Företagsklimat- Arbete & Levande centrum

Klicka på bilden för att läsa vårt förslag för nystartade småföretagare - Startskottet
Små och medelstora företag är motorn som håller Sverige i gång, de genererar ca 75% av alla arbetstillfällen i vårt land. I Södertälje bidrar småföretagarna med ca 1 miljard kronor i skatteintäkter (2022).
Många undrar: Läs vårt inlägg-Vad fan får vi för pengarna?
Att vara egen företagare är inget 9-17 jobb
Det är många timmar och helger som går åt för att starta upp ett framgångsrikt företag som sedan har råd att anställa folk. Därför är det viktigt att vi inte "stryper" våra arbetsproducerande småföretag med för höga taxor, skatter, avgifter och krånglig byråkrati.
Många nystartade småföretagare är nybörjare och behöver stöd
Läs vårt förslag för att minska konkurser p.g.a okunskap! - Startskottet!
Att Södertälje ligger så långt ner på rankingen bland företagarna - 2021 plats 219 av 290 kommuner,
2022 plats 240 och 2023 plats 241 - Länk
- Är för oss en skandal!
En företagarkommun som Södertälje måste bli bättre på att ta hand om sina företagare med snabbare service och handläggningstider!  - Läs vår insändare i LT 2023-05-31 om företagsklimatet!

Arbete och yrkesutbildningar samt lärlingsjobb

Lärlingsjobb och utbildning Lärlingsjobb och utbildning

Lärlingsjobb + utbildning.
Nyanlända och unga behöver komma in i arbetslivet så fort som möjligt, även de utan högre utbildningar.
Därför är vi för lärlingslöner då det är bra om företagen tar in outbildade personer för att utbilda dem i arbetsuppgifterna samtidigt som de som behöver lär sig det svenska språket. Detta vore ett lyft inte bara för Södertälje, utan även för hela Sverige!

När personen sedan fullgott klarar sin arbetsuppgift så är det ordinarie snittlön/bransch som givetvis gäller!

Lika villkor för företagen
Löneprisdumpning av utlandsregistrerade företag inom främst bygg och transportsektorn kan vi motarbeta genom att kräva att dessa bolag och anställda skattar för sitt arbete i Sverige.Idag har vi ID registrering på
stort sett alla byggarbetsplatser för att motverka svartarbete.
Men kontrollerna är för få, vi tycker att Södertälje kommun ska inrätta egna kontroller!

Riktade utbildningar till yrken där det råder personalbrist!

Vi har många arbetslösa i Södertälje som är friska och arbetsföra samtidigt som flera branscher skriker efter personal, det är orimligt att fullt friska personer lever på bidrag när det finns arbeten.
Människor som går arbetslösa ska få utbildning främst inom yrken där det råder akut personalbrist,
det råder exempelvis stor brist på folk inom hälso och sjukvården.
Arbetsförmedlingens rapport lyfter yrken där det råder personalbrist:
För yrken på högskolenivå rör det sig om lärare, sjuksköterskor, civilingenjörer och IT-specialister.
I de övriga nivåerna lär det vara brist på bland annat undersköterskor, elektriker och kockar.

Ett levande centrum och åtgärder för att locka hit fler turister

Södertäljes egen "Walk of Fame" Södertäljes egen "Walk of Fame"

Ge kända och betydande Södertäljebor en egen gatsten
från Saltsjötorget bort till nya KTH.
Både döda och levande Södertäljebor ska hedras!


Södertälje har en lång historia med många människor som utmärkt sig långt utanför Södertäljes gränser. Många Södertäljebor som har betytt mycket för Södertälje och dess invånare. En del har redan fått erkännande i form av gatunamn, statyer och plaketter.


Men det finns också en del nu levande kända Södertäljebor som förtjänar en egen utmärkelse i form av en egen ”gatsten”. Men framför allt så vore detta ett trevligt och positivt inslag i Södertäljebilden. 

