I kommunvalet 11/9 2022 så ökade RP till 3 mandat! - Nedan våra viktiga frågor!

Södertäljeborna behöver bostäder som de har råd att hyra, läs mer om det här - LÄNK. Ni kan även läsa om våran politik och tankar kring de andra lokala verksamheterna här - Politik   Ni som lägger er röst på oss i kommunvalet 11 september 2022 skall vara på det klara med vad ni röstar på och varför!
Det spelar ingen roll för oss vad ni röstar på i riksdagsvalet!
Men lokalpolitik sköter ett lokalparti bäst! - Så rösta realistiskt i kommunvalet 11 sept 2022!
Klicka på bilden och läs mer om seniorsatsningarna
Klicka på bild för mer info
Länkad bild för mer info
Klicka på bilden för information

Tal i budgetdebatten
29 nov 2021

Realistpartiet TV kanal - Klicka på bilden för att se våra videos - Prenumerera på kanalen!
Länkat bild till bostadspolitik
Klicka på bild för att läsa artikeln

         Information nedan om vår verksamhet inom kyrkan

                                 Behovet av nya krafter och idéer inom vår kyrka är stort - Kyrkovalet 2021 info
Realistpartiet behåller sitt mandat samt 2 ersättarplatser i kyrkofullmäktige och kan därmed fortsätta sitt arbete inom kyrkan helt ideellt då vi avstår våra arvoden.

Kyrkans roll i samhället blir allt mer avlägsen för allmänheten och medlemsantalet minskar år efter år, därmed minskar även kyrkans intäkter och således dess möjligheter att verka i samhället. Kyrkan måste söka och utveckla nya vägar för att vända trenden och dess ekonomiska förutsättningar. Att bygga fler hyresbostäder och driva vård/omsorg och äldreboenden i egen regi endast för kyrkans medlemmar kommer att få flera att vilja stanna kvar som medlemmar i kyrkan och säkerligen till och med få några att återuppta/bli medlemmar i vår församling. Läs vår artikel i LT om detta - Länk!
Egna äldreboenden och bostäder kommer att lägga en grund för en bättre ekonomi för vår församling i det långa perspektivet.
Realistpartiet är det ENDA alternativet om ni vill förnya och stärka kyrkans roll, oberoende och ställning i samhället.
KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT LÄSA MER

Läs vår broschyr nedan!

Ditt enda lokalparti Ditt enda lokalparti
Att rösta på Realistpartiet är att lägga sin röst på hemmalaget!
Är du lokalpatriot? Sätter du din egen stad främst?
Är du trött på att particheferna i Stockholm har sista ordet? Anser du att beslut skall vara grundade på fakta och realism hellre än ideologi? - Ja...
Då är du REALIST! - Stöd ditt eget lokalparti i både kyrkofullmäktige och kommunfullmäktigevalet
Bli medlem! - Länk!

Kyrkan är viktig!
Vi vill medverka och påverka vår kyrka.

Ett parti som representeras i stadens kommunfullmäktige har ett ansvar att delta i kyrkans verksamhet anser vi. Därför tog vi plats i kyrkofullmäktige i valet 2017 och ställde upp i kyrkovalet 2021 med ambitioner för vår kyrka och dess verksamhet, vi sitter kvar i kyrkofullmäktige även efter valet 2021, vi arbetar ideellt och efterskänker våra arvoden.
Även i ett modernt samhälle så fyller kyrkan en viktig funktion, en samlingsplats för livets stora skeden som dop, bröllop och begravningar. För många är det även en plats för gemenskap och eftertanke.

Vår politik här - Politik
Blogginlägg här - Blogg
Samt insändare i LT här - Press

Vad är kristna traditioner och värderingar?

