Nästa: Kyrkoval 19 sept 2021 - Kommunval 11 sept 2022

Södertälje Kommunval 2018  - Resultat:

1.641 Röster gav oss 2 mandat!-Stort tack alla som stöttat oss!

Radio RIX - Vår reklam jingel nedan :)

Ditt enda lokalparti Ditt enda lokalparti
Att rösta på Realistpartiet är att lägga sin röst på hemmalaget!
Är du lokalpatriot? Sätter du din egen stad främst? Är du trött på att particheferna i Stockholm har sista ordet? Anser du att beslut skall vara grundade på fakta och realism hellre än ideologi? - Ja...
Då är du REALIST! - Stöd ditt eget lokalparti 9e september!
Bli medlem! - Länk!

Din stad - Du bestämmer!
Rösta på hemmalaget!
Rösta Realistiskt!

Vår politik här - Politik
Blogginlägg här - Blogg
Samt insändare i LT här - Press

Redovisning av Kyrkovalet -  17e September 2017 nedan.

Kyrkovalet 17 september 2017
Realistpartiet i Södertälje Pastorat
Tog sig in på 1 mandat och 2 ersättarplatser.

                       Kyrkan är viktig!
Vi vill medverka och påverka vår kyrka.

Ett parti som representeras i stadens kommunfullmäktige har ett ansvar att delta i kyrkans verksamhet anser vi. Därför tog vi plats i kyrkofullmäktige i valet 2017.
Realistpartiet vilar sin grund på kristna traditioner och värderingar. Även i ett modernt samhälle så fyller kyrkan en viktig funktion, en samlingsplats för livets stora skeden som dop, bröllop och begravningar. För många är det även en plats för gemenskap och eftertanke.

Vad är kristna traditioner och värderingar?

Realistpartiet ställde upp i kyrkovalet 17 september för 1a gången, vi har gått ut med att vi står upp för kristna värderingar och traditioner.   Se artikel i LT 23/8-2017    
Detta har genererat en mängd kritik och frågor - Vad är kristna värderingar för oss?
En insändare (LT 16/8) hävdar att vi är ett onödigt parti då han menar på att vi ”fejkar” vårt engagemang i kyrkan för att värva röster.
Att vi dessutom i ett helt orelaterat sammanhang säger oss vara emot hänsyn till Sharialagar inom det Svenska rättsväsendet målas också upp som ett populistiskt sätt att värva röster på då vi har många kristna grupper i Södertälje som kan hålla med oss om detta.
Insändaren om att vi är ”onödiga” grundas främst på att det redan finns partier som tar upp problemen med misslyckad integration, samt att polisen står handfallen inom flera juridiska områden – Ungdomar som begår brott släpps ut samma dag och tappar helt respekten för polis och övrig blåsljuspersonal, vilket leder till att man i stort sett riskfritt kan kasta sten på dessa och kalla dem för vad man vill utan påföljd i de flesta fallen.
Om nu flera partier lyfter dessa frågor och vi därigenom är onödiga så skulle man ju önska att det hände något på riktigt, inte bara en massa tomt prat från diverse i mitt tycke då mer ”onödiga” partier.
Åter då till kristna värderingar och traditioner och vad dessa betyder för oss –
Att våra högtidsdagar som Jul och Påsk är kristna högtider och traditioner vet givetvis de flesta. Men insändaren ville ha en mer specifik motivation till vad vi menade med att vi står för kristna värderingar och traditioner.
Utan att behöva gå in i en ”jämföra storlek på korset” diskussion om vilket parti som ställer upp i kyrkovalet som har mest och bäst kristna värderingar,
så kan jag endast redovisa för hur jag ser på mitt eget deltagande i kyrkovalet.
Personligen så tycker jag inte att politik och religion hör ihop, men nu har vi ett system med fria val inom kyrkan, vilket är ett bevis på demokrati.
Därmed så har våra medlemmar och parti lika stor rätt och skyldighet att vara representerade inom kyrkofullmäktige som inom kommunfullmäktige.
Kristna värderingar har i mina ögon utvecklats genom århundranden till det som vi har idag = Demokrati = Fria val, män och kvinnors jämlikhet, medborgarnas rättigheter och skyldigheter.
Barns rättigheter och förbud mot barnäktenskap, även kvinnliga präster och en öppen kyrka oavsett sexuell läggning.
Majoriteten av det som idag kallas för ”Den fria världen” är kristen.
Detta är för mig kristna värderingar och traditioner!
Att stå upp för människors önskemål om att få leva i ett tryggt, demokratiskt och fritt samhälle känns inte ett dugg onödigt!
I ett Sverige där Salafister (extrem tolkning av Islam) tillåts bygga moskéer sponsrade av Qatar, tillåts att bjuda in hatpredikanter för att sprida antidemokratiska idéer samt antisemitism och hat mot kristna.
Får ha böneutrop som skrämmer kristna människor, vi säger nej tack till böneutrop i Sverige!

Ett Sverige där de kristna som flytt från just detta kan tvingas dela asylboende med folk som sympatiserar med IS/daesh.
Ett Sverige som tar emot hemvändande IS krigare och försörjer dem.
Ett Sverige som vägrar erkänna Turkiets folkmord på kristna (Seyfo 1915).
I just detta Sverige behövs kyrkan mer än någonsin för att stå upp för sina kristna systrar och bröder.
Att stå upp för demokrati och frihet – Det är för mig kristna värderingar och traditioner år 2017.
Är helt övertygad om att många Södertäljebor delar den uppfattningen.
Joakim Granberg
Partiledare
Realistpartiet i Södertälje Pastorat