Nyheter

2018

Att arbeta i Södertälje stadshus verkar vara ett rent helvete...
Jag har hört snack om mobbing, att man blir hotad om att bli svartlistad om man inte håller käften...

Folk vittnar om hur anställda och tjänstemän vantrivs och säger upp sig på löpande band.
Politiska chefer med gränslösa, opassande och irrationellt beteende. - Ett katastrofalt ledarskap i sin helhet i stadshuset. Personer som känner sig kränkta inbjuds att träffa och tala med dem som de är kränkta av...För att "reda" ut - Mörklägga situationen.
Det är i nuläget MINST 3 fackförbund inkopplade i denna galopperande skandalsituation:
- Vison, kommunval och ledarna.
Tjänstemännen mår dåligt och flyr stadshuset... Juristen på ledarna som har kontaktat stadsdirektören Rickard Sundbom säger: Rickard - Du som högst ansvarige för kommunens arbetsmiljölinje måste tala om för oss hur vi skall ställa oss till en inbjudan från S,V,MP gruppen att diskutera detta problem med berörda tjänstemän. Juristen menar på att det är SKANDALÖST OCH BEKLÄMMANDE hur detta ärende mörkläggs och inte de övriga partierna bjuds in till att reda ut denna skandal och ohållbara arbetsmiljösituation.
Att behöva träffa enbart sina "mobbare" i en diskussion är inte hållbart.
Man söker en vettig lösning då läget inte är hållbart och riskerar att underminera hela kommunens strukturella funktioner. Detta rör inte bara kultur och fritidskontoret, minst 2 andra kontor till är drabbade av samma problem och katastrofala ledarskap.
Att man vill mörka detta tills valet är över är uppenbart. Då man inte vill att ens bristfälliga ledarskap kommer ut i offentligenheten, därför håller man alla andra partier utanför så gott man kan.
( OBS! - Anklagar inte de berörda partierna i sin helhet då många inte känner till detta!
- Men ifrågsätter dess ledning och dess uppförande mot personal och mörkläggandet!)

Men vi Realister är lite som Wikileaks:
- Vårt jobb är att ta fram det som inte fungerar i Södertälje och förbättra situationen.
Vi ser nu klart att det behövs fler av oss i stadshuset för att skapa en trevligare atmosvär att arbeta i.
Vi kliver inte bara in som en stämningshöjare, utan också som en vän till dem som gör grovjobbet för oss politikers.
- Södertäljes kommunanställda och våra tjänstemän som ser till att staden fungerar!
Kommunalanställda - Tjänstemän - Rösta på hemmalaget! - Tillsammans blir vi starka!
Se mail till stadsdirektören nedan från juristen på fackförbundet ledarna:
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

Får en del frågor kring vad vi står för? Vad är realismen och realpolitik för något? Har vi egen ideologi som vi följer?  och i sådant fall hur skiljer den sig ifrån andra?

Vi anser inte att realismen är en ideologi då verkligheten är fakta.
Våra grundregler punkt för punkt, mera utförlig analys längre ner på sidan.
Vår realist-pragmatiska tankegång innebär alltså att:
1.     Att vara trovärdig.
2.    Att hålla sina vallöften.
3.    Att bedriva den politik som ens väljare förväntar sig.
4.    Att genom t.ex. vetenskaps studier, analyser, kunskapsbank (fakta), eller erfarenheter kunna    motivera sina tagna beslut.
5.    Att föra en kompromissvillig politik, eftersom kompromisser ofta är en grundförutsättning för att  uppnå resultat.
6.   Att politik, liksom samhället i stort, styrs av sakliga lagar som har sin grund i den mänskliga naturen, som är oföränderlig.
7.    Att inom den praktiska politiken rekommenderar realismen en utrikespolitik som främjar det nationella intresset, genom till exempel lämpliga strategiska allianser. Gäller även lokalpolitik.
8.    Att vara realist gällande teorier (i vetenskaplig bemärkelse) innebär att man anser att teorierna faktiskt beskriver hur världen är.
Exempel på realpolitikers i modern tid är Henry Kissinger (från höger) och Barack Obama (från vänster) använt sig av realpolitiken som medel för att nå sina mål.
Mer resultatstyrd än ideologisk politik, ibland opportunistisk om det krävs.
Politisk realism förespråkar det rationella, objektiva, och icke-emotionella.

Realpolitikens betydelse:  Läs mer på Wikipedia

Pragmatism är en filosofi och sanningsteori som uppkom i USA vid slutet av 1800-talet
och som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser.
Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion, användbarhet och relation till accepterade fakta. Det vill säga att ett påståendes sanningsvärde beror på om det försätter oss i en fruktbar relation till verkligheten , d.v.s realismen. Läs mer på Wikipedia om pragmatism.

I korthet så bygger vår lokala politik här i Södertälje på att grunda oss på fakta och verkligheten när vi tar våra beslut, vi är villiga att kompromissa till både höger och vänster för att nå våra mål i varje enskild fråga. Målet är i slutändan att få igenom beslut som vi anser gynnar Södertälje kommun och dess medborgare.
 

