Realistpartiets värdegrund

Vad är en värdegrund? Wikipedia säger:

Ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.Så uppenbart är att en värdegrund är baserad med utgångspunkt av ens egna traditioner och kulturella erfarenheter.
Detta betyder solklart att värdegrunder varierar beroende på i vilken del av världen man befinner sig.
Det finns ingen bestämd värdegrund som är universell och fungerar överallt.

Realistpartiets värdegrund är:
Vi har baserat vår värdegrund på värderingar som har formats i vårt land över många generationer och framförallt ett hårt jämställdhetsarbete. Vår utgångspunkt är att alla människor har samma värde, att män och kvinnor skall vara jämställda och ha lika lön för lika arbete. Att alla medborgare ska ha samma rättigheter, men också samma skyldigheter - Det som ofta kallas för samhällskontraktet.

I vårt samhälle så ska samma regler gälla för alla, och det ska vara tydligt vad som gäller.

Vi är stolta över den öppenhet och jämställda värdegrund som har formats i vårt land. Vi vill upprätthålla våra traditioner och vårt kulturella arv, samtidigt som vi hela tiden förändras, influeras och tar till oss av olika internationella kulturer och traditioner.

Men inte medeltida värdegrunder!
Som har förskansat sig i flertalet områden i Sverige. Dessa hör inte hemma här och ska motarbetas.
Ett modernt och sekulärt samhälle ska inte anpassa sig efter medeltida värderingar, eller någon religion över huvud taget.
Religion är något som man utövar på sin fritid, och den ska aldrig påtvingas någon annan. Man väljer som vuxen själv, och tackar man nej till ett arbete på grund av sin religon eller klädeskod så är det ett eget val, vilket borde diskvalificera personen ifrån alla former av bidrag!

Alla har givetvis rätt till sin egen värdegrund så länge man följer de lagar och regler som gäller i  Sverige!
I Sverige och inom Realistpartiet så har vi i grunden kristna värderingar även om vi faktiskt är ett av världens mest sekulära länder. - Läs mer i LT 23 aug 2017 vår insändare om kristna värderingar.