Södertäljes ekonomi & (dåliga) affärer

Att Sverige har en av de högsta skatterna i världen vet alla.
Men de flesta av oss är beredda att betala lite extra för en fungerande välfärd - Samhällskontraktet.
Uppenbara brister i välfärden är moralsänkande för skattebetalaren.
Man upplever att man inte får det man betalar för.
Det finns även en gräns för hur högt skattetrycket kan vara utan att få en motsatt effekt på konjunkturen och BNP.
Vi tycker att man idag ligger nära den gränsen och inte bör höja skatterna ytterligare i vårt land och inte i Södertälje - Det ska löna sig att arbeta! Pensionärernas skatt är idag orimligt hög! - Slopas helt rent av?

Södertäljes egen ekonomi är faktiskt skapligt bra, vi har flera egna bolag som bidrar, stora industrier som har tusentals anställda och ger oss skatteintäkter, samt mängder av småföretagare som håller staden igång!

Men trots detta så har vi ett dåligt företagsklimat för små och medelstora företagare, undermålig service samt ett helt havererat mark och exploateringskontor - Läs vår insändare i Telgenytt om detta!
Vår kommuns ekonomi skulle kunna vara betydligt bättre än vad den är idag, vi skulle behöva se över hela vår upphandlingsprocess inom alla sektorer, se över alla våra ramavtal samt dela upp upphandlingarna för att släppa in fler lokala företag, sänka omsättningskraven som är så orimliga att endast de största och dyraste företagen kan erbjuda byggnation åt kommunen.

OM Realistpartiet fick vara med och styra Södertälje så kan vi garantera att ekonomin skulle bli bättre, det är inte ens svårt! - Bara genom att se över våra upphandlingar så skulle vi spara runt 300 miljoner kronor årligen! - Forskning visar att kommunerna i Sverige slösar bort 90-135 miljarder kronor årligen på dåliga upphandlingar - Läs artikeln här!  

Man beräknar att en genomsnittlig kommun slösar bort mellan 10-15 % av sin upphandlingsbudget på dåliga inköp! Läs en ny artikel i Expressen här om granskningen av kommunernas inköp: 27 Januari 2024 - Länk!
Vår erfarenhet efter snart 10 år i opposition är att Södertälje är knappast bäst i klassen av kommunerna, snarare alltid bland de sämsta, då vi handlar varor och tjänster för drygt 3 miljarder årligen så innebär enkelt matematik att det finns minst 300 miljoner per år att spara bara man gör de nödvändiga förändringarna som vi efterlyser.

Men detta är inte nog, man gör dessutom medvetet dåliga affärer och ger bort pengar helt öppet
utan konsekvens när man säljer ut våra tillgångar till lägre priser till bekanta och säljer radhus som tillhör allmännyttan så billigt att även revisorerna och granskande Ernst & Young påtalade olämpligheten i att sälja sina tillgångar så billigt om man vill hålla en god ekonomi inom sina bostad och fastighetsbolag, granskningarna utesluter heller inte att det kan röra sig om korruption som ligger bakom de låga priserna för fastigheterna.

Realistpartiet har föreslagit att inrätta en nämnd med kontrollfunktioner för att stoppa penningslöseriet!
Vi kallade denna kontrollfunktion för en Ekonomi & Företagsnämnd, under fullmäktigemötet i dec 2023 så sa S, M och MP NEJ till dessa kontrollfunktioner, man hävdade att man redan infört något liknande genom moderaternas nya nämnd som de kallar för arbetsmarknad och näringslivsnämnd samt med ett investeringsråd... Vi hävdar att det inte är samma sak och att kontrollfunktionerna inte är införda och att det fortfarande inte fungerar!
Läs här om vårt förslag och de pågående skandalerna- Länk: Ekonomi och kontrollfunktioner enligt RP!

Mer om dessa dåliga affärer nedan och hur förtroende för politiken skadas av den uppenbara inkompetensen!

När illviljan går före folkviljan - Är man då politiker för och av folket?

