Vår politik och visioner för Södertälje

Klicka på bilden och läs vår tidning/valmanifest 2022 Klicka på bilden och läs vår tidning/valmanifest 2022

Realistpartiet är ett lokalparti för Södertälje tätort, Järna, Enhörna, Hölö, Mörkö, Vårdinge och Mölnbo

Över 100.000 människor påverkas av den lokala politiken, men väldigt få kan påverka i vilken riktning besluten tas som berör dem själva.Många upplever att besluten tas i slutna rum, och att medborgarna ofta inte informeras ordentligt förren det är för sent att utrycka sin åsikt i frågan.

Realistpartiet grundades med utgångspunkt från den vanliga medborgaren - Arbetaren, företagaren, pensionären, unga, barn, män och kvinnor - Ja kort sagt alla som bor i vår region idag, oavsett ursprung så är vi nu alla här - SÖDERTÄLJEBOR! -  Stöd "hemmalaget" Realistpartiet - Södertäljes lokalparti sedan 2014.
Hur du röstar i riksdagen bryr vi oss inte om, men lokalt i kommunalvalet så rösta Realistiskt för en bättre lokalpolitik.

Dessutom är Realistpartiet ofta minst 5 år snabbare än Majoriteten! - Man inför ofta våra förslag senare...
Tycker du också att politikens kvarnar mal för långsamt? Mest prat och liten verkstad...
Blir du också trött när du hör: Vi skall tillsätta en utredning… Sedan händer inget...
  Läs här: RP är 5 år snabbare!

Vår idé bygger på att kunskap ska gå före ideologi.
Realismen betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv.
Realismen uppkom som en direkt opposition mot fantasi & naturmystik: Länk

Ett stort problem inom politiken är idag att partiknapp ofta går före kunskap!
Vi vill Skärpa politiker och tjänstemannaansvaret! Det ska bli konsekvenser om man bränner skattepengar på dumheter! Inte dela ut ansvarsfrihet som rutin! Återigen: Kunskap före ideologi! = Realism!
Begreppet Realpolitik är mer resultatinriktad än ideologisk politik som fokuserar på ideologin före konsekvens och verkliga omständigheter. - Utförligt inlägg här - Realpolitik & pragmatism är vägen framåt!

När illviljan går före folkviljan - Är man då politiker för och av folket?

När jag (Joakim Granberg) engagerade mig i politiken 2014 och tillsammans med vänner startade upp Södertäljes lokalparti – Realistpartiet så måste jag erkänna att jag var naiv, jag trodde att nära på alla som håller på med politik faktiskt ville invånarnas bästa och att det mesta handlar om att vi har olika ingångar och idéer om hur samhällsproblem ska lösas, men att vi i grunden var överens om att det är att representera och tjäna medborgarna som är vår uppgift!
Men tyvärr så har insikten sjunkit in att det spelar ingen roll hur bra och genomförbara förslag vi än lägger, den styrande majoriteten säger alltid nej till våra förslag även om de går i linje med folkviljan och deras egen politik, det viktigaste är att alltid säga NEJ till våra förslag! - Läs hela vårt inlägg här i Telgenytt 2 Juni 2023
LT 2021-11-18: Tog 6 år för Granberg att få svar nej på sin motion, man väntade tills man själv infört förslaget!
Läs även vår insändare i LT 2021-11-17:  - Ett bra förslag är ett bra förslag oavsett vem som lägger det!

Bilden är länkad till kommunens affärer.
Bilden är länkad till vår kultur & fritidspolitik

Södertälje har genom åren gjort så många dåliga affärer och upphandlingar att det har drabbat vår gemensamma ekononomi - Se videon ovan.

Bilden är länkad till äldrevården och 55 + Boenden
Bilden är länkad tll vår miljöpolitik

Det går att bygga bra bostäder till rimliga priser
& hyror - Se video vad vi kunnat göra för de 450 miljonerna som försvunnit i dåliga affärer - Läs mer!

Bilden är länkad till vår skolpolitik

Stärk svenska språket bland både lärare och elever
Fler måste klara gymnasiebehörighet! Skolan måste vara en trygg plats för både lärare och elever med : Läs

Bilden är länkad till vår landsbygdspolitik
Bilden är länkad till våra förslag

För att öka tryggheten i synnerhet stökiga områden men också i hela Södertälje. Vi en mängd förslag på åtgärder som ni kan läsa mer om här - Läs mer här!

Bilden är länkad till vår företagspolitik
Bilden är länkad till vår sjukvårdspolitik

Sjukvården i Sverige har halkat på efterkälken.
Långa vårdköer och väntetider i timtals på många akutmottagningar. En orsak är personalbristen.Läs mer

Bilden är länkad till vår värdegrund

Vad är en värdegrund? Wikipedia säger:
Ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation. Läs mer