Realistpartiets kandidater i kommunalvalet 2022

Joakim Granberg

Joakim Granberg 57 år , Partiledare
Född och uppvuxen i Södertälje. Har arbetat inom många branscher - Livsmedel - ICA , vikarie - gymnastiklärare, försäljning, bartender, nattklubbsägare, hotellchef  samt bygg & städbolag. Även inom musik och nöjesindustrin som låtskrivare, artist och arrangör av event. Våren 2014 så beslutade jag mig för att starta ett lokalparti - Namnet blev Realistpartiet och blomman en gul Gerbera Daisy - (släkting till solrosen).
Kärnan är Optimism med Realism i grunden.
Södertälje är min stad i hjärtat, har bott utomlands och i andra städer, men det är alltid Södertälje som är mitt hem, här kommer jag att vara verksam inom politiken så länge hälsan tillåter mig, förhoppningsvist många år till. Målet i valet 2022 är att nu äntligen efter 8 år ta klivet in i maktens korridorer på allvar, så vi kan åstadkomma förändring på riktigt!
Vill man som Södertäljebo få till en förändring på riktigt så är det bara vårt parti ni kan rösta på och vara 100% säkra på att det är en röst för Södertälje och mot korruption och maktmissbruk. Jag vill återinföra demokrati i vårt stadshus och i vårt kära Södertälje.
Rösta realistiskt = Rösta Granberg!

Lars Göran Jonsson

Lars Göran Jonsson 58 år 
Vice ordförande i RP, Har varit egenföretagare i 40 år. Är född och uppväxt i Södertälje. 
Mitt motto är att få ett bättre företagsklimat för alla småföretagare. Har drivit många företag i staden, bland annat första cafét på gågatan, första restaurangbåten (Skutan), nöjespalatset Rockfabriken, och mycket mera.
Min erfarenhet som egenföretagare är stor, sedan 2015 driver jag en redovisningsbyrå. 
Sedan 2018 har jag politiska uppdrag: kommunfullmäktige, Enhörna kommundelsnämnd, Telgebostäder styrelse och styrgruppen som verkar för ett bättre företagsklimat i vår kommun.  
Ja är även med i kyrkofullmäktige sedan 2017.
Mitt mål är att Södertälje ska bli bättre på turism och eget företagande, för vi har alla möjligheter då vi ligger intill Mälaren med alla dess fördelar samt i ett geografiskt bra läge för flera etableringar av stora och små företag. 
Vi har dom senaste åren legat på bottenplaceringarna i ranking inom flera områden, småföretagarna i Södertälje är inte nöjda med den service, eller ofta utebliven service som kommunen erbjuder.
Detta vill jag ändra på! De kommande 20 åren så skall vi bygga 20 000 bostäder, jag vill genom Telgebostäder påverka upphandling och byggnation med min kunskap så vi får bostäder som Södertäljeborna har råd att hyra! - En röst på mej ger hopp för Södertäljes framtid!

Simon Isso

Simon Isso 45 år
2 vice ordförande i RP
Ledamot Utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och kommunfullmäktige.
Kom till Sverige 1986

Uppvuxen på Bårstabergen Södertälje
Har arbetat bl.a. som gymnastiklärare, fritidsledare samt varit egenföretagare.
Jag brinner för alla barns och ungdomars rätt till en likvärdig uppväxt, en likvärdig utbildning och trygghet till alla elever oavsett kön, klass, etnicitet eller vilken skola man går i.
Jag vill minska dessa utökade klyftor och den bristande likvärdigheten på våra skolor.
Jag vill ge våra barn samma förutsättningar som alla andra till högre utbildningar och karriär i yrkeslivet. 

Språket är nyckeln till integration och högre studier för våra unga, det är därför extra viktigt att vi ser till att ha behöriga lärare som talar god svenska i alla kommunens skolor.

Marcus Haavisto

Marcus Haavisto, 42
Var med och grundade Realistpartiet 2014.
Är ledmot i Kultur & fritidsnämnden, samt ersättare i kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige.
Ledamot i Realistpartiets styrelse.
Arbetat inom restaurang och underhållsbranschen många år.

Jag har även spelat ishockey under många år, varit ishockeydomare under arton år, arbetat som volontär i ett kloster som ligger i Frankrike, Taizé.

Även tidigare arbetat på Scania och inom försvarsmakten.
Arbetar för närvarande på Viking Line.
Jag brinner för ett levande centrum och nöjesliv i vårt kära Södertälje.

Anna Furberg

Anna Furberg, 31
Mångårig entreprenör med erfarenhet från bl.a. webb, café och livsmedel.

