Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre!
Hör av dig! - Du behövs!

Välkommen till Realistpartiet

Realistpartiet är Södertäljes enda egna lokalparti i fullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo,Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av blocken då vi inte röstar i frågor med en ideologisk utgångspunkt - Vi är pragmatiska och realistiska och väljer alltid det alternativ som vi tror är bäst för vår stad och dess invånare. Vi står upp för er och gör vägen kortare mellan vanligt folk och de styrandes här i staden. Vårt motto är: 
DIN STAD - DU BESTÄMMER!  - Stöd hemmalaget!

Ansvarig utgivare: Joakim Granberg har författat alla texter på sidan.

Vuxenmobbing gällande arvodering - RP

Joakim talar till stadens seniorer på mässan

För ett tryggare centrum!

Politikers ansvariga eller ej?

     Aktuella Snabblänkar

LT -Press!
Stöd ditt lokalparti - bli medlem!
Länk

2018 > 05

Uppför en minnessten i Södertälje för folkmordet – Seyfo - Var vårt förslag.
Se det i LT
Men förslaget har utsatts för kritik av flera olika anledningar, och kallats för populistiskt riktad emot 20-25 % av stadens befolkning - Kristna Assyriska/Syrianska människor.  Om att bry sig är populistiskt så kommer jag att fortsätta med det :)
Jag fick kritik av MP - Mats Pertoft, som sa att det var omöjligt...
Det roliga är att endast veckor senare så går både MP och S ut med att det nu plötsligt skall bli en minnessten eller dyligt... Snacka om dubbelmoral!
Läs S utspel - Boel Godner i LT


Mats Pertoft och MP i LT

Det är okej när vi gör det----Helt galet!
Skäms inte Mats Pertoft över sig själv? - Att först kallan mig för populist med omöjliga utspel,
för att sedan endast några veckor senare gå ut med egna utspel i stort sett samma riktning!

Inte bara Mats Pertoft protesterade emot mitt förslag....
Det fanns andra som protesterade och sa att skattepengar minsann inte skall gå till detta, utan sådant "trams" skall man stå för själv menar dem på....  Andra menar på att det finns andra folkgrupper då som också haft det svårt, skall inte dem som slogs i olika krig också få ett monument undrade några? - Faktum är att det är många som har erkännanden och monument.
MEN OM man inte förstår skillnaden mellan ett folkmord och ett krig så är det illa. Inte många som ifrågasätter folkmordet på judarna under 2a världskriget... Hur många monument har inte dem över hela världen? De har till och med fått ett egen land - Israel.
En del påpekade surt att de minsann kunde uppföra ett monument i sitt eget land.... Där hade man missat helt att den Assyriska/Syrianska befolkningen inte har ett eget land just på grund av -
Att ett folkmord har begåtts 1914-1925 av det Osmanska riket (Nuvarande Turkiet) råder det inget tvivel om oavsett om vår regering erkänner det eller inte.
Uppskattningsvist så mördades systematiskt mellan 300 000 – 400 000, finns siffror som pekar på runt 1 miljon människor, främst kristna Assyriska/Syrianska folket, samt även Kaldéer, pontiska Greker, och Armenier.
Vid folkmordet utplånades uppskattningsvis 75–90 procent av folkgruppen Assyrier/Syrianer. Länk Wikipedia.
Detta är något som sitter djupt hos denna del av Södertäljes befolkning - Läs gärna om hur folkmordsforskaren förklarar detta i dagens LT - 2018-05-11
Vi som har bott i fred i över 200 år kan inte sätta oss in i situationen sannolikt, och några hånar till och med dem - Kan de inte släppa detta, det har ju gått 103 år... Skulle ni "släppa det" ? om er släkt nära på blivit utplånad några generationer tillbaka och sedan få det förnekat, och som salt i såren så vägrar vår regering att erkänna folkmordet. Jag skulle också bli vansinnig!

Droppen som fick bägaren att rinna över för många i dessa folkgrupper var när Stefan Löfven gick tillbaka på sitt vallöfte 2014 -  ( DET ÄR FALSKT VALFLÄSK !)

