Nedan våra 16 förtroendevalda med totalt 51 uppdrag i Södertäljes bolag, nämnder, utskott & råd!

Joakim Granberg
Partiledare - Ordförande
2e vice ordförande i Telge Inköp
Ledamot: Kommunstyrelsen & Koncernstyrelsen - Telge AB. Stadsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige, översiktsplan Södertälje 2050 och Kyrkofullmäktige.
Ers/rep i SYVAB , personalutskottet & Investeringsberedningen. Kontakt:

joakim@realistpartiet.se
Lars - Göran Jonsson
Vice ordförande partistyrelsen
2e vice ordförande Enhörna kdn
Ledamot i: Telge bostäder och kommunfullmäktige. Suppleant i: Koncernstyrelsen - Telge AB.
Ersättare Stiftelsen Emyhemmet   & Kyrkofullmäktige.  Kontakt: lars-goran@realistpartiet.se
Simon Isso
2e vice ordförande partistyrelsen
RP - Kommunalrådssekreterare
Ledamot i: Telge Fastigheter , Kommunfullmäktige
samt Utbildningsnämnden.
Ersättare i: KF Valberedning & Kultur & Fritidsnämnden.
Kontakt:
simon@realistpartiet.se
Ralph Anderson
3e vice ordförande partistyrelsen
Ledamot i kommunens revisorer
Ledamot RP seniorråd - RPO.
Kontakt: ralph@realistpartiet.se
Anna Furberg
Ledamot i Telge återvinning AB
Ersättare i kommunfullmäktige samt miljönämnden. Ombud för Mälardalens Vattenvårdsförbund. Mejl: anna@realistpartiet.se
Ola Karlsson
Ledamot i omsorgsnämnden samt rep i handikapprådet.
Nämndeman i tingsrätten.
Ledamot i RP seniorråd - RPO.
Rådgivare i omsorg & LSS frågor.
Kontakt: ola@realistpartiet.se
Marcus Haavisto
Ledamot i Kultur & fritidsnämnd.
Suppleant i Tom Tits Experiment
Ersättare i Kommunfullmäktige samt Kyrkofullmäktige. Kontakt: marcus@realistpartiet.se
Björn Eriksson
Suppleant i Telge Energi AB
samt Telge Nät AB
Ledamot i  det kommunala pensionärsrådet samt RP:s seniorråd - RPO. Kontakt: bjorn@realistpartiet.se
Andrea Furberg
Ledamot i Arbets & Näringslivsnämnden
Ersättare i arvodesnämnden.
Suppleant i Söderenergi AB
Kontakt: andrea@realistpartiet.se
Harri Salminen
Ledamot i Hölö - Mörkö kommundelsnämnd.
Ersättare i valnämnden samt
Nämndeman i tingsrätten.
Kontakt:
harri@realistpartiet.se
Minna Kohtamäki - Corin
Ledamot i  Järna kommundelsnämnd.
Kontakt: minna@realistpartiet.se
Gunilla Östman
Ledamot Äldreomsorgsnämnden.
Ledamot i Samverkansgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor mellan kommun och region. Ordförande i RP seniorråd - RPO. Kontakt: gunilla@realistpartiet.se
Simon Jonsson
Ledamot i Socialnämnden
Kontakt:simon.jonsson@realistpartiet.se
Daniel Jülke
Ersättare i Järna kommundelsnämnd.
Kontakt: daniel@realistpartiet.se
James Henry Reed
Ledamot i Södertälje Hamn AB
Ledamot i RP seniorråd - RPO
Kontakt: james@realistpartiet.se
Bo Folcker
Ersättare i Mölnbo - Vårdinge kommundelsnämnd.
Ledamot i RP seniorråd - RPO.
Kontakt: bo@realistpartiet.se
Realistpartiets historia
Bild tagen av LT sommaren 2014 då Joakim Granberg gjorde sin 1a intervju som Partiledare - Läs artikel - Lansering av Partiet
Joakim Granberg är född och uppvuxen i Södertälje. Har arbetat inom många branscher - Livsmedel - ICA , vikarie - gymnastiklärare, försäljning, bartender, nattklubbsägare, hotellchef  samt bygg & städbolag. Även inom musik och nöjesindustrin som låtskrivare, artist och arrangör av event. Våren 2014 så beslutade Joakim sig för att starta ett lokalparti - Namnet blev Realistpartiet och blomman en gul Gerbera daisy - (släkting till solrosen).
Kärnan är Optimism med Realism i grunden.
Efter att ha förmått både Marcus Haavisto och Lars-Göran Jonsson att gå med i partiet så hårdsatsade denna trio på kommunalvalet 2014 och lyckades med hjälp av många volontärer, sponsorer och vänner att få ihop en skaplig valkampanj som resulterade i att partiet tog sitt 1a mandat i Södertäljes högsta beslutande församling - Kommunfullmäktige.
2017 & 2021 tog vi oss in i Kyrkofullmäktige och har nu 1 mandat + 2 ersättare i vår kyrka och pastorat.
2018 i kommunvalet så närapå dubblade vi, till 1641 röster och 2 mandat. I kommunvalet 2022 så ökade vi till 3 mandat och nu med 17 förtroendevalda personer med totalt 50 uppdrag inom de kommunala bolagen, nämnderna, utskotten och råden.
Målet är givet för valet 2026 - Vi ökar igen och samlar
så pass många röster att man måste lyssna ännu mer på oss! - Folket här i staden! - Ert enda lokalparti - Realistpartiet!
Din stad - Du bestämmer! - DU BEHÖVS - Kontakta oss!

Medborgarnas förslagslåda!

Lämna in era geniala idéer och förslag för att förbättra vår stad. Mejla ert förslag till: info@realistpartiet.se

Bildarkiv - Blandat

loading...

Patent & Registreringsbevis som ger oss ensamrätt till vårt namn i Sverige!