Södertälje genomgår en del renoveringar och nybyggnation, det finns planer att förlänga gågatan hela vägen bort till nya KTH längst med kanalen. Att då ha en egen ”Walk of fame” från Saltsjötorget ända bort till KTH vore en trevlig turistattraktion och även kul för Södertäljeborna. Tanken är att flera Södertäljebor som är avlidna skall få en egen ”gatsten” postumt, där man har en kort motivering, årtal då personen levde och personens signatur om den går att få fram kopia på. Detta skapar intresse att gå hela vägen och läsa på alla stenarna för besökande turister.
Men även nu levande personer som har betytt mycket för att synliggöra Södertälje och gjort betydande insatser för Södertäljeborna ska uppmärksammas. Det kan vara allt från kulturella, humanitära, industriella och sportsliga insatser, till att endast vara en rejäl kändis som är förknippad med vår stad.
Man bör inleda med att placera ut ett antal gatstenar för de man vill hedra postumt, sprida ut dem från Saltsjötorget ända bort till ”slutstation” intill nya KTH.
Däremellan lämnar man plats för att placera ut nya stenar till nu levande personer.
Vilken press och härlig positiv uppmärksamhet detta skulle skapa för Södertälje, då kända personer får inviga sin egen sten likt den ceremoni man har i Hollywood. Även om vår ceremoni här i Södertälje givetvis inte blir lika uppmärksammad som en ny sten i Hollywood, så är det ändå ett roligt och positivt inslag som jag är säker på att Södertäljeborna skulle uppskatta. Det skulle dessutom garanterat talas om detta långt utanför Södertäljes gränser.
Det finns utrymme att fylla på med stenar under många år framöver, vilket skulle innebära en ny uppskattad tradition/ritual för Södertäljeborna att bevittna.
Kanske ska dem som ska belönas nomineras och röstas fram av Södertäljeborna själva?-  En bra idé oavsett!

Fler motioner nedan som vi har lagt för ett mer levande centrum

Vårt förslag om WIFI i centrum svarade majoriteten nej till 2017 - Men detta infördes 2021, 4 år senare!
Förläng sommarsäsongen en månad för stadens uteserveringar.

Ofta är det vackert väder tidigt på våren eller och sent in på hösten, låt krögaren få en extra månad att disponera.
Svar - NEJ 2018, men nu 2024 ska det införas av S, M och MP - Fint att de tar lärdom av våra förslag :)
Björn Borg får ingen staty så länge han lever sa man :)
Interpellation om Marenplan - Öppna upp maren för småbåtar och turister - 2014-11-20
1963 anlades den första bron över maren som blockerade småbåtarna att komma in, den revs sedan 1993.
Den ersattes flera gånger av gång- och cykelbroar. Avsikten var att den skulle lyftas bort på sommaren för att släppa in turisterna och småbåtarna i maren då Södertälje är en av de få städerna i landet som har ett sådant fint inlopp till centrum.
Men bron blev liggandes kvar permanent, det har dividerats om denna bro nu i över 50 år.
Majoriteten av Södertäljeborna vill ha en lösning där även småbåtar och turister kommer in till stadskärnan.
Vi ser flertalet lösningar på detta och avser att skriva en motion om detta till nästa möte i kommunalfullmäktige då vi anser att det ligger i alla Södertäljebors intresse av att få ett mer levande centrum och därmed en mer levande stad. En lösning skulle gynna hela centrumhandeln sommartid.
Notering 2024-01-17
Tänk att det snart är 10 år sedan vi lyfte denna fråga och fortfarande så är inre maren blockerad, det är inte många kommuner som har tillgång till vatten så nära centrum som Södertälje har, alla andra kommuner nyttjar detta maximalt, men vi i Södertälje har stängt igen inre maren, det är bedrövligt! När vi lyft frågan senast så sa majoriten att det kanske kommer att bli en öppningsbar bro 2026 när kanalbygget och hotellbygget är klart.
Realistpartiet kan garantera att om vi får sitta med och styra Södertälje efter valet 2026 så kommer vi att öppna upp inre maren redan sommaren 2027.

Att rädda ett döende centrum - Få in fler människor som bor centralt!

Gratis parkeringar i centrum föreslog vi redan 8 oktober 2015
Kontantlösa P-Automater som ger 1-2 timmars gratis parkering i centrum när man registrerar sitt betalkort,
står man längre så börjar det kosta. Då får man cirkulation på P-platserna och långtidsstående får betala.
Svar: Nej på förslaget - Men 2021-2023 så infördes detta. Togs bort hösten 2023 men delvis återinfördes 2024.

