Välkommen till Realistpartiet - Ditt lokalparti sedan 2014
Realistpartiet är Södertäljes lokalparti i kommunfullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo, Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av "blocken" och är därför helt fria från ideologiska låsningar som kan stå ivägen för samförstånd kring ofta enkla problemlösningar. Som pragmatiska realister så stödjer vi alla förslag som vi anser är bra för medborgarna, företagen och kommunen som helhet oavsett vilket parti som lägger fram förslaget! - Så som politiken borde fungera!
Klicka på bilden för att läsa vår budget
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan
och håll dig uppdaterad om vår politik, nyheter och medlemsförmåner.

Senaste nytt - RP jobbar på!
Vi har lämnat in en motion för att spara pengar inom kommunens upphandlingar:
Alla med rätt att handla måste utbildas!
Läs motionen här!
Se våra senaste artiklar i media här!

Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre! Bli medlem -  Du behövs!

Nästa generation måste få de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och ha bra vuxna förebilder. I Södertälje har vi ett mer levande föreningsliv än i den genomsnittliga kommunen. Läs här!
Läs om vårt förslag om samordnare nedan:

Vi har en medveten och miljövänlig inriktning i vår politik, även om vi såklart håller oss inom realistiska ramar för vad som är möjligt att genomföra. Se exempelvis vår motion om Gröna väggar nedan. Alla våra motioner här!

Det råder brist på vård- och omsorgsplatser inom Södertälje kommun. Se vårt förslag om att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo. Länk till intervju med Bo Folcker
Läs mer om våra seniorsatsningar - Länk!

Bostäder som Södertäljebor har råd att hyra! - Läs!
Bild länkad till information om ökad trygghet

Ordning och reda på riktigt!

Södertäljes dåliga affärer måste få ett slut! - Läs!

Realistpartiets Nyheter

2018 > 09

Att arbeta i Södertälje stadshus verkar vara ett rent helvete...
Jag har hört snack om mobbing, att man blir hotad om att bli svartlistad om man inte håller käften...

Folk vittnar om hur anställda och tjänstemän vantrivs och säger upp sig på löpande band.
Politiska chefer med gränslösa, opassande och irrationellt beteende. - Ett katastrofalt ledarskap i sin helhet i stadshuset. Personer som känner sig kränkta inbjuds att träffa och tala med dem som de är kränkta av...För att "reda" ut - Mörklägga situationen.
Det är i nuläget MINST 3 fackförbund inkopplade i denna galopperande skandalsituation:
- Vison, kommunval och ledarna.
Tjänstemännen mår dåligt och flyr stadshuset... Juristen på ledarna som har kontaktat stadsdirektören Rickard Sundbom säger: Rickard - Du som högst ansvarige för kommunens arbetsmiljölinje måste tala om för oss hur vi skall ställa oss till en inbjudan från S,V,MP gruppen att diskutera detta problem med berörda tjänstemän. Juristen menar på att det är SKANDALÖST OCH BEKLÄMMANDE hur detta ärende mörkläggs och inte de övriga partierna bjuds in till att reda ut denna skandal och ohållbara arbetsmiljösituation.
Att behöva träffa enbart sina "mobbare" i en diskussion är inte hållbart.
Man söker en vettig lösning då läget inte är hållbart och riskerar att underminera hela kommunens strukturella funktioner. Detta rör inte bara kultur och fritidskontoret, minst 2 andra kontor till är drabbade av samma problem och katastrofala ledarskap.
Att man vill mörka detta tills valet är över är uppenbart. Då man inte vill att ens bristfälliga ledarskap kommer ut i offentligenheten, därför håller man alla andra partier utanför så gott man kan.
( OBS! - Anklagar inte de berörda partierna i sin helhet då många inte känner till detta!
- Men ifrågsätter dess ledning och dess uppförande mot personal och mörkläggandet!)

Men vi Realister är lite som Wikileaks:
- Vårt jobb är att ta fram det som inte fungerar i Södertälje och förbättra situationen.
Vi ser nu klart att det behövs fler av oss i stadshuset för att skapa en trevligare atmosvär att arbeta i.
Vi kliver inte bara in som en stämningshöjare, utan också som en vän till dem som gör grovjobbet för oss politikers.
- Södertäljes kommunanställda och våra tjänstemän som ser till att staden fungerar!
Kommunalanställda - Tjänstemän - Rösta på hemmalaget! - Tillsammans blir vi starka!
Se mail till stadsdirektören nedan från juristen på fackförbundet ledarna:
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

There are no entries for this period.

 RP delar inte ut ansvarsfrihet lättvindigt! - Se video!

Södertäljes dåliga affärer - B. Godner vs J. Granberg

Södertäljes Lokalparti Sedan 2014
Du kan rösta på RP i kommunvalet och ett annat parti till region och riksdagsvalet

Tipsa Realistpartiet Tipsa Realistpartiet
Realistpartiet arbetar för att bryta mönstret med svågerpolitik och korruption i vårt stadshus!
Vi kan ständigt läsa om skandal efter skandal i LT, det är bara en bråkdel som upptäcks och  uppmärksammas!
Det krävs ett helt omtag i stadshuset bland ansvariga politikers och tjänstemän, något som kan ske på allvar
först efter valet 2026 om RP får mer att säga till om. Hjälp oss genom att tipsa oss!
Mejl: Tips@realistpartiet.se   - Ert namn lämnas ej ut av oss!