Realistiskt Seniorpolitik & Äldreboenden

Bild är länkad till fler av våra seniorsatsningar
Realistpartiet tar åldringsvården på stort allvar och vill se till  att alla får en värdig ålderdom och boende.
Det rör alla aspekter som boenden och senioraktiviter inom kultur och fritid. Här hittar ni våra prioriteringar inför valet 2022 - Länk till Realistpartiets seniorsatsningar 2023 - Vi har ett eget RP senior seniorgäng - RPO- Läs mer!

Plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre:

• Bygg fler serviceboenden för äldre som fortfarande är sociala och aktiva men vill känna sig trygga med att det finns stöd och vård snabbt vid behov.
• Genomför förebyggande hembesök för att motverka ensamhet, förhindra fallskador och informera om t.ex. vård och omsorg i kommunen.
• Inför ”Äldretelefonen” med kontaktpersoner som svarar på frågor som rör äldre.
• Erbjud mötesplatser där seniorer kan lära sig surfa för att hålla kontakt med bekanta eller skaffa nya vänner via webben.
• Utbilda hemtjänsten och skapa rutiner för dem att förebygga ensamhet och oro.

• Erbjuda fler sociala mötesplatser i kommunens egen regi och tillsammans med föreningar och  det lokala näringslivet.
• Språkanpassa hemtjänstpersonalen så att personal och brukare kan kommunicera utan hinder och missförstånd kan undvikas.
Utbilda hemtjänsten och skapa rutiner för dem att förebygga ensamhet och oro.

Seniorboenden + 55 och äldre

Bristen på seniorboenden måste byggas bort.
Staden skulle lösa boendekön och dessutom få ner kostnaderna för äldreboenden om man tog in nya innovativa byggfirmor med hållbar ny byggteknik med funktionalitets tänkande.
Fler 55+ och 65 + Boenden behövs i Södertälje!

Vård och äldreboenden

Rött hus är möjlig nybyggnation + Fagernäs Ladan - Anticimex kåken

Det råder brist på vård- och omsorgsplatser inom Södertälje kommun. Se vårt förslag om att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo i Fagernäs ladan - Anticimex kåken. Kommunen äger dessutom marken intill. Se en fin intervju med Bo Folcker som kämpat i över 30 år för att få till ett vård och äldreboende i Mölnbo. Se vår motion nedan som word dokument och titta även på: Länk till intervju med Bo Folcker

Joakims tal på seniormässan 2018

Läs vår insändare i LT från 2018 och fortfarande lika aktuell! - KLICKA!
Höj tandvårdsbidraget väsentligt!
Vi ser idag många äldre som inte har råd att laga sina tänder, det måste vara en självklarhet att våra pensionärer ges ekonomisk möjlighet till en god tandhygien!

Läs vår artikel om hur rätt prioriteringar löser begreppet "fattigpensionärer"  i Sverige

Sjukvårdsföretag ska skatta sina vinster i Sverige!
Bilden är länkad till mer information
De äldre ska prioriteras högt då de faktiskt har varit med och byggt upp den välfärd som vi alla idag tar del av. - Fler serviceboenden nu - Länk!
För oss så är det självklart att det ska vara lagkrav på att alla som bor på äldreboende, servicehem eller har hemtjänst ska ha RÄTT till vällagad nyttig kost och bra sjukvård. Givetvis ska de även själva kunna påverka vilken hemtjänst de vill ha.
Både kommunala och privata alternativ ska få finnas. Men alla ska stå under täta kvalitetskontroller = Hög standard.
Med riktiga kontrollfunktioner som fungerar för att undvika fusk och säkerställa att vi inte har missförhållanden på några av våra äldreboenden.
Åldringsvården i Södertälje är katastrofal! Vi måste in med kompetens och realister! -Video!

LSS och Tillgänglighetsperspektiv

För oss är en bred tillgänglighet en självklarhet
Så många som möjligt ska kunna ta del av den fysiska miljön och ta sig runt i samhället, det innebär att den byggda miljön även skall kunna användas av personer som använder rullstol, rullator, men också av personer som har nedsatt syn eller och hörsel.

Även arbetsmiljön skall i största mån möjliggöra att så många som möjligt skall kunna fungera på en arbetsplats, det innebär givetvis se till att så många arbetsplatser som möjligt görs tillgängliga även för arbetstagare med funktionsnedsättning.
Även den digitala världen och service skall tillgängliggöras för människor med funktionsnedsättning.

Det är ett faktum att många seniorer oavsett funktionsnedsättning har svårt med den digitala biten, vi föreslog i april 2021 att tjänsten en digital fixare skulle införas för att hjälpa till med sådant, det gjordes faktiskt några månader senare.
Allt detta är för de flesta människor och politiska partier en självklarhet idag, men vi anser att det är en aspekt som har glömts bort, och det är viljan att ta sig ut i skog och mark även bland människor med funktionsnedsättning.
 
En tur i skogen är idag en omöjlighet för människor som inte kan eller har svårt att gå och röra sig, därför så har vi lagt en motion – förslag om att kommunen skall köpa in ett antal terränganpassade rullstolar,
många funktionshindrade personer inom den kommunala omsorgen får i stort sett aldrig komma ut i naturen på grund av att det är svårt att ta sig fram, men Karlstad kommun köpte in terrängrullstolar på prov och det blev succé, nu har man köpt in fler som används inom den kommunala omsorgen och även kan lånas av andra med funktionhinder. Vi la detta förslag som motion till kommunfullmäktige oktober 2022 och hade även med detta i vår budget för 2023-2026. Jag hoppas verkligen att majoriteten beviljar denna motion (förslag) då det är något som skulle förbättra livskvalitén för många människor. - Läs vårt förslag nedan:

Terrängrullstolar - Läs om hur man gjort i Karlstad! - Bilden är länkad!