Många talar om den pågående centrumdöden och hur vi kan rädda vårt centrum för att få en mer attraktiv och levande stadskärna. Att ha gratis p - platser hjälper säkert till, men det räcker såklart inte som enda åtgärd.
Vi tror precis som Sten Karlsson som redan i mars 2017 skrev en insändare i Länstidningen om behovet att få in fler boendes centralt och då det är brist på central mark så är givetvis lösningen att bygga på höjden - Länk till artikeln!

Länk till Sten Karlssons insändare i LT redan 2017 om behovet av fler bostäder i centrum.

Höghus i centrum kan vara nödvändigt för att rädda centrumhandeln

Att det står mängder av tomma lokaler i Södertälje centrum går inte längre att förklara bort,
det är en tydlig trend de senaste åren att fler och fler företag lämnar centrum på grund av dålig omsättning kombinerat med höga hyror. Pandemin slog hårt mot alla serviceföretag, restauranger och givetvis hela centrumhandeln, det skyndade på övergången från fysisk affärshandel till näthandel.
I april 2022 så skrev vi en insändare i LT om att vi måste hjälpa småföretagarna: Länk till artikeln i LT. 
Idag 2024-01-17 ser vi flertalet tomma lokaler i kringlan och på gågatan och de vi talat med säger alla samma sak: Hyrorna är så pass höga och omsättningen för låg, så det går inte ihop helt enkelt, det blir en ond cirkel då för varje företag som lämnar centrum så anser färre och färre Södertäljebor att det är lönt att åka ned till centrum då utbudet är för dåligt helt enkelt, man söker sig till köpcentrums utanför centrala Södertälje.

Realistpartiet tror att den enda reella lösningen är att bygga mycket fler bostäder i centrum, och då markytorna är begränsade så måste vi bygga på höjden! På så vis så får vi fler människor i centrum och den naturliga fysiska handeln ökar, fler företag kommer att kunna etablera sig och därmed förbättras återigen utbudet och vi får tillbaka viljan att besöka vår stadskärna även från de som inte bor i centrum.

Jag Joakim Granberg sitter i stadsbyggnadsnämnden och det diskuteras ofta om vi ska bygga högt eller inte, många som är emot höghus i centrum sitter samtidigt och klagar över att vi har en centrumdöd...
Man måste förstå att vi behöver fler boendes i centrum och att markytorna är begränsade och därmed måste bygga på höjden om fler människor ska kunna bo i Södertälje centrum.
Notering: Höghusen vi ser på bilden ovan så kommer det  till höger (strykjärnet) inte att bli av då vår stadsarkitekt anser det för högt. Huset till vänster på bilden ovan är det ännu oklart om det kommer att byggas eller inte.

Marenplan "hotellbygget" har upprört många känslor i Södertälje

Renoverad kaj med promenadstråk - Bild länkad till kommunens hemsida om projektet
Bild länkad till kommunens sida om projektet Bild länkad till kommunens sida om projektet
Marenplan "hotellbygget" har upprört många känslor!
Några röster säger att det är för högt och även fult, en del till och med tycker att det var bra som det var. Jag (Granberg) som är uppväxt med "Mc Donalds huset" med en garageinfart kan tycka att nästan vad som helst som byggs blir bättre :) och att hela marenplan behöver ett rejält ansiktslyft för att locka besökare och småbåtar!
(Småbåtar när vi äntligen öppnar upp för infart fram till kajkanten 2026? - Eller iaf när RP gör det 2027).
Har hört att det ofta råder missförstånd kring vem som bygger & vad som byggs
"Norrmannen Stordalen bygger hotell" säger många. Andra menar på att det inte finns utrymme för ett hotell till rent ekonomiskt. Men faktum är att det inte är Stordalen som bygger, utan det är företaget Stadsrum som bygger en byggnad som bland annat ska innehålla ett hotell i lokaler som Stordalens företag kommer hyra.


