Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo,Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" då vi inte röstar i frågor med en ideologisk utgångspunkt - Vi är pragmatiska och realistiska och väljer alltid det alternativ som vi tror är bäst för vår stad och dess invånare. Vi är för ett utökat politiskt/tjänstemannaansvar - Det måste bli konsekvenser när man slarvar bort miljontals kronor ur vår gemensamma kassa!  - Läs vårt inlägg i LT . Vår politik: Länk. Möt din lokalpolitiker: Länk!

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!
 Vi nekar ansvariga att ge sig själva ansvarsfrihet!

Det går att bygga bra bostäder till rimliga priser/hyror - Se också vad vi kunnat göra för de 450 miljonerna som försvunnit!

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre!
Bli medlem -  Du behövs!

Klicka på bilden för att läsa om vår bostadspolitik
Klicka på bilden för mer information!
Klicka på bilden för mer information

Södertäljes dåliga affärer - Godner vs Granberg

Tipsa oss anonymt! - Rensa ut ur stadshuset!

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas! Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om! Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   Ert namn lämnas ej ut av oss!
Klicka på bilden för att läsa mer om våra satsningar på ungdomarna!

Joakim talar till stadens seniorer på mässan

Politikers ansvariga eller ej?

Aktuella Nyheter

2022 > 03

Joakim Granberg och Lars Göran Jonsson
Joakim Granberg och Lars Göran Jonsson
Södertälje är en industristad, med jättar som Scania och AstraZeneca som tillsammans har fler än 18.000 anställda, Södertälje kommun har ca 6000 anställda. De stora företagen tar väl hand om sina anställda, även dem som arbetar för kommunen har en viss trygghet och stabilitet. 
Dessa arbetsgivare är bra för staden och dess invånare, en fin grund att stå på.

Men en grupp som inte känner sig prioriterade är Södertäljes små och mellanstora företagare! - Småföretagen skapar jobb och finansierar välfärden
Läs mer här om vår pan för att stödja småföretagarna - Startskottet!


Visste du att det finns ca 15 200 jobb i de små företagen i Södertälje kommun?
Tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar de med en miljard kronor till kommunens skatteintäkter!  - EN MILJARD - Vad får de tillbaka?

Vi har gjort den här sammanställningen för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i din
kommun. Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de
privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten.
Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och
parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt
bistånd, till miljöinsatser m.m. Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen.
Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och småföretagens betydelse för framtidens jobb och välfärd.

Mår de mindre företagen bra mår hela Södertälje kommun bra!

Läs hela rapporten i PDF nedan!

Södertäljes företagsklimat för småföretagare är dåligt!

Småföretagare i Södertälje får svara på en enkät där man talar om hur man upplever servicen ifrån kommunen och tjänstepersonerna, denna undersökning görs i alla Sveriges 290 kommuner, Södertälje kommun har kämpat i bottenskrapet de sista 10 åren åtminstone,
vi kan här se listan sedan 2012 - LÄNK

2019 så gick det nya styret S, KD, C och MP ut med att nu skulle man minsann göra något åt den dåliga rankingen och man tillsatte en styrgrupp som skulle förbättra Södertäljes företagsklimat, man var då 2019 rankad på plats 208 av 290 kommuner, nu 3 år senare så ligger man på plats 219.... Satsningen har lett till att man tappat 11 placeringar! - Vi vet varför!

Vår Lars Göran Jonsson är med i denna styrgrupp som leds av Tage Gripenstam (C)

Tanken med styrgruppen var god, att man skulle intervjua de små och mellanstora företagen och ta reda på vilka brister kommunen har i sin hantering av dem, sedan skulle man följa upp med företagsbesök.
Gruppen besökte ett 50 tal företag, vår Lasse Jonsson är den som varit med på flest företagsbesök av alla i denna styrgruppen, hans analys är solklar - Besöken var helt meningslösa och endast ett spel för galleriet, frasen man sa efter varje möte var - Tack för mötet, vi tar med oss detta..... Vi tar med oss detta... Vad f-n betyder det? Jo det skulle innebära att man tog med sig den information mötet gav, där småföretagaren förklarade hur man upplevde kommunens bemötande, företagaren förklarade sina problem och åtgärder som man önskade, men vad hände sedan?
Vem tog med sig vad och till vem? - Ingen antecknade ens företagens upplevda problem, och sedan hände inget alls! Inte undra på att småföretagarna är trötta och rankar kommunen lågt när frågeenkäten skickas ut...

