Motion om byggnation av fler billiga bostäder

Här föreslog vi att man skall bygga billiga bostäder för unga och studenter - Det finns fina bostadsmoduler som är billiga och för permanentboende och lätta att flytta i framtiden.
Svar: Nej
Notering: Men har man delvis påbörjat under 2021 (försökt iaf).
Som vanligt 5 år efter att vi föreslog detta.


2015-03-26
Motion om gratis WIFI i centrum.

Inför gratis WIFI i centrum så alla och turister kan använda internet gratis. Svar: Nej
Notering: Men detta infördes 2021, drygt 6 år senare, långsammare än de vanliga 5 års väntan på att våra bra förslag genomförs... :)

2015-03-26
Interpellation

Det behövs fler lärare som talar bra Svenska i förskolan i områden som Hovsjö exempelvis. Barnen lär sig inte att tala svenska ordentligt och hamnar efter i både studie och yrkeslivet.
Svar: Vi gör så gott vi kan... svårt att få tag i behöriga lärare

2014-12-12
Motion - Förläng sommarsäsongen en månad för stadens uteserveringar

Ofta är det vackert väder tidigt på våren eller och sent in på hösten, låt krögaren få en extra månad att disponera.
Svar: Nej av S,V & MP
Notering:  Men nu 2024 ska det införas av S, M och MP, cirka 10 år efter att vi föreslog detta! Bättre sent än aldrig antar vi :)

2014-12-12
Interpellation

Varför får inte stadens uteserveringar ha öppet längre på kvällarna sommartid?
Svar: Det stör folk...  RP: Okej, så varför bo i city då?

2014-12-12
Interpellation
Interpellation om att det sker "svart" försäljning av oseriösa "knallar" (försäljare) under kringelfestivalen.
Svar: Det ska man åtgärda och det har faktiskt blivit bättre sedan vi tog upp detta.

2014-11-20
Interpellation Marenplan
Kommer kommunen öppna upp inre maren genom att bygga en bågbro så att småbåtar kommer in i inre maren? Bågbro gör att folk fortfarande kan gå över, men småbåtar kommer in och kan njuta av centrum sommartid.
Svar:
Nej!
Notering: 2024, det kan faktiskt nu bli aktuellt 2026 när kanalen är klar....Kanske! Får vi vara med och bestämma efter valet 2026 så löser vi en öppningsbar bro och släpper in småbåtar, 12 år efter vi föreslog det!

2014-11-20
Motion 03.00
Låt nattklubbarna som vill ha öppet till 03.00
Så de kan konkurrera med Stockholm och behålla publiken.
Svar: Nej
Notering: 2024, vi har inga nattklubbar kvar i Södertälje tyvärr...

2014-11-20
Motion Extra bussar
Extra gratis bussar vid matcher till arenor för att få bort bil kaoset och ge flera chansen att gå på matcherna.
Svar :
Nej

Motioner och Interpellationer i dokumentform