Det som drog mig till Realistpartiet var möjligheten att ta beslut baserat på fakta, utan att behöva förhålla sig till en ideologi.
Som uppvuxen här i Södertälje vill jag det bästa för staden, och jag tycker att det ska vara varje politikers mål, oavsett partitillhörighet och personliga konsekvenser.

På fritiden spelar jag fotboll, renoverar, pysslar i trädgården och experimenterar i köket.

Minna Kohtamäki - Corin

Minna Kohtamäki-Corin 36 år
Född och uppvuxen i Järna, Södertälje. Jag talar finska och svenska och tvåkulturalitet och flerspråkighet är något jag värdesätter högt.
Jag arbetar som rektor och har en flerårig erfarenhet av arbete i förskola (fristående och kommunal) som förskollärare och rektor. Att arbeta med barn och människor och vara med och bygga upp framtidens medborgare är något jag brinner för. Det finns mycket att arbeta med och förbättra i både förskola och skola för att skapa en trygg, lärorik och utmanande undervisning/utbildning som gynnar varje enskild individ men som även lär barnen ta eget ansvar och förbereder dem för framtiden.
Förskolan, skolan och de fritidsaktiviteter som finns för barn och unga är en mycket viktig byggsten och avgörande för samhällets, barnets och - individens utveckling. Det är något som jag vill satsa på!
Järna och Södertälje skall vara en plats där ALLA kan trivas, barn, seniorer, ungdomar och familjer. Genom Realistpartiet kan jag och du vara med och påverka i sakfrågorna som faktiskt betyder mycket för oss, för Järna och för Södertälje, utan att välja en ideologi. Det handlar om att arbeta och satsa på Södertälje.

Ola Karlsson

Ola Karlsson 60 år
Jag brinner för många olika frågor, men framförallt för LSS och äldreomsorgen.
Jag har jobbat i mer än 25 år i kommunen med människor med olika diagnoser och märker hela tiden vad som behöver förbättras inom den sektorn. Jag sitter med sen nyligen med i FUB:s styrelse, och även i Kommunals styrelse. Jag även ett uppdrag som nämndemannadomare i tingsrätten och suppleant i Hölö/Mörkö kommundelsnämnd. Jag ser fram emot att även ta uppdrag inom omsorgsnämnden efter kommunalvalet.

Ralph Andersson

Ralph Andersson, 73
3e vice ordförande i RP. Aktiv medlem i styrelsen sedan partiets bildande 2014 och sitter i styrelsen för Tekniska Nämnden, Telge Inköp AB och nämndeman i Södertälje Tingsrätt.
Utbildad ingenjör och ekonom samt varit entreprenör efter att ha drivit egna företag sedan 1976 tills 2019.
Politik har alltid intresserat mig och därför ser jag framemot att få medverka i den politiska styrningen till en lokal och realistisk nivå, som folk förstår. Viktigt är också att få bort de oegentligheter som tyvärr förekommer.
Jag kan bidra med min erfarenhet inom näringslivet som ledamot i Norrtelje näringslivsråd, VD för Företagarna i Stockholms Län i många år med över 7000 medlemsföretag.
I föreningslivet har jag framförallt värnat om idrotten vid sidan av företagsamheten. Jag har låtit mina kvaliteter kommit idrotten till godo genom att varit manager för Sveriges landslag i 7 år samt arrangerat två internationella VM. På äldre dagar har äldreomsorgen blivit viktigare för mig. Jag är förvaltare åt en åldrig dam utan anhöriga. Livslängden i Sverige ökar och då måste också äldreomsorgen hänga med samt att ha en hög kvalitet.

Harri Salminen

Harri Salminen 53 år.
Arbetar på statens instution styrelse med sluten ungdomsvård sen många år. Har tidigare jobbat som fritidsledare i Södertälje och på olika boenden för personer med bl.a. missbruksproblematik.
Mitt stora intresseområde är sociala frågor, särskilt kring människor som halkat snett.
Jag representerar för närvarande Realistpartiet i socialnämnden och i valnämnden.
På fritiden är jag en väldigt aktiv människa med blandad träning, det stora intresset är vandring. Att engagera sig ideell har alltid varit viktigt för mig, så även nu, bland annat som publikvärd på SSK:s matcher

Gunilla Östman

Gunilla Östman 61 år
Undersköterska/mentalskötare

Undersköterska på en dagverksamhet för personer under 65 år med en demensdiagnos. Jag vill att äldreomsorgen ska bli bättre, så våra äldre ska leva under tryggare förhållanden. Behövs mer personal, brukarna I fokus. Göra vårdyrket mer attraktivt. Även skolan har mycket som behöver förbättras bla, att varje elev måste ses som en enskild individ, alla är inte lika. 
Jag brinner för allt som vi kan förbättra, så Södertälje blir en bra plats att leva och bo i. På fritiden umgås jag mycket med barn och barnbarn.