När jag (Joakim Granberg) engagerade mig i politiken 2014 och tillsammans med vänner startade upp Södertäljes lokalparti – Realistpartiet så måste jag erkänna att jag var naiv, jag trodde att nära på alla som håller på med politik faktiskt ville invånarnas bästa och att det mesta handlar om att vi har olika ingångar och idéer om hur samhällsproblem ska lösas, men att vi i grunden var överens om att det är att representera och tjäna medborgarna som är vår uppgift!
Men tyvärr så har insikten sjunkit in att det spelar ingen roll hur bra och genomförbara förslag vi än lägger, den styrande majoriteten säger alltid nej till våra förslag även om de går i linje med folkviljan och deras egen politik, det viktigaste är att alltid säga NEJ till våra förslag! - Läs hela vårt inlägg här i Telgenytt 2 Juni 2023

LT 2021-11-18: Tog 6 år för Granberg att få svar nej på sin motion, man väntade tills man själv infört förslaget!

Läs även vår insändare i LT 2021-11-17:  - Ett bra förslag är ett bra förslag oavsett vem som lägger det!

Långvarig makt korrumperar! - Ska S styra för alltid? Analys nedan:

Telge inköpsrutiner bör granskas!

Detta är ett inlägg som vi gjorde redan 2018, men är fortfarande aktuellt inom flera områden - Läs inlägget här!

Politisk & tjänstemanna ansvarsfrihet skadar Södertälje och Sverige

Klicka på boken för att köpa den hos bokus! Klicka på boken för att köpa den hos bokus!
Det finns en bok som heter 365 sätt att slösa med dina skattepengar.

Den boken bör alla politiker och tjänstemän läsa, den handlar om folk som sitter på stolar där de har ansvar för våra skattepengar och ställer till det ekonomiskt för skattebetalarna, helt utan personligt ansvar och ofta helt utan någon konsekvens!

Om politiker med styrelseposter och politiskt tillsatta tjänstemän inte hålls ansvariga för sina handlingar, hur ska då befolkningen tolka detta?
Politiker kan bränna våra pengar på dumheter utan att ställas till svars. Vilka signaler sänder detta till våra medborgare? Hur ska de känna samhörighet och ansvar för samhället? Vilja att betala skatt och göra rätt för sig?

Enda meriten de har är rätt färg på partinålen. Kunskap är inget som utkrävs.
Ibland tror vi att man vill sätta folk utan kunskap på en stol, så att man i efterhand kan hävda: Vi kan inte detta, det är inte vårt fel.   
Läs vår insändare i LT - Politisk ansvarsfrihet skadar samhället!

I augusti 2021 så skrev vi om att något måste göras, våra affärer sköttes så illa att vi ville omyndigförklara kommunledningen och införa en form av "god man funktion" för att stoppa stölderna av våra pengar - Läs här!
Vi kan inte detta så det är inte vårt eller mitt fel...

Menade Ingela Nylund Watz (S), dåvarande ordförande i Telge bostäder efter skandal renoveringen i Fornhöjden 2018 som kostade skattebetalarna ett par hundra miljoner extra... Hon menade på att ett visst ansvar också låg hos byggentreprenören Skanska.
Hon sa till LT att Skanska borde ha förstått att det saknades kompetens hos Telge bostäder, och därmed borde ha varit behjälpliga på ett annat sätt...
Ett helt makalöst resonemang! - Vad menar hon? Att Skanska själva ska ringa i varningsklockan när man fått betalt 242 miljoner kronor mer än planerat och initialt avtalat för renoveringen i Fornhöjden? Knappast!
Ska vi ha ansvarsfrihet för politiker  och tjänstepersoner? -  NEJ säger vi! Ska vi ha ansvarsfrihet för politiker och tjänstepersoner? - NEJ säger vi!
Skanska fattade snabbt att det saknades kompetens hos Telge! -  De hade fakturerat en miljard till om ingen tillslut satt stopp för detta! Faktum är att det fanns direktiv från styrelsen att om kostnaderna drog över med en miljon kronor eller mer så skulle styrelsen informeras, men det gjorde inte varken dåvarande VDn Eva Nygren eller ordföranden Ingela Nylund Watz, det uppdagades inte förren VDn lämnade skeppet och den nytillsatta VDn såg siffrorna och fick panik och så uppdagades hela skandalaffären och var en följetång i lokalpressen.
Googla detta: Fornhöjdsrenoveringen LT, ni kommer att få upp mängder med artiklar om skandalen och att det borde ha blivit konsekvenser för både VD och Ordföranden, men...
Konsekvensen för Ingela Nylund Watz att hon underlåtit att informera styrelsen om det löpande kostnadshaveriet borde ha blivit allvarlig, men det resulterade endast i att hon lämnade stolen som ordförande och blev istället ordförande för Telge Tillväxt AB... Inget ansvar utkrävdes och ingen konsekvens alls!
I näringslivet så hade det resulterat i en polisanmälan och sparken, men inom Socialdemokraterna i Södertälje så beviljade man sig själva och Ingela ansvarsfrihet och så var det bra med det... 
Är en stor skandal enligt RP!