Andel skatteintäkter i kommunen - Skatt in är totalt 4 miljarder

Skatteintäkter 2020 i Södertälje kommun
Skatteintäkter 2020 i Södertälje kommun

26% av de totala skatteintäkterna i Södertälje kommun kommer ifrån småföretagare,
ca 1 miljard kronor. Många kommuner i Sverige som har mycket bättre företagsklimat har en större andel småföretagare och därmed högre andel skatteintäkter, som ni kan se på listan ovan så ligger Södertälje endast på plats 227 på den listan.... SKANDAL!  

Med de förutsättningar vi har här i Södertälje så borde vi ligga MYCKET HÖGRE!

Totala skatteintäkter per medborgare i Södertälje - Plats 268...

Klicka på bilden för att läsa mer om kommunernas skatteintäkter och jämför.

Södertälje kommun har lägre löner än genomsnittet av landets kommuner,
vi har många låginkomsttagare, stor andel på bidrag och marknadsåtgärder, kombinera det med ett dåligt företagsklimat så får vi en lönenivå på plats 268 av 290 kommuner, det borde nästan vara omöjligt med tanke på de stora industrierna vi har här i staden, en förklaring är att det lokala näringslivet inte trivs och därmed inte frodas.

Så förbättrar vi företagsklimatet och därmed skatteintäkterna!

Kommunen satsar miljoner på sin personal i form av utbildningar och hälsosatsningar för att hålla sjuktalen nere och trivseln uppe, det är väldigt bra och vi stödjer detta fullt ut, men så snart man vågar satsa och öppna eget, eller kanske inte får något arbete och öppnar eget så lämnas man helt åt sitt öde utan stöd eller hjälp, många småföretagare arbetar 12-15 timmar om dagen, sjukskriver sig inte fast dem mår dåligt då det kostar dem pengar, många går dessutom under på grund av att de inte kan grundläggande bokföring och skatteregler - Vi föreslår att kommunen ger tillbaka lite av den miljarden man får in genom att nystartade småföretagare kan ansöka om att få starthjälp med bokföring, momsdeklarationer och skatteregler första året, genom denna enkla insats som man kan upphandla lokalt så skulle vi undvika flertalet konkurser och få fler livskraftiga bolag kvar i Södertälje och därmed öka skatteintäkterna. Efter 3 år har i snitt 3 av 10 nystartade bolag gått under, ofta på grund av okunskap, kan vi rädda ett av dessa så är det en win win för kommunen då en som inte arbetar kostar samhället betydligt mer.

Attitydförändringar gör den stora skillnaden för företagsklimatet!

Vi är här för att hjälpa dig
Vi är här för att hjälpa dig

Ett återkommande problem som småföretagare berättar om är bristen på service och en dålig attityd ifrån kommunens sida gör att en del företagare väljer att lämna kommunen.
Receptet för att klättra på rankingen i företagsklimatet är några enkla åtgärder.
De kommunala enheterna skall utbildas i att förstå att deras arbete primärt är att serva det lokala näringslivet, inte jaga dem och leta fel för att "sätta åt dem" - Företagarna skall bli glada när kommunen kommer och besöker dem för att fråga vad dem kan tänkas behöva hjälp med? - Inte bli rädda.
Vi skall utföra kontroller och besiktningar, men det går att göra dem utan att utstråla en "vi mot dom" attityd, ibland tror jag att en del tjänstepersoner tror att alla som driver ett eget företag är kriminell...