Björn Eriksson

Björn Eriksson, 73 pensionär.
Ledamot i äldreomsorgsnämnden, sitter i styrelsen för TomTits experiment. Arbetat som konsult inom ekonomi och juridik i små och mellanstora företag.

Flyttade till Södertälje 1984 och tycker att kommunen är är både vacker, intressant och har en stor potential.

Tycker om att dra mitt strå till stacken för att göra alla delar av kommunen en ännu bättre plats att bo och leva på.

Iva Besmagy

Iva Besmagy, 24 år student
Jag är född och uppvuxen i Aleppo Syrien och har haft Södertälje som mitt hem sedan 2014. Sedan jag flyttade till Södertälje så har jag märkt hur en negativ syn har utvecklats av Södertälje på så kort tid, och mitt mål är ändra på den synen.
Jag studerar på Högskola inom offentlig upphandling med utbildningsbakgrund och diplom som ekonomi och redovisnings assistent.
Jag har alltid haft intresse för politik och förvaltningsfrågor på kommunal nivå. Anledningen till att jag är aktiv medlem inom realistpartiet är för att kontinuerligt utveckla och bevara vårt fina Södertälje.
Jag kommer att bidra med mina erfarenheter inom ekonomi och upphandling tillsammans med Realistpartiet

Simon Jonsson

Simon Jonsson 53 år
Född- och uppvuxen i Södertälje. Arbetar som socialsekreterare i Botkyrka, de senaste 5 åren på ekonomiskt bistånd- och dessförinnan som behandlare/socialsekreterare i 15 år på mini Maria med att möta ungdomar/unga vuxna med drog/missbruksproblem- och deras familjer. Min grundinställning handlar om människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet- och religion. Jag har arbetat hela mitt yrkesliv 35 år inom skola, vård- och omsorg i olika befattningar- exempelvis grundskola, gymnasieskola, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, ungdomsmottagning samt SIS, statens institutionsstyrelse- och i samband med det studerat olika utbildningar/kurser.
Det är olika frågor där jag har mitt intresse- och där mina kunskaper samt erfarenheter kan komma till nytta inom politiken. En fråga handlar om utsatta människor i olika åldrar med olika behov- och att de ska få rätt stöd- och hjälp. Samt att de som arbetar med utsatta människor ska få rätt förutsättningar för att kunna arbeta med detta på ett rättssäkert och professionellt sätt.
Andra frågor som jag ser som viktiga är det brotts- och våldspreventiva arbetet- att de som är i kriminalitet/gäng ska motiveras- och ges möjlighet till att lämna kriminaliteten som inte bara påverkar de själva- utan många runt omkring dem samt i samhället- det är otroligt viktigt att arbeta med att unga människor som växer upp inte ska hamna i kriminalitet, drogmissbruk med mera.
För att komma dit är det otroligt viktigt att barn- och unga växer upp med att ha en bra skola samt en vettig fritid- för att i framtiden kunna komma i sysselsättning. Andra förutsättningar är att arbeta med samverkan inom olika verksamheter inom kommunen samt med andra aktörer- och myndigheter för de människor som hamnar i olika problem och att inte ska hamna i problem.
Jag har även jobbat med fackliga frågor i Botkyrka i många år och varit skyddsombud samt huvudskyddsombud, så är utbildad och kunnig inom arbetsrättsliga- och arbetsmiljöfrågor. Annars om mig är att då man har ett tufft- och svårt men givande arbete så är det viktigt med återhämtning som att gå på teater, konstutställningar, läsa böcker, umgås med vänner, promenader- och att resa.

Andrea Furberg

Andrea Furberg , 36 år
Redovisningsekonom.

Idag driver jag eget företag inom redovisningsbranschen och har hela mitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling och att hjälpa människor & företag att utveckla sina idéer och företag. Min vardag består av möten med företagare, logiska resonemang och finansiella analyser.
Detta tänk gagnar även politiken.
Jag är född i Södertälje och har bott här hela mitt liv. Jag har ingen ideologisk grund utan vill att bra idéer och förslag ska komma fram och kunna förverkligas, oavsett vem eller vart de kommer ifrån. Realistpartiets pragmatiska inställning passar min egen väldigt väl.
Min grundfilosofi kring lokalpolitiken är att vi måste vara större än oss själva och kunna göra det som är bäst för Södertälje när vi representerar befolkningen, inte låta något personligt komma emellan.
På fritiden är jag mycket ute i naturen med min hund när jag inte tränar, renoverar eller påtar i trädgården.
 

