Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo,Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" då vi inte röstar i frågor med en ideologisk utgångspunkt - Vi är pragmatiska och realistiska och väljer alltid det alternativ som vi tror är bäst för vår stad och dess invånare. Vi är för ett utökat politiskt/tjänstemannaansvar - Det måste bli konsekvenser när man slarvar bort miljontals kronor ur vår gemensamma kassa!  - Läs vårt inlägg i LT . Vår politik: Länk. Möt din lokalpolitiker: Länk!
Bli medlem och ta del av våra medlemsförmåner - Läs mera här!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan
och håll dig uppdaterad om vår politik och medlemsförmåner!
Klicka på bilden för att läsa mer om våra satsningar på ungdomarna!

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre!
Bli medlem -  Du behövs!

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!
 Vi nekar ansvariga att ge sig själva ansvarsfrihet!

KLICKA PÅ BILDEN OVAN OCH LÄS VÅR TIDNING PÅ 16 SIDOR!

Det går att bygga bra bostäder till rimliga priser/hyror - Se också vad vi kunnat göra för de 450 miljonerna som försvunnit!

Klicka på bilden för att läsa om vår bostadspolitik
Klicka på bilden för mer information!

Södertäljes dåliga affärer - Godner vs Granberg

Tipsa oss anonymt! - Rensa ut ur stadshuset!

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas! Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om! Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   Ert namn lämnas ej ut av oss!

Joakim talar till stadens seniorer på mässan

Politikers ansvariga eller ej?

Aktuella Nyheter

2021 > 10

Vill du engagera dig i lokalpolitiken?  - Vi söker representanter!

Södertälje kommun består att 5 kommundelar med totalt 52 valdistrikt i valet 2022
Som Södertäljes lokalparti så är det väldigt viktigt för oss med lokal representation i så många områden som möjligt! Vi söker därför dig som är engagerad i lokala frågor i ditt område och kommunen generellt.
Det spelar ingen roll hur du röstar i riksdag och landstingsvalet, det enda vi bryr oss om är att du är kapabel att se bortom de ideologiska spärrarna och fokusera på problemlösning av lokala frågor som rör medborgarna som bor och verkar i vår kommun. Som realist så angriper du problem utifrån en pragmatisk problemlösar tankegång, där man tar in fakta och sund ekonomisk hushållning innan man presenterar lösningar och nya förslag. Känner du igen dig i den beskrivningen och känner att det har stått still alldeles för länge i någon lokalfråga som du vill ta upp på dagordningen, eller bara helt enkelt är sugen på att engagera dig i lokal politiken med ett avslappnat gäng som har högt till tak - Hör då av dig till mig så kan jag berätta mer och du kan berätta mer om dig själv:  joakim@realistpartiet.se

Våra nuvarande 28 uppdrag och vem som har dem ser ni nedan!

Det är svårt att vara synlig i den vardagliga politiken, men vill uppmärksamma er som är intresserade om att vi faktiskt har 28 uppdrag inom kommunens nämnder, bolag och tingsrätten.
Här kan ni se vilka som sitter på de olika posterna och hur ni kan kontakta er lokala politiker ifall ni har några frågor eller geniala ideér som rör den lokala verksamheten och politiken!  - Länk till KONTAKT
Här nedan ser ni namn och uppdragen:

Joakim Granberg har dessa uppdrag som ledamot.
Kommunstyrelsen – Vår lokala ”regering” kan man säga.
Koncernstyrelsen – Alla våra Telge bolagens ägare och styrelse
Kommunfullmäktige – Vår lokala ”riksdag” kan man säga
Stadsbyggnadsnämnden – Beviljar bygglov och planerar byggnadsstrategier för vår kommun.
Valberedningen – klubbar in folk på deras nya uppdrag, är mest en formalitet då dem sedan måste           klubbas in i kommunfullmäktige.
Styrgruppen Södertälje City samverkan – Samverkan mellan kommunen och centrumföretagen

Lars-Göran Jonsson
Kommunfullmäktige som ersättare
Telgebostäder & Hovsjö AB styrelse
Enhörna kommundelsnämnd
Styrgrupp för att utveckla företagsklimatet i Södertälje

Simon Isso
Kommunfullmäktige som ledamot
Kultur och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden

Marcus Haavisto
Kommunfullmäktige som ersättare
Kultur och fritidsnämnden

Ralph Andersson
Tekniska nämnden
Telge inköp
Södertälje tingsrätt

Björn Eriksson
Äldreomsorgsnämnden
Tom Tits styrelse

Ola Karlsson
Hölö/Mörkö kommundelsnämnd
Handikapprådet
Tingsrätten


Peter Wallin
Telge Nät – Styrelse
 
Harri Salminen
Socialnämnden - Ledamot
Valnämnden


Anna Furberg
Miljönämnden

Andrea Furberg
Södertälje kommunrevisorerna                -  Ni hittar alla och kontakt här - LÄNK

Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.

         Södertäljes Lokalparti - Din Stad - Du Bestämmer
                       -  Vi har inga chefer i Stockholm  -