Även om man är realist så kan man vara optimist! Vi tror på vår stad och tillsammans så kan vi göra den ännu bättre!
Hör av dig! - Du behövs!

Välkommen till Realistpartiet

Realistpartiet är Södertäljes enda egna lokalparti i fullmäktige, vi har inga chefer i Stockholm. Vårt fokus ligger i sakfrågor som rör alla invånare i Södertälje tätort, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo,Vårdinge och Enhörna. Vi tillhör inte något av blocken då vi inte röstar i frågor med en ideologisk utgångspunkt - Vi är pragmatiska och realistiska och väljer alltid det alternativ som vi tror är bäst för vår stad och dess invånare. Vi står upp för er och gör vägen kortare mellan vanligt folk och de styrandes här i staden. Vårt motto är: 
DIN STAD - DU BESTÄMMER!  - Stöd hemmalaget!

Ansvarig utgivare: Joakim Granberg har författat alla texter på sidan.

Vuxenmobbing gällande arvodering - RP

Joakim talar till stadens seniorer på mässan

För ett tryggare centrum!

Politikers ansvariga eller ej?

     Aktuella Snabblänkar

LT -Press!
Stöd ditt lokalparti - bli medlem!
Länk

2018 > 06

Ständigt lurade pensionärer Ständigt lurade pensionärer
Hej
Seniorevent i Täljehallen 17 maj 2018.
Här talade jag Joakim Granberg om hur våra pensionärer måste prioriteras bättre. Åldringsvården behöver mer kompetens och mer personal för att lyftas ur den den rådande krisen.  Se talet på video- Länk!


Lätt version av denna artikel i lokalpressen - LT - Länk!
Läs vårt ställningstagande här nedan: 
Tips från Coachen-
Vill man vinna valet i höst?
Lägg 8-10 miljarder på de pensionärer som har det sämst och få bort begreppet "fattigpensionär"

Enkelt - Om ca 300.000 pensionärer får 2000 kr mer i reda pengar per månaden och kommer då upp över EU fattigdomsstrecket för relativ fattigdom. Så enkelt var det...
Ca 25% av väljarna är pensionärer, varför prioriteras inte dem bättre?
Pensionärerna vill ha 8 miljarder, staten svarar - Det finns inte pengar....
9000 Afganska män vill stanna i Sverige fast de saknar skyddsskäl - BOOM - Där fanns det ca 3 miljarder direkt... och man ställer inte grupp emot grupp... pyttsan... Prioriteringar styrs efter dem som syns och hörs mest i media... Läs nedan.

Pensionärerna prioriteras bort i alla lägen!

Efter att ha tittat på SVT dokumentären om de hemlösa svenska pensionärerna i Stockholm så blir jag förbannad! 73 årig kvinna som blir rånad på telefon och pensionspengar 6 gånger på 6 månader, 67 årige Martin som sover på pendeltåg och bussar.
Detta är inga missbrukare, det är svenska pensionärer som är hemlösa på grund av att de inte får någon bostad, eller inte har råd att köpa/hyra de lägenheter som finns till buds i Stockholm.

Över 300 000 svenska pensionärer lever i relativ fattigdom, och nära 2000 är hemlösa, främst kvinnor drabbas.
Ideella organisationer ger en del mat och kläder, ibland en natt inomhus.
Många kyrkor hjälper till med soppkök och någon macka.
Medans detta pågår på vår egen bakgata så tar man ca 49 miljarder av våra skattepengar och skickar dem utomlands till ett 30 tal olika länder.
” Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”.
Många länder som erhåller pengar från Sverige är så korrumperade att man vet inte ens vart pengarna tar vägen… troligen hamnar de i en del fall hos redan rika korrupta makthavare.
Som exempel så får Nord Korea 40 miljoner kronor av Sverige varje år...
Jag skulle vilja påstå att kvinnan som bor på pendeltågen och blir rånad så snart hon får pension lever under både fattigdom och förtryck, men prioriteras bort.
Följer man media så är det alltid dem som gapar mest som prioriteras först, grupper som är högljudda och demonstrerar för sina egna upplevda rättigheter sätts i första rummet.
Den äldre generationen är uppfostrad att ”nöja sig med det lilla”,
att inte klaga eller vara till besvär.
Det utnyttjas syniskt av våra politikers som medvetet åsidosätter våra pensionärer för att prioritera andra grupper som syns mer i media.
 