Jusmir Krantz


Jusmir Krantz 35 år
Född i forna Jugoslavien och kom till Sverige som 5-åring. Jag har sedan dess bott på flera ställen i landet för att slutligen bli Södertäljebo år 2004.
Jag är utbildad undersköterska och arbetar sedan 17 år tillbaka inom privat LSS verksamhet (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).
Att få möjligheten att hjälpa och stödja personer med olika typer av funktionsvariationer är något som jag under mina år också utvecklat ett stort intresse för.

Jag är en aktiv, sprallig och spontan person som gillar äventyr och nya utmaningar. På fritiden vistas jag gärna i naturen, fiskar, plockar svamp och pysslar i trädgården runt huset.
Jag älskar också familjelivet med min 1-åriga son, vänner och familj.

Tetiana Granberg

Tetiana Granberg , 40 år
Född i Kiev , Ukraina , flyttade till Sverige 2010. Är universitetsutbildad inom political academy in Kiev, specialist diplomerad med inriktning på styrning, ledning och förvaltning av kommunal och statlig verksamhet. 
Driver idag ett eget företag med min man som arbetar inom städ och byggsektorn, jag driver även min egen verksamhet inom kosmetiska tatueringar. Har en dotter på 3 år, så jag brinner verkligen för frågor som rör barn och våra ungas framtid, skolan, kultur & fritid, och miljön. Det jag älskar med Södertälje är närheten vill vacker natur, jag och min familj spenderar mycket tid med att promenera i skogen med vår hund, på hösten älskar jag att plocka bär och svamp med min mamma när hon kommer och hälsar på oss.
Rösta på mig för ett vänligare Södertälje.

Lill Kindgren

Lill Kindgren, 59 år
Uppväxt i Södertälje och arbetat som administratör i 30 år inom fler branscher.
Varit med i Realistpartiet sedan starten 2014 och uppskattar gemenskapen inom partiet, fast vi har olika bakgrunder och åldrar så är vi som en stor familj.
Jag har idag 3 vuxna barn och barnbarn, och vet hur viktigt förskolan och skolan är för våra barns utveckling. 
Jag vill verka för utökat trygghetsarbete inom vår kommun, bra belysning och säkerhetsåtgärder som kameraövervakning på våra promenadstråk.
På min fritid så umgås jag med mina vänner och jag älskar att vara ute cykla, så en av de frågor som jag vill arbeta med är att förbättra kommunens cykelvägar och plan för fler.
En röst på mig är en röst för oss som älskar att cykla

Daniel Jülke

Daniel Jülke, 56
Jag är född och uppvuxen i Södertälje i Pershagen dit mina föräldrar flyttade 1966.
Jag har mycket kopplingar till Järna då min mamma kommer därifrån och jag har både arbetat, gått på dagis och en period i skola och bott där. Mina föräldrar har drivit en läkarmottagning i Järna sedan 1968 och
jag började jobba där sommaren 1991 och jobbade fram till 2005.
Mycket av mitt jobb gick ut på att ta hand om våra patienter, lyssna på dem och hjälpa dem tillrätta samt att sköta markservicen gällande inköp och sådant. Jag har varit med och anordnat hälsoresor till Spanien under 2 år, där arbetade jag även med bilar och båtar samt hus.
Jag har hållit på med miljö, ekonomi, säkerhet utredningar gällande flygplatsen på Södertörn, Södertälje Syd, Södertälje outlet,
Södertälje hamn, byggnation i Pershagen på gamla varvet, för att nämna några frågor jag tittat på och gjort utredningar om. Jag har även drivit mål för utförsäkrade i förvaltningsrätten samt
drivit många miljöfrågor i tingsrätten.

Jag har startat upp en förening som heter:
Vi Finns tillsammans med några andra.
Den föreningen är till för att hjälpa vanliga människor som drabbas av myndighetsmissbruk under föreningen är det tänkt att det skall ligga en juridisk enhet, en oberoende vårdkedja med även alternativ vård, en politisk oberoende fackförening till att börja med. Jag är även varit aktiv som admin i Facebook gruppen:
Misshandlad av Försäkringskassan.
Jag avskyr korruption, fifflande, hycklande och oärliga politiker, och brinner för en fungerande ägarrätt. Jag kommer kämpa för att få bort korruption då jag själv har sätt baksidan gällande många konstigheter gällande korruption här i kommunen.
Jag vill inrätta en funktion där medborgare kan höra av sig när de blivit felbehandlade eller misstänker korruption.
 Jag brinner för att alla medborgare har rätt till en fungerande sjukvård och att man har rätt att få en trygg och bra ålderdom med glädje och möjlighet till ett värdigt liv.
Mina intressen är miljöteknik, miljö, hav, djur, båtar, bilar, religion, psykologi, juridik, musik och akvariefiskar.
En röst på mig är en röst för förändring!
Daniel Jülke, nr 18 på listan.

