Realistpartiets Partiledare Blogg

2018 > 12

Realistpartiet sitter med i dessa bolag och nämnder från 1/1-2019

Realistpartiet har totalt 23 förtroendeuppdrag inom kommunfullmäktige, nämnder och Södertäljebolagen. Samt 1 tingsrättsuppdrag som blir 2 från 1/1 - 2020.

Joakim Granberg

Uppdrag: Partiledare
Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Telge AB (konsernstyrelsen)
och stadsbyggnadsnämnden. Styrgrupp för Södertälje city samverkan.
Ersättare i valnämnden.
Kontaktperson för Järna kommundelsnämnd samt ledamot i Kyrkofullmäktige

Simon Isso
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i kultur och fritidsnämnden.


Lars-Göran Jonsson
Uppdrag: Ledamot i: Styrgrupp för att utveckla företagsklimatet.
Ersättare i kommunfullmäktige &  Enhörna kommundelsnämnd:
Suppleant i: Telge bostäders styrelse och Hovsjö AB

Marcus Haavisto
Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i kultur & fritidsnämnden

Ralph Andersson
Uppdrag: Ledamot i tekniska nämnden, samt tingsrättsplats.
Suppleant i Telge inköp styrelse.

Björn Eriksson
Uppdrag: Ledamot i äldreomsorgsnämnden
Suppleant i Tom Tits styrelse, kontaktpeson för Järna kommundel.

Peter Wallin
Uppdrag: Suppleant i Telge nät styrelse.

Ola Karlsson

Uppdrag: Ersättare i Hölö-Mölnbo kommundelsnämnd.
Kontaktperson för Miljönämnden.


Harri Salminen
Uppdrag: Ledamot i socialnämnden

Lill Kindgren

Uppdrag: Ledamot i kommunrevisionen

Alla som har uppdrag för Realistpartiet hittar ni här - Kontakt!

 
Läs hela inlägget »