Sverige är och skall vara en humanitär stormakt, vi skall hjälpa till så gott vi kan.
Vi tog under 2015-2016 emot ca 191 000 asylsökandes, även dessa behöver bostäder,
något som det är ont om, i synnerhet i storstadsregionerna.
MEN minst 50 % av dessa 191 000 asylsökandes är ekonomiska flyktingar enligt EU kommissionens beräkningar, d.v.s folk som saknar asylskäl men vill ha vår välfärd.
- Länk till info


Även statsminister Stefan Löfven säger 7 april 2018 att de som inte har asylskäl skall utvisas-Länk!

Anders Ygeman lovade 2016 redan att de ca 80.000 personer som saknar asylskäl skall utvisas - men detta har inte skett... och kommer sannolikt heller inte att ske.

Jag ser inget fel i att man söker ett bättre liv, det borde alla har rätt till.
Problemen uppstår när våra egna beslutsfattare prioriterar en grupp före en annan.
Många säger – ”Man skall inte ställa grupper emot varandra”.
Det är ju just det våra makthavare gör,
man ställer flera grupper före sin egen befolknings pensionärer.
Man skulle krasst kunna säga att pensionärerna är dem som prioriteras minst,
kanske just för att dem väsnas minst.

Att skänka ca 49 miljarder till andra länder, och att lägga ca 70 miljarder per år på asylsökandes, och betala ut pensioner till inflyttade ålderspensionärer som inte arbetat i Sverige.
Ger i nuläget en kostnad på ca 120 miljarder per år totalt.
Vi har råd säger man – Sverige har aldrig gått bättre! Den svenska ekonomin är på topp!
Man öser ut sig klyschor medans verkligheten tuffar på en kall natt på ett pendeltåg för den hemlöse pensionären Martin, han känner sig långt ifrån prioriterad.
Jag tycker att Sverige skall var ett generöst land, vi skall hjälpa och stödja andra länder och flyktingar, men det måste väl för helskotta ta hand om våra egna äldre i första hand innan vi ger bort lingonsyltburken till grannen.
Vi ser demonstrationer och stöd för 9000 Afganska ungdomar som saknar asylskäl, att dem skall få stanna i Sverige, få bostäder och ekonomiskt stöd, men vilka demonstrerar för våra 2000 hemlösa pensionärer? Är inte dem lika viktiga? - Nu har S, V och MP tillsammans med stöd från C fått igenom ett förslag där de 9000 Afganska männen utan asylskäl skall få stanna till en grundkostnad på  ca 3 miljarder de första 3 åren,
sedan finns ingen kalkyl för vidare kostnader.  - Läs-Länk!
Vill klargöra en sak - Borgarna var INTE bättre vid sin tid vid makten!
Har alla Afganska unga män rätt till svensk välfärd och bostäder?
Varför prioriteras just denna grupp då andra skickas tillbaka?

Nu säger någon - men vi är ju rika och måste ge bistånd och hjälpa andra länder och fattiga
- JA jag säger ju det jag med! Men kanske då dra ner denna post från 120 miljarder till 110 miljarder så våra pensionärer fick sina 8-10 miljarder, det är allt jag säger!
- Prioritera dem också!


För att sätta dessa siffror i relation så måste ni förstå att det skulle kosta runt 8- 10 miljarder årligen att höja levnadsstandarden/inkomsten för våra pensionärer så att vi kunde sudda ut begreppet -
”under EU:s gräns för relativ fattigdom”.
För att jämföra ”grupp emot grupp” så skulle det räcka med att våra pensionärer fick 20 % av den satsningen räknat per person som man nu lägger på de Afganska männen. Ja ni läste rätt!
- Men ni kommer givetvis inte att få denna satsning pensionärer!
För ni är inte prioriterade, så är det bara, era röster räknar man med ändå...