När Stefan Löfven besökte Södertälje 2014 lovade han att driva frågan om att regeringen skulle erkänna folkmordet – om Socialdemokraterna skulle vinna valet.
I en intervju med Assyria TV sa han till: Tony Meshko, ordförande i Assyriska riksförbundet.
– Har vi fattat beslut i riksdagen så ska vi naturligtvis fullfölja det. Det är absolut min målsättning.
Men när SVT Nyheter Södertälje träffade Löfven i går lät det annorlunda... Läs om Sveket- SVT
Nu skall man förstå politik - Viljan att vinna val överväger ofta sanningshalten i uttalanden...
Det är lätt att lova i opposition som Stefan Löfven gjorde, men när han sedan vann valet så visste han att ett erkännande skulle störa Sveriges relation med Turkiet som vägrar erkänna folkmordet.
Så som statsminister fick han väga vad som är viktigast, bryta ett vallöfte, eller hålla god min med Turkiet? Den styrande majoriteten valde Turkiet. 
Man kan givetvis ha olika åsikter om det, men så är det ofta i utrikespolitiken,
en mängd dåliga alternativ att välja bland. Men man skall också veta att även den borgerliga regeringen inte erkände folkmordet, men de hade heller inte lovat att göra det, så det är en skillnad såklart.

Likväl som man väljer att skicka tillbaka Kristna till krig, men beviljer uppehållstillstånd till ca 9000 unga muslimska män utan fastställt skyddskäl, det är en proiritering det med som upprör Kristna och strör än mer salt i sveksåret.

Andra kritikers påpekar att det redan finns en minnessten i Hallunda - Sankt Petrus och Paulus kyrka.
Den invigdes 2015 - 100 årsdagen. Och flera ministrar var där på invigningen.
Skillnaden är att den är bekostad av donationer och kyrkans egna pengar, inte kommunala medel.
Och givetvis så kan även kyrkan i Södertälje också bekosta ett eget monument, och säkerligen få donationer till det. Men att köpa sina egna erkännanden och presenter känns oftast inte lika bra...

Att partierna i Södertälje visar utåt att vi erkänner folkmordet, och att vi visar det genom att hedra familjernas offer genom en gemensam manifestation, det är inte för mycket begärt kan jag tycka...

Och till sist vill jag säga till dem som menar på att dem själva kan köpa sin sten eller vad det nu blir...
Det var inte pengen som var det viktiga, spons går 100 % att få, det var tanken om att -
När cheferna i Stockholm sviker så kan man stå enade lokalt, så tänker ett lokalparti!
Joakim Granberg
Realistpartiet - Ditt enda lokalparti.

Läs hela inlägget »

Aktuella Nyheter

2018 > 05

Får en del frågor kring vad vi står för? Vad är realismen och realpolitik för något? Har vi egen ideologi som vi följer?  och i sådant fall hur skiljer den sig ifrån andra?

Vi anser inte att realismen är en ideologi då verkligheten är fakta.
Våra grundregler punkt för punkt, mera utförlig analys längre ner på sidan.
Vår realist-pragmatiska tankegång innebär alltså att:
1.     Att vara trovärdig.
2.    Att hålla sina vallöften.
3.    Att bedriva den politik som ens väljare förväntar sig.
4.    Att genom t.ex. vetenskaps studier, analyser, kunskapsbank (fakta), eller erfarenheter kunna    motivera sina tagna beslut.
5.    Att föra en kompromissvillig politik, eftersom kompromisser ofta är en grundförutsättning för att  uppnå resultat.
6.   Att politik, liksom samhället i stort, styrs av sakliga lagar som har sin grund i den mänskliga naturen, som är oföränderlig.
7.    Att inom den praktiska politiken rekommenderar realismen en utrikespolitik som främjar det nationella intresset, genom till exempel lämpliga strategiska allianser. Gäller även lokalpolitik.
8.    Att vara realist gällande teorier (i vetenskaplig bemärkelse) innebär att man anser att teorierna faktiskt beskriver hur världen är.
Exempel på realpolitikers i modern tid är Henry Kissinger (från höger) och Barack Obama (från vänster) använt sig av realpolitiken som medel för att nå sina mål.
Mer resultatstyrd än ideologisk politik, ibland opportunistisk om det krävs.
Politisk realism förespråkar det rationella, objektiva, och icke-emotionella.

Realpolitikens betydelse:  Läs mer på Wikipedia

Pragmatism är en filosofi och sanningsteori som uppkom i USA vid slutet av 1800-talet
och som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser.
Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion, användbarhet och relation till accepterade fakta. Det vill säga att ett påståendes sanningsvärde beror på om det försätter oss i en fruktbar relation till verkligheten , d.v.s realismen. Läs mer på Wikipedia om pragmatism.