Fornhöjdskandalen hände visserligen innan valet 2018, men historien tål att upprepas så länge samma personer fortfarande sitter vid makten och fortfarande har betydande uppdrag och möjlighet att skada Södertälje ytterligare! Läs artikeln vi skrev om skandal affären 2018 i LT här! -
Vi gjorde även en polisanmälan: Trolsöhet mot huvudman! - Som tyvärr lades ned som ni kan läsa om här i - LT


2024-01-15 En färsk insändare om dessa affärer i LT - Telgebostäders dåliga ekonomi är självförvållad! - Länk!

Dåliga upphandlingar och avtal ger rekorddyra byggnationer!

Efter valet 2022 när Moderaterna tog beslutet att gå ihop med Socialdemokraterna för att tillsammans med MP styra Södertälje så hoppades många på att det nu skulle bli bättre på affärssidan och mindre onödigt slöseri av skattemedel samt bättre kontroll över våra affärer.
Men tyvärr så ser vi ingen verklig skillnad drygt 1 år efter valet! - Den interna kontrollen är en katastrof!

Vi drar slutsatsen att det spelar ingen roll att Moderaterna nu ingår i majoriteten, vi kan se att de senaste 33 åren så har Socialdemokraterna styrt med olika konstellationer tillsammans med partierna V, MP, C, KD och nu även Moderaterna, men det är alltid Socialdemokraterna som har ordförande posten och i slutändan tar de stora besluten och sitter på makten! -  Stödpartierna blir alltid en form av marionetter så länge S styr.

Vår analys är att så länge Socialdemokraterna sitter kvar som kommunstyrelsen ordförande och leder de tunga posterna, tar de stora besluten så går det inte att få till en förändring i Södertälje på riktigt!  - Det går inte!


Även om nu moderaterna ingår i majoriteten så kan de inte göra de nödvändiga förändringarna inom organisationerna som krävs för att få ordning på Södertäljes bolag, affärer och ledning!
Socialdemokraterna tillåter inte att deras mångåriga trotjänare byts ut, man belönar gamla sossar med uppdrag som de uppenbarligen inte har kompetens eller ork att driva på ett bra vis, Socialdemokratiska "Små påvar" blir kvar och den nödvändiga förändringen uteblir tyvärr!

Ewert Sjöstrand (S) som har fått ansvar för driften och upprustningen av Farstanäs trots att han helt saknar erfarenhet inom området har helt på eget bevåg och utan något politiskt beslut gjort en upphandling av en lyxkrog ute på campingen för 30 miljoner kronor! Men klart är att någon mer måste ju ha känt till detta och okejat, vem?
Pengar som dessutom inte ens fanns i någon budget! Läs en rapport om haveriet här med länkar till våra insändare till både LT och Telgenytt: Lyxkrog i Farstanäs!  - Bygget stoppades i sista stund, men vi får se vart det slutar...
Ni kan läsa om driften av Farstanäs camping mer utförligt här:  RP: Nu är vi sämst i Sverige på camping!

Europas dyraste fritidsgård i Södertälje!

Bilden är länkad till vår artikel i Länstidningen Bilden är länkad till vår artikel i Länstidningen

Man kan tro att Skanska som bygger Bårsta fritidsgård för nära 100 miljoner kronor har skrivit försvarstal och replikmanus till Marie Lindeberg, chef för kultur- och fritidskontoret samt även till Krister Mellström, dåvarande VD på Telge inköp, och Maria Rydholm på Telge fastigheter. För jag utgår ifrån att ingen av dessa personer ansvariga för att hantera denna affär har någon som helst erfarenhet inom byggnation och dess verkliga kostnader, utan man har helt utgått ifrån den verklighet som byggherren presentar och godkänt priserna därefter.

Vi hör fraser som: ”Vi har inte byggt fritidsgårdar på länge" … Läs deras försvar här i LT
” Därför kommer hyran att bli så hög som 535 000 kronor per månad" Det vill säga 6,4 miljoner kronor per år.

Som kommer att läggas på kultur och fritids budget!