Maria Johansson - Karlsson

Maria Johansson  Karlsson, 54
Jag studerar just nu till stödpedagog och är snart klar med utbildningen, examinationen är nu i början på juni.
Utbildningen har varit en stor utmaning då jag arbetat 75 % och studerat 50 % samtidigt under två år. Har dock haft nytta av min arbetslivserfarenhet då jag arbetat inom funktionshinderområdet sedan 1987.
Jag arbetar på ett gruppboende för personer med olika funktionsnedsättningar och trivs väldigt bra med det. Det är en grupp som behöver uppmärksammas I samhället för att de ska få möjlighet att inkluderas och bli delaktiga i vardagen på samma villkor som alla andra.
Tillgängligheten behöver ökas för denna grupp.

James Henry Reed

James Henry Reed 76 år
Född i England med utbildning inom spedition och logistik på City of London College.
Har bott i Södertälje i 45 år. Jag är aktiv i föreningslivet sedan många år.
Södertälje är en fin stad med lång tradition inom musik tyvärr är det ett minne blott. Jag kommer att kämpa för att Södertälje åter införs som ”musikens stad”
Mina hjärtefrågor är vård /omsorg och bättre livskvalité för pensionärer inom Södertälje kommun samt en förändring av verksamheten inom Södertälje Hamn. Området kring maren måste förändas till att bli attraktiv för oss som bor i Södertälje och övriga som är på besök.
En röst på mej är också en röst för Realistpartiet och Södertälje som en gång i tiden kallades för musikensstad.

Annie Lander

Annie Lander 64 år
Pensionär, utbildad barnskötare.
Har arbetat som dagbarnvårdare, inom förskola, mataffär, restaurang- och inom hemtjänsten bland annat. Gift- och har barn- och barnbarn.
De frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att äldre/pensionärer oavsett om de bor hemma eller på äldreboende får rätt stöd- och hjälp som de kan behöva samt bra- och näringsriktig kost.
Att barn- och unga får växa upp i bra hemförhållanden, skola samt fritid. Jag är intresserad och gillar matlagning och bakning och att umgås med barn, barnbarn- och vänner.

Peter Wallin

Peter Wallin 66 år
Elektriker och egenföretagare, har arbetet inom Telge nät i 42 år och sitter nu med i Telge näts styrelse sedan 2018. Hoppas på ett bra val så vi får mer inflytande över bolagets verksamhet och generellt i de kommunala verksamheterna inom våra bolag och nämnder.

Sten Lundin

Sten Lundin 56 år infödd Södertäljebo.
Har sedan unga år varit intresserad av samhällsfrågor och politik samt engagerad i Föreningslivet. Yrkeslivet har präglats mest av vård och omsorg. Arbetar nu på NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Tidigare Arbetsgivare Stockholms Läns Landsting, Södertälje Kommun samt Botkyrka Kommun. Har varit Aktiv Fritidspolitiker (1998–2010) i Södertälje
Krångla inte till allt med Byråkrati i kommun och samhället i övrigt
Förebyggande arbete och kvalité i vård och omsorg. 

Valfakta RP 2022

I kommunvalet 2014 så röstade 847 personer på Realistpartiet.
2018 så röstade 1 641 personer på RP
= 3,27 %.
I kommnvalet 2022 så siktar RP på ca 4 500 röster och därmed 6 mandat och ett
"eget block" med uppdrag inom kommunens ALLA nämnder och bolag =

Rösta rätt - Rösta realistiskt

VIK EJ VALSEDELN - DÅ DISKAS DEN!
En valsedel skall läggas i valkuvertet ovikt, hel och ren. Om ni vill personrösta på någon så får ni
kryssa för den personen.

ENDAST ETT KRYSS!
Man kan endast personrösta på EN person

Kryssar men flera så blir personrösten ogiltig.

Informera gärna era vänner och bekanta om HUR man röstar, för många är detta första gången man går och röstar.

Uppmana era vänner att GÅ OCH RÖSTA!

Det är en demokratisk rättighet att rösta, gör er röst hörd 11 september 2022.

Och rösta såklart Realistiskt :)

RP = Hemmalaget i politiken!

 

Realistpartiets kandidater - 11/9 - 2022

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln