Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo,Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" då vi inte röstar i frågor med en ideologisk utgångspunkt - Vi är pragmatiska och realistiska och väljer alltid det alternativ som vi tror är bäst för vår stad och dess invånare. Vi är för ett utökat politiskt/tjänstemannaansvar - Det måste bli konsekvenser när man slarvar bort miljontals kronor ur vår gemensamma kassa!  - Läs vårt inlägg i LT . Vår politik: Länk. Möt din lokalpolitiker: Länk!
Bli medlem och ta del av våra medlemsförmåner - Läs mera här!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan
och håll dig uppdaterad om vår politik och medlemsförmåner!
Klicka på bilden för att läsa mer om våra satsningar på ungdomarna!

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre!
Bli medlem -  Du behövs!

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!
 Vi nekar ansvariga att ge sig själva ansvarsfrihet!

KLICKA PÅ BILDEN OVAN OCH LÄS VÅR TIDNING PÅ 16 SIDOR!

Det går att bygga bra bostäder till rimliga priser/hyror - Se också vad vi kunnat göra för de 450 miljonerna som försvunnit!

Klicka på bilden för att läsa om vår bostadspolitik
Klicka på bilden för mer information!

Södertäljes dåliga affärer - Godner vs Granberg

Tipsa oss anonymt! - Rensa ut ur stadshuset!

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas! Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om! Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   Ert namn lämnas ej ut av oss!

Joakim talar till stadens seniorer på mässan

Politikers ansvariga eller ej?

Aktuella Nyheter

2022 > 06

Vi stödjer självklart arbetet mot mobbing i skolorna!

Inför trygghetsvärdar på våra skolor - Studiero!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
25 maj 2021 Lade Realistpartiet fram ett förslag om att kommunen skall införa trygghetsvärdar på våra skolor - Samhällsklimatet har hårdnat väsentligt och skolor är på inget sätt undantagna. Tryggheten för både elever och lärare är en central fråga för en bra skola.

Arbetet med att förhindra våld, hot och mobbing behöver stärkas ytterligare.
Liksom arbetet med att identifiera och förhindra nyrekrytering till gängkriminalitet på våra skolor. Införandet av trygghetsvärdar är ett bra och viktigt trygghetskomplement till det som redan görs. Trygghetsvärdens uppgift skall vara att i nära samarbete med skolledning, lärare och fritidspersonal arbeta förebyggande och minska hot, våld och mobbing.

Den här motionen handlar om att öka tryggheten på våra skolor. Givetvis bidrar ökad trygghet till bättre skolresultat men huvudfokus för motionen ligger i ökandet av både den upplevda och den faktiska tryggheten. 
- Läs fler motioner från oss här - LÄNK!

Realistpartiet vill införa MOBBINGFRIA ZONER på skolor och alla kommunala arbetsplatser - Inklusive vårt eget stadshus! - Läs om mobbingen RP utsätts för här!

Stärk elevhälsan - Anställ fler skolkuratorer!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
17 november 2020 la Realistpartiet en motion/förslag om att elevhälsan måste stärkas! - Motionen är inte besvarad...

Bakgrund
Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige.

Unga uppger att de upplever fler psykiska besvär och att de konsumerar mer sjukvård och antidepressiva läkemedel än tidigare generationer, vi ser en markant ökning de senaste 10 åren.
Unga upplever oftare psykosomatiska symptom, vilket signalerar att vi måste vara uppmärksamma på de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och stärka deras förmåga att hantera tillvaron. 
Det positiva är att unga är idag bättre på att öppet utrycka sina känslor och tala om den, förmedla sina känslor och problem.
Ofta räcker det med att få tala med någon om dem för att situationen skall kännas lättare.
Ibland vill man inte tala med sina föräldrar eller andra vuxna i sin egen närhet, utan finner det lättare att tala med en utomstående expert – En kurator är ett utmärkt exempel.
Skolan har idag alldeles för få kuratorer och vi föreslår att man anställer åtminstone 10 till så snart som möjligt och att man sedan upprättar och håller en nivå om 1 kurator per 250 elever i Södertäljes skolor.
 
Motivering

Elevhälsan skall prioriteras och är viktig på så många plan, att stärka våra ungdomars psykiska hälsa är ett steg bland många för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra unga att motiveras till att satsa på studier och andra sunda livsval.

Bedömning
Fullmäktige ska bevilja motionen och ge utbildningsnämnden i uppdrag att sätta förslaget i rörelse så att berörda enheter kan gå ut med annons och söka personal för att tillsätta dessa tjänster, ett specialriktat tillskott på 10 miljoner kronor årligen skall avsättas till att verkställa denna motion som föreslaget i vår budget inlämnad hösten 2020 för åren 2021 till 2023.
 Södertälje den 17 november 2020
Efter valet i höst så hoppas vi på att kunna genomföra detta, läs om fler motioner som vi lagt här!

Mer av vår politik hittar ni här!
Läs hela inlägget »

Det går att bygga bra bostäder till lägre kostnader - Se nedan!

Vad betyder allmännyttan?=Bostäder åt vanligt folk.
I Södertälje är det Telgebostäders uppdrag!

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ( I vår stad - Telgebostäder)  ska tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Vill du läsa mer om allmännyttan så är länken här - Allmännyttan

Telgebostäder sköter inte sitt uppdrag på ett bra sätt!

Telgebostäders hantering av sitt bostadsbestånd skall skilja sig ifrån en privat aktör.
Den privata marknaden är vinstdrivande och man söker tomter och byggrätter för att bygga och sedan tjäna pengar, så mycket pengar som möjligt. Det är helt naturligt och den marknaden regleras efter efterfrågan, där det finns folk med mycket pengar så kan man sälja dyra bostadsrätter, radhus och villor.
Exklusiva dyra hyresrätter är däremot en väldigt begränsad marknad, då få vill betala hög hyra för något som man inte äger.  I Södertälje har vi en mängd aktörer som bygger bostäder av olika slag, de arbetar på den privata marknaden och bygger där man anser att det finns vinst att göra.

Över 70% av Södertäljeborna har inte råd att hyra eller köpa nyproducerade bostäder!

Telgebostäders uppdrag är med andra ord att möjliggöra så de dryga 70% av Södertäljeborna får en bostad och inte behöver hamna på gatan.
DET är allmännyttans uppdrag i en sammanfattning! -  Telgebostäder har tappat fokus!

Tyvärr så har Telgebostäder tappat fokus på sitt uppdrag och blivit bortdribblade av proffslirare som vet hur man lurar skjortan av kommunpolitikers och tjänstemän som inte har en aning om hur man sköter ett bostadsbolag på ett sätt som både fullföljer uppdraget gentemot Södertäljeborna och ändå håller ekonomin på en bra och hållbar nivå för bostadsbolaget.

Konsten att bygga så att hyran blir rimlig är inte så konstig! - Men Telgebostäder misslyckas gång på gång!

Vi har varit med i Södertäljes kommunfullmäktige sedan hösten 2014 och la i mars 2016 en motion (förslag) om att vi skulle se över möjligheten att bygga billigare genom att bli bättre på att upphandla byggtjänster och söka nya innovativa metoder att producera bostäder på. - Vi ignorerades och förslaget viftades bort!  Sedan hösten 2018 har vi varit med de flesta nämnder och Södertäljes bolag. Vi har plats i Telgebostäder samt i Telge AB som är koncernstyrelsen och ansvarar för alla Telgebolagen och dess verksamheter. Vi har där försökt gång på gång att påtala att det går att ta in offerter ifrån bolag som bygger billigare än Skanska och Peab! Men av någon anledning så envisas man med att fortsätta att ta in dem absolut dyraste byggtjänsterna vad vi än skall bygga!

Telgebostäders ansvariga lär sig aldrig, och lyssnar inte!

Under flera år så har vår representant i Telgebostäder - Lars Göran Jonsson påtalat att det går att använda de statliga byggsubventionerna och få ersättning upp till 5 800 kr per kvadratmeter när man bygger mindre hyreslägenheter, men Telgebostäders ledning vill inte ta emot dessa pengar med motivation att då får man inte ta ut hur hög hyra som helst!!!  Tar man emot de 5.800 kr per kvm så får man max ta ut 1450 kr per kvm och år, det innebär att man för en 1a på 35 kvm inte kan ta högre hyra än 4230 kr per månad och sedan endast index höja de kommande åren. 
Ja men perfekt säger vi! - En max hyra på 4230 kr/mån för en 1a på 35 kvm är rimligt!

Så varför gör man då inte detta? Varför vill man kunna ta högre hyra för en 1a?
Jo för att man betalar så höga priser för nybyggnationen att man måste ta ca 7.000 kr per månad för en 1a på 35 kvm för att få ekonomin att gå ihop helt enkelt!