Ett annat svepskäl som anges är ”Putinpriser” på byggmaterial, det ska förklara den höga byggkostnaden.
Ni som kan något om byggnation vet att själva materialkostnaden i bygget av denna fritidsgård är cirka 30 procent av den totala kostnaden, de resterande 70 procenten som faktureras Telge fastigheter av Skanska kommer att vara för så kallad projektering (där lägger man sjukt högt pris), sedan är det timdebitering för arbetsledare, snickare, målare och övriga hantverkare för att montera ihop gården.

Att bygga en fritidsgård ska inte kosta 83 000 kronor kvadratmetern. Det kostar en bostad i centrala Stockholm! Nu när Moderaterna nu har satt sig i knät på Socialdemokraterna så hade jag hoppats på att de skulle sätta stopp för detta enorma penningslöseri inom kommunens inköp, men så blev det inte!
Läs hela vår insändare här: Fritidsgården behöver inte kosta 100 miljoner kronor!


Vi blev givetvis tvugna att skicka in en replik på deras "försvartal artikel" i LT där vi helt enkelt konstaterar att:
Priset på fritidsgården är en överdebitering och upphandlingen är en skandal - Punkt! - Läs vårt svar här!

2024-01-15 En färsk insändare om dessa affärer i LT - Telgebostäders dåliga ekonomi är självförvållad! - Länk!

Bilden är länkad till artikeln i LT
Realistpartiet polisanmälde kommunen för trolöshet mot huvudman (skattebetalarna) för skandalaffären med Peab gällande byggnationen av P huset bakom stadshuset - Länk till Artikel i LT om vår polisanmälan!

Men vill man grotta ned sig ordentlig i konstitutionell korruption hela skandalaffären med mer fakta så läs vårt inlägg här - RP Polisanmäler: Trolöshet mot huvudman - Granbergs analys!
I ett axplock ur det ovan längre blogginlägget så kan man hitta detta ifrån Länstidningens Tomas Karlsson.
LT:s Tomas Karlsson säger det bra här:
Peab-kopplingen-måste-granskas-även-i-södertalje     
Uppdrag granskning gjorde ju ett helt reportage om S styrda Sigtuna och kopplingarna till Södertälje och Peab gick inte att ta miste på, att man borde göra ett helt program om bara Södertälje är något som jag har påpekat länge och jag har faktiskt matat redaktionen häromdagen med en massa information, så vi får hoppas på att dem hör av sig.
Tomas Karlsson på LT säger det bra här också:
ständigt-detta-peab-nar-S-kommuner-gör-bort-sig  
Citat ur artikeln:
Peab är för en socialdemokratiskt styrd kommun vad Arbogaölen 10,2 är för en ofrivilligt nykter. Stillar behov, släcker begär – men kan också skapa ett osunt beroende och dagen efter-känsla.
Att lägga skattebetalarnas pengar på vinstdrivande företag är för mången socialdemokrat problematiskt – men aldrig när det gäller Peab. Listan över kommunala ”affärer” runt om i landets S-kommuner har påfallande ofta byggbolaget som gemensam nämnare.

Boel Godner & Joakim Granberg i debatt om dåliga affärer:

"Stockholmsberget" Dyra bostäder! - Lägenheter stod tomma!

Södertäljes dyraste hyresbostäder Södertäljes dyraste hyresbostäder
Det dyra bygget på Stockholmsberget
I Sverige kunde man få byggbidrag från Boverket (åren 2017 - 2021) med 7100 kr/m2 när man byggde nytt.Det är något alla byggherrar räknade med att man skulle nyttja när de lämnade offerter på nybyggnationer. Ett av villkoren för att få byggbidraget var att man tar ut en hyra på maximalt 1550 kr/m2/år. Detta bidrag har staten tagit fram för att det ska bli billigare hyror så att människor har råd att bo i lägenheterna.
När vi pratar om Stockholmsberget så hade det, om man hade nyttjat byggbidraget, inneburit att Södertälje kommun hade fått tillbaka pengar från staten vilket förstås hade gett god effekt på ekonomin.
Södertälje kommun valde att inte bygga med byggbidraget då de ansåg det viktigare att uppnå Telge Bostäders krav på täckningsbidraget på 3,6%.
Hade man byggt med byggbidraget hade täckningsbidraget endast uppgått till 2,5%.
Det de har glömt bort är Södertäljebon som nu får betala betydligt mer i hyra på grund av att man satte bolagets vinstmarginal före den enskilda personens levnadsstandard.
Privatpersonen får idag betala cirka 7500 kr per månad för en etta på 35 m2. Hade man nyttjat byggbidraget hade samma etta kostat cirka 4300 kr/mån. Det är en skillnad på hela 3200 kr per månad för Södertäljebon.
Enligt oss är det helt galet att ta dessa beslut och inte ha Södertäljebon i åtanke. Kommunens uppgift är att ta hand om dess invånare. Södertälje kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i. Med sådana hyror och en bostadspolitik som sätter bolagets ekonomi framför invånaren kan inte ungdomar skaffa sig sin första bostad, pensionärer kan inte bo i nybyggen och barnfamiljer har inte råd att hyra de ytor de skulle behöva.
Vi vill att det ska finnas lägenheter till rimliga priser att hyra för Södertäljeborna.
Läs om detta i tidningen Hem & Hyra
Citat ur artikeln: Telge Bostäder blöder miljoner – nu sänks hyran för att få tomma lägenheter uthyrda