Företaget Stadsrum som har köpt både "hotellmarken" och Kringlan, de äger dessutom även Telgehuset.
Stadsrum är ett företag som äger hela centrumfastigheter runt om i Sverige och utvecklar stadskärnor, se här: Länk!

Fastigheten som stadsrum bygger kommer innehålla flera olika verksamheter som restauranger och annat.
Själva hotellet kommer att drivas av kedjan Clarion Hotels som drivs av företaget Strawberry.se  ( A. Stordalen).

Så här beskriver stadsrum själva projektet kring maren:
Vi vill att denna plats ska bli Södertäljes nya vardagsrum, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum fastigheter.

I utformningen av det nya hotellet har man lagt mycket fokus på att byggnaden ska uppfylla syftet med god arkitektur, presentera sin tid samt tar hänsyn till stadsmiljön och omkringliggande fastigheter.
Hotellbyggnaden i korthet:
184 hotellrum - Totalt sju restauranger på olika våningsplan - Eventlokal med bland annat bowling 
På högsta våningen med utsikt över Marenplan planeras en 500 kvm stor takterrass med skybar och restaurang 
Terrassen på våning tre löper runt hela huset och öppen för alla. Här ska också finnas också en uteservering
Entréer på flera våningsplan ska skapa ett naturligt stråk ner till vattnet 
Bottenytor och publika våningsplan ska upplevas som öppna och tillgängliga för alla. 
Läs mer här: Länk!

Min personliga (Granberg) reflektion kring projektet är att jag tror det kommer att bli jättebra och fint, ett stort lyft för hela marenplan som kommer att dra besökare inte bara i från Södertälje, utan hela regionen och landet. 

Om hotellet nu inte bär sig ekonomiskt som några tror så är det ingen fara på taket för oss Södertäljebor,
det drabbar inte skattebetalarna då det är en privat företagsinvestering, det går dessutom att konvertera hotelldelen till bostäder om hotellet inte går bra, och de lär inte vara svårsålda/uthyrda med det läget :)

Luna kvarteret ska byggas om & rustas upp etappvis åren 2025-2030

Visionen om nya Luna - Läs mer om de fyra olika förslagen här: Länk!
Fyra arkitektteam har gått till final i arkitekttävlingen för nya Lunakvarteren. De har presenterat fyra olika visioner och först i mars får vi veta vilket förslag som har vunnit. Realistpartiet har tittat på alla 4 förslagen och önskar att man ser till att det även blir grönska på och intill byggnaderna, men man ska komma ihåg att dessa förslag är endast ett utkast där de fyra olika arkitektkontoren presenterar sina olika visioner för kvarteret, det är långt ifrån säkert att det sedan blir som förslaget som vinner, men vi får ändå en idé om hur tankarna går kring Luna kvarteret.

Bilden är länkad till mera information om de fyra förslagen

Planerad ytsammanställning för LUNA kvarteret när det är klart 2030

Realistpartiet har påpekat att dessa siffror för planerad ytanvändning togs fram före pandemin och borde revideras då förutsättningarna har förändrats gällande företagens behov av kontorsytor.

Under pandemin så blev det normalt att arbeta hemifrån för de som kunde sköta sitt arbete via dator och telefon, företagen upptäckte att behovet av stora och dyra kontorsytor ofta inte behövdes och man insåg att det fanns pengar att spara.
Vi ser att många företag har gått ned till mindre kontorsytor och att mycket av arbetet idag sker hemifrån.
Därför så tror vi att det vore klokt att se över planeringen av hur stora ytor som skall anpassas för kontor och vad som ska bli bostäder.
Vi ser på ytplaneringen ovan att man av totalt 79 200 kvm lokaler så planeras det endast för 11 600 kvm bostäder och hela 28 400 kvm för kontor, vi tror att det är fel prioriterat! - Det borde troligen vara omvänt!
Visst är det bra med fler arbetsplatser i stadskärnan, men vi tror det är ännu viktigare att få fler boendes i stadskärnan för att få ett mer levande centrum även efter klockan 17.00 och totalt sett en ökad centrumhandel.
Och som vi har varit inne på tidigare så får man gärna bygga delar av Lunakvarteret på höjden för att få in fler attraktiva bostäder och därmed fler människor i stadskärnan.