Engagera dig politiskt!

Distrikschefer sökes i - Hölö, Mörkö, Enhörna, Järna, Mölnbo och Vårdinge

Bor du i någon av kommundelarna utanför Södertälje tätort?
Har du god lokalkännedom, bra kontaktnät, och hänger med hyffsat i den lokala politiken? Vet du vad folk vill förbättra eller ändra på i ditt distrikt? ( Vi söker folk till Tälje med).
Då är du rätt person för att bli vår ambassadör!
Vi söker kommundelschefer för att på allvar ta tag i saker som rör er och bygga upp vårt folkliga parti i alla delar av vår kommun.
Skicka över information om dig själv, dina erfarenheter, ambitioner och idéer till:
joakim@realistpartiet.se
Mer info - Bli Realist! - Länk!

Vår politik gällande frågor som rör stadsdelarna utanför Södertälje tätort kommer att presenteras så snart vi är uppdaterade och etablerade i respektive område,
ha tålamod med oss - Det kommer!

Järna

Järna - Länk om stadsdelen
Här finns fördelarna med det lilla samhället och samtidigt närheten till Stockholm och Södertälje. Naturen och havet är nära och möjligheterna till friluftsliv och kulturliv är goda. Järna har ca 9 100 invånare och är den näst största tätorten i Södertälje kommun.
Realistpartiet - Hade valet 2014 några aktiva medlemmar och fick ihop några röster, men var i praktiken ett okänt parti i området.
Etableringsarbete är påbörjat.


Södertälje tätort

Södertälje tätort - Länk
Här bor ca 75.000 personer.
Realistpartiet - Hade i valet 2014 i runda tal 90 % av sina väljare här, i några centrala valdistrikt så låg partiet på över 4%.
Med kort varsel och endast 3 veckor med valstuga på gågatan så lyckades vi samla ihop 847 personer, vilket gav oss 1 mandat i kommunfullmäktige. Inför kommunalvalet 2018 så kommer vi att vara mycket bättre rustade att ta oss an frågor och politik som rör kommunens alla områden. Vi räknar med att vara etablerade med representanter från alla kommundelar på våra valsedlar 2018.
2017 ställde vi upp i kyrkovalet och sitter nu med även i kyrkofullmäktige.
Realistpartiet är här för att stanna och växa!

Hölö - Mörkö

Hölö-Mörkö - Länk om stadsdelen
Är en av Södertäljes södra kommundelar med ca 3 600 invånare. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit hög och nya bostadsområden växer fram. Kommundelen utgörs av Hölö tätort samt öarna Mörkö och Oaxen.
Realistpartiet - Hade valet 2014 några enstaka röster från stadsdelen då vi inte hade verksamhet eller deltagande från området och var i princip helt okända där under 2014.
Etableringsarbete är påbörjat. Här behövs helt klart en ny idrottsanläggning.

Enhörna

Enhörna eller Enhörnalandet - Länk
Är en halvö i Mälaren med vacker natur som ligger nordväst om Södertälje tätort. Enhörna kommundel har ca 2 700 invånare.
Realistpartiet - Hade valet 2014 några enstaka röster från stadsdelen då vi inte hade verksamhet eller deltagande från området och var i princip helt okända där under 2014.
Etableringsarbete är påbörjat.
 


Skapar vi
tillsammans!

Engagera dig i lokalpolitiken!
Läs mera här - Länk!

Mölnbo - Vårdinge

Vårdinge-Mölnbo kommundel - Länk
Med centralorten Mölnbo ligger Sydost om Södertälje tätort.
Vårdinge-Mölnbo har varit egen kommundel med egen kommundelsnämd sedan 1989.
1 800 invånare.
Realistpartiet - Hade valet 2014 några enstaka röster från stadsdelen då vi inte hade verksamhet eller deltagande från området och var i princip helt okända där under 2014.
Etableringsarbete är påbörjat.
Heta frågor - Ta kommunal mark i anspråk för mer bebygglse, mer levande landsbyggd.
VA nätet - dyra påtvingade påkopplingar.