Södertäljeborna behöver bostäder som de har råd att hyra - Läs vårt inlägg om detta: Länk här!

Gjuteri haveriet - Grafikens hus hade inte råd att betala hyran!

Bilden är länkad till artikeln Bilden är länkad till artikeln

Budgeten för renoveringen var 30 miljoner kronor, den landar på över det dubbla!
Telge fastigheters ingångskostnader är så dyra att Grafikens hus inte kommer att kunna bära själv som utlovat. Det löser kommunen genom att kultur- och fritid blir hyresgäst , en ren skandal!  - Länk till LT

Notering 2024 - Grafikens hus fick lämna och nu står kultur och fritid ensam för hela hyreskostnaden med 400 000 kr per månad vilket påverkar hela dess verksamhet negativt!

Bostäder "bortskänkes" till kompisar!

786 Bostäder i Hovsjö såldes billigt till bekanta.
786 bostäder i Hovsjö såldes till bekanta 55 miljoner kronor billigare än vad ett stort bostadsbolag ville betala, sedan hemligstämplade man affären, endast tre Socialdemokrater deltog i beslutet, inga andra politiker och partier fick delta när affären gjordes upp! Dessa var: Boel Godner, Håkan Buller & Yilmas Kerimo!

Under hösten 2019 klubbades en fastighetsaffär nära miljardklassen igenom. Nu vittnar flera inblandade om att affären skett bakom stängda dörrar, och att uppgifter än i dag är belagda med sekretess. Allt detta påpekar våra egna kommunala revisorer och företagen PWC (PricewaterhouseCoopers AB) samt EY (Ernst och Young) som båda haft i uppdrag att granska kommunens affärer – Alla tre grupper har kommit fram till att det sköts dåligt och att korruption inte kan uteslutas.
Nu träder flera av Telgekoncernens ledamöter i den politiska oppositionen fram, med vittnesmål om hur försäljningen av halva Hovsjö skett bakom stängda dörrar. - Läs om detta i LT - Länk!

Granbergs frågar Boel Godner varför hon valde att göra upp affären bakom stängda dörrar? - Länk Telgenytt!

En förutsättning för att korruption skall frodas är bristen på insyn, desto större pengar det handlar om desto större är drivkraften att påverka besluten till egen favör...
Läs vårt inlägg i Telgenytt: Korruptionens moder är sekretessen!
124 radhus i Hovsjö såldes till kompispriser 124 radhus i Hovsjö såldes till kompispriser
Som om inte det vore nog  med lägenhetsaffären så sålde man i samma veva ut 124 radhus för 723 000 kr styck, radhusen som sedan kunde säljas vidare för ca 2 miljoner kronor styck, i ett svep så hade Telgebostäder skänkt bort en bra bit över 110 miljoner kronor! Dåvarande ordförande för Telge Hovsjö: Yilmas Kerimo (S) viftade bort vår Lars - Göran Jonssons kritik mot att sälja radhusen så här billigt och klubbade igenom affären!
Värt att notera är att revisorerna senare har kritiserat att bostadsbolaget skänkt bort så pass mycket pengar genom dessa två dåliga affärer!
Kammarrätten tvingar Telge att släppa på sekretessen! - Bilden är länkad till artikeln i LT

Efter att Realistpartiet överklagade sekretessbeslutet av Telge till kammarrätten så fick vi ta del av Hovsjö affären - Då när affären inte var hemlig längre så skyllde Boel och Yilmas på att man sålde billigt till bekanta för att man inte ville sälja till "riskkapitalister" och bla bla.... Läs ursäkterna i LT här!
En mängd ursäkter för att man skänkt bort miljontals kronor helt utan insyn, nu så här några år senare (2024-01-15) så kan vi konstatera att Månsbro Fastigheter agerar EXAKT som alla andra "riskkapitalister", det vill säga att renovera billigt och höja hyrorna rejält!

INSÄNDARE från boendes i Hovsjö januari 2022 i Telgenytt: Miljardbröderna chockhöjer hyrorna i Hovsjö
Flera boende har till och med vittnat om att det var bättre service när Telge ägde bostäderna!

Så vad var nu poängen med att ge bort miljontals kronor undrar vi? - Allt detta påpekar våra egna kommunala revisorer och företagen PWC (PricewaterhouseCoopers AB) samt EY (Ernst & Young) som båda haft i uppdrag att granska kommunens affärer – Alla tre grupper har kommit fram till att det sköts dåligt och att korruption inte kan uteslutas.

Vår slutsats är att antingen är man intellektuellt handikappad eller så är man korrupt!
Finns ingen annan förklaring till att sälja ut våra fastigheter så billigt, oavsett vilket av de två alternativ som är orsaken så är man inte lämplig att styra över våra bolag och kommun!


Sammanfattningsvist så kan man konstatera att det inte är bra när det saknas insyn och att för få personer får bestämma över i princip allt som sker i en kommun, det vill Realistpartiet ändra på efter valet 2026!

Vill du ha ordning och reda på riktigt?

En del politiker har förmågan att ljuga rakt ut helt utan att skämmas eller ens flacka med blicken...
Jag tänker på hur ofta vi får höra Södertäljes Socialdemokratiska ledning och framför allt Boel Godner helt skamlöst stå i kommunfullmäktige och tala om vilken ordning och reda man har på allt. Man använder frasen ordning och reda i intervjuer med journalister och man skriver det i sina insändare och material inför kommunalvalen gång på gång. Det är såklart en medveten strategi att försöka projektera stabilitet och trygghet inför väljarna oavsett vilket kaos som råder i stadshuset och i de kommunala affärerna.

Men alla som är läskunniga och följer lokalpressen vet ju hur det ser ut och ser ju följetången av alla skandaler som aldrig verkar ta slut, så snart en skandal har sopats under mattan så dyker en ny upp, det är helt enkelt makalöst hur illa mycket sköts i vårt stadshus, om folk verkligen visste om allt som sker så skulle Socialdemokraterna tappa majoriteten av sina läskunniga och smarta väljare.
En väl insatt person i stadshuset sa till oss under våren 2023 -  "Varje sten vi vänder på är ett ormbo"


Den stora problematiken ligger inte just i att det är Socialdemokraterna som styr Södertälje,
problemet ligger i att samma parti har styrt Södertälje sedan 1920 talet med undantag för 3 år 1988-1991,
nu har man styrt de senaste 32 åren utan avbrott.
När samma parti och människor får styra så här länge och egenmäktigt så uppstår en osund situation som sätter sig i väggarna, problemet hade varit samma om det varit något annat parti som haft makten och dominerat så här länge, det är helt enkelt inte bra för demokratin oavsett vilket parti som har maktmonopol!

Jag (Joakim Granberg) brukar säga till vänner som röstar på Socialdemokraterna att om de verkligen bryr sig om sitt eget parti så borde de se till att partiet lokalt här i Södertälje fick uppleva åtminstone en mandat period i opposition för att få uppleva hur det känns och därefter förhoppningsvis inta en mer demokratiskt hållning när det gäller beslutsfattanden. Men framför allt att ge partiet en möjlighet till förnyelser och rena sig självt ifrån personer som uppför sig maktfullkomligt och styrs av egenintressen, dessa gamla "småpåvar" skulle dessutom självmant söka sig till andra betesmarker om makten förlorades, låta partiet hitta tillbaka till rötterna helt enkelt och därefter möjligen återkomma till makten i en ny och bättre skepnad tillsammans med andra partier som ser vikten av förändringar.

Problemet vi har idag med förnyelsen i stadshuset är att det är nästintill omöjlig att bryta Socialdemokraternas maktmonopol i Södertälje på grund av att övriga partier saknar självförtroendet att ta makten, man vågar helt enkelt inte då det innebär att ta ansvar på riktigt, det är kanske bekvämare att sitta i knät på Boel och låta henne sköta Södertälje i vanligt ordning och så nöjer man sig med det man tilldelas.

Ett tydligt exempel på detta är 5i12 rörelsen som helt kapats av Socialdemokraterna som jag skriver om här  2023-12-11 i Telgenytt - Länk!


När man tittar på namnen bakom Boel Godner (S) i artikeln ovan så ser man:
Alexander Rosenberg (M), Lars Greger (MP), Linda Sjögren (V),
Anna-Tuulia Syrjänen (KD), Tage Gripenstam (C), Metin Hawsho (L)
Vad har alla dessa gemensamt?
De har alla stöttat och varit delaktiga i ett socialdemokratiskt styre eller förhandlat om att få vara med i ett Socialdemokratiskt styre. Socialdemokraternas världsbild är noga planterad i deras medvetande, att allt annat än Socialdemokraterna i ledningen är ett ”mörkt styre” för att citera Boel Godner (S) efter valet 2022.

Så för er där ute som verkligen tror på att det behövs förnyelse i stadshuset har egentligen endast ett realistiskt alternativ - Det är att lägga er röst på Realistpartiet i kommunalvalet 2026!
Matematiken säger att OM vi får ihop 5-6 mandat (vi har 3 nu 2024) så kommer det bli näst intill omöjligt för de övriga partierna att motivera för väljarna att de återigen ska sätta sig i knät på Socialdemokraterna, vi kommer att "tvinga" fram ett ställningstagande där partier antingen ställer sig bakom en förändring tillsammans med Realistpartiet eller väljer att fortsatt vägra ta ansvar på riktigt för Södertälje och dess invånare!
Realistpartiet är en garant för en förändring, förbättring och en rejäl nystart för Södertälje kommun!

En sak kan vi lova! - Det måste bli ordning och reda inom mark och exploatering samt samhällsbyggnadskontoret - hela ledningen måste bytas ut!
Läs vår insändare i LT 2023-12-22 - Långt ifrån ordning och reda i stadshuset! 

Fordonsansvarig tjänteman blåste kommunen på miljontals kronor!

En ansvarig tjänsteman som höll i inköp och försäljning av kommunens fordonspark har under många år kunnat sälja bilar i 100 000 kronors klassen för så lite som 8 000 kr till en kompis i Strangnäs och andra polare som sedan har sålt iväg bilarna för 70-80 000 kronor bara några dagar senare, vi uppskattar att skattebetalarna under dessa ca 5 år förlorat ca 25 miljoner kronor! Läs om skandalen i LT här: Bilhärvan!  Han har sålt 70-80 fordon per år!
Allt detta är möjligt på grund av att man inte har kontrollfunkioner i stadshuset, när samma personer har haft makten för länge så bildas det vad vi kallar för "småpåvar" som sköter sina ansvarsområden i många år och ofta helt utan översyn eller ordentlig kontroll, det möjliggör likande affärer och att folk kan göra lite som de vill utan att någon märker det. Det är en stor skandal att en person har kunnat sälja bilarna till underpriser i så många år utan att någon har reagerat, man undrar ju sponstankt varför inte ekonomiavdelningen reagerat? Är det fler inblandade? 
Här kan ni läsa  i LT 21 sept 2021 när skandalen uppdagades Men mannen har än idag 2024 inte åtalats....
Det är en skandal! Kommunen måste ligga på politisen och åklagaren så det blir ett åtal, det är ju ett solklart fall av trolöshet mot huvudman! Under tjänstemannens år så fick kommunen in ca 700 000 kr per år för sina fordon (ca 10 000 kr styck - 10-15% av värdet) - Nu när han fått sparken så får vi in ca 6 miljoner årligen...

Allt sånt här skit måste ut ur stadshuset, och det går inte så länge samma personer sitter kvar vid makten år efter år efter år... Det måste till en förändning och ett maktskifte på riktigt, ett styre utan S helt enkelt.
För det spelar inte roll om man byter ut V, eller KD eller C mot M, det är fortfarande samma sossar och småpåvar som sitter kvar, de har inte ens märkt av att det var ett val 2022, inget förändrades för dem!

En röst på Realistpartiet är en röst för förändring på riktigt och ordning och reda på riktigt!