Realism V.s Idealism

En del människor har en instinktivt negativ inställning till orden realist och realism.
Man har sett vår gula blomma som har samma färg som miljöpartiets blomma, men vår blomma som är en släkting till solrosen och heter gerbera Daisy har större och mer rundade blad än MP maskrosen.
En neutral betraktare skulle kanske inte reagera över att de rundade bladen i vår blomma faktiskt påminner om sverigedemokraternas blad på sin blåsippa,
även fast vi har flera blad och gula.
Men en person som instinktivt reagerar negativt emot ordet realism ser inte solrosen i vår blomma, den personen har redan vid tanken på en realist gjort kopplingen rasist och plötsligt blev vår ”solros” kanske rent av brun?

Det som förvånar mig mest är hur ofta jag får förklara för folk vad realist betyder,
vad realismen består av.
Unga och personer som inte behärskar svenska så bra ännu tar man sig tid med och förklarar vad realism betyder, inga besvär alls.
Men när ofta välutbildade personer försöker brunsmeta realister så kan man utgå ifrån att dem är grava idealister.

Det vill säga att sanningen ofta inte är det viktigaste, utan det är ideologin som styr ens handlingar och ofta utan en realistisk och pragmatisk konsekvensanalys.
En idealist kan medvetet ljuga och förvränga fakta för att bevisa sin ideologiska ståndpunkt, en sann realist kan inte göra det, realisten måste ju förhålla sig till sanningen och fakta som finns att tillgå.
Det kan då ibland bli en jobbig debatt för realisten, då idealisten kan stå och hitta på i stort sett vad som helst, och dem som inte orkar Googla varenda sak kommer ju att tro på en del som hittas på.

Ibland när jag har diskussioner med idealister så spårar det ur… En del av dem har svårt att hantera fakta, spelar ingen roll om uppgifterna kommer ifrån en myndighet eller SVT så är det
”fake news” om det inte går ihop med deras ideologi.

Nu kanske ni börjar förstå vart jag vill komma, idealister gillar inte realister, det är vad man i naturen skulle kalla för naturliga fiender.  Även Wikipedia kallar oss för raka motsatser. - Realism står då i opposition till nominalism och idealism.

Så naturligt vore ju att realister och idealister skulle hållas långt ifrån varandra, något som de absolut inte skall tala om är ekonomi, skatter, invandring, kostnader och integrationsproblem.
Idealisten blir galen när realisten lägger fram fakta som påvisar samhällsproblem som t.ex. okontrollerad invandring medfört, då är det kört…
När argumenten inte håller så kör idealisten med – Rasist eller fascist…
Och så var det bra med det, nu har ju idealisten påvisat att oavsett om realisten har rätt, så är han/hon en dålig människa som ens talar om problemen. 
Så i idealistens värld så kan han/hon inte förlora en debatt oavsett fakta då dem anser sig ha moraliskt rätt även om det inte är sant som de säger… Ja man blir galet helt enkelt!
(För er som inte vet innebörden av Rasism - Länk  -  Fascism - Länk)
Nu har jag förklarat varför jag tror att en del vill förknippa realister med rasister, orden är ju dessutom rätt så lika, ungefär som idealist kan rimmas på illusionist - (konsten att skapa illusioner och falska sinnesintryck så att det verkar som om något omöjligt har skett).

Ideologier kommer och går, realismen kommer ikapp oss alla för eller senare.
Fantasier skrivs ned i sagoböcker, det är fakta och därmed realism som våra efterlevande kommer att läsa om i historieböckerna, så gjorde vi när vi levde, så skapade vi er värld.
Kunskap före ideologi när man väljer vilka som skall styra, det är något som jag önskar för Södertälje nu och i framtiden.
Joakim Granberg
Realistpartiet  - Vår Politik här

Läs mer om Realismen här - Wikipedia

Läs hela inlägget »
Ansvarig inköpare bör granskas
Ansvarig inköpare bör granskas
Hur gick det här till? Hur gick det här till?


Med risk för att låta tjatig med koppling till mitt blogginlägg om Fornhöjdsskandalen - Att politisk ansvarsfrihet skadar förtroendet för politikers och tjänstemän.
Så är problemet mycket djupare än så, det genomsyrar en stor del av hela inköpsprocessen till vår stad.
Det kan låta konstigt att man i iver att spara pengar tar in så billiga tjänster som möjligt i vissa avseenden - som t.ex. städtjänsterna - En städare säger:
Citat: Många berättar om hur de nu utför mer städning än tidigare, men ändå tvingats gå ned i lön.– Först sänker de lönen, sen ska jag göra mer jobb, det är som att de sänkt lönen för mig två gånger, säger Milovan Petrovic.
– Efter allt som har hänt så börjar vi likna slavar, fortsätter han och får applåder från de som samlats. Läs artikeln i LT

Så när man inte klarar av att hålla i pengarna i de stora projekten som Fornhöjden, så vill man då spara in pengar på de mindre projekten och i slutändan straffar det dem som redan har det svårast!