I korthet så bygger vår lokala politik här i Södertälje på att grunda oss på fakta och verkligheten när vi tar våra beslut, vi är villiga att kompromissa till både höger och vänster för att nå våra mål i varje enskild fråga. Målet är i slutändan att få igenom beslut som vi anser gynnar Södertälje kommun och dess medborgare.
 

Realism V.s Idealism

En del människor har en instinktivt negativ inställning till orden realist och realism.
Man har sett vår gula blomma som har samma färg som miljöpartiets blomma, men vår blomma som är en släkting till solrosen och heter gerbera Daisy har större och mer rundade blad än MP maskrosen.
En neutral betraktare skulle kanske inte reagera över att de rundade bladen i vår blomma faktiskt påminner om sverigedemokraternas blad på sin blåsippa,
även fast vi har flera blad och gula.
Men en person som instinktivt reagerar negativt emot ordet realism ser inte solrosen i vår blomma, den personen har redan vid tanken på en realist gjort kopplingen rasist och plötsligt blev vår ”solros” kanske rent av brun?

Det som förvånar mig mest är hur ofta jag får förklara för folk vad realist betyder,
vad realismen består av.
Unga och personer som inte behärskar svenska så bra ännu tar man sig tid med och förklarar vad realism betyder, inga besvär alls.
Men när ofta välutbildade personer försöker brunsmeta realister så kan man utgå ifrån att dem är grava idealister.

Det vill säga att sanningen ofta inte är det viktigaste, utan det är ideologin som styr ens handlingar och ofta utan en realistisk och pragmatisk konsekvensanalys.
En idealist kan medvetet ljuga och förvränga fakta för att bevisa sin ideologiska ståndpunkt, en sann realist kan inte göra det, realisten måste ju förhålla sig till sanningen och fakta som finns att tillgå.
Det kan då ibland bli en jobbig debatt för realisten, då idealisten kan stå och hitta på i stort sett vad som helst, och dem som inte orkar Googla varenda sak kommer ju att tro på en del som hittas på.

Ibland när jag har diskussioner med idealister så spårar det ur… En del av dem har svårt att hantera fakta, spelar ingen roll om uppgifterna kommer ifrån en myndighet eller SVT så är det
”fake news” om det inte går ihop med deras ideologi.

Nu kanske ni börjar förstå vart jag vill komma, idealister gillar inte realister, det är vad man i naturen skulle kalla för naturliga fiender.  Även Wikipedia kallar oss för raka motsatser. - Realism står då i opposition till nominalism och idealism.

Så naturligt vore ju att realister och idealister skulle hållas långt ifrån varandra, något som de absolut inte skall tala om är ekonomi, skatter, invandring, kostnader och integrationsproblem.
Idealisten blir galen när realisten lägger fram fakta som påvisar samhällsproblem som t.ex. okontrollerad invandring medfört, då är det kört…
När argumenten inte håller så kör idealisten med – Rasist eller fascist…
Och så var det bra med det, nu har ju idealisten påvisat att oavsett om realisten har rätt, så är han/hon en dålig människa som ens talar om problemen. 
Så i idealistens värld så kan han/hon inte förlora en debatt oavsett fakta då dem anser sig ha moraliskt rätt även om det inte är sant som de säger… Ja man blir galet helt enkelt!
(För er som inte vet innebörden av Rasism - Länk  -  Fascism - Länk)
Nu har jag förklarat varför jag tror att en del vill förknippa realister med rasister, orden är ju dessutom rätt så lika, ungefär som idealist kan rimmas på illusionist - (konsten att skapa illusioner och falska sinnesintryck så att det verkar som om något omöjligt har skett).

Ideologier kommer och går, realismen kommer ikapp oss alla för eller senare.
Fantasier skrivs ned i sagoböcker, det är fakta och därmed realism som våra efterlevande kommer att läsa om i historieböckerna, så gjorde vi när vi levde, så skapade vi er värld.
Kunskap före ideologi när man väljer vilka som skall styra, det är något som jag önskar för Södertälje nu och i framtiden.
Joakim Granberg
Realistpartiet  - Vår Politik här

Läs mer om Realismen här - Wikipedia

Läs hela inlägget »

Ditt enda närodlade lokalparti - Din Stad - Du Bestämmer
                              -  Vi har inga chefer i Stockholm -