En Realist anser att dem som har slitit och byggt upp detta land skall prioriteras först!
Det är ofattbart att inte alla riksdagspartier fattar detta!

Vi kan tyvärr inte hjälpa er med rikspolitiken, men som vi alla vet så är åldringsvården i Södertälje under all kritik, den kan vi hjälpa er med om ni ger oss ert förtroende.
Joakim Granberg - Se mitt tal på seniormässan - Länk!
Realistpartiet - Ditt enda lokalparti

Se programmet på SVT - LÄNK Stockholms hemlösa pensionärer!
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg

Aktuella Nyheter

2018 > 06

Våra tankar och löften inför kommunalvalet 9e sept 2018

Realistpartiet går till val på att vi anser att ett renodlat lokalparti behövs i Södertäljes kommunfullmäktige, bolag och nämnder för att ta till vara på och se till kommunens invånares bästa ur ett rent lokalperspektiv.

Vårt lokalparti styrs inte av chefer och partipiska från Stockholm, våra chefer är våra väljare i Södertälje kommun!
Vårt lokalparti styrs heller inte av en ideologisk övertygelse, vi tar faktiskt inte hänsyn till varken höger eller vänster perspektiv när vi tar beslut – Det enda vi tar hänsyn till är vad vi tror är bäst för våra kommundelar och dess invånare.

Vi behandlar alla frågor utifrån fakta, sanning och förutsättningar.
Realism bygger på att hålla sig till fakta, sanning och förutsättningar i varje enskild fråga.
Vi söker sedan efter bästa möjliga genomförbara lösning för att komma till rätta med ett specifikt problem.

Realistpartiets mål är att ta plats i så många nämnder och styrelser som möjligt!
Endast genom att ta plats i kommunens styrande organisationer så kan vi införa mer realism,
- och därmed en mer effektiv styrning av kommunens alla kommundelar.

Realistpartiet vill effektivisera kommunens alla system – Snabbare handläggningstider.
Korta ner beslutsvägarna, minska byråkratin och skynda på alla processer som rör medborgarnas och företagens kontakter med kommunen.

Realistpartiet har som målsättning att genom större inflytande se till att kompetent folk hamnar på rätt stol och uppdrag, så att vi i framtiden undviker skandaler som i Fornhöjden där okunniga personer ansvarar för förhandlingar med storbolag som Skanska.  Okunskap som vi har sett leder till att skattebetalarna får stå för notan på de extra 242 miljoner som detta projekt har dragit över budget.

Realistpartiet ser sin roll i att ställa krav och hålla ögonen på kommunens tjänstemän och politiker som tar på sig tunga poster där man hanterar stora summor av vårt gemensamma kapital och skatteintäkter.
 
Realistpartiet ser problemområden i Södertälje kommun som måste hanteras omgående, och på ett mycket mer professionellt sätt, här är de mest akuta samt ett par övriga punkter.

Förskolan måste ha lärare som kan lära ut bra svenska i ALLA kommunens bostadsområden!
Idag har vi barn som hamnar efter och blir språkhandikappade och inte får samma förutsättningar i livet som andra barn. Språket är det viktigaste integrationsverktyget vi har.

Skolan
Det är oerhört viktigt att man tidigt fångar upp de elever som kommer på efterkälken och erbjuder dem stöd och läxhjälp för att komma ikapp. 
Alla barnen skall ges förutsättningar att studera vidare om man själv vill.
Erbjud yrkesutbildningar på gymnasienivå utan krav på svåra teoretiska ämnen till dem som är ”skoltrötta” eller saknar behörighet, så att även dem ges ett alternativ till att utbilda sig till ett arbete och framtid.
Många invandrare har inte den språkkompetens som krävs för att klara gymnasiestudier.
Därför är det oerhört viktigt att man satsar tidigt och redan i förskolan på kompetens i det svenska språket. - "Flumskolan" skall återgå till riktig skola med krav på elever och disciplin i klassen.
Sist men inte minst – höj lärarlönerna så de känner hur viktiga vi tycker de är för våra barn och dess framtid!
 