Vi måste införa företagslotsar som HJÄLPER det lokala näringslivet och faktiskt KAN svara på frågor. Idag kopplas man till någon i receptionen i stadshuset som inte har någon aning om företagsfrågor. Småföretagarna känner sig förbisedda och inte prioriterade, de nonchaleras och behandlas respektlöst. Ofta får dem inte ens något svar när dem ringer eller mejlar kommunen. Man är så upptagen med att rulla ut röda mattan för de stora bolagen så att man glömmer bort och ignorerar de små företagen som också är viktiga, som har satt över 15.000 Södertäljebor i arbete och som bidrar med en miljard i skatteintäkter till vår kommun.

Realistpartiet har ett vallöfte - OM vi kommer med på den styrande sidan efter kommunvalet 11 september 2022 så skall vi införa företagslotsar som KAN svara på era frågor, vi kommer att göra företagsbesök och ta med oss papper och penna och LYSSNA på er, och sedan faktiskt försöka lösa de problem som ni har. Faktum är att vi kommer att börja besöka småföretagare redan nu under våren och sommaren för att redan nu ta reda på vad som är mest akut och vad ni behöver hjälp med. Tillsammans kan vi skapa ett bättre företagsklimat, fler i arbete, högre skatteintäkter och en mer trivsam stad att arbeta och leva i, Södertäljelyftet 2.0

Joakim Granberg & Lars Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti

Läs hela inlägget »

Realistpartiets tidning på 16 sidor - LT sommarbilagan juni 2022

Lasse - Villan:  Skrolla ned till sidan 10 för mer info!

Vår tidning delades ut till alla Södertäljes hushåll 21-22 Juni 2022 inför kommunvalet 11/9. Tidningen ligger som en PDF fil här nedan går att ladda ned eller bara öppna och läsa. Vi har även lagt upp foton av alla 16 sidor nedan för enkelhetens skull :) - Valvaka info här!
Trevlig läsning och trevlig sommar så ses vi i höst!  Mvh RP

1a sidan på RP tidningen
Sid 2
Sid 3
Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 9
Sid 10
Sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Sid 15
Sid 16
Läs hela inlägget »

2022 > 03

Startskottet - Stärk nyföretagarna och skapa arbeten!
3 av 10 nystartade företag går under inom de 3 första åren av olika anledningar.
Men en av de vanliga orsakerna är okunskap och att man sätter sig i skuld, inte sällan hos myndigheter och då väldigt ofta skattemyndigheten.
I Södertälje kommun startar mellan 500–700 nya företag varje år, vi har ca 150 konkurser årligen, i de bolag som gick i konkurs så arbetade det i snitt 3 personer samt ägarna.
En säkerställd siffra med ett genomsnitt de senaste 10 åren är att det är ca 400 anställda som förlorar sitt arbete varje år på grund av att dess arbetsgivare går i konkurs.

Enkel matematik är att det kostar pengar för samhället när människor blir arbetslösa och företag som går i konkurs inte kan betala in moms och skatter som har förfallit.
Bryter man ner konkurserna och analyserar dem närmare så ser man att det är främst kategorin studerande eller arbetslösa som startat upp ett bolag utan närmare kunskaper som går omkull inom 2-3 år, främsta orsaken till att man går omkull är att man inte har riktig kontroll på skatter, arbetsgivaravgifter, investeringstekniska regler, avdrag som kan göras och så vidare, man förbrukar sitt inkommande kapital i rörelsen utan att riktigt förstå den ackumulerande skulden som växer i form av moms och andra avgifter, framförallt de som startar bolag med års moms som redovisningsperiod är nästan garanterade att hamna i bekymmer när året har passerat och momsen skall betalas in. 
Man kan som 18 åring starta ett företag med alla förpliktelser det innebär helt utan utbildning, kanske har man en kanonbra affärsidé men ”suger” på att hålla på med papper – affärerna går bra men bokföringen haltar, ett par år senare så sitter hen där med skatteskulder och kan till och med riskera fängelse…  - Detta vill vi stävja!
 
Vi har ca 7500 företag i Södertälje, räknar man bort jättarna som Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun så sysselsätter fåmansföretagen drygt 20 000 personer i Södertälje. Dessa står för 1/3 del av skatteintäkterna, runt 1 miljard kronor in i kommunkassan utan några som helst åtaganden ifrån kommunens sida.

De som är anställda i de stora bolagen eller kommunen har en trygghet och stabilitet, medans de medelstora och små företagen är ”ensamseglare” och förväntas klara sig helt själva utan någon form av livboj när olyckan är framme.
Realistpartiet vill satsa 15 miljoner 2022, 20 miljoner 2023 och 25 miljoner 2024, vi ser det som en återbäring från den miljard som kommunen får in i skatteintäkter från våra små och medelstora företag årligen.
Men detta är inte en ”gåva” – Det skapas arbetstillfällen och räddas arbetstillfällen, vi räknar blygsamt med att denna åtgärd inte bara räddar arbetstillfällen utan även skapar helt nya arbetstillfällen. Arbetslösa som kanske inte vågat satsa och öppna eget vågar nu ta steget då man har en trygg hand att hålla i som lotsar en genom alla regler och fallgropar.
Kommunen och socialtjänsten kommer att spara pengar samtidigt som vi skapar det bästa företagsklimatet en nystartad småföretagare kan tänka sig!
Södertälje - Sveriges bästa kommun att öppna företag i!

 
Startskottet bygger på att kommunen ska under kontrollerade former ge nystartade fåmansbolag, handelsbolag och enskilda firmor stöd i form av hjälp med bokföring, momsdeklarationer, bokslut, ekonomisk rådgivning och konsultation under de 24 första månaderna efter verksamhetens start.
Utförandet av stödet kan upphandlas av kommunen genom att lägga ut tjänsterna fördelat på kommunens bokföringsbyråer, det skall vara fast pris som gäller: 2500kr månaden får en bokföringsbyrå per bolag som man tar sig an.
Tjänsten skall fördelas mellan kommunens seriösa bokföringsbyråer som får anmäla sitt intresse till att delta i projektet efter det har utlysts.  
Nu har man dessutom skapat mer arbetstillfällen för bokföringskunniga i vår kommun.
Startskotten kommer att få Södertälje att sjuda av ännu fler entreprenörer och dessutom på sikt minska arbetslösheten i vår kommun, så det kan även klassas som en arbetsmarknadsåtgärd.  - Läs om småföretagarnas ilska - Vad fan får vi för pengarna?
Läs hela inlägget »

Realistpartiets spåkula - Vad händer om ca 5 år?

Spåkulan som RP har :)
Spåkulan som RP har :)
Artikeln finns även i LT - Länk och TelgeNytt - Länk
Vill ni veta vad som händer om ca 5 år? Gå in på vår hemsida och läs våra förslag/motioner så vet ni vad de styrande kommer att göra om ca 5 är - Länk till våra motioner!
Vill man att det skall gå fortare? - Ja då röstar man på oss helt enkelt! :)

Realistpartiet är minst 5 år snabbare än Majoriteten!

Tycker du också att politikens kvarnar mal för långsamt…Mest prat och liten verkstad.
Blir du också trött när du hör: Vi skall tillsätta en utredning… Sedan händer inget.


Även små och medelstora företag tycker att de styrandes ger en dålig och långsam service, så kommunen tillsatte en styrgrupp för att främja företagsklimatet, vår Lars-Göran Jonsson ingår i styrgruppen och har gjort fler företagsbesök tillsammans med tjänstepersonerna än styrgruppens ordförande Tage Gripenstam.

En favoritfras under företagsbesöken är: Vi tar med oss detta…
Men ingen tar anteckningar på småföretagarnas problem och ingen återkoppling… Exakt vad tog man med sig och vart? 
Ett spel för galleriet är vad det är säger Lars-Göran som säger att det måste vara mer seriöst, ta med formulär till varje besök, anteckna och försök aktivt lösa de problem som människor berättar om, ett arbete som han ser fram emot att ta tag i om vi hamnar på den styrande sidan efter kommunvalet i höst.
Även kommunfullmäktige är ett lustigt skådespel

Jag påstod i fullmäktigedebatten 7e mars att Socialdemokrater får i sin grundutbildning på Bommersvik lära sig att aldrig bevilja en motion/förslag som kommer ifrån oppositionen av ren princip, att aldrig ge oppositionen ett enda rätt under den mandatperiod som S styr. Ingen Socialdemokrat orkade ens förneka detta faktum utan förstärkte mitt påstående genom att försvara sitt handlade att aldrig bevilja en enda motion från oppositionen, av ”tekniska skäl” säger man.

De motioner man tycker är bra svarar man inte på… håller på dem i 6–7 år och genomför förslagen själva under tiden så man senare kan svara på motionen med: Detta har vi själva redan gjort!
Det enda man lyckats med är att låta Södertäljeborna vänta 5–6 år på att bra förslag genomförs, allt för att hålla på sina egoistiska principer.

Vi har lagt ca 35 motioner/förslag sedan 2015, 12st har man inte svarat på ännu, några har man sagt nej till, resten har man genomfört själva och sedan svarat och säger – Detta har vi redan gjort!
Ett par exempel som svarades på i kommunfullmäktige nu i måndags 7 mars är:
2015 föreslog vi gratis wifi i centrum, vi föreslog även fler moped/mc parkeringar i centrum.
Nu nästan 7 år senare så svarade man på våra förslag att man nu hunnit göra detta själva…Så våra förslag ”gills inte”.
Nya bra förslag snor man ibland snabbt, vi förslog i april 2021 en digital fixare för seniorer, det satt man upp i juli 2021 och svarade nu 2022 – Detta har vi redan gjort. Vi föreslog även 2020 att Södertäljeborna skall få en utomhus pool för familjer, det är nu på gång enligt David Winerdal, så nej till oss!
Man ser även över flera verksamheter enligt våra förslag – Förbättra inköpsrutiner, bygg bostäder billigare.
RP föreslog i nov 2020 en extern tips/visselblåsarfunktion för att bekämpa korruptionen inom kommunens verksamheter, det sa man nej till, men staten tvingar nu kommunen att genomföra vårt förslag genom ny lagstiftning som trädde i kraft 17 dec 2021.

Mölnbo har efterlyst en offentlig toalett intill Abbes Pizzeria i årtionden, Sörmlandsleden passerar och behovet är stort. Det måste utredas säger Tage Gripenstam.
Tre år har passerat – ännu ingen WC.

1 maj när Socialdemokraterna är ute och demonstrerar emot makten (sig själva) så levererar RP en WC och vattenpost – portabla enheter från Ramirent som ställs på Abbes tomt fram till 1 okt, varje sommar fram till kommunen utrett klart och installerat en offentlig WC i Mölnbo.

Om RP hamnar på styrande sidan efter valet så kommer vi att välkomna ALLA bra förslag oavsett vem eller vilket parti som lägger förslaget, så arbetar vi!

Realistpartiet har förstått sin uppgift, det är att lösa vardagsproblem för kommunens invånare och företagare så fort som möjligt, ca 5 år snabbare än nuvarande styre.

Södertäljebor, vänta inte 5 år! - Rösta Realistiskt redan nu i höstens kommunval.


Joakim Granberg
Lars-Göran Jonsson
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs hela inlägget »

         Södertäljes Lokalparti - Din Stad - Du Bestämmer
                       -  Vi har inga chefer i Stockholm  -