Nu har tyvärr detta tåg gått, staten har nu 2022 lagt ner projektet där kommuner får bidrag för att bygga hyresbostäder som vanligt folk har råd att hyra. Men vi hade kunnat nyttja detta under många år...

Varför är det så dyrt att bygga för just Telge bostäder?

Telgebostäder skiljer sig ifrån privata aktörer och hur vanligt folk själva skulle göra om det vore deras egen plånbok, nu är det ju andras pengar man har att göra med så då anser dem nog att det inte är lika noga att spara pengar, man gör det hellre bekvämt för sig själv genom att ta in de bolagen som man alltid har jobbat med, oftast då Skanska och Peab, att dem är dyrast i branschen ser man inte som något problem, man ser det som en garant för att det blir gjort och att det blir bra gjort. Fast åker man ut på själva byggarbetsplatsen så ser man att det är underentreprenörer som gör själva arbetet på plats till halva priset mot vad vi som kommun betalar huvudentreprenören. Ofta drar byggkostnaderna iväg till dryga 55.000 kr kvm, istället till den faktiska kostnaden som borde ligga på ca 35.000 kr/kvm max.
Det senaste skräckexemplet är ju byggnationen av "Stockholmsberget" i Grusåsen - Skanska höll i byggnationen och slutnotan blev så hög att Telgebostäder var tvungna att lägga hyrorna så höga så folk inte har råd att hyra bostäderna.... ca 19.000 kr i månaden för en liten 5a...
Vem vill betala det? För en sådan månadskostnad så har man råd att bo i en stor villa!
Här i Länstidningen- Länk - Läs även om detta i Hem & Hyra


När Realistpartiet får vara med och styra så är det slut på dessa slöserier, vi skall bygga bostäder till faktiska byggkostader så vi kan ta en rimlig hyra för bostäderna så vanligt folk har råd att hyra dem!

Skandalerna tar aldrig slut... man tar inte lärdom!

Fornhöjdsskandalen - Klicka på bilden för att se på SVT.
När Telgebostäder skulle renovera bostäderna i Fornhöjden så tog man in Skanska och gjorde upp ett pris, men vad Skanska inte sa var att det ingick inte så mycket i det priset som Telge trodde.  - Det är nämligen så att Skanska är ju proffs på att skriva byggavtal som gynnar dem, att lura ett par kommunpolitikers som inte kan något om byggnation är ju inte så svårt....
Så notan blev ca 242 MILJONER dyrare än budgeterat.... Ansvarig VD slutade och ansvarig ordförande: Ingela Nylund Watz (S) skylde på att hon inte kunde något om byggnation.... Ja herre jäklar...
Då ska man INTE sitta på den posten, och INTE förhandla med Skanska!
Realistpartiet polisanmälde denna skandal men Ingela gick fri och gick lugnt vidare till en ny ordförande post, idag för Telge tillväxt istället... Se video ifrån kommunfullmäktige när jag påtalar hur fel det är med okunniga på sin post: Fornhöjdsskandalen!

Se gärna artiklarna om denna skandal här: Fornhöjdsskandalen SVT
Även -Fornhöjdsskandalen Länstidningen      Även här vårt blogginlägg om att politisk ansvarsfrihet skadar samhället, när inte politikers hålls ansvariga, eller det inte får några som helst följder när man kostar sin kommun över 200 miljoner, ja då är det illa! - LÄS!

Trodde ni att det är slut här? - Realistpartiet var tvungen att polisanmäla kommunen igen, denna gång för att man låtit Peab bygga Europas dyraste P hus per kvm utan att ens göra en upphandling..., inget bygglov eller avtal fanns när någon skickade iväg 20 miljoner till en kompis på Peab,  20 miljoner som gick upp i rök... Läs mer här i Länstidningen!

Bygger dyrt - Säljer fastigheterna billigt = Går inte ihop!

Tänk nu att du driver ett bostadsbolag, i det här fallet Telgebostäder, och ditt uppdrag är att se till att Södertäljeborna har bostäder till rimliga hyror.

Du vill renovera bostäder, vanliga aktörer gör en bra renovering för 15 - 20.000 kr kvm, 
Du betalar istället minst 40.000 kr kvm till Skanska ( Fornhöjdsskandalen)

Då du nu inser att du är värdelös på att upphandla renoveringar så vågar du inte dig på detta en gång till, så när Hovsjö behöver upprustas så säljer du området istället...
Du säljer det så billigt så att köparen blir miljardär på affären inom 5 år, men inte nog med det, du passar även på att sälja dina radhus till det lägsta priset i hela mellansverige... Du säljer dina radhus för 7531 kronor kvm, att sedan folk säljer dem nån vecka senare för 22.000 kr kvm rör dig inte i ryggen...Äh är väl max 50-60 miljoner som vi sumpade av skattebetalarnas pengar...
Vi undrar - Hade du sålt ditt eget radhus för den pengen? Knappas va! 
Läs vårt blogginlägg om affärerna - Korruptionens moder är sekretessen!
Klicka på bilden för att läsa artikeln hos Telgenytt
Du har nu alltså sålt 786 lägenheter för ca 12.800kr/kvm, för att ha råd att bygga 186 lägenheter för ca 55 - 60,000 kr/kvm, exempelvis ”Stockholmsberget” = Resultatet är att allmännyttan gick minus 600 bostäder och fick högre hyror. Samt att du mer eller mindre gav bort radhusen innan.... 
Känner du dig lämplig att driva kommunens bostadsbolag? - Hoppas inte det!

Att köpa bostäder av kommuner skapar miljardärer!

Att kommunpolitikers är en tacksam grupp att lura på köp av sånt som vi inte behöver eller försäljningar av tillgångar, bostäder och fastigheter vet vi sedan länge.
Någon som förstod det mer än de flesta är f.d. socialdemokraten: Ilija Batljan, han lämnade politiken 2016 och grundade samhällsbyggnadsbolaget (SBB), hela hans affärsidé bygger på att köpa upp fastigheter av naiva kommunpolitiker, snabbrenovera och dubbla hyran. Han är idag endast 5 år senare mång miljardär!

Redan 2018 så påpekade vi dessutom att Telge bolagens inköp bör ses över och granskas, vi upphandlar för ca 3 miljarder årligen, vi uppskattar att minst 10% är svinn, pengar som går att spara - Läs vårt inlägg här om detta! -  Länk!

Ja det går att bygga billigare Telge - Nykvarn kan!

KLicka på bilden för att läsa artikeln i Länstidningen
Det finns en mängd olika sätt att producera bra, hållbara och fräscha bostäder på!
Här kan vi se hur vår grannkommun Nykvarn har låtit Bokoop bygga 145 bostäder som även utan statliga subventioner klarar av att bygga bostäder som vanligt folk har råd att hyra! - Artikeln i LT här!   Man säger citat: – Allt började med insikten att 70 procent av befolkningen inte har råd med nyproduktion, varken att hyra eller att köpa bostadsrätt, säger Olof Landgren när LT träffar honom i visningslägenheten i Bergtorp.
– Dessutom renoveras befintliga hyresrätter och blir dyrare och dyrare. Vi kan inte ha en bostadsmarknad där vanliga människor – en sjuksköterska, en montör på Scania – inte kommer in. Det var därför vi startade Bokoop, vi ska bygga nya bostäder som folk har råd med. Ettorna kostar från cirka 5 000 kronor per månad, tvåorna från cirka 6 200, treorna från cirka 8 000 och fyrorna från cirka 9 500 kronor.– Jag tror inte att det går att komma lägre i dag. Jag är nöjd. -  Slut citat.

Det finns även andra exempel på byggnationer av bostäder med lägre produktionskostnad, det handlar mest om att ta sig tid och aktivt söka efter projekt som andra kommuner och företag har lyckats med, och framförallt bättre upphandlingar!

Realistpartiets vallöfte till väljarna i Södertälje kommun

Inom Realistpartiet har vi flera som arbetat 20-30 år inom byggnation av bostäder
Vi kan mer om byggnation av bostäder än dem som styr Telgebostäder idag!

Vår gissning är att ingen av de i toppen har varit och arbetat på en byggarbetsplats någonsin!! De kan helt enkelt inte hur det fungerar och blir ständigt lurade!


En del pratar om att "det måste kosta så här mycket" för det har Skanska eller Peab sagt....
Klart dem säger det!
Dom berättar väl inte att de betalar endast hälften till dem som gör det faktiskta byggandet.
Senast i sept 2021 så hade vi PEAB som "luggade" kommunen på 35 miljoner mer än budgeterat!
Efter fakturabråket – Kanaltorget blir över 35 miljoner dyrare än beräknat - LT

Det visade sig att Peab hade använt fler underentreprenörer än vad avtalet sagt... med andra ord, man hade tagit dit billig arbetskraft som gjorde jobbet åt dem till ett mycket lägre pris än vad kommunen betalar - Läs mer här - LT
Citat: – Det ska vara fullständig transparens och förtroende, men det har inte fungerat. Vi har sett oklarheter och skillnader i antal timmar Peab fakturerat och antal timmar som redovisas i personalliggare och inpassering, säger Andreas Klingström.
Södertälje kommun har också upptäckt att Peab använt underentreprenörer i flera led utan att informera om detta – i strid mot avtalet.

Läs:
Tomas Karlsson: LT -Ständigt detta Peab när S-kommuner går bort sig

Även: LT: Tomas Karlsson: Peab-kopplingen måste granskas även i Södertälje

Ofta får vi höra av okunniga politiker/tjänstepersoner - Ja men du förstår att det är materialkostnaderna som dragit i höjden, det är därför det blir så dyrt...

Det kan stämma delvis, men den stora kostnaden ligger ALLTID på projekteringen och antalet timmar som faktureras på själva projektet, dessa 2 faktorer är helt avgörande för hur slutkostnaden ser ut!

Vi inom Realistpartiet lovar dyrt och heligt att om vi får väljarnas förtroende så skall vi få ordning på Telgebostäders affärer, byggnation och sedan leverera bostäder som ni Södertäljebor har råd att hyra!
Joakim Granberg & Lars Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs hela inlägget »

Se intervju på SVT när Joakim Granberg talar om behovet av serviceboenden - Länk SVT

Många seniorer lider av ofrivillig ensamhet- Uppsökande åtgärder

Vi fokuserar ofta på dålig ekonomin när vi pratar om våra äldre. Även den frågan  är givetvis viktig då många äldre inte har råd att aktivera sig och därför ofta sitter ensamma hemma.
Men även de som har god ekonomi sitter ofta ensamma hemma. De vet inte vart eller till vem de skall vända sig för att få ett mer socialt liv.
Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro och det ser vi som mycket allvarligt.

Behovet är stort av att det ska finnas serviceboende till våra äldre.
Vi har idag många fina äldreboenden, men det är inte ett alternativ för alla.
På ett servicehus kan de äldre få det de saknar - trygghet, gemenskap och hjälp att aktiveras. Det som är så väldigt viktigt.


Jag har själv ett exempel på hur bra ett serviceboende kan bli.
Min moster på 99 år, som bott länge själv i en lägenhet och känt sig ensam, har nu flyttat till ett servicehus och det är toppen. På boendet finns en restaurang, som man själv väljer om man vill sitta där eller ta med matlåda. Det finns en liten affär, fotvård, vårdcentral, hemtjänst och många fina lokaler där det ordnas olika aktiviteter. Hon behöver aldrig känna sig ensam och otrygg.
Så vill vi att våra äldre ska ha det.
Gunilla Östman (RP)
Undersköterska på demensboende  
P.s  Läs även om att vi måste bygga bostäder som folk har råd att hyra!
Läs om fler av våra åtgärder för våra seniorer nedan:

Vår plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre:

• Bygg fler serviceboenden för äldre som fortfarande är sociala och aktiva men vill känna sig trygga med att det finns stöd och vård snabbt vid behov.
• Genomför förebyggande hembesök för att motverka ensamhet, förhindra fallskador och informera om t.ex. vård och omsorg i kommunen.
• Inför ”Äldretelefonen” med kontaktpersoner som svarar på frågor som rör äldre.
• Erbjud mötesplatser där seniorer kan lära sig surfa för att hålla kontakt med bekanta eller skaffa nya vänner via webben.
• Utbilda hemtjänsten och skapa rutiner för dem att förebygga ensamhet och oro.

• Erbjuda fler sociala mötesplatser i kommunens egen regi och tillsammans med föreningar och  det lokala näringslivet.
• Språkanpassa hemtjänstpersonalen så att personal och brukare kan kommunicera utan hinder och missförstånd kan undvikas.
Utbilda hemtjänsten och skapa rutiner för dem att förebygga ensamhet och oro.
Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.

         Södertäljes Lokalparti - Din Stad - Du Bestämmer
                       -  Vi har inga chefer i Stockholm  -