Det har varit en del skriverier om hur byggarbetare springer från arbetsplatserna när kontrollanter kommer, Glasberga i Södertälje är ett exempel - Läs Byggnadsarbetaren
Även LT har tagit upp problemet med utländska svartarbetare som jobbar utan försäkringar och säkerhetsåtgärder, man arbetar olagligt i Sverige, betalar inte skatt här.
De utländska arbetarna utnyttjas dessutom kraftigt av oseriösa företag, som genom denna billiga arbetskraft kan vinna upphandlingar som Telge Inköp sväljer med hull och hår, glada över att komma så billigt undan, fullt medvetna om att dem som genomför arbetet inte kan få avtalsenlig lön för den peng som betalas ut!
Se mitt inlägg i debatten med Boel Godner om detta - LÄNK till vår YouTube kanal
Se hela fullmäktigemötet 09-04-2018 - Länk
Inköpsrutinerna måste ses över och granskas - vi har även skrivit en motion om detta:
Inköpsgranskningar motion - Länk.

Vad vi är ute efter är att undvika stora haverier som det i Fornhöjden, men även inte vara så ivriga att spara pengar så man medvetet bidrar till olaglig arbetskraft, eller underbetald städpersonal.
Det skall ställas krav från Telge inköp på entreprenören som vinner upphandlingen att även dess eventuella underentreprenörer har vita avtalsenliga löner! - Det skall vara efterkontroller på arbetsplatserna.
En inköpare på Telge inköp förstår direkt när ett anbud inte går ihop, inköparen bör direkt misstänka att budgivaren i upphandlingen använder sig av svart arbetskraft om budet är så lågt att det inte går att betala ut vita löner för beloppet! Redan där bör det bli stop för det oseriösa företaget!
Men tyvärr så slinker ofta dessa oseriösa bud igenom, just för att Södertäljekommuns inköpsavdelning inte tar ansvar för hållbara och ansvarsfulla inköp, man bryr sig helt inte om ifall arbetaren får rätt lön eller inte, ifall det betalas ut svart eller inte, ifall arbetaren är försäkrad eller inte... man tittar endast på pengen man spar i dessa fall!! 
Därför så bidrar Södertäljekommun - Telge inköp till den ökade användningen av utländska svartarbetare utan papper och arbetstillstånd! Ett exempel nedan:
Detta nedan är en pågående upphandling, så jag får inte ta med namn på inköpare och företaget.
Vi har uppmärksammat denna upphandling i en motion, men fick pga. av sekretess inte visa upp personer och företag inblandade. Offerten som VANN upphandlingen skulle alltså få detta uppdrag av Södertäljekommun. Nu är beslutet överklagat och kommer sannolikt inte gå igenom, vi kommer att bevaka just detta ärende då det är ett tydligt exempel på hur det kan gå till:
Notera det vinnande budet för arbeten åt Södertäljekommun - För 350 kronor per timme så skall kommunen få 2 stycken arbetare och en lastbil.
Det skall alltså täcka försäkring, drivmedel till lastbilen, arbetskläder, verktyg, dessutom arbetsgivaravgifter och skatter, det skall dessutom bli en vinst över till företaget!
Har ni tagit fram en miniräknare nu? Har ni kommit fram till vad dessa 2 arbetare skall få i lön per timme för att detta skall gå ihop sig för företaget? Jag kom fram till att dessa arbetare inte kan ha mer än 70kr per timme svart för att detta skall gå ihop sig... Hur löser dem det? Jo de tar in en underentreprenör som har bolag utomlands, och sedan så sätter man ofta killar från baltländerna på jobbet för 60-70 kr timmen. Ingen skatt betalas i Sverige. Alla är nöjda och glada.... Utom de företagen som är seriösa, som vet att en arbetare i denna bransch skall ha ca 160kr i timmen och att det dessutom skall betalas arbetsgivaravgifter och försäkringar på dessa pengar, ingen seriös firma kan erbjuda denna tjänst för 350kr per timme, DET VET TELGE INKÖP! - Men man ser mellan fingrarna för att spara pengar. Hade ju varit bättre om man tagit in kompetens och lagt ner de galna slöseriinköpen så att man kunde ha hållbara seriösa inköp på övriga tjänster. Södertäljekommun skall inte bidra till att öka svartarbeten och slavlöner i vår stad, det skall Realistpartiet kämpa hårt för!
- Du bestämmer 9e september! 

OBS! - 2018-03-18 -Uppdatering - 3 veckor efter vår fråga om detta till Boel Godner -
Se Motioner/interpellartioner  och efter mitt debatt/blogginlägg här så har kommunen lovat att se över inköp av städtjänsterna till att börja med - Se LT här!
Så vi påverkar vår stad i rätt riktning!!! 
Läs hela inlägget »