Realistpartiet-Valmanifest-2018-2022

Våra tankar och löften inför kommunalvalet 9e sept 2018

Realistpartiet går till val på att vi anser att ett renodlat lokalparti behövs i Södertäljes kommunfullmäktige, bolag och nämnder för att ta till vara på och se till kommunens invånares bästa ur ett rent lokalperspektiv.

Vårt lokalparti styrs inte av chefer och partipiska från Stockholm, våra chefer är våra väljare i Södertälje kommun!
Vårt lokalparti styrs heller inte av en ideologisk övertygelse, vi tar faktiskt inte hänsyn till varken höger eller vänster perspektiv när vi tar beslut – Det enda vi tar hänsyn till är vad vi tror är bäst för våra kommundelar och dess invånare.

Vi behandlar alla frågor utifrån fakta, sanning och förutsättningar.
Realism bygger på att hålla sig till fakta, sanning och förutsättningar i varje enskild fråga.
Vi söker sedan efter bästa möjliga genomförbara lösning för att komma till rätta med ett specifikt problem.

Realistpartiets mål är att ta plats i så många nämnder och styrelser som möjligt!
Endast genom att ta plats i kommunens styrande organisationer så kan vi införa mer realism,
- och därmed en mer effektiv styrning av kommunens alla kommundelar.

Realistpartiet vill effektivisera kommunens alla system – Snabbare handläggningstider.
Korta ner beslutsvägarna, minska byråkratin och skynda på alla processer som rör medborgarnas och företagens kontakter med kommunen.

Realistpartiet har som målsättning att genom större inflytande se till att kompetent folk hamnar på rätt stol och uppdrag, så att vi i framtiden undviker skandaler som i Fornhöjden där okunniga personer ansvarar för förhandlingar med storbolag som Skanska.  Okunskap som vi har sett leder till att skattebetalarna får stå för notan på de extra 242 miljoner som detta projekt har dragit över budget.

Realistpartiet ser sin roll i att ställa krav och hålla ögonen på kommunens tjänstemän och politiker som tar på sig tunga poster där man hanterar stora summor av vårt gemensamma kapital och skatteintäkter.
 
Realistpartiet ser problemområden i Södertälje kommun som måste hanteras omgående, och på ett mycket mer professionellt sätt, här är de mest akuta samt ett par övriga punkter.

Förskolan måste ha lärare som kan lära ut bra svenska i ALLA kommunens bostadsområden!
Idag har vi barn som hamnar efter och blir språkhandikappade och inte får samma förutsättningar i livet som andra barn. Språket är det viktigaste integrationsverktyget vi har.

Skolan
Det är oerhört viktigt att man tidigt fångar upp de elever som kommer på efterkälken och erbjuder dem stöd och läxhjälp för att komma ikapp. 
Alla barnen skall ges förutsättningar att studera vidare om man själv vill.
Erbjud yrkesutbildningar på gymnasienivå utan krav på svåra teoretiska ämnen till dem som är ”skoltrötta” eller saknar behörighet, så att även dem ges ett alternativ till att utbilda sig till ett arbete och framtid.
Många invandrare har inte den språkkompetens som krävs för att klara gymnasiestudier.
Därför är det oerhört viktigt att man satsar tidigt och redan i förskolan på kompetens i det svenska språket. - "Flumskolan" skall återgå till riktig skola med krav på elever och disciplin i klassen.
Sist men inte minst – höj lärarlönerna så de känner hur viktiga vi tycker de är för våra barn och dess framtid!
 
Åldringsvården har stora problem, dels på grund av bristande kompetens,språksvårigheter men också på grund av resurs och personalbrist. Fler boendeplatser i olika format måste byggas omgående.
 – Valfrihet för våra äldre är en självklarhet.

Södertälje kommuns upphandlingar – Mer kompetens och ta in proffs så skattebetalarna inte blir lurade på enorma summor av storbolagen – (Fornhöjden t.ex).
 
Invandring/EU migranter – Södertälje kommun har tagit emot sin kvot för många år framöver och skall ha fortsatt noll avtal så vi kommer ikapp och kan åtgärda de integrationsutmaningar som vi redan har. Tiggeri - Att tigga på våra gator är inte lösningen, hemländerna skall ansvara för sina egna medborgare.
Vi skall införa tillståndskrav för att bedriva yrkesmässig penninginsamling på våra gator - Info länk!
 
Ungdomar – Vi skall satsa på ungdomsverksamheter som fritidsgårdar, idrott och allehanda aktiviteter som håller stadens ungdomar sysselsatta med positiva saker och vuxna förebilder, vilket förhoppningsvis får flera att hålla sig borta från kriminalitet och missbruk.
 
Bostadssituationen – Vi har hela tiden drivit på för att man skall bygga fler hyresrätter och ta in lokala aktörer och tänka utanför ”boxen” så man kan bygga bra och hållbart, fast till lägre kostnader så att man därigenom kan ta ut lägre hyror.
 
Landsbygden skall vara med och satsas på, en fungerande infrastruktur och landsbygd är viktig för kommunen som helhet. Alla områden är viktiga, inte bara det centrala Södertälje.

Trygghet
Fler övervakningskameror i centrum och otrygga områden. Kommunen bör ta in fler egna väktare för att kompensera för polisbristen.

Realistpartiets värdegrund
Vi har baserat vår värdegrund på värderingar som har formats i vårt land över många generationer och framförallt ett hårt jämställdhetsarbete. Vår utgångspunkt är att alla människor har samma värde, funktionsnedsatta och HBTQ-människor inkluderat. Att män och kvinnor skall vara jämställda och ha lika lön för lika arbete. Att alla medborgare skall ha samma rättigheter, men också samma skyldigheter - Det som ofta kallas för samhällskontraktet.
Tyvärr så har medeltida värderingar flyttat in och slagit rot i en del områden i vårt land, detta skall motarbetas på alla plan i vår kommun - Ett steg är att INTE tillåta böneutrop i vår stad - Aldrig!

Sammanfattningsvist så är en röst på Realistpartiet en röst på ”hemmalaget”!
Och för en mer realistiskt politik inom kommunens alla områden och ekonomier.
Vårt stora vallöfte är att vi lovar att driva en politik som är gynnsam för kommunen som helhet,
att i alla lägen ha Södertälje kommuns invånares bästa i fokus i varje situation. 
Vi realister är pragmatiska och är villiga att förhandla med alla andra partierna i frågor.
– Lokalpolitik handlar om att lösa problem, och det gör man bäst genom att nå en så bred överenskommelse som möjligt i varje enskild fråga.
En Realist kan ibland finna stöd från vänster, ibland ifrån höger – Men realisten är alltid trogen sin övertygelse om att fakta och verkligheten skall vara utgångspunkten bakom varje beslut, inte ideologiskt höger/vänster svammel som ofta för bort diskussionen från en praktiskt bra lösning.

Så rösta Realistiskt när du röstar i kommunalvalet den 9e september!
Det är trots allt din stad och du som bestämmer – Valet är ditt!
Läs mer om vår politik i enskilda punkter här – Realistiskt politik

Etiketter: nyheter

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln