Realpolitik = Realism & Pragmatism

Får en del frågor kring vad vi står för? Vad är realismen och realpolitik för något? Har vi egen ideologi som vi följer?  och i sådant fall hur skiljer den sig ifrån andra?

Vi anser inte att realismen är en ideologi då verkligheten är fakta.
Våra grundregler punkt för punkt, mera utförlig analys längre ner på sidan.
Vår realist-pragmatiska tankegång innebär alltså att:
1.     Att vara trovärdig.
2.    Att hålla sina vallöften.
3.    Att bedriva den politik som ens väljare förväntar sig.
4.    Att genom t.ex. vetenskaps studier, analyser, kunskapsbank (fakta), eller erfarenheter kunna    motivera sina tagna beslut.
5.    Att föra en kompromissvillig politik, eftersom kompromisser ofta är en grundförutsättning för att  uppnå resultat.
6.   Att politik, liksom samhället i stort, styrs av sakliga lagar som har sin grund i den mänskliga naturen, som är oföränderlig.
7.    Att inom den praktiska politiken rekommenderar realismen en utrikespolitik som främjar det nationella intresset, genom till exempel lämpliga strategiska allianser. Gäller även lokalpolitik.
8.    Att vara realist gällande teorier (i vetenskaplig bemärkelse) innebär att man anser att teorierna faktiskt beskriver hur världen är.
Exempel på realpolitikers i modern tid är Henry Kissinger (från höger) och Barack Obama (från vänster) använt sig av realpolitiken som medel för att nå sina mål.
Mer resultatstyrd än ideologisk politik, ibland opportunistisk om det krävs.
Politisk realism förespråkar det rationella, objektiva, och icke-emotionella.

Realpolitikens betydelse:  Läs mer på Wikipedia

Pragmatism är en filosofi och sanningsteori som uppkom i USA vid slutet av 1800-talet
och som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser.
Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion, användbarhet och relation till accepterade fakta. Det vill säga att ett påståendes sanningsvärde beror på om det försätter oss i en fruktbar relation till verkligheten , d.v.s realismen. Läs mer på Wikipedia om pragmatism.

I korthet så bygger vår lokala politik här i Södertälje på att grunda oss på fakta och verkligheten när vi tar våra beslut, vi är villiga att kompromissa till både höger och vänster för att nå våra mål i varje enskild fråga. Målet är i slutändan att få igenom beslut som vi anser gynnar Södertälje kommun och dess medborgare.
 

Realism V.s Idealism

En del människor har en instinktivt negativ inställning till orden realist och realism.
Man har sett vår gula blomma som har samma färg som miljöpartiets blomma, men vår blomma som är en släkting till solrosen och heter gerbera Daisy har större och mer rundade blad än MP maskrosen.
En neutral betraktare skulle kanske inte reagera över att de rundade bladen i vår blomma faktiskt påminner om sverigedemokraternas blad på sin blåsippa,
även fast vi har flera blad och gula.
Men en person som instinktivt reagerar negativt emot ordet realism ser inte solrosen i vår blomma, den personen har redan vid tanken på en realist gjort kopplingen rasist och plötsligt blev vår ”solros” kanske rent av brun?

Det som förvånar mig mest är hur ofta jag får förklara för folk vad realist betyder,
vad realismen består av.
Unga och personer som inte behärskar svenska så bra ännu tar man sig tid med och förklarar vad realism betyder, inga besvär alls.
Men när ofta välutbildade personer försöker brunsmeta realister så kan man utgå ifrån att dem är grava idealister.

Det vill säga att sanningen ofta inte är det viktigaste, utan det är ideologin som styr ens handlingar och ofta utan en realistisk och pragmatisk konsekvensanalys.
En idealist kan medvetet ljuga och förvränga fakta för att bevisa sin ideologiska ståndpunkt, en sann realist kan inte göra det, realisten måste ju förhålla sig till sanningen och fakta som finns att tillgå.
Det kan då ibland bli en jobbig debatt för realisten, då idealisten kan stå och hitta på i stort sett vad som helst, och dem som inte orkar Googla varenda sak kommer ju att tro på en del som hittas på.

Ibland när jag har diskussioner med idealister så spårar det ur… En del av dem har svårt att hantera fakta, spelar ingen roll om uppgifterna kommer ifrån en myndighet eller SVT så är det
”fake news” om det inte går ihop med deras ideologi.

Nu kanske ni börjar förstå vart jag vill komma, idealister gillar inte realister, det är vad man i naturen skulle kalla för naturliga fiender.  Även Wikipedia kallar oss för raka motsatser. - Realism står då i opposition till nominalism och idealism.

Så naturligt vore ju att realister och idealister skulle hållas långt ifrån varandra, något som de absolut inte skall tala om är ekonomi, skatter, invandring, kostnader och integrationsproblem.
Idealisten blir galen när realisten lägger fram fakta som påvisar samhällsproblem som t.ex. okontrollerad invandring medfört, då är det kört…
När argumenten inte håller så kör idealisten med – Rasist eller fascist…
Och så var det bra med det, nu har ju idealisten påvisat att oavsett om realisten har rätt, så är han/hon en dålig människa som ens talar om problemen. 
Så i idealistens värld så kan han/hon inte förlora en debatt oavsett fakta då dem anser sig ha moraliskt rätt även om det inte är sant som de säger… Ja man blir galet helt enkelt!
(För er som inte vet innebörden av Rasism - Länk  -  Fascism - Länk)
Nu har jag förklarat varför jag tror att en del vill förknippa realister med rasister, orden är ju dessutom rätt så lika, ungefär som idealist kan rimmas på illusionist - (konsten att skapa illusioner och falska sinnesintryck så att det verkar som om något omöjligt har skett).

Ideologier kommer och går, realismen kommer ikapp oss alla för eller senare.
Fantasier skrivs ned i sagoböcker, det är fakta och därmed realism som våra efterlevande kommer att läsa om i historieböckerna, så gjorde vi när vi levde, så skapade vi er värld.
Kunskap före ideologi när man väljer vilka som skall styra, det är något som jag önskar för Södertälje nu och i framtiden.
Joakim Granberg
Realistpartiet  - Vår Politik här

Läs mer om Realismen här - Wikipedia

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln