Landsbygd

Landsbygden prioriteras lågt när stadsplanerna dras upp i Södertälje stadshus. Realistpartiet tar nya tag!
Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en stark potential ute på landsbygden, för jobbskapande och tillväxt. Ett bra samspel mellan landsbygden och staden är väldigt viktig.
Att kunna bo och arbeta utanför centrala Södertälje och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice och fungerande infrastruktur är för oss en självklarhet och realism i ett nötskal!
Vi är övertygade om att de mindre stadsdelarna kommer att ha en stor nytta av att ha sitt eget lokalparti i ryggen när lokala frågor skall avgöras i Södertälje stadshus.
Betänkt: Övriga partier = Chefer i Stockholm + Vice chefer i Södertälje = Du och landsbygden på sista plats! Tänk...
Stöd ditt eget hemmalag! - RP
Vår politik - Här!

Järna

Järna - Länk om stadsdelen
Här finns fördelarna med det lilla samhället och samtidigt närheten till Stockholm och Södertälje. Naturen och havet är nära och möjligheterna till friluftsliv och kulturliv är goda. Järna har ca 9 100 invånare och är den näst största tätorten i Södertälje kommun.
Realistpartiet - Har etablerat sig i Järna och sitter med i kommundelsnämnden. Vi är fast beslutna att hjälpa till med att sätta denna stadsdel i större fokus än vad den ges idag. Järna måste ges mer självbestämmande och inte få sin utveckling stoppad av byråkrater och stadsplaner som ritas upp i Södertälje centrum. Vi ser fram emot att vara med att driva fram en Järna vänligare politik med enklare bygglov, bra seniorboenden ett sunt företagsklimat. Åtgärdsplan för futurum!
Skapar vi tillsammans!
Bry dig om lokalpolitiken!


Södertälje tätort

Södertälje tätort - Länk
Här bor ca 75. 000 personer.
Realistpartiet - Hade i valet 2018 i runda tal 75 % av sina väljare här, i några centrala valdistrikt så låg partiet på över 8 %.
1.641 röster gav oss 2 mandat i kommunfullmäktige. Nu är vi betydligt bättre rustade att ta oss an frågor och politik som rör kommunens alla kommundelar och frågor.
Vi ser fram emot arbetet 2019-2022.
Se våra uppdrag här - Länk!
2017 ställde vi upp i kyrkovalet och sitter nu med även i kyrkofullmäktige.
Realistpartiet är här för att stanna och växa!

Hölö - Mörkö

Hölö-Mörkö - Länk om stadsdelen
Är en av Södertäljes södra kommundelar med ca 3 600 invånare. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit hög och nya bostadsområden växer fram. Kommundelen utgörs av Hölö tätort samt öarna Mörkö och Oaxen.
Realistpartiet - Har etablerat sig i Hölö -Mörkö kommundelsnämnd och ser allvarligt på hur åsidosatt denna stadsdel har varit under lång tid.
Brist på äldreboenden och skandalen med att stadsdelen inte får fibernät och tillgång till ett bra och stabilt internet är oacceptabelt helt enkelt! Hölö behöver också ett tågstopp!
Det är Realistiskt tycker vi i alla fall...

Det har och kommer att lovas pendeltågs och regionstågsstop i Hölö inför varje val sedan "Dackefejden" men inget har hänt... Löften igen inför ett val - Nu senast av MP i LT 2018-05-05  Men om det inte redan har hänt efter alla år vid makten tillsammans med S så kommer det inte att hända nu heller utan påtryckningar från ert lokalparti! Mälab måste
betala SJ så stannar regionaltåget...enkelt! Så varför har inte Södertäljekommun och Hölö - Mörkö kommundelsnämd handlat upp tjänsten innan? Fagra löften inför valet igen... MEN!
Realistpartiet=Handling=Tågstopp!

Enhörna

Enhörna eller Enhörnalandet - Länk
Är en halvö i Mälaren med vacker natur som ligger nordväst om Södertälje tätort. Enhörna kommundel har ca 2 700 invånare.
Realistpartiet - Har nu etablerat sig med representation i Enhörna kommundelsnämnd och ser fram emot att ta tag i lokala frågor som skolan, exploatering av Enhörna, Sandviken. - VA nätets och bygg utbredning. Vi anser att man skall gå varsamt fram i området kring Sandvikens brygga och ta stor hänsyn till de boendes där när man bygger nytt. Påkopplingskostnaden till VA nätet skall vara på frivilligbasis, inte tvinga folk som har bott i hus sedan generationer tillbaka att sälja sina hus då dem ej har råd att betala dyra påkopplingsavgifter. VA nätet kan dras fram och sedan så sker påkoppling när huset byter ägare, då den nya ägaren har detta i sin budget för köpet. Vi ser fram emot att ta tag i lokala frågor och bli en del av Enhörna.

Mölnbo - Vårdinge

Vårdinge-Mölnbo kommundel - Länk
Mölnbo ligger Sydost om Södertälje tätort. Vårdinge-Mölnbo har 1 800 invånare.
Realistpartiet - Har nu etablerat kontakter i stadsdelen och är insatt i en del av de boendes oro och problematik. VA nätet - dyra påtvingade påkopplingar. Även här anser vi att påkopplingen skall vara på frivilligbasis och sedan kopplas på vid ägarbyte i framtiden. Ingen skall behöva flytta ut ur sina hus på grund av påtvingade kostnader!
Cykel väg mellan Järna, Gnesta och Hölö på 57an är en satsning som borde gjorts för länge sedan! Själva vägen behöver också rustas upp då tung trafik passerar dagligen.
Och att stadsdelen behöver en ny gymnastikhall vet alla som bor i stadsdelen!
Pengar till detta finns om prioriteringen görs. 
Mölnbo/Vårdinge måste låtas ta ut svängarna lite med nybyggation och utökad samhällsservice. Även landsbygden måste leva!