Åldringsvården har stora problem, dels på grund av bristande kompetens,språksvårigheter men också på grund av resurs och personalbrist. Fler boendeplatser i olika format måste byggas omgående.
 – Valfrihet för våra äldre är en självklarhet.

Södertälje kommuns upphandlingar – Mer kompetens och ta in proffs så skattebetalarna inte blir lurade på enorma summor av storbolagen – (Fornhöjden t.ex).
 
Invandring/EU migranter – Södertälje kommun har tagit emot sin kvot för många år framöver och skall ha fortsatt noll avtal så vi kommer ikapp och kan åtgärda de integrationsutmaningar som vi redan har. Tiggeri - Att tigga på våra gator är inte lösningen, hemländerna skall ansvara för sina egna medborgare.
Vi skall införa tillståndskrav för att bedriva yrkesmässig penninginsamling på våra gator - Info länk!
 
Ungdomar – Vi skall satsa på ungdomsverksamheter som fritidsgårdar, idrott och allehanda aktiviteter som håller stadens ungdomar sysselsatta med positiva saker och vuxna förebilder, vilket förhoppningsvis får flera att hålla sig borta från kriminalitet och missbruk.
 
Bostadssituationen – Vi har hela tiden drivit på för att man skall bygga fler hyresrätter och ta in lokala aktörer och tänka utanför ”boxen” så man kan bygga bra och hållbart, fast till lägre kostnader så att man därigenom kan ta ut lägre hyror.
 
Landsbygden skall vara med och satsas på, en fungerande infrastruktur och landsbygd är viktig för kommunen som helhet. Alla områden är viktiga, inte bara det centrala Södertälje.

Trygghet
Fler övervakningskameror i centrum och otrygga områden. Kommunen bör ta in fler egna väktare för att kompensera för polisbristen.

Realistpartiets värdegrund
Vi har baserat vår värdegrund på värderingar som har formats i vårt land över många generationer och framförallt ett hårt jämställdhetsarbete. Vår utgångspunkt är att alla människor har samma värde, funktionsnedsatta och HBTQ-människor inkluderat. Att män och kvinnor skall vara jämställda och ha lika lön för lika arbete. Att alla medborgare skall ha samma rättigheter, men också samma skyldigheter - Det som ofta kallas för samhällskontraktet.
Tyvärr så har medeltida värderingar flyttat in och slagit rot i en del områden i vårt land, detta skall motarbetas på alla plan i vår kommun - Ett steg är att INTE tillåta böneutrop i vår stad - Aldrig!

Sammanfattningsvist så är en röst på Realistpartiet en röst på ”hemmalaget”!
Och för en mer realistiskt politik inom kommunens alla områden och ekonomier.
Vårt stora vallöfte är att vi lovar att driva en politik som är gynnsam för kommunen som helhet,
att i alla lägen ha Södertälje kommuns invånares bästa i fokus i varje situation. 
Vi realister är pragmatiska och är villiga att förhandla med alla andra partierna i frågor.
– Lokalpolitik handlar om att lösa problem, och det gör man bäst genom att nå en så bred överenskommelse som möjligt i varje enskild fråga.
En Realist kan ibland finna stöd från vänster, ibland ifrån höger – Men realisten är alltid trogen sin övertygelse om att fakta och verkligheten skall vara utgångspunkten bakom varje beslut, inte ideologiskt höger/vänster svammel som ofta för bort diskussionen från en praktiskt bra lösning.

Så rösta Realistiskt när du röstar i kommunalvalet den 9e september!
Det är trots allt din stad och du som bestämmer – Valet är ditt!
Läs mer om vår politik i enskilda punkter här – Realistiskt politik

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

Ditt enda närodlade lokalparti - Din Stad - Du Bestämmer
                              -  Vi har inga chefer i Stockholm -