Hälsa och Sjukvård

Sjukvården i Sverige har halkat på efterkälken.
Långa vårdköer och väntetider i timtals på många akutmottagningar.
En orsak är personalbristen.
Många tar välbetalda jobb i våra grannländer, Norge som exempel.

Vi måste höja lönerna och därmed statusen för framförallt vårdare, undersköterskor och sjuksköterskor för att behålla kompetensen och få fler ungdomar att vilja utbilda sig till dessa yrken.

Personal som är absolut nödvändig för vår framtida sjukvård som kommer att bli än mer krävande med ökande och åldrande befolkning.

Tandvård till kraftigt reducerade priser för våra pensionärer är rimligt!

Det är en skandal att många äldre inte har råd att gå till tandläkaren, vi anser att munhälsan ska ingå i den allmänna sjukvårdsgarantin för åtminstone våra seniorer. Reglerna idag säger att en papperslös person som vistas i Sverige kan få tandvård för 50 kronor, medans en pensionär som arbetat hela sitt liv måste betala fullt pris, det är motbjudande och helt ärligt en obegriplig prioritering som gjorts av  våra politiker.

Hälsovård - Idrott
Folkhälsan är viktig för att minska belastningen på sjukvården. Vi uppmuntrar företag och kommunerna att öka möjligheterna för anställda att motionera, gärna genom träningskort och liknande aktiviteter för att få folk att röra på sig mer. Det är bevisat att det minskar sjukskrivningar och förbättrar det allmänna hälsotillståndet.
Bättre kondition och hälsa bidrar till ökad produktion
Skolidrotten - Gymnastik
Vi tycker det är bedrövligt att skolorna drar ner på idrottsaktiviteter och gymnastik då det är bevisat bra för elevernas hälsa och leverne.
Det borde bli mer idrott i skolan istället för mindre - Kan Södertälje bli ett föredöme?
Ni kan läsa mer om våra tankar kring idrotten och föreningslivet här: Länk!

Länstidningen - Klicka på bilden för att läsa Granbergs insändare

Hjärt och kärlcentrum behövs verkligen i Södertälje

Jag har följt debatten om Hjärt- och kärlcentrum och tycker väl som de flesta andra att det är oförsvarligt att Södertäljemottaningen för hjärt- och kärlsjuka lades ned.
Beskedet kom som en överraskning för de flesta av oss i kommunfullmäktige, då de som sitter med i landstinget varit minst sagt dåliga på att förmedla till oss övriga om vad som var på gång. Vi fick höra av andra gruppledare att inte ens de kände till detta, då deras egna partivänner i landstinget inte informerat dem. Totalt bedrövligt och oansvarigt!

Jag för min del fick reda på det genom LT, när beslutet redan var klubbat och tycker det är bedrövligt såklart.
Läs min ( Joakim Granberg) insändare om ärendet i LT här: Länk

Uppdatering 2024-01-17

Idag finns det ett privat hjärt och kärlcentrum i Södertälje som man kan besöka genom en remiss från sin vårdcentral. Länk till företaget här!   - Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab, Nygatan 16 (plan 8), 151 72 Södertälje

Erbjud TBE-vaccinering till kommunens skol-,fritids & förskolepersonal.

Personal som arbetar med barn och ungdomar vistas ofta i miljöer där man utsätter sig för risken att få fästingbett och därmed ökar risken för allvarlig sjukdom. Det är inte rimligt att man som anställd själv ska bekosta vaccination som minskar risker i arbetet, den kostnaden bör arbetsgivaren stå för. Som exempel kan nämnas att all SIS personal med klientnära uppgifter erbjuds kostnadsfri vaccinering av TBE och hepatit.
Realistpartiet avsätter en miljon kronor årligen till att genomföra de frivilliga vaccinationerna omgående!

Stärk elevhälsan = Anställ fler skolkuratorer omgående!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
17 november 2020 la Realistpartiet en motion/förslag om att elevhälsan måste stärkas! - Motionen avslogs av majoriteten.

Bakgrund:
Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige.

Unga uppger att de upplever fler psykiska besvär och att de konsumerar mer sjukvård och antidepressiva läkemedel än tidigare generationer, vi ser en markant ökning de senaste 10 åren.
Unga upplever oftare psykosomatiska symptom, vilket signalerar att vi måste vara uppmärksamma på de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och stärka deras förmåga att hantera tillvaron. 
Det positiva är att unga är idag bättre på att öppet utrycka sina känslor och tala om den, förmedla sina känslor och problem.
Ofta räcker det med att få tala med någon om dem för att situationen skall kännas lättare.
Ibland vill man inte tala med sina föräldrar eller andra vuxna i sin egen närhet, utan finner det lättare att tala med en utomstående expert – En kurator är ett utmärkt exempel.
Skolan har idag alldeles för få kuratorer och vi föreslår att man anställer åtminstone 10 till så snart som möjligt och att man sedan upprättar och håller en nivå om 1 kurator per 250 elever i Södertäljes skolor.
 
Motivering

Elevhälsan skall prioriteras och är viktig på så många plan, att stärka våra ungdomars psykiska hälsa är ett steg bland många för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra unga att motiveras till att satsa på studier och andra sunda livsval.
Efter valet 2026 så hoppas vi på att kunna genomföra detta! - Läs gärna motionsförslaget nedan:

Gratis mensskydd på de kommunala skolorna i Södertälje kommun!

Många unga kvinnor får mens redan i 12–13 års åldern, för oss är det en självklarhet att det skall finnas tillgång till gratis mensskydd på samtliga kommunala skolor i Södertälje.

Gratis mensskydd på skolor samt även arbetsplatser är ingen nyhet, det finns på flertalet företag och skolor landet runt, i Södertäljes är Täljegymnasiet ett gott exempel, i Storbritannien så är det gratis mensskydd i alla skolor.

I Skottland har man tagit ytterligare ett steg och erbjuder nu alla landets kvinnor gratis mensskydd.
Vi föreslår att Södertälje kommun erbjuder denna tjänst på samtliga kommunala skolor som en tydlig åtgärd i kommunens jämställdhetsarbete. Vi ska inte glömma den ekonomiska aspekten, unga kvinnor kommer under en stor del av sin skolgång ha en månadskostnad för mensskydd, en kostnad som inte pojkarna har.