Uppdaterat 2021-08-19
Texten nedan är ifrån kyrkovalet 2017, men vi låter den ligga kvar då vi har samma värderingar idag och ställde upp även i detta kyrkoval 19 septemberg 2021 med ambitioner för vår kyrka och församling!  - Ni kan även läsa i LT om våra visioner - LÄNK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realistpartiet ställde upp i kyrkovalet 17 september för 1a gången, vi har gått ut med att vi står upp för kristna värderingar och traditioner.
Detta har genererat en mängd kritik och frågor - Vad är kristna värderingar för oss?
En insändare hävdar att vi är ett onödigt parti då han menar på att vi ”fejkar” vårt engagemang i kyrkan för att värva röster. Läs vår svar i LT här!
Att vi dessutom i ett helt orelaterat sammanhang säger oss vara emot hänsyn till Sharialagar inom det Svenska rättsväsendet målas också upp som ett populistiskt sätt att värva röster på då vi har många kristna grupper i Södertälje som kan hålla med oss om detta.
Insändaren om att vi är ”onödiga” grundas främst på att det redan finns partier som tar upp problemen med misslyckad integration, samt att polisen står handfallen inom flera juridiska områden – Ungdomar som begår brott släpps ut samma dag och tappar helt respekten för polis och övrig blåsljuspersonal, vilket leder till att man i stort sett riskfritt kan kasta sten på dessa och kalla dem för vad man vill utan påföljd i de flesta fallen.
Om nu flera partier lyfter dessa frågor och vi därigenom är onödiga så skulle man ju önska att det hände något på riktigt,
inte bara en massa tomt prat från diverse i mitt tycke då mer ”onödiga” partier.
Detta här för övrigt absolut inget med kyrkovalet att göra, inte därför vi är med i kyrkan och ställer upp i valet!

Åter då till kristna värderingar och traditioner och vad dessa betyder för oss
Att våra högtidsdagar som Jul och Påsk är kristna högtider och traditioner vet givetvis de flesta.
Men insändaren ville ha en mer specifik motivation till vad vi menade med att vi står för kristna värderingar och traditioner.
Utan att behöva gå in i en ”jämföra storlek på korset” diskussion om vilket parti som ställer upp i kyrkovalet som har mest och bäst kristna värderingar,
så kan jag endast redovisa för hur jag ser på mitt eget deltagande i kyrkovalet.
Personligen så tycker jag inte att politik och religion hör ihop, men nu har vi ett system med fria val inom kyrkan, vilket är ett bevis på demokrati.
Därmed så har våra medlemmar och parti lika stor rätt och skyldighet att vara representerade inom kyrkofullmäktige som inom kommunfullmäktige.
Kristna värderingar har i mina ögon utvecklats genom århundranden till det som vi har idag = Demokrati = Fria val, män och kvinnors jämlikhet, medborgarnas rättigheter och skyldigheter.
Barns rättigheter och förbud mot barnäktenskap, även kvinnliga präster och en öppen kyrka oavsett sexuell läggning.


Majoriteten av det som idag kallas för ”Den fria världen” är kristen.
Detta är för mig kristna värderingar och traditioner!
Att stå upp för människors önskemål om att få leva i ett tryggt, demokratiskt och fritt samhälle känns inte ett dugg onödigt!
Däremot så gillar vi inte!
Ett Sverige där Salafister (extrem tolkning av Islam) tillåts bygga moskéer sponsrade av Qatar, tillåts att bjuda in hatpredikanter för att sprida antidemokratiska idéer samt antisemitism och hat mot kristna.
Får ha böneutrop som skrämmer kristna människor, vi säger nej tack till böneutrop i Sverige!

Ett Sverige där de kristna som flytt från just detta kan tvingas dela asylboende med folk som sympatiserar med IS/daesh.
Ett Sverige som tar emot hemvändande IS krigare och försörjer dem.
I just detta Sverige behövs kyrkan mer än någonsin för att stå upp för sina kristna systrar och bröder.
Att stå upp för demokrati och frihet – Det är för mig kristna värderingar och traditioner!
Är helt övertygad om att många Södertäljebor delar den uppfattningen.
Joakim Granberg
Partiledare
Realistpartiet i Södertälje Pastorat