Landsbygd

Landsbygden prioriteras lågt när stadsplanerna dras upp i Södertälje stadshus. Realistpartiet tar nya tag!
Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en stark potential ute på landsbygden, för jobbskapande och tillväxt. Ett bra samspel mellan landsbygden och staden är väldigt viktig.
Att kunna bo och arbeta utanför centrala Södertälje och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice och fungerande infrastruktur är för oss en självklarhet och realism i ett nötskal!
Vi är övertygade om att de mindre stadsdelarna kommer att ha en stor nytta av att ha sitt eget lokalparti i ryggen när lokala frågor skall avgöras i Södertälje stadshus.
Betänkt:
Övriga partier = Chefer och valmanifest i och från Stockholm.

Stöd ditt eget hemmalag i politiken - Realistpartiet!
Välj ditt lokalparti - Valet 2022-09-11
Vår politik - Här!
Skapar vi tillsammans!
Bry dig om lokalpolitiken!

Järna

Järna - Länk om stadsdelen
Här finns fördelarna med det lilla samhället och samtidigt närheten till Stockholm och Södertälje. Naturen och havet är nära och möjligheterna till friluftsliv och kulturliv är goda. Järna har ca 10 000 invånare och är den näst största tätorten i Södertälje kommun.
Realistpartiet -  Är fast beslutna att hjälpa till med att sätta denna stadsdel i större fokus än vad den ges idag. Järna måste lämnas mer självbestämmande och inte få sin utveckling stoppad av byråkrater och stadsplaner som ritas upp i Södertälje centrum.
Järna behöver ett riktigt UTEGYM! RP driver frågan!
I Järna står detaljplanerana i kö i väntan på att tätortens tjänstepersoner skall ta sig tid att titta på dem... Järna växer och behöver bygga fler bostäder nu! Kulturen och framförallt de unga behöver fler mötesplatser, och dessa kan inte byggas utan godkända detaljplaner och bygglov!
Vi ser fram emot att vara med att driva fram en Järna vänligare politik med enklare bygglov, bra seniorboenden ett sunt företagsklimat. Vill du bli aktiv? Länk!

Enhörna

Enhörna eller Enhörnalandet - Länk
Är en halvö i Mälaren med vacker natur som ligger nordväst om Södertälje tätort. Enhörna kommundel har ca 2 700 invånare.

Realistpartiet - Har nu etablerat sig med representation i Enhörna kommundelsnämnd och ser fram emot att ta tag i lokala frågor som skolan, exploatering av Enhörna, Sandviken. - VA nätets utbredning. Vi anser att man skall gå varsamt fram i området kring Sandvikens brygga och ta stor hänsyn till de boendes där när man bygger nytt. Påkopplingskostnaden till VA nätet skall vara på frivilligbasis, inte tvinga folk som har bott i hus sedan generationer tillbaka att sälja sina hus då dem ej har råd att betala dyra påkopplingsavgifter. VA nätet kan dras fram och sedan så sker påkoppling när huset byter ägare, då den nya ägaren har detta i sin budget för köpet. Centrala Södertälje måste ta tag i vägrenoveringar och snabba på planändringarna så Enhörna får bygga som man vill.
Vi ser fram emot att utöka vår representation och närvaro i Enhörna efter valet 2022. Vill du bli aktiv? - Länk!

Södertälje tätort

Södertälje tätort - Länk
Här bor ca 75. 000 personer.
Realistpartiet - Hade i valet 2018 i runda tal 75 % av sina väljare här, i några centrala valdistrikt så låg partiet på över 8 %.
1.641 röster gav oss 2 mandat i kommunfullmäktige. Nu är vi betydligt bättre rustade att ta oss an frågor och politik som rör kommunens alla kommundelar och frågor.
Vi ser fram emot arbetet efter valet 11 september 2022.
Se våra folkvalda och uppdrag här - Länk!
2017/2021 ställde vi upp i kyrkovalet och sitter  nu även med i kyrkofullmäktige.
Realistpartiet är här för att stanna och växa!
Valet 2022 blir vårt genombrott! Vill du bli aktiv? Länk!

Hölö - Mörkö

Hölö-Mörkö - Länk om stadsdelen
Är en av Södertäljes södra kommundelar med ca 3 600 invånare. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit hög och nya bostadsområden växer fram. Kommundelen utgörs av Hölö tätort samt öarna Mörkö och Oaxen.
Realistpartiet - Har etablerat sig i Hölö -Mörkö kommundelsnämnd och ser allvarligt på hur åsidosatt denna stadsdel har varit under lång tid. VA nätet måste byggas ut, gång och cyckelvägar samt upprustning kring IP.
Brist på äldreboenden och skandalen med att stadsdelen inte får fibernät och tillgång till ett bra och stabilt internet är oacceptabelt helt enkelt! Hölö behöver också ett tågstopp!
Det är Realistiskt tycker vi i alla fall...

Det har och kommer att lovas pendeltågs och regionstågsstop i Hölö inför varje val sedan "Dackefejden" men inget har hänt... Löften igen inför ett val - Nu senast av MP i LT 2018-05-05  Men om det inte redan har hänt efter alla år vid makten tillsammans med S så kommer det inte att hända nu heller utan påtryckningar från ert lokalparti! Mälab måste
betala SJ så stannar regionaltåget...enkelt! Så varför har inte Södertäljekommun och Hölö - Mörkö kommundelsnämd handlat upp tjänsten innan? Fagra löften inför valet igen... MEN!
Realistpartiet=Handling=Tågstopp! Vill du bli aktiv?  Länk!

Mölnbo - Vårdinge

Vårdinge-Mölnbo kommundel - Länk
Mölnbo ligger Sydost om Södertälje tätort. Vårdinge-Mölnbo har 1 800 invånare.  Mölnbo behöver en offentlig toalett och vattenpost intill tågstationen/Abbes för att underlätta för besökare/Sörmlandsleden.
Realistpartiet - Har nu etablerat kontakter i stadsdelen och är insatt i en del av de boendes oro och problematik. VA nätet - dyra påtvingade påkopplingar. Även här anser vi att påkopplingen skall vara på frivilligbasis och sedan kopplas på vid ägarbyte i framtiden. Ingen skall behöva flytta ut ur sina hus på grund av påtvingade kostnader!
Cykel väg mellan Järna, Gnesta och Hölö på 57an är en satsning som borde gjorts för länge sedan! Själva vägen behöver också rustas upp då tung trafik passerar dagligen.
Och att stadsdelen behöver en ny gymnastikhall vet alla som bor i stadsdelen! Pengar till detta finns om prioriteringen görs. 
Mölnbo/Vårdinge måste låtas ta ut svängarna lite med nybyggation och utökad samhällsservice. Även landsbygden måste leva!
Ny detaljplan måste godkännas så stadsdelen kan växa!
Vill du bli aktiv? Länk!